Семінари

2013-12-25
Тематичний семінар з теорії ядра та квантової теорії поля
Тематичний семінар
з теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться в середу 25 грудня 2013 р. о 1230 в к. 221

За матеріалами звіту за 2 етап по проектам:

Ю.О. Ситенко, Ю. Безвершенко

Ефекти неевклідової геометрії і топології в мікро- та макросистемах у зовнішніх полях

М.З. Іоргов

Теорія струн та нелінійні взаємодії в низьковимірних моделях мікро- та макрофізики
2013-12-23
Тематичний семінар з нелінійної динаміки конденсованих середовищ і плазми
Тематичний семінар
з нелінійної динаміки конденсованих середовищ і плазми
відбудеться 23 грудня 2013 р. об 1100 в к. 322

А.Г. Загородній, Б.І. Лев

За матеріалами звіту по темі:
Дослідження рівноважних і кінетичних властивостей мікроскопічної кулонівської моделі речовини
2013-12-11
Тематичний семінар з теорії ядра та квантової теорії поля
Тематичний семінар
з теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться 11 грудня 2013 р. о 1200 в к. 322

А.П. Ребеш

Багатомодові деформовані осцилятори
2013-12-05
Тематичний семінар з теорії відкритих систем
Тематичний семінар з напрямку "Теорія відкритих систем"
відбудеться у четвер 5 грудня 2013 р. о 1200 в к. 322

К.Г. Кравчук

Статистичні властивості активності імпульсних нейронів за наявності зворотніх зв'язків
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2013-11-28
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 28 листопада 2013 р. о 1430 в к. 221

В.М. Шаповал
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)

Кореляційна фемтоскопія p+p та A+A зіткнень
(за матеріалами кандидатської дисертації)

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков

2013-11-18
Тематичний семінар
Тематичний семінар
з напрямку "нелінійна динаміка конденсованих середовищ і плазми"
відбудеться у понеділок 18 листопада 2013 р. об 1100 в к. 322

В.П. Кравчук

Ефекти кривизни в динаміці намагніченості тонких феромагнітних плівок
2013-11-14
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 14 листопада 2013 р. об 1100 в к. 221

В.О. Челноков

Дослідження фазових переходів нескінченного роду методом ренормалізаційної групи та за допомогою чисельних симуляцій
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2013-11-14
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер 14 листопада 2013 р. о 1430 в к. 322

С.Я. Горощенко

Упорядкування зарядів у одновимірних структурах у класичних протяжних кулонівських кластерах із різним ступенем іонності
2013-11-13
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у середу 13 листопада 2013 р. об 1130 в к. 322

В.О. Леонов, Є.В. Шевченко, Е.Г. Петров

Електрофлюоресценція та -фосфоресценція молекули, приєднаної до електродів
2013-11-13
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у середу 13 листопада 2013 р. о 1430 в к. 322

В.О. Леонов, Е.Г. Петров

Формування фотоструму в молекулярному діоді
2013-11-07
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер 7 листопада 2013 р. о 1430 в к. 322

В.І. Тесленко

Операційний аналіз кооперативності перехідної квантової системи, що контактує із середовищем
2013-11-04
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 4 листопада 2013 р. об 1100 в к. 322

В. Ніколаєв
(Комісія з атомної енергії, Париж)

Нелінійні гідродинамічні та теплові явища в пульсуючих теплових трубах
2013-10-31
Тематичний семінар з теорії відкритих систем
Тематичний семінар з теорії відкритих систем
відбудеться 31 жовтня 2013 р. об 1100 в к. 322

С.П. Кручинін

Термоелектричні ефекти в наноструктурах
(За матеріалами звіту за 1 етап спільного українсько-корейського проекту "Електронні кореляції в наноструктурах" )
2013-10-28
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану і квантової електроніки
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану і квантової електроніки
відбудеться в понеділок 28 жовтня 2013 р. об 1100 в к. 322

М.І. Горенштейн

Ланцюжки, кільця, краплі й рідина – газ фазовий перехід у системі магнітних диполів
2013-10-23
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів 
відбудеться в середу 23 жовтня 2013 р. о 1500 в к. 322

О.Л. Капітанчук 

Конформаційна адаптація молекул децилцианобіфенілу на атомногладкій поверхні
2013-10-17
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер 17 жовтня 2013 р. о 1430 в к. 322

О.Л. Капітанчук, Е.Г. Петров

Формування струму в лінійній органічній молекулі з локалізованими станами
2013-10-17
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 17 жовтня 2013 р. об 1100 в к. 322

В.К. Усенко

Багатомодові ефекти в квантовій комунікації
2013-09-25
Тематичний семінар з теорії ядра та квантової теорії поля
Тематичний семінар
з теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у середу, 25 вересня 2013 р. об 1100 в к. 322
  1. Звіт по проекту ДФФД № Ф53.2/028 "Теорія струн та нелінійні взаємодії в низьковимірних моделях мікро- та макрофізики"
    (доповідачі: В.П. Гусинін, М.З. Іоргов)
  2. Звіт по проекту ДФФД № Ф54.1/019 "Ефекти неевклідової геометрії і топології в мікро- та макросистемах у зовнішніх полях"
    (доповідачі: Ю.О. Ситенко, Ю.В. Тихий)
2013-09-23
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у понеділок 23 вересня 2013 р. об 1100 в к. 322

Itzhak Tserruya
(Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel)

The quarkonium saga in heavy-ion collisions

It is more than 25 years since the classic paper of Matsui and Satz (PLB 178 (1986) 416) that predicted J/Ψ suppression in the Quark-Gluon Plasma as a consequence of color charge screening that prevents c/c binding. In spite of intense efforts, both experimental and theoretical, a detailed understanding of J/Ψ production in nuclear collisions is still lacking. After a brief review including the first results from the SPS, this talk will focus on the most recent results obtained at RHIC and the LHC.

2013-09-13
Об'єднаний семінар відділів фізичної електроніки і адсорбійних явищ
Об'єднаний семінар відділів фізичної електроніки і адсорбійних явищ
відбудеться в п'ятницю 13 вересня 2013 р. об 1100 в ауд. 404 корп. 7а Інституту фізики НАН України

проф. Жул'єн Шейберт і проф. Ален Ле Бот
Лабораторія трибології динамічних систем Вищої центральної школи Ліона
Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systemes, Ecole Centrale de Lyon, France

Жул'єн Шейберт (Julien Scheibert, CNRS scientist)
Дослідження початку тертя ковзання в мульти-контактному інтерфейсі

Буде обговорено роль шорсткості поверхні при переході від статичного до кінетичного тертя на прикладі контакту плоского еластомеру зі сферичною гладкою скляною поверхнею. Для моніторингу деформації еластомеру в площині інтерфейсу при збільшенні поперечного навантаження використовується метод цифрової кореляції зображення. Експеримент показує, що ковзання починається в зовнішній кільцевій області контакту, яка поступово вторгається в центральну нерухому область контакту. Основні особливості динаміки цього процесу описуються моделлю Каттанео і Міндліна (Cattaneo and Mindlin, CM). Однак детальний аналіз показує значну розбіжність теорії з експериментом, обумовлене спрощуючим припущенням, що лежить в основі моделі СМ. Зокрема, експеримент показує, що замість жорстко-пластичної поведінки інтерфейсу, передбачуваної в моделі СМ, інтерфейс підпорядковується пружно-пластичному закону тертя, що призводить до появи характерної довжини, обумовленої шорсткістю поверхні. Ці особливості обговорюються в світлі моделі, нещодавно запропонованої для опису мульти-контактного інтерфейсу при дії однорідного навантаження.

Ален Ле Бот (Alain Le Bot, Directeur de recherche CNRS)
Тертя, шум, шорсткі поверхні і статистика

Обумовлений тертям шум, що виникає, наприклад, при потиранні рук або невеликих об'єктів, є широкосмуговим шумом, що генерується при зіткненнях нерівностей шорстких поверхонь. Мікроскопічні зіткнення є випадковими подіями, тому ця проблема є проблемою статистичної механіки. Ми пропонуємо проаналізувати цю проблему, розглядаючи баланс коливальної енергії при терті. Пряме чисельне моделювання - рішення динамічних рівнянь теорії пружності для нерівностей шорстких поверхонь - дає важливу інформацію про швидкість і силу цих зіткнень. У той же час експерименти дозволяють знайти деякі емпіричні закони, що описують залежність акустичної потужності шуму від швидкості ковзання і шорсткості поверхонь. В експерименті ми досліджували залежність сили звуку від номінальної площі контакту. Було виявлено, що в одних випадках акустична потужність пропорційна площі контакту, тоді як в інших випадках, сила звуку є постійною. Цей парадокс пояснюється за допомогою врахування дисипації коливань на поверхні твердих тіл - в режимі, коли дисипації домінує, сила звуку виявляється постійною величиною.

2013-09-09
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться у понеділок 9 вересня 2013 р. о 1400 в к. 322

Бранко Драгович
(Institute of Physics, University of Belgrade, Serbia)

p-Adic Structure of the Genetic Code
2013-07-04
Семінар
Семінар
відбудеться у четвер 4 липня 2013 р. о 1430 в к. 221

Ю.М. Синюков

Зіркова інтерферометрія інтенсивностей та фемтоскопія малих систем
2013-06-25
Тематичний семінар з фізики і астрофізики високих енергій
Тематичний семінар з фізики і астрофізики високих енергій
відбудеться у вівторок 25 червня 2013 р. об 1130 в к. 221
(у зв'язку зі звітом по першому етапу проекту Ф33/24-2013)

Ю.М. Синюков, В.М. Шаповал

Кореляційна фемтоскопія малих систем та її застосування для аналізу p+p та p+Pb зіткнень на LHC
2013-06-17
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 17 червня 2013 р. об 1100 в к. 322

В.О. Кочелап
(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)

Особенности динамики парных столкновений и связывание электронов со сложным законом дисперсии.
(Вращающийся би-электрон при одноэлектронном законе дисперсии типа "мексиканской шляпы")
2013-06-13
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться у четвер 13 червня 2013 р. об 1100 в к. 221

Vladimir Miransky
(Department of Applied Mathematics, Western University, London,Canada)

Dynamics with isospin symmetric Higgs boson: The quark mass hierarchy and the LHC data
2013-06-13
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 13 червня 2013 р. о 1400 в к. 221

В. Шаповал
(Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова)

Функції джерела у процесах релятивістських А+А зіткнень та визначення характеристик сильної взаємодії баріонів
2013-06-10
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в понеділок 10 червня 2013 р. об 1100 в к. 221

Igor Shovkovy
(Department of Applied Sciences and Mathematics, Arizona State University, USA)

Chiral separation effect: recent developments
2013-06-03
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 3 червня 2013р. об 1100 в к. 322

С.М. Кухтарук
(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)

Надвисокочастотні явища, що виникають при взаємодії дрейфуючих електронів з полярними оптичними фононами або з дипольними коливаннями наночастинок
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2013-05-28
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля 
відбудеться у вівторок 28 травня 2013 р. о 1400 в к. 322

Володимир Григорович Кривдик
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Колапсуючі зірки як джерела космічних променів та нетеплового електромагнітного випромінювання

У даній роботі пропонується тест для експериментального підтвердження початкової стадії колапсу зірок за допомогою високочастотного електромагнітного випромінювання, яке генерується прискореними зарядженими частинками у магнітосфері колапсуючої зорі із дипольним магнітним полем і неоднорідною магнітосферою. У роботі розглядаються такі важливі проблеми в астрофізиці високих енергій, як
1) генерація та прискорення заряджених частинок у магнітосфері колапсуючої зірки,
2) трансформація спектру прискорених частинок у даній магнітосфері,
3) їх нетеплове випромінювання в області прискорення та проблеми виходу частинок із магнітосфери,
4) трансформація спектру космічних променів при їх розповсюдженні у Галактиці,
5) прискорення космічних променів в активних ядрах галактик.

2013-05-28
Cеминар отдела физики высоких плотностей энергии
Cеминар отдела физики высоких плотностей энергии
вторник, 28 мая 2013 г. в 1100 в к. 322

В. Паук
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко,
Institut fur Kernphysik, Johannes Gutenberg Universitat, Mainz, Germany

Sum rules for light-by-light scattering and hadronic contribution to the (g − 2)µ

In recent years, new experiments at high luminosity e+ e- colliders such as BABAR and Belle have vastly expanded the field of гг physics. The program planned by the BES-III Collaboration will allow to provide high-statistics results at intermediate momentum transfers for a multitude of г* г* → hadron observables and opens a window to study non-perturbative regime of strong interactions with unprecendent accuracy.
In the presentation, the sum rules which relate the two phenomena of light-by-light scattering and г∗ г fusion, and express the low-energy light-by-light scattering as integrals over the г* г-fusion cross sections, where one photon is real while the second may have arbitrary (space-like) virtuality, will be presented.
It will be shown, how the newly derived sum rules are verified at leading and higher orders in scalar and spinor quantum electrodynamics (QED).
Using the available data, the new sum rules will be applied for the case of production of light quark mesons as well as mesons containing charm quarks, both by real photons and by virtual photons.
Finally, it will be shown how the predictions of the sum rules can be used to estimate the leading contribution of the light-by-light scattering to hadron fusion to the anomalous magnetic moment of the muon. The new results on the contribution of the axial vectors will be presented.

2013-05-23
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 23 травня 2013 р. об 1130 в к. 322

К.В. Григоришин

Порушення теореми Андерсона для s-надпровідника, що містить домішки із запізненою взаємодією
2013-04-29
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у понеділок, 29 квітня 2013 р. о 1430 в к. 221

В.В. Сагун, О.І. Іваницький

Властивості нескінченної та скінченної ядерної речовини в моделі статистичної мультифрагментації
2013-04-25
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 25 квітня 2013 р. об 1130 в к. 322

М.І. Горенштейн

Ланцюгові структури в магнітних рідинах
2013-04-24
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу, 24 квітня 2013 р. о 1430 в к. 448

О.М. Мороз

Формули і властивості зсувної та об'ємної в'язкостей в застосуванні до гадронного газу
(продовження)
2013-04-17
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу, 17 квітня 2013 р. о 1430 в к. 448

О.М. Мороз

Формули і властивості зсувної та об'ємної в'язкостей в застосуванні до гадронного газу
2013-04-15
Семінар відділу квантової електроніки
Семінар відділу квантової електроніки
відбудеться у понеділок 15-го квітня 2013 р. об 1100 в к. 322

І.В. Зависляк, В.П. Сохацький, М.О. Попов
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, радіофізичний факультет)

Магнітоелектричні ефекти в композитних мультифероїках

Анотація: Наведено огляд магнітоелектричних явищ в композитних мультифероїках. Розглянуто один з механізмів появи магнітоелектричного ефекту в композитних шаруватих структурах фері(феро)магнетик/п'єзоелектрик. Запропоновано модель його опису для феромагнетиків кубічної кристалографічної симетрії. Наведено приклади експериментальних досліджень впливу прикладеного до п'єзоелектрика електричного поля на статичні та динамічні характеристики (доменна структура, петля гістерезису, магнітооптичні властивості та диполь-обмінні спінові збудження) механічно пов'язаного з ним фериту чи металевого феромагнетику. Розглянуто перспективи використання магнітоелектричної взаємодії в композитах для керування властивостями нанорозмірних магнітних структур.

2013-04-11
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 11 квітня 2013 р. об 1130 в к. 322

І. Дубровський
(Інститут металофізики НАНУ)

Статистична механіка електронного газу в магнітному полі при урахуванні закону збереження кутового момента
2013-04-09
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих густин енергії
Тематичний семінар
з астрофізики та фізики високих густин енергії
відбудеться у вівторок, 9 квітня 2013 р. об 1130 в к. 221

О.І. Іваницький

Розвиток статистичних моделей реалістичних рівнянь стану нескінченної та скінченної ядерної речовини
2013-04-09
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих густин енергії
Тематичний семінар
з астрофізики та фізики високих густин енергії
відбудеться у вівторок, 9 квітня 2013 р. о 1400 в к. 221

Дмитро Якубовський

Визначення походження гамма-ліній від центральної частини Галактики
2013-04-09
Тематичний семінар з теорії ядра та квантової теорії поля
Тематичний семінар
з теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у вівторок, 9 квітня 2013 р. о 1220 в к. 322

А.П. Ребеш

Фізичні застосування багатомодових деформованих осциляторів
2013-04-08
Тематичний семінар з напрямку "нелінійна динаміка конденсованих середовищ і плазми"
Тематичний семінар з напрямку
"нелінійна динаміка конденсованих середовищ і плазми"
відбудеться в понеділок 8 квітня 2013 р. об 1100 в к. 322

В.П. Кравчук
(відділ квантової електроніки)

Спін-поляризований струм в нанодротах: стійкість та регулярні структури намагніченості
2013-04-05
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у п'ятницю 5 квітня 2012 р. об 1100 в к. 322

І.Л. Семенов
(Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України)

Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабоіонізованій плазмі
(за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
2013-03-20
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу, 20 березня 2013 р. о 1430 в к. 448

А.В. Назаренко

Квантування простору модулів ріманових поверхонь роду 2
2013-03-07
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 7 березня 2013 р. об 1130 в к. 322

І. Дубровський
(Інститут металофізики НАНУ)

Про теорію електронного газу в магнітному полі. Критика існуючої теорії та новий підхід
2013-03-06
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу, 6 березня 2013 р. о 1430 в к. 448

Р.Я. Якимів
(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Зображення комутаційних співвідношень з умовами ортогональності та їх узагальнень
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2013-03-04
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 4 березня 2013 р. об 1100 в к. 322

Т.М. Радченко
(Інститут металофізики НАН України)

Вплив кореляції в розподілі домішкових атомів на графенову провідність:
чисельні розрахунки за квантово-механічним формалізмом Кубо-Грінвуда
2013-01-08
Семінар Ради молодих вчених
 Семінар Ради молодих вчених
відбудуться у вівторок 8 січня 2013 р. о 14.00. в к. 322

Доповіді:

1. Олександр Гамаюн: "On a mobile impurity in one-dimensional quantum liquids";

2. Юрій Карпенко: "Causal relativistic viscous hydrodynamics";

3. Артур Слободенюк "Життя постдока у Швейцарії".