Засідання Вченої ради

2016-12-29
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 29 грудня 2016 р. об 1100 к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2016 рік.
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Мікроскопічні та феноменологічні моделі фундаментальних фізичних процесів у мікро- та макросвіті" (цільова)
  (доповідач: науковий керівник теми академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор А.Г. Загородній).
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Теоретичні та експериментальні дослідження резонансних явищ в плазмі ближнього космосу: механізми аномального перенесення частинок" за договором № 6060-2 від 23.03.2015 р. відповідно до спільного конкурсу наукових проектів НАН України та Українського науково-технологічного центру
  (доповідач: науковий керівник теми, доктор фізико-математичних наук В.І. Засенко).
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження нових форм матерії в зіткненнях релятивістських протонів та важких іонів в колаборації ALICE на LHC" за договором від 06.07.2016 р. № ЦО-1-3/2016 відповідно до цільової програми співробітництва НАН України з Європейським центром ядерних досліджень (ЦЕРН) та Об'єднаним інститутом ядерних досліджень (ОІЯД) «Перспективні фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики», науковий керівник теми член-кореспондент НАН України Г.М. Зінов'єв
  (доповідач - доктор фізико-математичних наук Є.С. Мартинов).
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка детекторних систем для експериментів на прискорювачах та технологій для фізики прискорювачів" за договором від 01.06.2016 р. № Ф10-2016. Етап 2. "Дослідження фізичних моделей дифракційних процесів та аналіз на їх базі існуючих та новітніх даних експериментів всіх колаборацій, що працюють на протонному пучку LHC" відповідно до Угоди про співробітництво між НАН України та Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS) та розпорядження Президії НАН України від 31.05.2016 №330. Керівник теми член-кореспондент НАН України Г.М. Зінов'єв.
 6. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Грід-технології в задачах фізичної програми ЦЕРНу, астрофізики і космології, етап 3" цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань». Керівник проекту Є.С. Мартинов.
 7. Затвердження звіту про виконання науково-технічної роботи "Розробка та впровадження сервісів підтримки Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України" за договором № 1Г-2016 цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань»
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-технічних наук С.Я. Свістунов).
 8. Затвердження звіту за проектом "Розробка електронних сервісів для супроводу діяльності редакції Українського фізичного журналу" за договором № УФЖ-1-2016 від 07.04.2016 р. Програми інформатизації НАН України на 2016 рік
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук С.М. Перепелиця).
 9. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Вивчення фазової діаграми сильновзаємодійної речовини та її критичної точки в зіткненнях важких іонів та ґратковій ґлюодинаміці" Етап 1. «Модифікація моделі адронного резонансного газу та моделі кварк-ґлюонних мішків з поверхневим натягом» за договором № ЦО-2-6/2016 Цільової програми співробітництва НАН України з Європейським центром ядерних досліджень (ЦЕРН) та Об'єднаним інститутом ядерних досліджень (ОІЯД) «Ядерна матерія в екстремальних умовах»
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук К.О. Бугаєв).
 10. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Ізомонодромні деформації та конформна теорія поля". Етап 2: «Ферміонне представлення тау-функції ізомонодромних деформацій лінійної задачі Фукса»
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук М.З. Іоргов).
 11. Різне.

Вчений секретар

2016-12-22
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 22 грудня 2016 р. об 1100 к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Транспортні властивості та можливості керування ними за допомогою зовнішніх полів в наноструктурах" (доповідач: співкерівник теми доктор фізико-математичних наук С.Г. Шарапов).
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Закономірності, властиві неперервному спектру легких атомних ядер, які проявляються в процесі зіткнень та розпаду" (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Г.Ф. Філіппов).
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Нелінійні квантові осцилятори, інтегровні моделі та квантово-польові системи: симетрії і застосування" (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук О.М. Гаврилик).
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розвиток та застосування методів квантової теорії поля у фізиці атомного ядра, елементарних частинок і конденсованого стану речовини" (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.О. Ситенко).
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Багаточастинкові ефекти і структура ядерних та кулонівських систем" (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Б.Є. Гринюк).
 6. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Створення Астрокосмічного центру обробки даних для вирішення задач багатохвильової астрофізики. Розширення карт неба даними рентгенівських спостережень та їх використання для дослідження моделей темної матерії" за договором з ГАО НАНУ № 11/16 від 15 липня 2016 р., в рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр. (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.В. Штанов).
 7. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Ефекти нової фізики в астрофізичних об'єктах та космології" за договором з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка № 16ДФ023-01-С1 від 25 травня 2016 р., в рамках проекту ДФФД України (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.В. Штанов).
 8. Затвердження звіту за науково-дослідною роботою "Визначення термодинамічних особливостей міжфазних границь в адронній матерії та кварк-глюонній плазмі", що виконувалася спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка за договором № Ф64/46-2016 від 28.04.2016, в рамках проекту ДФФД України (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Л.Л. Єнковський).
 9. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями (гідрокінетичний опис)" (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.М. Синюков).
 10. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Кореляційний аналіз сильної взаємодії екзотичних баріонів у релятивістських ядро-ядерних зіткненнях" (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук В.М. Шаповал).
 11. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 у Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (доповідач: доктор фізико-математичних наук В.Є. Кузьмичов).
 12. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії.
 13. Різне.

Вчений секретар

2016-11-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 15 листопада 2016 р. об 1100 к. 322

Порядок денний:

 1. Громадське обговорення роботи «Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок (Р2)» авторів Здесенко Ю.Г., Даневич Ф.А., Кобичев В.В., Третяк В.І., Ковтун Г.П., Щербань О.П., Нагорна Л.Л., Тупіцина І.А., представлену Інститутом ядерних досліджень НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
 2. Обговорення проекту нової редакції статуту інституту.
 3. Питання аспірантури.
 4. Різне.

Вчений секретар

2016-10-20
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 20 жовтня 2016 р. об 1100 к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення К.В. Єршовим дисертації на тему: "Магнітні властивості криволінійних низьковимірних систем" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Про включення працівників інституту до складу авторських колективів, висунутих на здобуття Премії НАН України ім. О.С.Давидова.
 3. Різне.

Вчений секретар

2016-09-22
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 22 вересня 2016 р. об 1100 к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення О.В. Нестеровим дисертації на тему: "Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Затвердження корегувань до тематичного плану інституту на 2016 рік.
 3. Про розгляд кандидатури доктора фіз.-мат. наук, завідувача відділу О.М. Гаврилика на звання професора.
 4. Про розгляд кандидатури доктора фіз.-мат. наук, головного наукового співробітника М.І. Горенштейна на звання професора.
 5. Про розгляд кандидатури доктора фіз.-мат. наук, головного наукового співробітника Ю.М. Синюкова на звання професора.
 6. Затвердження звітів стипендіатів Президента України i НАН України для молодих вчених
 7. Висунення нових стипендіатів Президента України i НАН України для молодих вчених.
 8. Питання аспірантури.
 9. Різне

Вчений секретар

2016-05-31
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 31 травня 2016 року о 1000 в к. 322

Порядок денний:

 1. Кадрові питання
 2. Питання аспірантури
 3. Різне

Вчений секретар

2016-04-12
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 12 квітня 2016 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Структура та динаміка багаточастинкових систем з взаємодією" (доповідач: керівник теми академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор А.Г. Загородній).
 2. Затвердження нової теми "Вивчення термодинамічних, кінетичних і транспортних властивостей низьковимірних систем за наявності зовнішніх полів та структурного безпорядку" (доповідач: керівник теми академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор В.М. Локтєв).
 3. Затвердження нової теми "Динаміка багатоканальних та багатокластерних систем з сильною взаємодією" (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Г.Ф. Філіппов).
 4. Затвердження нової теми "Властивості квантових систем із сильною взаємодією в теоретико-польовому підході" (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, с.н.с. Ю.О. Ситенко).
 5. Затвердження нової теми "Симетрії, деформації та інтегровність в квантових моделях полів і частинок" (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, с.н.с. О.М. Гаврилик).
 6. Про створення лабораторії біофізики макромолекул у складі відділу квантової електроніки (доповідач: доктор фізико-математичних наук С.Н. Волков).
 7. Про зміну назви відділу квантової електроніки.
 8. Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ нелінійної фізики конденсованого стану.
 9. Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії.
 10. Про створення проектної групи з ліцензування аспірантури інституту.
 11. Різне

Вчений секретар

2016-03-03
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 3 березня 2016 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Питання докторантури
 2. Про зміни у складі Вченої ради інституту
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 4. Висунення нових стипендіатів Президента України для молодих вчених
 5. Про розгляд кандидатур до складу Ідентифікаційного комітету
 6. Про оптимізацію структурних підрозділів інституту
 7. Про фінансовий стан Інституту
 8. Різне

Вчений секретар

2016-02-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 4 лютого 2016 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про висунення циклу робіт "Пошук розпадів темної матерії в рентгенівському та гамма діапазонах" на присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.
  Автори циклу: старший науковий співробітник ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України, кандидат фіз.-мат. наук Д.А. Якубовський та молодший науковий співробітник ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України Д.І. Малишев (доповідач: Д.А. Якубовський).
 2. Про фінансовий стан Інституту.
 3. Різне

Вчений секретар

2016-01-05
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 05 січня 2016 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України у 2015 році.
  (доповідач: С.М. Перепелиця)
 2. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2016 рік. (доповідач: С.М. Перепелиця)
 3. Про фінансовий стан Інституту.
 4. Різне.

Вчений секретар