Засідання Вченої ради

2013-12-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у понеділок 30 грудня 2013 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення К.Г. Кравчук дисертації на тему: "Статистичні властивості активності імпульсних нейронів за наявності зворотніх зв'язків" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Представлення В.О. Челноковим дисертації на тему: "Дослідження фазових переходів нескінченного роду методом ренормалізаційної групи та за допомогою чисельних симуляцій" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 3. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2013 рік.
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження рівноважних і кінетичних властивостей мікроскопічної кулонівської моделі речовини"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук академік НАН України А.Г.Загородній)
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Теорія струн та нелінійні взаємодії в низьковимірних моделях мікро та макрофізики". Науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук академік НАН України А.Г. Загородній
  (доповідач: кандидат фізико-математичних наук В.М. Шадура)
 6. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Побудова теорії сильновзаємодіючої матерії з урахуванням обробки та аналізу експериментальних даних про зіткнення протонів та ядер на Великому адронному колайдері ЦЕРН"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук член-кореспондент НАН України Г.М. Зінов'єв)
 7. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Обробка, збереження і аналіз експериментальних даних експерименту ALICE в ЦЕРНі на Tier-2 кластері в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України – етап 4", виконаного в рамках Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
  (доповідач: науковий керівник проекту доктор фізико-математичних наук Є.С. Мартинов)
 8. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження поверхневого натягу та часу життя адронних резонансів і кварк-глюонних мішків в термальному середовищі, що виникає в зіткненнях релятивістських ядер", (доповідач: науковий керівник доктор фізико-математичних наук К.О. Бугаєв).
 9. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Створення інформаційної системи зберігання медичних зображень з використанням грід-технологій для Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України та підключення до ресурсного центру обміну даними". Науковий керівник проекту кандидат фізико-математичних наук А.Ю. Шевченко
  (доповідач: кандидат фізико-технічних наук С.Я. Свістунов)
 10. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Підтримка роботи базового координаційного грід-центру національного рівня в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова (3 етап)", виконаного в рамках Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
  (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-технічних наук С.Я. Свістунов)
 11. Затвердження звіту про виконання спільного українсько-корейського проекту "Електронні кореляції в наноструктурах" (Держінформнауки)
  (доповідач: керівник проекту доктор фізико-математичних наук С.П. Кручинін)
 12. Затвердження звіту про виконання спільного українсько-білоруського проекту "Ефекти неевклідової геометрії в мікро- та макросистемах у зовнішніх полях"
  (доповідач: керівник проекту доктор фізико-математичних наук Ю.О. Ситенко)
 13. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Створення науково-орієнтованих веб-інтерфейсів для астрофізики та космології на базі грід-віртуальної організації virgo.ua", виконаного в рамках Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
  (доповідач: науковий керівник проекту доктор фізико-математичних наук Ю.В. Штанов)
 14. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: доктор фізико-математичних наук В.Є. Кузьмичов)
 15. Різне

Вчений секретар

2013-12-12
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 12 грудня 2013 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення В.М. Шаповалом дисертації на тему: "Кореляційна фемтоскопія в динамічних моделях ядро-ядерних та протон-протонних зіткнень" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Впровадження в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України програмного забезпечення обліку, аналізу та контролю основних параметрів діяльності інституту", виконаного в рамках Програми інформатизації НАН України на 2013 рік
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук С.М.Перепелиця)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Підтримка та розвиток ресурсного центру обміну даними в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України та забезпечення технічних умов для безперебійної роботи Базового Координаційного Центру Українського національного гріду", виконаного в рамках Програми інформатизації НАН України на 2013 рік
  (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-математичних наук М.І.Глушко)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями", за договором Ф33/24-2013 від 14 травня 2013 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
  (доповідач: науковий керівник доктор фізико-математичних наук Ю.М. Синюков)
 5. Затвердження звіту про виконання наукового проекту "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями (гідрокінетичний опис). Етап 4. Аналіз процесу термалізації матерії в релятивістських ядро-ядерних зіткненнях та моделювання в гідрокінетичній моделі таких процесів і їх експериментальних наслідків" за договором № Ф4-2013 від 15 квітня 2013 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Національною академією наук України
  (доповідач: науковий керівник доктор фізико-математичних наук Ю.М. Синюков)
 6. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Спінполяризований струм в магнітних нанострічках: стійкість та регулярні структури намагніченості", за договором № НМ¬85-2013, від 01 липня 2013р. Грант НАН України для молодих вчених
  (доповідач: науковий керівник кандидат фізико-математичних наук В.П. Кравчук)
 7. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Динаміка топологічних збурень в наномагнетиках зі складною геометрією" (проект № GP/F49/083) за договором з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України № Ф49/387¬2013 від 18 жовтня 2013 р. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
  (доповідач: науковий керівник кандидат фізико-математичних наук В.П. Кравчук)
 8. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Фізичні застосування багатомодових деформованих осциляторів" за договором № ДО-85-2013 від 01 липня 2013 р. Грант НАН України для молодих вчених
  (доповідач: науковий керівник кандидат фізико-математичних наук А.П. Ребеш)
 9. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Темна матерія, темна енергія і модифікована гравітація", в рамках Україно-Індійського науково-технічного співробітництва, за договором з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України № М/52¬2013 від 22 травня 2013 р.
  (доповідач: науковий керівник доктор фізико-математичних наук Ю.В.Штанов)
 10. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Створення Українського Астрокосмічного центру обробки даних для вирішення задач багатохвильової астрофізики" в рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр., за договором з НАН України № 1К¬2013 від 01 лютого 2013 р.
  (доповідач: науковий керівник доктор фізико-математичних наук Ю.В.Штанов)
 11. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання.
 12. Про рекомендацію до друку монографії А.Г. Загородній, О.К. Черемних "Вступ до фізики плазми" в 2-х томах
 13. Обрання за конкурсом старшого наукового співробітника в лабораторію сильнокорельованих низьковимірних систем відділу нелінійної фізики конденсованого стану
 14. Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ квантової теорії молекул і кристалів
 15. Різне

Вчений секретар

2013-10-17
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 17 жовтня 2013 року о 1200 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про висунення Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України циклу робіт "Теорія динамічних та стохастичних властивостей конденсованих систем з конкуруючими взаємодіями" на здобуття Премії НАН України імені Олександра Сергійовича Давидова за видатні роботи в галузі теоретичної і біологічної фізики 2013 рік (авторський колектив: Ю.Б. Гайдідей, Б.І. Лев, І.В. Стасюк).
 2. Обрання за конкурсом старшого наукового співробітника у відділ квантової електроніки.
 3. Різне

Вчений секретар

2013-09-26
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 26 вересня 2013 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених.
 2. Звіт за перший етап проекту ДФФД № Ф53.2/028 "Теорія струн та нелінійні взаємодії в низьковимірних моделях мікро- та макрофізики" керівник А.Г.Загородній
  (доповідає В.М.Шадура)
 3. Звіт за перший етап проекту ДФФД № Ф54.1/019 "Ефекти неевклідової геометрії і топології в мікро- та макросистемах у зовнішніх полях", керівник О.Ю. Ситенко
  (доповідає О.Ю. Ситенко)
 4. Обрання Почесних докторів інституту
 5. Про рекомендацію монографії В.М. Локтєва і Ю.Г. Погорелова «Dopants and Impurities in High-Tc Superconductors» до друку у видавництві «Академперіодика» в рамках серії «Українська наукова книга іноземною мовою»
 6. Різне

Вчений секретар

2013-06-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 27 червня 2013 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Доповідь член-кор. РАН А.Ю. Морозова (ІЕТФ, Москва)  "Про роль інтегрованості в непертурбативній фізиці"
 2. Затвердження звіту за перший етап роботи "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" згідно з угодою Ф33/24-2013 між ІТФ ім. М.М. Боголюбва НАН України та Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.М.Синюков)
 3. Різне

Вчений секретар

2013-05-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 30 травня 2013 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Обрання за конкурсом завідувача лабораторії теорії інтегровних систем у відділі математичних методів в теоретичній фізиці
 2. Різне

Вчений секретар

2013-04-11
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 11 квітня 2013 року об 1400 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Ю.А. Міщенком дисертації на тему: "Реалізація композитних квазібозонів деформованими осциляторами" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Представлення І.Л. Семеновим дисертації на тему: "Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабоіонізованій плазмі" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 3. Розгляд кандидатур поданих на конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу квантової електроніки
 4. Висунення проекту на конкурс для молодих вчених НАН України "Спін-поляризований струм в нанодротах: стійкість та регулярні структури намагніченості"
  (доповідач: керівник проекту кандидат фіз.-мат. наук В.П. Кравчук)
 5. Висунення проекту на конкурс для молодих вчених НАН України "Фізичні застосування багатомодових деформованих осциляторів"
  (доповідач: керівник проекту кандидат фіз.-мат. наук А.П. Ребеш)
 6. Висунення проекту на конкурс для молодих вчених НАН України "Визначення походження гамма-ліній від центральної частини Галактики"
  (доповідач: керівник проекту кандидат фіз.-мат. наук Д.А. Якубовський)
 7. Висунення проекту на конкурс для молодих вчених НАН України "Вивчення властивостей ядерної речовини на основі реалістичного рівняння її стану"
  (доповідач: керівник проекту О.І. Іваницький)
 8. Різне

Вчений секретар

2013-02-21
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 21 лютого 2013 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про створення лабораторії теорії інтегровних систем у складі відділу математичних методів в теоретичній фізиці
  (доповідач: доктор фіз.-мат. наук М.З. Іоргов)
 2. Висунення на конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень України наукових проектів на здобуття грантів Президента України для молодих вчених
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 4. Різне

Вчений секретар

2013-01-31
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 31 січня 2013 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України на 2013 рік
 2. Про підтримку висунення Інститутом магнетизму НАН України та МОНмолодьспорту України циклу робіт "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2013 році та про включення до авторського колективу доктора фіз.-мат. наук Л.С. Брижик, доктора фіз.-мат. наук О.В. Золотарюка, доктора фіз.-мат. наук Я.О. Золотарюка
 3. Висунення кандидатур на присудження премій для молодих вчених
 4. Різне

Вчений секретар

2013-01-10
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 10 січня 2013 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Побудова теорії сильновзаємодіючої матерії з урахуванням обробки та аналізу експериментальних даних про зіткнення протонів та ядер на Великому адронному колайдері ЦЕРН" за договором № ЦО-9-1/2012
  (доповідач: керівник проекту доктор фізико-математичних наук член-кореспондент НАН України Г.М. Зінов'єв)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження поверхневого натягу та часу життя адронних резонансів і кварк-глюонних мішків в термальному середовищі, що виникає в зіткненнях релятивістських ядер" за договором № ЦО-4-2/2012
  (доповідач: керівник проекту доктор фізико-математичних наук К.О. Бугаєв)
 3. Затвердження звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України у 2012 році
  (доповідач: С.М. Перепелиця)
 4. Про видання навчального посібника «Вступ до фізики графену» Е.В. Горбар, С.Г. Шарапов
  (доповідач:С.Г.Шарапов)
 5. Різне

Вчений секретар