Засідання спеціалізованої вченої ради

2015-12-03
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 3 грудня 2015 року о 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.
 2. Різне.

Вчений секретар спецради

2015-11-05
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Волков Олексій Максимович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 5 листопада 2015 року о 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  Волков Олексій Максимович
  "Періодичні структури намагніченості, індуковані спін-поляризованим струмом в наномагнетиках"

  Науковий керівник:
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Шека Денис Дмитрович,
  Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м.Київ,
  професор кафедри математики та теоретичної фізики факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

  Офіційні опоненти:
  доктор фіз.-мат. наук
  Золотарюк Ярослав Олександрович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  провідний науковий співробітник відділу нелінійної фізики конденсованого стану

  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Тартаківська Олена Вікторівна,
  Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, м.Київ,
  старший науковий співробітник відділу теоретичної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2015-11-05
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Сагун Віолетта Василівна

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 5 листопада 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  Сагун Віолетта Василівна
  "Рівняння стану сильновзаємодійної речовини для високоенергетичних ядро-ядерних зіткнень"

  Науковий керівник:
  доктор фіз.-мат. наук
  Бугаєв Кирило Олексійович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  провідний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

  Офіційні опоненти:
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Сисоєв Володимир Михайлович,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ,
  професор кафедри молекулярної фізики

  доктор фіз.-мат. наук
  Дзюблик Олексій Ярославович,
  Інститут ядерних досліджень НАН України, м.Київ,
  провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2015-10-08
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Безвершенко Юлія Василівна

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 8 жовтня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  Безвершенко Юлія Василівна
  "Інтегровні моделі квантових систем у зовнішніх полях"

  Наукові керівники:

  доктор фіз.-мат. наук
  старший науковий співробітник
  Голод Петро Іванович

  доктор фіз.-мат. наук,
  старший науковий співробітник
  Іоргов Микола Зіновійович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  завідувач лабораторії теорії інтегровних систем відділу математичних методів в теоретичній фізиці

  Офіційні опоненти:

  доктор фіз.-мат. наук,
  старший науковий співробітник,
  Енольський Віктор Зелікович,
  Центр прикладних космічних технологій та мікрогравітації, м. Бремен (Німеччина),
  запрошений професор

  член-кореспондент НАН України,
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Іванов Борис Олексійович
  Інститут магнетизму НАН України та МОН України, м.Київ,
  завідувач лабораторії магнітних матеріалів відділу теоретичної фізики
 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2015-10-08
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Стародуб Іван Олексійович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 8 жовтня 2015 року о 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  Стародуб Іван Олексійович
  "Динаміка солітонів у просторово-неоднорідних джозефсонівських переходах"

  Науковий керівник:
  доктор фіз.-мат. наук
  Золотарюк Ярослав Олександрович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  провідний науковий співробітник відділу нелінійної фізики конденсованого стану

  Офіційні опоненти:
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Шека Денис Дмитрович,
  Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м.Київ,
  професор кафедри математики та теоретичної фізики факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

  доктор фіз.-мат. наук, доцент
  Гомонай Олена Василівна
  Фізико-Технічний Інститут Національного Технічного Університету України "Київський Політехнічний Інститут", м.Київ,
  професор кафедри інформаційної безпеки

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2015-07-02
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 2 липня 2015 року о 1200 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.
 2. Різне.

Вчений секретар спецради

2015-06-04
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 4 червня 2015 року о 1200 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.
 2. Різне.

Вчений секретар спецради