Наукові заходи

2013-12-26
ДАВИДОВСЬКІ МЕМОРІАЛЬНІ ЧИТАННЯ
ДАВИДОВСЬКІ МЕМОРІАЛЬНІ ЧИТАННЯ
26 грудня 2013р., к.322

ПРОГРАМА

10.00    Відкриття

10.05    А. Варламов(CNR-SPIN, Roma, Italy)
           Тунельна флуктуоскопія: флуктуаційно індукована низько-вольтна аномалія

10.50    І. Лук'янчук(University of Picardie, Amiens, France)
           Статичні та динамічні властивості поляризаційних доменів у фероелектричних наноструктурах

11.35    Перерва на каву

11.50    О.В. Гомонай(ФТІ НТУУ «КПІ», Київ,Україна )
           Спінтроніка з антиферомагнетиками: альтернатива альтернатив

12.35    Ю.В. Головач(Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів, Україна)
           Статистична фізика складних мереж

2013-12-24
Конференція молодих вчених
Конференція молодих вчених
ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ
присвячена 95-річчю Національної академії наук України
відбудеться 24-27 грудня 2013 р. в к. 322

Загальна програма

 • 24 грудня (вівторок) -- відкриття, секції "Фізика ядра та елементарних частинок " і "Математична фізика ";
 • 25 грудня (середа) -- секції "Фізика біологічних макромолекул" і "Фізика конденсованого стану ";
 • 26 грудня (четвер) -- Стендові доповіді;
 • 27 грудня (п'ятниця) -- Секції "Астрофізика і космологія " і "Статистична теорія багаточастинкових систем".

Детальну програму іншу інформацію можна знайти на сторінці конференції http://confyoung.bitp.kiev.ua/

2013-11-20
Онлайн трансляція засідання Об'єднаного семінару "Фізика на LHC"
Онлайн трансляція засідання
Об'єднаного семінару "Фізика на LHC"
організованого співпрацею інститутів Росії та країн-учасниць ОІЯД
в експерименті СМS (LHC)
відбудеться 20 листопада 2013 р. о 1300 в к. 421

Лекція: А.В. Леонідов
(ФІАН, Москва)

Струмені і фонові події в множинному народженні частинок в протон-протонних зіткненнях на LHC
(керівник семінару від ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України, доктор фіз.-мат.наук Ю.М.Синюков)
2013-11-05
Боголюбовські читання 2013
Боголюбовські читання 2013
присвячені 95-річчю Національної академії наук України

ПРОГРАМА

5 листопада 2013 (вівторок)

10-00Урочисте відкриття засідання
Вручення дипломів почесним докторам Інституту
10-15
Lecture
Leonas Valkunas (Inauguration lecture)
"Excitation Dynamics and Relaxation in Molecular Aggregates and Photosynthetic Pigment-Protein Complexes"
Vilnius University and Center for Physical Sciences and Technology, Vilnius, Lithuania
11-00
Лекція
П.М. Томчук (Інавгураційна лекція)
"Лінійні і нелінійні оптичні властивості металічних наночасток і їхніх ансамблів"
Інститут фізики НАН України
11-45ПЕРЕРВА
12-10О.Л. Капітанчук, Е.Г. Петров
"Тунельний струм в лінійній молекулі з локальними орбіталями"
12-30О.О. Єремко
"Спінова селективність проходження електронів крізь потенціальний бар'єр з гвинтовою симетрією"
12-50Я.О. Золотарюк
"Взаємодія флюксона з домішками у двовимірному джозефсонівському переході"
13-10Д.А. Якубовський, Д. Савченко
"Пошук лінії розпаду темної матерії - стан справ та перспективи"
13-30ОБІД

6 листопада 2013 (середа)
10-00Ю.О. Ситенко
"До теорії ефекту Ааронова-Бома"
10-20В.Є. Кузьмичов, В.В. Кузьмичов
"Теорія Ейнштейна-Картона як квазікласичне наближення квантової геометродинаміки"
10-40А.І. Бугрій
"Теорія неоднорідної бозе-ейнштейнівської конденсації магнонів в залізо-ітриєвому гранаті"
11-00Н.Д. Власій
"Локалізація дірок на скірміоні в допованих антиферомагнетиках"
11-20ПЕРЕРВА
11-40В. Картузов, О.Бистренко
"Моделювання самоорганізації евтектичних структур на основі теорії фазових полів"
12-00В.С. Василевський
"Сепарабельна та осциляторна форма квантової теорії розсіяння"
12-20О.В. Нестеров
"Спектр зв'язаних станів ядра 10В у мікроскопічній трикластерній моделі"
12-40О.М. Черняк
"Дифузія частинок у двовимірному випадковому полі швидкостей"
13-00ОБІД
14-30О.М. Гаврилик
"Нові застосування деформованих (нелінійних) квантових осциляторів"
14-50М.С. Гончар
"Динамічна модель ризику з інвестуванням в активи"
15-10М.З. Іоргов
"Конформна теорія поля та ізомонодромні деформації"
15-30О.О. Вахненко
"Нові напівдискретні двокомпонентні нелінійні інтегровні системи"
15-50ПЕРЕРВА
16-10М.С. Гончар, А.С. Жохін
"Критичні стани в динамічній моделі обміну і явище рецесії"
16-30В.М. Єрмаков
"Резонансна активація передемфованої структурованої системи"
16-50О.М. Товкач
"Теорія взаємодії колоїдних частинок в обмежених рідких кристалах"
2013-09-11
Наукові збори (доповідачі: Vladimir Kravtsov, В.В. Лебедев)
Наукові збори
відбудуться в середу 11 вересня 2013 р. в к. 322

Vladimir Kravtsov
(Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Italy)

Multifractality and quantum-to-classical crossover near metal-insulator transition

член-корреспондент РАН В.В. Лебедев
(директор Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН)

Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН

2013-09-05
6-ий Міжнародний Симпозіум
 6-ий Міжнародний Симпозіум

ФІЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ, КОСМОЛОГІЯ ТА ГРАВІТАЦІЯ,

присвячений О.З.Петрову

5-8 вересня, 2013, к. 322

2013-07-04
Семінар "Квантова теорія поля та космологія"
Семінар
"Квантова теорія поля та космологія"

присвячений пам'яті
Петра Івановича Фоміна

відбудеться у четвер 4 липня 2013 р. об 1100 в к. 322

Програма

 1. А.Г. Загородній Відкриття семінару.
 2. В.І. Жданов "Загальна теорія відносності, активні ядра галактик та квазари".
 3. Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка (30хв.)
 4. Ю.О. Ситенко"Поляризація вакууму космічними струнами та первинні магнітні поля у Всесвіті".
  Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (30хв)  
 5. Б.І. Гнатик"Астрофізика космічних променів".
  Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка (30хв.)
 6. Ю.В. Штанов"Квантова космологія".
  Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (30хв)
 7. С.П. Фомін"Реактор хвилі, яка біжить:Прометей третього тисячоліття".
  Інститут теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера ННЦ ХФТІ НАНУ (30хв)
 8. О.І. Якименко, С.Й. Вільчинський, Ю.М. Бідасюк, О.О. Приходько, Ю.С. Ківшарь "Стійкі вихорові кільця в Бозе-Ейнштейнівських конденсатах".
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка (30хв.)
2013-06-18
International conference QUANTUM GROUPS AND QUANTUM INTEGRABLE SYSTEMS
International conference
QUANTUM GROUPS AND QUANTUM INTEGRABLE SYSTEMS

Kiev, UKRAINE
June 18-21, 2013
http://qgqis2013.bitp.kiev.ua/

2013-06-05
Наукові збори (доповідач: М.П. Козловський)
Наукові збори
відбудуться в середу 5 червня 2013 р. об 1100 в к. 322

М.П. Козловський
(Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів)

Вплив зовнішнього поля на критичну поведінку тривимірних систем

Доповідь присвячена розвитку теорії фазових переходів другого роду за наявності зовнішнього поля. Поряд з оглядом відомих на сьогодні теоретичних підходів та експериментальних даних в ній запропоновано метод наближеного розрахунку ряду фізичних характеристик тривимірної моделі Ізінга поблизу температури фазового переходу за наявності зовнішнього поля. В його основі знаходиться запропонований Юхновським оригінальний підхід до розрахунку статистичної суми, що ґрунтується на використанні негаусових розподілів флуктуацій.
Основна увага звернена на механізм формування особливостей поведінки параметра порядку, сприйнятливості та ряду термодинамічних характеристик при наближенні до точки фазового переходу, в тому числі їхньої асимптотичної поведінки (температурні та польові критичні показники). Отримані явні аналітичні вирази для критичних амплітуд згаданих вище величин.
Запропоновано розширене рівняння стану тривимірної моделі магнетика з однокомпонентним параметром порядку поблизу точки фазового переходу, до складу якого крім скейлінгової функції явно входить як температурна, так і польова залежності. В граничних випадках воно переходить у відомі в літературі вирази.
Друга частина присвячена опису фазових переходів першого роду. Запропонована схема дозволяє з єдиних позицій дослідити як область температур, що значно відрізняються від критичної температури, так і описати поведінку простого плину в критичній області температур. Отримана крива співіснування фаз, записане рівняння стану системи взаємодіючих частинок як вище, так і нижче температури фазового переходу, визначена область нестійкості (бінодаль).

2013-05-17
Семінар пам'яті Б.В. Струмінського

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національна академія наук України

Семінар пам'яті Б.В. Струмінського
(14.08.1939 – 18.01.2003)
16-17 травня 2013 р., Київ
КОЛІР КВАРКІВ

http://color.bitp.kiev.ua/

2013-04-29
Лекція

Боголюбівська програма ОІЯД-Україна з теоретичної фізики
Науково-освітній центр Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Лабораторія теорії інтегровних систем ІТФ НАН України

Лекція

"Обчислення скалярних добутків в ієрархічному анзаці Бете"

Станіслав Пакуляк
(Об'єднаний Інститут ядерних досліджень, Дубна)

відбудеться 29 квітня 2013 р. об 1100 в к. 221

2013-04-23
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2013

23-25 квітня

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2013

http://festival.nas.gov.ua/
тел.: 521-34-95

Централізовані заходи організаторів VII Всеукраїнського фестивалю науки

  23 квітня, 11-00

 Національний комплекс "Експоцентр України", павільйон № 1, м.Київ, пр. Акад. Глушкова, 1

Урочисте відкриття VІI Всеукраїнського фестивалю науки

Вітальна промова президента НАН України академіка Б.Є. Патона.

Лекція: "Перспективи глобальних змін: оцінка Міжнародного інституту прикладного системного аналізу" - директор МІПСА проф. Павел Кабат (м. Відень, Австрія)

Лекція: "ДНК як конструкційний матеріал для нанотехнологій" - проф. С.Н. Волков (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

 

23 квітня

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України вул. Метрологічна 14-б
(кінцева зупинка автобусу №548),конференц-зал

ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ

13-00 Відкриття засідання
13-10 М.І. Горенштейн, д. ф.-м. н.
"Кварк-глюонна плазма в релятивістських ядерних зіткненнях "
14-10 Перерва на каву
14-40 С.Г. Шарапов, д. ф.-м. н.
"Графен після Нобеля"
15-40 В.П. Кравчук, к. ф.-м. н.
"Регулярні структури в наномагнетиках"

 

2013-04-23
ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ
ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ
в рамках Фестивалю науки 2013

23 квітня

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
вул. Метрологічна 14-б конференц-зал

М.І. Горенштейн, д. ф.-м. н.
Кварк-глюонна плазма в релятивіських ядерних зіткненнях

С.Г. Шарапов, д. ф.-м. н.
Графен після Нобеля

В.П. Кравчук, к. ф.-м. н.
Регулярні структури в наномагнетиках

2013-04-03
Наукові збори (доповідач: Ю.М. Синюков)
Наукові збори
відбудуться в середу 3 квітня 2013 р. об 1100 в к. 322

Ю.М. Синюков
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Просторово-часова картина релятивістських ядро-ядерних зіткнень

Буде надано огляд сучасного стану фізики ультра-релятивістських зіткнень ядер. Надщільна матерія з надвисокою температурою (1012–1013) К, що народжується в цих процесах, швидко розширюється і має дуже малі часи життя, порядку 10–22 с, та просторові розміри 10–14 м. Протягом цієї надкороткої еволюції система проходить багато стадій: первинний нетермічний стан, можливу кварк-глюонну плазму, адронну матерію та розпад на окремі частинки (їх близько 104–105). Деталі еволюції таких систем суттєво залежать від властивостей надщільної матерії, типу фазового переходу між адронним та кварк-глюонним станами, та початкових умов. Прямим методом вивчення просторово-часових характеристик таких систем та аналізу їхньої еволюції з точністю 10–15 м та 10–23 с є кореляційна фемтоскопія. Доповідь присвячена, зокрема, розвитку цього методу, реконструкції просторово-часової динаміки зіткнень важких іонів, включаючи розв'язок відомого парадоксу – т.з. «HBT puzzle», розбудові відповідної гідро-кінетичної моделі процесів зіткнень на RHIC та LHC та її використанню для опису різноманітних експериментальних даних.

2013-04-02
Цикл лекцій

Боголюбовська програма ОІЯД-Україна з теоретичної фізики
Науково-навчальний центр
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Цикл лекцій
Вступ до теорії ізомодромних деформацій диференціальних рівнянь: рівняння Пенлеве

Володимир Побережний
(Математичний інститут ім. В.А. Стеклова, Москва)

Програма

2 квітня, 15-00, ауд. 221
Інтегровність, ізомонодромність та властивість Пенлеве
4 квітня, 16-00, ауд. 221
Про тау-функцію ізомонодромних деформацій та рівнянь Пенлеве
2013-02-26
Наукові збори (доповідач: Jean-Pierre REVOL)
Наукові збори
відбудуться у вівторок 26 лютого 2013 р. об 1100 в к. 322

Prof. Jean-Pierre REVOL
(ALICE experiment at LHC, Physics Department, CERN)

First three years at ALICE LHC
2013-02-20
Наукові збори (доповідач: М.З. Іоргов)
Наукові збори
відбудуться у середу 20 лютого 2013 р. об 1100 в к. 322

М.З. Іоргов

Квантові інтегровні системи

Будуть розглянуті основні моделі теорії квантових інтегровних систем, методи їх дослідження та їх зв'язок з гратковими моделями статистичної фізики. Основну увагу буде приділено моделі Ізінга, квантовим ланцюжкам Гайзенберга та інтегровним квантовим теоріям поля, зокрема, конформній теорії поля, що описує критичні явища в низьковимірних системах. Також буде розглянуто застосування конформної теорії поля в теорії рівнянь Пенлеве, які, зокрема, описують кореляційні функції різноманітних інтегровних систем.

2013-02-12
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться у вівторок 12 лютого 2013 р. в к.322

 

ПРОГРАМА

10.35К.П. Шамрай (Інститут ядерних досліджень)
Геліконна плазма: фізичні принципи та практичні застосування
11.10О.А. Гончаров (Інститут фізики)
Сильнострумові пучки заряджених частинок у плазмоводинамічних системах
12.05О.К. Черемних (Інститут космічних досліджень)
Сонячно-Земні зв'язки та космічна погода
2013-01-17
Наукові збори (доповідач: Д.А. Якубовський)
Наукові збори
відбудуться у четвер 17 січня 2013 р. об 1100 в к. 322

Д.А. Якубовський
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Нові фізичні моделі та пошук темної матерії  в астрофізичних спостереженнях

Одним з декількох спостережних явищ, які не описуються Стандартною моделлю фізики частинок, є наявність темної матерії, необхідної для пояснення формування гравітаційно зв'язаних структур у Всесвіті (галактик, груп та скупчень галактик) та динаміки їх складових частин. Особливо важливим для виявлення параметрів нової фізики є спостереження таких сигналів від темної матерії, які можна надійно відрізнити від фонових сигналів астрофізичного чи інструментального походження. Це буде продемонстровано на прикладі дослідження лінії 2-частинкового радіаційного розпаду темної матерії в рентгенівському та гамма-діапазонах, перевірки природи заявлених ліній-кандидатів, отримання обмежень на параметри фізики за рамками Стандартної моделі та пошуку варіантів збільшення чутливості до відповідних сигналів.

2013-01-03
Новорічний семінар з математичної фізики
Новорічний семінар з математичної фізики
відбудеться 3 - 4 січня 2013 р. ІТФ ім.М.М. Боголюбова НАН України, в к. 221

3 січня, четвер:

 • Nikolai Iogov (BITP)
  Conformal field theory of Painleve VI
 • Olexandr Gamayun (Lancaster University, UK / BITP)
  On a mobile impurity in one-dimensional quantum liquids
 • Pavlo Gavrylenko (Kiev National University)
  Seiberg-Witten theory, part 1

4 січня, п'ятниця:

 • Dmytro Volin (Nordita, Sweden / BITP)
  Recent advances in AdS/CFT integrability
 • Nikolay Dedushenko (Princeton University, USA)
  No-ghost theorem for strings
 • Pavlo Gavrylenko (Kiev National University)
  Seiberg-Witten theory, part 2