Засідання спеціалізованої вченої ради

2013-11-28
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Міщенко Юрій Анатолійович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 28 листопада 2013 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

Міщенко Юрій Анатолійович
"Реалізація композитних квазибозонів деформованими осциляторами"

Науковий керівник:
доктор фізико-математичних наук
Гаврилик Олександр Михайлович,
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
в.о. завідувача відділу математичних методів в теоретичній фізиці

Офіційні опоненти:
доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН України, професор
Нікітін Анатолій Глібович,
Інститут математики НАН України, м.Київ,
завідувач відділу прикладних досліджень

доктор фіз.-мат. наук, професор
Доценко Іван Сергійович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ,
професор кафедри квантової теорії поля

2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.

Вчений секретар спецради

2013-10-24
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Семенов Ігор Львович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 24 жовтня 2013 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 

1. Захист кандидатської дисертації

Семенов Ігор Львович
"Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі"

Науковий керівник:
доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, професор
Загородній Анатолій Глібович,
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
завідувач відділу теорії та моделювання плазмових процесів, директор

Офіційні опоненти:
доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН України, професор
Томчук Петро Михайлович,
Інститут фізики НАН України, м.Київ,
завідувач відділу теоретичної фізики

доктор фіз.-мат. наук, професор
Токарчук Михайло Васильович,
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів,
завідувач відділу теорії нерівноважних процесів

 

2. Захист кандидатської дисертації

Іваницький Олексій Ігорович
"Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з критичною точкою"

Науковий керівник:
доктор фізико-математичних наук
Бугаєв Кирило Олексійович,
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
провідний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

Офіційні опоненти:
доктор фіз.-мат. наук, професор
Дзюблик Олексій Ярославович,
Інститут ядерних досліджень НАН України, м.Київ,
провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики

доктор фіз.-мат. наук, професор,
Ребенко Олексій Лукич,
Інститут математики НАН України, м.Київ,
завідувач відділу математичної фізики

3. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.

Вчений секретар спецради

2013-07-16
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 16 липня 2013 року о 1200 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.
 2. Різне.

Вчений секретар спецради

2013-02-27
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації П'ятницький Дмитро Валерійович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 лютого 2013 року о 1000 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  П'ятницький Дмитро Валерійович
  "Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер"

  Науковий керівник:
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Сименог Іван Васильович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  завідувач відділу прикладних проблем теоретичної фізики

  Офіційні опоненти:

  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Плюйко Володимир Андрійович,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, м.Київ,
  професор кафедри ядерної фізики

  кандидат фіз.-мат. наук,
  старший науковий співробітник
  Вербицький Володимир Петрович,
  Інститут ядерних досліджень НАН України, м.Київ,
  старший науковий співробітник відділу ядерних реакцій

Вчений секретар спецради

2013-02-27
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації П'ятковський Павло Костянтинович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 лютого 2013 року об 1130 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  П'ятковський Павло Костянтинович
  "Динаміка квазічастинкових збуджень у графені"

  Науковий керівник:
  член-кореспондент НАН України,
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Гусинін Валерій Павлович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  завідувач відділу астрофізики та елементарних частинок

  Офіційні опоненти:

  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Горбар Едуард Володимирович,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, м.Київ,
  професор кафедри квантової теорії поля

  доктор фіз.-мат. наук,
  старший науковий співробітник
  Скрипник Юрій Вікторович,
  Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м.Київ,
  провідний науковий співробітник відділу теорії неідеальних кристалів

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради