Всі події

2017-04-27
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Єршов Костянтин Васильович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 квітня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Єршов Костянтин Васильович
  Магнітні властивості викривлених низьковимірних систем

  Робота виконана у відділі теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України.

  Науковий керівник:

  Кравчук Володимир Петрович
  кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,
  старший науковий співробітник відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ

  Офіційні опоненти:

  Якименко Олександр Ілліч
  доктор фізико-математичних наук, доцент,
  доцент кафедри квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Гомонай Олена Василівна
  доктор фізико-математичних наук, професор,
  професор кафедри інформаційної безпеки Фізико-Технічного Інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  Додатковий опонент:

  Голуб Володимир Олегович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу магнітної динаміки конденсованого середовища Інститут магнетизму НАН України та МОН України,

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2017-04-27
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 27 квітня 2017 р. о 1430 к. 423

Л.М. Христофоров

Особливості міграції та захоплення квантової частинки в ланцюжку з пастками
2017-04-20
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 20 квітня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення В.Б. Тимчишиним дисертації на тему: “Статистичний опис систем з кулонiвським типом взаємодiї” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Затвердження нової теми “Динаміка формування просторо-неоднорідних структур в багато-частинкових системах” (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Б.І. Лев).
 3. Затвердження нової теми “Дослідження сильновзаємодійної матерії та структури адронів в зіткненнях ультрарелятивістських протонів та ядер”. Керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв (доповідач: доктор фізико-математичних наук Є.С. Мартинов).
 4. Затвердження нової теми “Побудова та дослідження динамічних моделей економічних систем для забезпечення сталого економічного розвитку” (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор М.С. Гончар).
 5. Про висунення на конкурс проектів НДР молодих учених НАН України у 2017 році.
 6. Про висунення кандидатур до складу Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технології.
 7. Різне.

Вчений секретар

2017-04-20
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 20 квітня 2017 р. о 1400 к. 423

В.І. Тесленко

Мікроскопічні та макроскопічні флуктуації у дворівневих системах, що взаємодіють із середовищем
2017-04-20
Семінар
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля відбудеться 20 квітня 2017 р. о 1400 к. 322

А.А.Дувіряк (ІФКС, Львів)

Лагранжіани з часовою нелокальністю та релятивістичні квантові задачі кількох тіл
(за матеріалами докторської дисертації)
2017-04-20
Семінар
Тематичний семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці та відділу теорії ядра і квантової теорії поля відбудеться 20 квітня 2017 р. о 1030 к. 448

Ю.А. Міщенко

Опис квантових газів із взаємодією та заплутаністю на основі деформованих алгебр і кінетичних методів
(заявка на конкурс проектів НДР молодих вчених НАН України)
2017-04-11
Загальні збори відділення фізики і астрономії Національної академії наук України
Загальні збори
відділення фізики і астрономії Національної академії наук України
відбудуться 11-12 квітня 2017 р.
у Великому конференц-залі НАН України
(вул. Володимирська, 55)

Порядок денний: meeting_prog.pdf

Програма ранкового засідання 11 квітня:

10.00 – 10.20 Відкриття
10.20 – 10.45 В.В. Захаренко
10.45 – 11.10 С.М. Шевченко
11.10 – 11.35 О.М. Гаврилик
11.35 – 12.00 перерва
12.00 – 12.25 О.А. Гончаров
12.25 – 13.00 В.О. Кочелап
2017-04-06
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 6 квітня 2017 р. о 1430 к. 221

László P. Csernai
University of Bergen

Sustainable development and energy
2017-04-06
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 6 квітня 2017 р. об 1130 к. 322

В.К. Усенко

Квантова комунікація з однопараметричним кодуванням на основі стиснутих станів світла
2017-04-06
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 6 квітня 2017 р. о 1400 к. 423

М.І. Григорчук

Збудження акустичних хвиль опроміненою металевою частинкою (оптоакустичний ефект)
2017-04-06
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 6 квітня 2017 р. об 1130 к. 347

М.З. Іоргов

Конформні блоки W-алгебр та гіпергеометричні функції
2017-03-30
Засідання спецради -- захист докторської дисертації Нестеров Олександр Володимирович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 30 березня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Нестеров Олександр Володимирович
  Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер

  Робота виконана у відділі структури атомних ядер Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (в даний час лабораторія структури атомних ядер).

  Офіційні опоненти:

  Гусинін Валерій Павлович
  доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  завідувач відділу астрофізики та елементарних частинок

  Дзюблик Олексій Ярославович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України
  провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики

  Плюйко Володимир Андрійович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  професор кафедри ядерної фізики фізичного факультету

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2017-03-30
Збори колективу наукових працівників
Збори колективу наукових працівників
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудуться 30 березня 2017 р. о 1000 к. 322
Порядок денний:
 1. Вибори директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України.
 2. Різне.

Голосування буде проходити в к. 347

Дирекція
Профспілковий комітет

2017-03-30
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 30 березня 2017 р. о 1400 к. 423

О.Л. Капітанчук

Спектри збуджень та динаміка фотохромного перемикання молекул-похідних діарилетенів на основі фурану
2017-03-30
Оголошення
Оголошення

На зборах колективу наукових працівників
Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України
30 березня 2017 р.
було обрано директором Інституту академіка НАН України Анатолія Глібовича Загороднього

Дирекція
Профспілковий комітет

2017-03-23
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 23 березня 2017 р. о 1400 к. 221

Т.В. Обіход
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Моделі додадкових вимірів та пошуки нової фізики на ВАК
2017-03-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 23 березня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Про конкурс на краще книжкове видання НАН України та подання на конкурс книги «Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. 1966—2016» у номінації «Довідкові видання. Фізико-математичний напрям».
 2. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених НАН України і для молодих вчених.
 3. Про організацію виборів директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 4. Про розгляд кандидатури доктора фізико-математичних наук, завідувача лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем С.Г. Шарапова на звання старшого дослідника.
 5. Про розгляд кандидатури доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Я.О. Золотарюка на звання старшого дослідника.
 6. Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ синергетики.
 7. Різне.

Вчений секретар

2017-03-23
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 23 березня 2017 р. о 1430 к. 423

С.П. Кручинін

Енергетичний спектр і хвильові функції електронів в гібридних надпровідних нанодротах
2017-03-09
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 9 березня 2017 р. об 1130 к. 221

А.І. Бугрій

Про бозе конденсацію малих об’ємів ідеального газу
2017-03-02
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 2 березня 2017 р. об 1130 к. 322

В.Б. Тимчишин

Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємодій
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2017-02-27
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 27 лютого 2017 р. об 1100 к. 322

В.О. Шубний

Густина станів діраківських рівнів Ландау у деформованому графені зі щілиною
2017-02-27
Загальні збори трудового колективу
Оголошення
загальні збори трудового колективу
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудуться 27 лютого 2017 р. о 1600 в конференцзалі
Порядок денний:
 1. Звіт директора про роботу Інституту протягом 2016 року.
 2. Різне.

Дирекція
Профспілковий комітет

2017-02-23
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 23 лютого 2017 р. об 1130 к. 322

В.М. Єрмаков

Термоелектричні ефекти в окремих молекулах ВДТ та ДНК
2017-02-23
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 23 лютого 2017 р. об 1100 к. 448

А.К. Прикарпатський
(AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)

Про квантовий спектр мас фермі-частинок
2017-02-20
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 20 лютого 2017 р. об 1130 к. 322

Ю.В. Скрипник

Домішкові ефекти у низькорозмірних системах
2017-02-16
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
відбудеться 16 лютого 2017 р. о 1430 к. 322

М.Ю. Житнікова
(Інститут радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України)

Конформації цукрофосфатного остову днк та білково-нуклеїнове впізнавання
(За матеріалами дисертації)
2017-02-16
Семінар відділів синергетики та фізики високих густин енергії
Семінар відділів синергетики та фізики високих густин енергії
відбудеться 16 лютого 2017 р. об 1130 к. 322

A.G. Magner
(Institute for Nuclear Research, Kyiv)

Viscosity of a classical gas in the rare collision regime

Abstract

The shear viscosity for a dilute classical gas of hard-sphere particles is calculated in the rare collision regime by solving the Boltzmann kinetic equation in terms of the damping plane waves. A dependence of the viscosity on the equilibrium gas parameters - temperature, particle number density, particle mass, and hard-core particle radius -- is found to be quite different from the well known result obtained by Chapman and Enskog in the frequent collision regime. A transition from the frequent to the rare collision regime takes place when the dimensionless Knudsen parameter becomes large, K >> 1. The scaled absorption coefficient for sound waves calculated in both the rare and frequent collision regimes is found to be in agreement with the experimental data.

2017-02-16
Спільний семінар відділів фізики високих густин енергії та астрофізики і елементарних частинок
Спільний семінар відділів фізики високих густин енергії та астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 16 лютого 2017 р. о 1230 к. 322

Володимир Шаповал
(за матеріалами подання на конкурс на здобуття стипендії Президента України для молодих вчених)

Кореляційний аналіз сильної взаємодії між баріонами у зіткненнях важких іонів
2017-02-13
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
перенесено на 13 лютого 2017 р. Початок об 1100 к. 322

О.О.  Вахненко

Інтеґровна нелінійна система Шрьодінґера на стьожці трикутної ґратки:
критичність динаміки та стандартизація польових функцій
2017-02-13
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 13 лютого 2017 р. о 1430 к. 322

А.В. Назаренко

Асиметричні хаотичні блукання в одновимірному n-зонному середовищі
2017-02-10
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений 90-річчю з дня народження
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

10 лютого 2017, п'ятниця, аудиторія 322

 

ПРОГРАМА

10.00Відкриття семінару
А.Г. Загородній«Творчий шлях вчителя»
10.20Ю.О. Ситенко«Спінорна матерія в екстремальних умовах: роль межі»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
10.45Б.І. Лев «Основний стан та взаємодії в рідкокристалічних колоїдах»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
11.10C.Н. Волков «Механізми деформації макромолекули ДНК»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
11.35Кава-брейк
12.00Е.А. Пашицький «Про квантову природу гравітації»
(Інститут фізики НАН України)
12.25О.О. Єремко«Загальний розв'язок рівняння Дірака для квазідвовимірних електронів»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
12.50В.І. Засенко«Дифузія замагнічених частинок у випадковому електричному полі»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
13.15Закриття семінару
2017-02-09
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 9 лютого 2017 р. об 1100 к. 322

Порядок денний:

 1. Про вибори директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 2. Затвердження положень організаційного комітету та виборчої комісії з обрання директора інституту.
 3. Про висунення кандидатур на посаду директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 4. Про створення робочої групи з організації кафедри теоретичної і математичної фізики Київського академічного університету.
 5. Про наглядові ради при наукових установах.
 6. Різне.

Вчений секретар

2017-02-07
Постанова про вибори директора Інституту
Оголошення

Постановою від  25 січня 2017 року  № 17 
Президія НАН України призначила вибори директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.

Детальніше:

2017-02-05
Зимова школа з сучасної фізики конденсованого стану
Оголошення
5 лютого 2017 року в Інституті теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України розпочала свою роботу

«Зимова школа з сучасної фізики конденсованого стану»

Детальніше:
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2838

2017-02-02
Семінар та збори відділу синергетики
Семінар та збори відділу синергетики
відбудеться 2 лютого 2017 р. об 1130 к. 322
 1. Б.І. Лев. "Поведінка колоїдних частинок в деформованому рідкому кристалі"
 2. Різне.
2017-01-30
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 30 січня 2017 р. об 1100 к. 322

Ігор Герасимчук
(Інститут магнетизму НАН та МОН України)

Локалізовані стани та їх стійкість в ангармонічному середовищі з нелінійним дефектом
(За матеріалами докторської дисертації)
2017-01-19
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Набока Владислав Юрійович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 19 січня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:

1. Захист кандидатської дисертації

Набока Владислав Юрійович
"Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень"

Робота виконана у відділі фізики високих густин енергії Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова  НАН України.

Науковий керівник:

Синюков Юрій Михайлович
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ
головний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

Офіційні опоненти:

Вільчинський Станіслав Йосипович
доктор фіз.-мат. наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ
завідувач кафедри квантової теорії поля 

Нурмагамбетов Олексій Юрійович
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Інститут теоретичної фізики ім. О. І. Ахієзера 
Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», НАН України
провідний науковий співробітник

2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради