Засідання спеціалізованої вченої ради

2012-11-22
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Безсуднов Ігор Васильович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук  
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 22 листопада 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  Безсуднов Ігор Васильович
  "Вплив структури середовища на її ефективну провідність і 1/f шум поблизу порогу протiкання "

  Науковий керівник:
  доктор фізико-математичних наук, професор
  СНАРСЬКИЙ Андрій Олександрович,
  Національний технічний університет України
  "Київський політехнічний інститут", м.Київ,
  фізико-математичний факультет,
  професор кафедри загальної та теоретичної фізики

  Офіційні опоненти:
  Член-кореспондент НАН України,
  доктор фізико-математичних наук, професор,
  ТОМЧУК Петро Михайлович,
  Інститут фізики НАН України, м.Київ,
  завідувач відділу теоретичної фізики
  доктор фізико-математичних наук

  ГОМОНАЙ Олена Василiвна,
  Національний технічний університет України
  "Київський політехнічний інститут", м.Київ,
  Фізико-технічний інститут,
  фізико-математичний факультет,
  професор кафедри прикладної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.

Вчений секретар спецради

2012-10-30
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 30 жовтня 2012 року о 12.45 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.
Вчений секретар спецради
2012-10-18
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Волошин Сергій Миколайович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 18 жовтня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

1. Захист кандидатської дисертації

Волошин Сергій Миколайович
"Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних теорій на ґратці"

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Борисенко Олег Анатолійович,
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України, м.Київ,
провідний науковий співробітник.


Офіційні опоненти:доктор фізико-математичних наук, професор
Ребенко Олексій Лукич,
Інститут математики НАН України, м.Київ,
завідувач відділу математичної фізики.
доктор фізико-математичних наук
Горбар Едуард Володимирович,
Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка, м.Київ,
професор кафедри квантової теорії поля.


2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.

 

Вчений секретар спецради

2012-06-14
Засідання спецради -- захист докторської дисертації Штанов Юрій Володимирович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту  дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 14 червня 2012 року в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист докторської дисертації об 1100
  Штанов Юрій Володимирович
  "Модель світу на брані та еволюція Всесвіту"

  Офіційні опоненти:
  • доктор фіз.-мат. наук, професор
   Парновський Сергій Людомирович,
   Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ,
   провідний науковий співробітник
  • доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
   Жук Олександр Іванович,
   НДІ "Астрономічна обсерваторія" Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, м. Одеса,
   головний науковий співробітник
  • доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
   Ситенко Юрій Олексійович,
   Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
   завідувач відділу теорії ядра і квантової теорії поля
    
 2. Захист кандидатської дисертації о 1300
  Ребеш Анастасії Петрівни
  "Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування"

  Науковий керівник:
  • доктор фіз.-мат. наук
   Гаврилик Олександр Михайлович,
   Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
   в.о. завідувача відділу математичних методів в теоретичній фізиці
  Офіційні опоненти:
  • член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор
   Нікітін Анатолій Глібович,
   Інститут математики НАН України, м.Київ,
   завідувач відділу прикладних досліджень
  • доктор фіз.-мат. наук, професор
   Сименог Іван Васильович,
   Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
   завідувач відділу прикладних проблем теоретичної фізики
  (Додатковий опонент):
  • доктор фіз.-мат. наук, професор
   Ребенко Олексій Лукич,
   Інститут математики НАН України, м.Київ,
   завідувач відділу математичної фізики
 3. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.
Вчений секретар спецради
2012-04-26
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 26 квітня 2012 року о 1300 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Вчений секретар спецради
2012-03-22
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 22 березня 2012 року об 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Вчений секретар спецради
2012-03-15
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 15 березня 2012 року об 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Вчений секретар спецради
2012-03-01
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Слободенюк Артур Олексійович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 1 березня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації
  Слободенюк Артур Олексійович
  "Графен та нерелятивістський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі "

  Науковий керівник: академік НАН України, 
                                  доктор фіз.-мат. наук, професор 
                                  Локтєв Вадим Михайлович,
                                  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ, 
                                  завідувач відділу нелінійної фізики конденсованого стану

  Офіційні опоненти: доктор фіз.-мат. наук, 
                                  старший науковий співробітник 
                                  Ситенко Юрій Олексійович, 
                                  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ, 
                                  завідувач відділу теорії ядра і квантової теорії поля 

                                  доктор фіз.-мат. наук, 
                                  старший науковий співробітник 
                                  Швайка Андрій Михайлович
                                  Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів, 
                                  провідний наук. співробітник відділу квантової статистики
 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Вчений секретар спецради
2012-02-16
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Воронов Володимир Геннадійович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 16 лютого 2012 року в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації, об 1100
  Воронов Володимир Геннадійович

  "Кореляції і шуми в заплутаних станах квантових систем"

  Науковий керівник:    доктор фіз.-мат. наук, професор 
                                      Доценко Іван Сергійович, 
                                     Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, 
                                     професор кафедри квантової теорії поля

  Офіційні опоненти:    доктор фіз.-мат. наук, доцент 
                                      Гомонай Олена Василівна, 
                                     Фізико-технічний інститут 
                                     Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м.Київ, 
                                     професор кафедри інформаційної безпеки ФТІ 

                                     доктор фіз.-мат. наук, професор 
                                      Репецький Станіслав Петрович, 
                                     Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, 
                                     професор кафедри фізики функціональних матеріалів
 2. Захист кандидатської дисертації, о 1230
  Гамаюн Олександр Володимирович
  "Електрон-електронна взаємодія та генерація щілини в графені"

  Науковий керівник:    доктор фіз.-мат. наук, професор 
                                      Гусинін Валерій Павлович
                                     Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ, 
                                     завідувач відділу астрофізики та елементарних частинок

  Офіційні опоненти:    доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН України, професор 
                                      Лев Богдан Іванович
                                     Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ, 
                                     завідувач відділу синергетики 

                                     доктор фіз.-мат. наук, доцент 
                                      Голод Петро Іванович 
                                     Національний Університет "Києво-Могилянська Академія", м.Київ, 
                                     завідувач кафедри фізико-математичних наук 
 3. Попередній розгляд і прийняття дисертацій до захисту.
Вчений секретар спецради