Семінари

2016-12-29
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 29 грудня 2016 р. о 1000 к. 221

Ігор Валентинович Руденок
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Народження частинок, генерація лептонної асиметрії та еволюція магнітних полів у ранньому Всесвіті
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2016-12-29
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 29 грудня 2016 р. о 1400 к. 448

Антон Щечкін

q-деформація тау-функції рівняння Пенлеве ІІІ (D8)
2016-12-27
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 27 грудня 2016 р. о 1230 к. 448

Т.В. Скрипник

Класичні r-матриці, алгебри Лі та рівняння типу Ландау-Ліфшиця
2016-12-15
Об'єднаний семінар
Об'єднаний семінар
відділу прикладної математики та обчислювального експерименту в матеріалознавстві і
відділу функціональних оксидних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН України та
науковців Інституту теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України

відбудеться 15 грудня 2016 р. об 1100 

у кімн. 530 (корпус Б) Інституту проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН України

Т.О. Бистренко

Екранування сильнозаряджених макрочастинок та пов'язані явища у колоїдній плазмі
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2016-12-15
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 15 грудня 2016 р. об 1130 к. 422

В.І. Засенко

Аномальне перенесення замагнічених частинок у випадкових електричних полях

За матеріалами звіту по темі
Теоретичні та експериментальні дослідження резонансних явищ в плазмі ближнього космосу: механізми аномального перенесення частинок

2016-12-12
Об'єднаний семінар відділів теорії квантових процесів у наносистемах і теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Об'єднаний семінар
відділів теорії квантових процесів у наносистемах і теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

відбудеться 12 грудня 2016 р. об 1100 к. 322

О.П. Живков
(ФТІ НТУУ КПІ)

Комірки метаматеріалів в термінології коливань та хвиль
2016-12-08
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 8 грудня 2016 р. о 1400 к. 221

А.Г. Магнер
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Зсувна в'язкість ядерної матерії
2016-12-01
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 1 грудня 2016 р. о 1430 к. 423

О.Л. Капітанчук

Квантово-хімічні розрахунки конформаційних та електронних властивостей молекул-похідних тер-антрилен-атинилен у нейтральних та іонізованих станах
2016-12-01
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 1 грудня 2016 р. о 1200 к. 322

О.І. Іваницький

Hadron Resonance Gas Model for An Arbitrarily Large Number of Different Hard-Core Radii
2016-12-01
Тематичний семінар "Фізика і астрофізика високих енергій"
Тематичний семінар "Фізика і астрофізика високих енергій"
відбудеться 1 грудня 2016 р. об 1100 к. 322

Л.Л. Єнковський
Заключний звіт за НДР
«Визначеня термодинамічних особливостей міжфазних границь в адронній матерії та кварк-глюонній плазмі» за проектом ДФФД

Ю.М. Синюков
Заключний звіт за НДР «Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями» (за проектом між НАНУ та CNRS (Франція))

Ю.В. Штанов
заключні звіти за НДР

  1. «Створення Астрокосмічного центру обробки даних для вирішення задач багатохвильової астрофізики. Розширення карт неба даними рентгенівських спостережень та їх використання для дослідження моделей темної матерії»
    (за договором з ГАО НАН України за цільовою програмою НАНУ)
  2. «Ефекти нової фізики в астрофізичних об'єктах та космології»
    (за договором з КНУ за проектом ДФФД)
2016-11-23
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 23 листопада 2016 р. о 1400 к. 423

Е.Г. Петров, В.І. Тесленко

Стохастичне усереднення квантових кінетичних рівнянь
2016-11-23
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 23 листопада 2016 р. о 1500 к. 423

В.І. Тесленко, О.Л. Капітанчук, О.М. Марченко

Гістерезіс перехідних станів у адсорбуючих системах
2016-11-17
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 17 листопада 2016 р. о 1200 к. 221

А.О. Алькін

Загальні характеристики множинного народження частинок у зіткненнях протонів в експерименті ALICE
(матеріали кандидатської дисертації)
2016-11-17
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 17 листопада 2016 р. о 1430 к. 423

С.П. Кручинін

Термоелектрика в тунельних наноструктурах
2016-11-09
Семінар відділів синергетики та теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділів синергетики та теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 9 листопада 2016 р. об 1100 к. 323

В.І. Карась
(Інститут плазмової електроніки і нових методів прискорювання Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут")

Мікрохвильове випромінення зі стохастично стрибковою фазою: генерація та застосування
2016-11-03
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 3 листопада 2016 р. о 1430 к. 423

В.О. Леонов, Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко

Уніполярна та біполярна електрофлуоресценція у молекулярному діоді
2016-10-26
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 26 жовтня 2016 р. о 1430 к. 423

Л.М. Христофоров

Конформаційна регуляція біохімічних реакцій
2016-10-24
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 24 жовтня 2016 р. о 1500 к. 221

T.S.Biró and G.G.Barnaföldi
(Wigner RC, Budapest)

Power-law tailed distributions in statistical models of hadronization: theory and experiment
2016-10-24
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 24 жовтня 2016 р. об 1100 к. 322

Артур Слободенюк
Laboratoire National des Champs Magnetiques Intenses, Grenoble, France

Spin-flip processes and radiative decay of dark intravalley excitons in transition metal dichalcogenide monolayers
2016-10-20
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 20 жовтня 2016 р. о 1000 к. 423

М.І. Григорчук

Дія лазерних променів на металеві наночастинки
2016-10-17
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 17 жовтня 2016 р. об 1100 к. 322

К.В. Єршов

Магнітні властивості криволінійних низьковимірних систем
(за матеріалами дисертаційної роботи)
2016-10-06
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 6 жовтня 2016 р. о 1430 к. 322

А.В. Назаренко

Хаотичні блукання в одновимірному неоднорідному середовищі
2016-10-06
Семінар Можливості інформаційної платформи Web of Science
Семінар
відбудеться 6 жовтня 2016 р. об 1100 к. 422

А.П. Ребеш

Можливості інформаційної платформи Web of Science
база даних Web of Science Core Collection,
звіти Journal Citation Reports,
інформаційні інструменти EndNote online, Essential Science Indicators, ResearcherID, ESCI
2016-09-29
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 29 вересня 2016 р. о 1430 к. 322

О.В. Золотарюк

Оператори Шрьодінгера на множинах лебегової міри нуль
2016-09-21
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 21 вересня 2016 р. об 1100 к. 322

Андрій Адамович Ровенчак
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

Статистика бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах
(за матеріалами докторської дисертації)
2016-07-28
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 28 липня 2016 року об 1130 в к. 322

В.К. Усенко

Некласичне світло в квантовій комунікації
(за матеріалами докторської дисертації)
(продовження)
2016-07-21
Семінар з фізики високих энергій
Семінар з фізики високих энергій
відбудеться у четвер 21 липня 2016 року о 1400 в к. 221

М.І. Горенштейн, Б.І. Лев, Ю.В. Штанов

Про парадокс Ейнштейна — Подольського — Розена
2016-07-18
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у понеділок 18 липня 2016 року о 1430 в к. 448

Т.В. Скрипник

Розділення змінних в моделі Клебша
2016-07-14
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 14 липня 2016 року об 1130 в к. 322

В.К. Усенко

Некласичне світло в квантовій комунікації
(за матеріалами докторської дисертації)
(продовження)
2016-07-07
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 7 липня 2016 року об 1130 в к. 322

В.К. Усенко

Некласичне світло в квантовій комунікації
(за матеріалами докторської дисертації)
2016-06-16
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 16 червня 2016 року об 1130 в к. 322

В.Й. Грицай

Самоорганізація в метаболічних процесах гліколізу та глюконеогенезу
(продовження)
2016-06-09
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться у четвер 9 червня 2016 року о 1200 в к. 221

Federico Urban
(National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn, Estonia)

Dark Matter from Bigravity

Observational evidence for the existence of Dark Matter is limited to its gravitational effects. The extensive program for dedicated searches has yielded null results so far, challenging the most popular models. Here we propose that this is the case because the very existence of cold Dark Matter is a manifestation of gravity itself. The consistent bimetric theory of gravity, the only known ghost-free extension of General Relativity involving a massless and a massive spin-2 field, automatically contains a perfect Dark Matter candidate. We demonstrate that the massive spin-2 particle can be heavy, stable on cosmological scales, and that it interacts with matter only through a gravitational type of coupling. Remarkably, these features persist in the same region of parameter space where bimetric theory satisfies the current gravity tests. We show that the observed Dark Matter abundance can be generated via freeze-in and suggest possible particle physics and gravitational signatures of our bimetric Dark Matter model.

2016-06-09
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 9 червня 2016 року об 1130 в к. 322

М.С. Гончар

Математичний опис явищ рецесії
2016-06-02
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 2 червня 2016 року об 1130 в к. 322

К.В. Григоришин

Теорія БКШ із зовнішнім спарюючим потенціалом
2016-06-02
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться у четвер 2 червня 2016 року о 1400 в к. 322

О.В. Нестеров

Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер
(за матеріалами докторської дисертації)
(продовження)
2016-05-19
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій 
відбудеться у четвер19 травня 2016 року о 1400 в к. 221

В. М. Пугач
(ІЯД НАН України)

Ядерна модифікація поперечних перерізів генерації чармованих та дивних мезонів в експериментах LHCb
2016-05-12
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться у четвер 12 травня 2016 року об 1100 в к. 322

О.В. Нестеров

Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер
(за матеріалами докторської дисертації)
2016-04-25
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в понеділок 25 квітня 2016 року о 1400 в к. 322

Ю.В. Штанов

Гравитаційні хвилі – нове вікно у Всесвіт
2016-04-21
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 21 квітня 2016 року об 1130 в к. 322

О.І. Григорчак
(Львівський університет ім. I. Франка)

Мікроскопічна теорія бозе-рідини з урахуванням прямих три і чотиричастинкових кореляцій
2016-04-11
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у понеділок 11 квітня 2016 року о 1200 в к. 221

Д. Анчишкін, В. Вовченко, М.І. Горенштейн, Р. Побережнюк

Рівняння стану та критична точка ядерної матерії 2
2016-04-07
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 7 квітня 2016 року об 1130 в к. 322

Б.І. Лев

Нерівноважні самогравітуючі системи
2016-04-04
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у понеділок 4 квітня 2016 року о 1200 в к. 221

Д. Анчишкін, В. Вовченко, М.І. Горенштейн, Р. Побережнюк

Рівняння стану та критична точка ядерної матерії
2016-03-28
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у понеділок 28 березня 2016 року об 1130 в к. 221

А.О. Моторненко, М.І. Горенштейн

Кумулятивне народження піонів у протон-ядерних зіткненнях
2016-03-28
Об'єднаний семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану і астрофізики та елементарних частинок
Об'єднаний семінар відділів
нелінійної фізики конденсованого стану і астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в понеділок 28 березня 2016 року об 1100 в к. 322

Глеб Скоробагатько
(Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна м. Харків)

Luttinger liquid tunnel junction as quantum detector of charge qubit state
2016-03-10
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 10 березня 2016 року об 1130 в к. 322

В.Й. Грицай

Самоорганізація в метаболічних процесах гліколізу та глюконеогенезу
(продовження)
2016-02-25
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 25 лютого 2016 року об 1130 в к. 322

В.Й. Грицай

Самоорганізація в метаболічних процесах гліколізу та глюконеогенезу
2016-02-24
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 24 лютого 2016 року о 1430 в к. 448

М.З. Іоргов

Ізомонодромні деформації і W-алгебри
(продовження-3)
2016-02-17
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 17 лютого 2016 року о 1430 в к. 448

М.З. Іоргов

Ізомонодромні деформації і W-алгебри
(продовження)
2016-02-10
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 10 лютого 2016 року о 1430 в к. 448

М.З. Іоргов

Ізомонодромні деформації і W-алгебри
(продовження)
2016-02-08
Об'єднаний семінар відділів відділів синергетики, теорії та моделювання плазмових процесів, нелінійної фізики конденсованого стану, квантової електроніки
Об'єднаний семінар
відділів синергетики, теорії та моделювання плазмових процесів,
нелінійної фізики конденсованого стану, квантової електроніки
відбудеться в понеділок 8 лютого 2016 року об 1100 в к. 322

В.Ф. Клепіков
(Інститут радіофізики і радіаційних технологій м. Харків)

Спонтанні критичні явища
2016-02-04
Робочий семінар лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем
Робочий семінар лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем
відбудеться у четвер 4 лютого 2016 року о 1400 в к. 322

В.О. Шубний
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Опис деформованого графену за допомогою калібрувальних полів
2016-02-03
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 3 лютого 2016 року о 1430 в к. 448

М.З. Іоргов

Ізомонодромні деформації і W-алгебри
2016-01-18
Тематичний семінар нелінійної динаміки конденсованих середовищ і плазми
Тематичний семінар нелінійної динаміки конденсованих середовищ і плазми
відбудеться в понеділок 18 січня 2016 року об 1100 в к. 322

О.В. Пилиповський
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Регулярна і хаотична динаміка топологічних збуджень у магнітних наносистемах
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2016-01-14
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 14 січня 2016 року об 1130 в к. 322

К.В. Григоришин

Ефективний функціонал вільної енергії багатозонного надпровідника