Засідання спеціалізованої вченої ради

2014-12-25
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Товкач Олег Миколайович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 25 грудня 2014 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  Товкач Олег Миколайович
  "Взаємодії і формування структур в обмежених рідкокристалічних колоїда"

  Науковий керівник:
  член-кореспондент НАН України,
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Лев Богдан Іванович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  завідувач відділу синергетики

  Офіційні опоненти:
  член-кореспондент НАН України
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Томчук Петро Михайлович,
  Інститут фізики НАН України, м.Київ,
  завідувач відділу теоретичної фізики

  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Пінкевич Ігор Павлович,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет ,
  професор кафедри теоретичної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2014-12-25
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Шаповал Володимир Миколайович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 25 грудня 2014 року о 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації 

  Шаповал Володимир Миколайович
  "Кореляційна фемтоскопія в динамічних моделях ядро-ядерних та протон-протонних зіткнень"

  Науковий керівник:
  доктор фіз.-мат. наук,
  старший науковий співробітник
  Синюков Юрій Михайлович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  провідний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

  Офіційні опоненти:
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Скалозуб Володимир Васильович,
  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ,
  завідувач кафедри теоретичної фізики

  доктор фіз.-мат. наук,
  старший науковий співробітник
  Горбар Едуард Володимирович,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет ,
  професор кафедри квантової теорії поля

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2014-10-23
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Ломпей Роберт Рудольфович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 23 жовтня 2014 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

Ломпей Роберт Рудольфович
"Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням"

Науковий керівник:
кандидат фіз.-мат. наук, доцент
Медведєв Сергій Юрійович,
Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", м. Ужгород,
доцент кафедри теоретичної фізики

Офіційні опоненти:
член-кореспондент НАН України
доктор фіз.-мат. наук, професор
Нікітін Анатолій Глібович,
Інститут математики НАН України, м.Київ,
завідувач відділу прикладних досліджень

доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Гаврилик Олександр Михайлович,
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
в.о. завідувача відділу математичних методів в теоретичній фізиці

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2014-10-16
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 16 жовтня 2014 року об 1130 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.

 2. Різне.

Вчений секретар спецради

2014-10-09
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 9 жовтня 2014 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.

 2. Різне.

Вчений секретар спецради

2014-09-18
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Леонов Володимир Олександрович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 18 вересня 2014 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

Леонов Володимир Олександрович
"Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді"

Науковий керівник:
член-кореспондент НАН України,
доктор фіз.-мат. наук, професор
Петров Ельмар Григорович,
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
завідувач відділу квантової теорії молекул та кристалів

Офіційні опоненти:
член-кореспондент НАН України
доктор фіз.-мат. наук, професор
Іванов Борис Олексійович,
Інститут магнетизму НАН України та МОН України, м.Київ,
завідувач лабораторії магнітних матеріалів

доктор фіз.-мат. наук, професор
Висоцький Володимир Іванович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ,
завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

Вчений секретар спецради

2014-09-18
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Челноков Володимир Олексійович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 18 вересня 2014 року о 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

Челноков Володимир Олексійович
"Фазові переходи нескінченного роду в абелевих моделях на ґратці"

Науковий керівник:
доктор фіз.-мат. наук
Борисенко Олег Анатолійович,
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
провідний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

Офіційні опоненти:
доктор фіз.-мат. наук, професор
Козловський Михайло Павлович,
Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
завідувач відділу статистичної теорії конденсованих систем

доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Горбар Едуард Володимирович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ,
професор кафедри квантової теорії поля, фізичний факультет

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.

Вчений секретар спецради

2014-05-22
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Кравчук Ксенія Григоріївна

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 22 травня 2014 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

Кравчук Ксенія Григоріївна
"Статистичні властивості активності імпульсних нейронів за наявності зворотніх зв'язків "

Науковий керівник:
доктор фізико-математичних наук
Відибіда Олександр Костянтинович,
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
головний науковий співробітник

Офіційні опоненти:
ддоктор фіз.-мат. наук
Рязанов Василь Васильович,
Інститут ядерних досліджень НАН України, м.Київ,
провідний науковий співробітник відділу теорії ядерних реакторів

доктор фіз.-мат. наук, професор
Васильєв Олексій Миколайович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ,
професор кафедри теоретичної фізики фізичного факультету

2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.

Вчений секретар спецради

2014-04-29
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 29 квітня 2014 року об 1130 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.
 2. Різне

Вчений секретар спецради

2014-04-10
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 10 квітня 2014 року о 1400 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.
 2. Різне

Вчений секретар спецради

2014-03-06
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 6 березня 2014 року о 1245 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.
 2. Різне

Вчений секретар спецради

2014-01-09
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 9 січня 2014 року о 1445 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.
 2. Різне

Вчений секретар спецради