Семінари

2015-12-29
Тематичний семінар
Тематичний семінар відділів
математичних методів в теоретичній фізиці, структури атомних ядер,
теорії ядра і квантової теорії поля, прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у вівторок, 29 грудня 2015 р. о 1030 в к. 448
 1.  М.З. Іоргов:
  Звіт про виконання українсько-французького (НАНУ-CNRS) проекту "Ізомонодромні деформації та конформна теорія поля."
  Етап 1: "Фуксові системи старшого рангу та конформні блоки W-алгебр".
 2. М.З. Іоргов:
  Звіт про виконання наукової роботи (конкурс НАНУ) "Теорія представлень, гомологічна алгебра та інтегровні системи математичної фізики"
  2-й рік виконання проекту.
2015-12-24
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у четвер, 24 грудня 2015 р. об 1100 в к. 322

Б.Є. Гринюк, Д.В. П'ятницький

Дослідження структури дзеркальних ядер 14C і 14O у п'ятичастинковій моделі
2015-12-23
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 23 грудня 2015 р. о 1430 в к. 448

Т.В. Скрипник

Нескінченновимірні алгебри Лі, класичні r-матриці і оператори Лакса: два підходи.
(Частина 2)
2015-12-21
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 21 грудня 2015 р. об 1100 в к. 322

Т.М. Радченко
(Інститут металофізики НАН України)

Вплив упорядкування дефектної структури на транспортні властивості змішаних кристалів
(за матеріалами докторської дисертації)
2015-12-21
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій
відбудеться у понеділок 21 грудня 2015 р. о 1400 в к. 221

Є.С. Мартинов

Звіт за проектом Грід-технології в задачах фізичної програми ЦЕРНу, астрофізики і космології (етап 2)
2015-12-17
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій
відбудеться у четвер 17 грудня 2015 р. о 1000 в к. 322

Л.Л. Єнковський

Звіт по темі
"Визначення термодинамічних особливостей міжфазних границь в адронній матерії та кварк-глюонній плазмі"
проект ДФФД № Ф64/40-2015.
2015-12-14
Тематичний семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану
Тематичний семінар відділів
нелінійної фізики конденсованого стану, квантової електроніки,
квантової теорії молекул та кристалів, теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у понеділок 14 грудня 2015 р. об 1100 в к. 322
 1. Звіт по темах 2011-2015 рр.
 2. Ефективне керування динамікою нелінійних збуджень в макромолекулярних та магнітних нано-системах
 3. Електронні, магнітні та кінетичні властивості молекулярних наносистем та неорганічних нанокластерів
 4. Звіт за 2015р. по темі
 5. Теоретичні та експериментальні дослідження резонансних явищ в плазмі ближнього космосу: механізми аномального перенесення частинок
2015-12-10
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 10 грудня 2015 р. об 1130 в к. 322

К.В. Григоришин

Ефективний функціонал вільної енергії багатозонного надпровідника
2015-12-07
Семінар відділів
Семінар відділів
нелінійної фізики конденсованого стану, квантової електроніки,
теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться в понеділок 7 грудня 2015 р. об 1100 в к. 322

Ю.Г. Рапопорт

Хвильові процеси в шаруватих нелінійних, активних метаматеріалах, гіротропних і плазмових середовищах
2015-12-03
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 3 грудня 2015 р. об 1130 в к. 322

К.Г. Кравчук

Метод точного опису інтегруючого нейрону з втратами
2015-12-01
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій
відбудеться у вівторок 1 грудня 2015 р. об 1100 в к. 221

Звіти про виконання наукових тем:

 1. "Динаміка квантово-польових конденсатів в фізиці і астрофізиці високих енергій та квантовій космології", тема відділу АЕЧ, 2011–2015 рр. (доповідачі – В.П. Гусинін, Ю.В. Штанов, Д.А. Якубовський).
 2. "Ефекти нової фізики в астрофізичних об'єктах та космології", проект ДФФД, сумісно з КНУ (доповідач – Ю.В. Штанов).
 3. "Подальший розвиток Українського астрокосмічного центру обробки даних для вирішення задач багатохвильової астрофізики", тема в рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012–2016 рр. (доповідач – Д.А. Якубовський).
 4. "Перспективні фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики", за цільовою програмою співробітництва НАН України з Європейським центром ядерних досліджень (ЦЕРН) та Об'єднаним інститутом ядерних досліджень (ОІЯД) (доповідачі – Г.М. Зінов'єв, К.О. Бугаєв).
 5. "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями (гідрокінетичний опис)" Етап 6: Моделювання початкових умов та ефектів в'язкості у процесах високоенергетичних зіткнень важких іонів, Науковий проект № Ф6-2015 між ІТФ та НАН України (доповідач – Ю.М. Синюков).
 6. "Кореляційний аналіз сильної взаємодії екзотичних баріонів у релятивістських ядро-ядерних зіткненнях – перший рік виконання проекту", науковий проект МВЧ1–2015 між ІТФ та НАН України (доповідач – В.М. Шаповал).
2015-11-25
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 25 листопада 2015 р. о 1430 в к. 448

А.М. Павлюк

Квантова механіка частинки на торичному вузлі
2015-11-19
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 19 листопада 2015 р. о 1400 в к. 221

А.О. Алькін

Множинність заряджених частинок у протон-протонних зіткненнях в експерименті ALICE на LHC
2015-11-12
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 12 листопада 2015 р. о 1400 в к. 221

В.Ю. Набока

Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2015-11-09
Об'єднаний семінар відділів синергетики та нелінійної фізики конденсованого стану
Об'єднаний семінар відділів синергетики та нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 9 листопада 2015 р. об 1100 в к. 322

Б.І. Лев

Деякі межові ефекти в рідинних кристалах
2015-11-04
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 4 листопада 2015 р. о 1430 в к. 448

О.М. Гаврилик, І.І. Качурик

Екзотична псевдо-ермітовість операторів у p,q–деформованій алгебрі Гайзенберга
2015-10-22
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у четвер 22 жовтня 2015 р. об 1100 в к. 322

М.В. Фейгельман
(Інститут теоретичної фізики ім. Л.Д.Ландау)

Надплинна щільність сильно невпорядкованих надпровідників та їх аномальна поведінка при низьких температурах і сильних магнітних полях
2015-10-15
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер 15 жовтня 2015 р. об 1100 в к. 322

С.Я. Горощенко

Головна особливість у впорядкуванні скінченних 1D структур зарядів в електричному полі однорідного циліндричного фону
2015-09-28
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 28 вересня 2015 р. об 1100 в к. 322

Ю.І. Самойленко
(Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка)

Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
2015-09-17
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 17 вересня 2015 р. о 1400 в к. 322

О.С. Рухленко

Гидродинамика активных сред и свертывание крови
2015-09-03
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер 3 вересня 2015 р. о 1400 в к. 322

E.G. Petrov, B. Robert, S.–H. Lin, L. Valkunas

Theory of triplet excitation transfer in donor-oxygen-acceptor system: application to cytochrome b6 f
2015-06-08
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у понеділок, 8 червня 2015 р. о 1200 в к. 221

В.Ю. Набока

Термализация, еволюция и LHC-наблюдаемые в интегрованной гидро-кинетической модели ядро-ядерных столкновений
2015-05-28
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в четверг, 28 мая в 1500 в к. 322

AlbertAlfons De Roeck
(CERN & Universiteit Antwerpen)

Searches for New Physics at the LHC: Present and Future

Risto Orava
(CERN & University of Helsinki)

LHC: Diffraction @ ALICE
2015-05-28
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 28 травня 2015 р. о 1400 в к. 221

О.К. Відибіда

Активність будь-якого збуджувального нейрону з затриманим зворотнім зв'язком стимульованого процесом Пуассона - немарківська
2015-05-28
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться у четвер 28 травня 2015 р. о 1400 в к. 322

Vladimir Miransky
(Department of Applied Mathematics, Western University, London, Canada)

Magnetized relativistic plasma as a Weyl metal

It has been recently established that a magnetized relativistic plasma yields an interesting example of a Weyl metal. I discuss the properties of magnetized relativistic plasma and its possible role in some astrophysics phenomena and heavy ion collisions.

2015-05-21
Спільний семінар відділів теорії та моделювання плазмових процесів та синергетики
Спільний семінар відділів теорії та моделювання плазмових процесів та синергетики
відбудеться у четвер 21 травня 2015 р. об 1100 в к. 322

В.Б. Тимчишин

Статистичний опис систем частинок з кулонівською взаємодією
(За матеріалами кандидатської дисертації)

О.М. Черняк

Перенесення замагнічених частинок у випадковому електричному полі
2015-05-18
Спільний семінар відділів квантової електроніки та нелінійної фізики конденсованого стану
Спільний семінар відділів
квантової електроніки та нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 18 травня 2015 р. об 1100 в к. 322

Олексій Максимович Волков
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем)

Періодичні структури намагніченості, індуковані спін-поляризованим струмом в наномагнетиках
(За матеріалами кандидатської дисертації)
2015-04-30
Тематичний семінар з нелінійної динаміки конденсованих середовищ і плазми
Тематичний семінар з нелінійної динаміки конденсованих середовищ і плазми
відбудеться 30 квітня 2015 р. об 1100 в к. 322

О.І. Якименко
(Фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка)

Динамічні процеси та просторові структури в нелінійних фізичних системах
(За матеріалами докторської дисертації)
2015-04-23
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 23 квітня 2015 р. о 1400 в к. 221

А. Кожушко
(Дніпропетровський національний університет)

Пошук сигналів нового важкого нейтрального векторного бозона в процесах розсіювання гадронів

У роботі розглянуто абелев Z'-бозон у процесі розсіювання Дрелла-Яна на сучасних прискорювачах. Побудовано пакет для обчислення внесків Z'-бозона в цьому процесі з урахуванням ренормовності моделі, у якій з'являється цей бозон. Розраховано оцінки параметрів Z’-бозона на основі даних LHC та запропоновано двопараметричну спостережувану величину для пошуків сигнала Z’-бозона на прискорювачі Tevatron.

2015-04-22
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 22 квітня 2015 р. о 1200 в к. 448

Ю.В. Безвершенко

Динамiка iнтегровних спiнових та квантово-оптичних систем
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2015-04-16
Семінар лабораторії астрофізики та космології
Семінар лабораторії астрофізики та космології
відбудеться у четвер, 16 квітня 2015 р. о 1500 в к. 347

Антон Рудаковський
(КНУ імені Тараса Шевченка)

Реіонізація в моделях холодної, теплої та холодної+теплої темної матерії
2015-04-09
Тематичний семінар з теорії відкритих систем
Тематичний семінар
з теорії відкритих систем
відбудеться у четвер 9 квітня 2015 р. об 1130 в к. 322

К.Г. Кравчук

Точний опис інтегруючого нейрону з втратами для будь-якого порогу нейрону
(за матеріалами запиту на виконання проекту НДР молодих учених НАН України)
2015-04-09
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у четвер 9 квітня 2015 р. о 1030 в к. 322

В.І. Засенко

Дифузія частинок в полі хвиль з випадковими стрибками фази
2015-04-06
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
відбудеться у понеділок 6 квітня 2015 р. об 1100 в к. 322

О. Якименко
(Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка)

Динамічні процеси та просторові структури в нелінійних та відкритих фізичних системах
2015-04-02
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер 2 квітня 2015 р. о 1400 в к. 322

В.О. Леонов

Перехідні фотоструми в молекулярному фотодіоді
2015-03-26
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться у четвер, 26 березня 2015 р. об 1100 в к. 221

М.Д. Томченко

Точкові бозони в 1D ящику: основний стан та закон дисперсії

Для одновимірної системи безспінових бозонів з потенціалом взаємодії 2(xi-xj) та нульовими граничними умовами знайдено енергію основного стану та закон дисперсії. Енергія основного стану E0 близька до E0 періодичної системи, що відповідає результату Годена. А закон дисперсії E(k) суттєво відрізняється від закону дисперсії для періодичної системи, якщо зв'язок є слабким (мала константа взаємодії c або велика концентрація). Для сильного зв'язку ця відмінність зникає. Результат означає, що для деяких однорідних взаємодіючих систем термодинамічна границя порушується (тобто припущення про однаковість об'ємних властивостей для системи з границями та періодичної системи не справджується).

2015-03-26
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер 26 березня 2015 р. о 1400 в к. 322

О.Л. Капітанчук

Квантово-хімічні аспекти розрахунків рухливості зарядів у впорядкованих молекулярних структурах
2015-03-19
Об'єднаний семінар відділів теорії та моделювання плазмових процесів
Об'єднаний семінар відділів теорії та моделювання плазмових процесів і синергетики
відбудеться у четвер 19 березня 2015 р. об 1100 в к. 322

В.Л. Майстренко
(ННЦ медико–біотехнічних проблем)

Химерні стани в системах зв'язаних осциляторів
2015-03-19
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер, 19 березня 2015 р. о 1400 в к. 322

С.Я. Горощенко

Кристалізація в одновимірних структурах зарядів у моделі кулонівського кластера з електростатичним утримуючим потенціалом
2015-03-10
Об'єднаний семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану
Об'єднаний семінар відділів
нелінійної фізики конденсованого стану та астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у вівторок 10 березня 2015 р. об 1100 в к. 322

Fabien Lafont
(Laboratoire National de Metrologie et d’Essais, France)

Quantum Hall effect in graphene for resistance metrology

Interest of graphene for resistance metrology The quantum Hall effect (QHE) observed in two dimensional electron gas placed at low temperature and under a strong perpendicular magnetic field, has revolutionized the resistance metrology since its discovery in 1980 by Klaus von Klitzing. It provides a representation of the ohm based on the Planck constant and the electron charge only. In 2004, graphene, a purely two dimensional arrangement of carbon atoms in an honeycomb lattice, where the charge carriers behave as Dirac fermions, has revealed a new flavor of the QHE. From the metrological point of view the QHE in graphene is very promising since it is much more robust than the effect appearing in conventional semiconductors and it could lead to a more convenient resistance standard operating at higher temperature and lower magnetic induction which is an advantage for a broader dissemination of a precise standard towards industrial end-users

2015-02-19
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у четвер 19 лютого 2015 р. об 1100 в к. 322

О.О. Бистренко

Структура бінарної евтектики поблизу евтектичної точки: формування дифузійної зони та контактне плавлення
2015-02-05
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 5 лютого 2015 р. об 1130 в к. 322

В. Вовченко, Д.В. Анчишкін, М.І. Горенштейн

Рівняння Ван-дер-Ваальса
2015-02-05
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться у четвер 5 лютого 2015 р. о 1200 в к. 221

Oleksandr Gamayun

Mobile impurity propagation in a one-dimensional quantum gas

We investigate the time evolution of an impurity atom injected into a gas of impenetrable bosons (Tonks-Girardeau gas). The interaction between the gas and impurity is assumed to be contact. If masses of the impurity and gas particles coincide then the system is integrable by means of Bethe Ansatz and we are able to obtain compact answer for the asymptotic momentum of the impurity. At weak coupling we develop kinetic theory that describes impurity behavior both in integrable and non-integrable cases and find striking differences between them. The asymptotic momentum as a function of the final momentum is found explicitly and the case of the external force applied to the impurity is analyzed as well.

2015-02-05
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 5 лютого 2015 р. о 1400 в к. 221

К.О. Бугаєв

Нові нерегулярності і можливі сигнали формування змішаної кварк-ґлюон-адронної фази
2015-02-02
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 5 лютого 2015 р. об 1400 в к. 221

К.О. Бугаєв

Нові нерегулярності і можливі сигнали формування змішаної кварк-ґлюон-адронної фази
2015-01-30
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у п'ятницю 30 січня 2015 р. о 1400 в к. 448

Ю.М. Беспалов

Про теорію гомотопічних типів
2015-01-29
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 29 січня 2015 р. об 1130 в к. 322

Д. Васильєв

Розповсюдження квантового світла в атмосфері
2015-01-15
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться у четвер 15 січня 2015 р. об 1100 в к. 322

B.С. Василевський

Траєкторії трикластерних резонансних станів в методі гіперсферичних функцій