Засідання Вченої ради

2012-12-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 27 грудня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Транспортні процеси та формування структур у плазмових системах"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук академік НАН України А.Г. Загородній)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження фазової структури сильновзаємодіючої матерії та динаміки взаємодії адронів та ядер при високих енергіях"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук член-кореспондент НАН України Г.М. Зінов'єв)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження рівноважних і кінетичних властивостей мікроскопічної кулонівської моделі речовини"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук академік НАН України А.Г. Загородній)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Конформаційні коливання Z-ДНК з різними протиіонами в низькочастотному спектрі комбінаційного розсіяння світла"
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук С.М. Перепелиця)
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Кореляційна фемтоскопія ядро-ядерних зіткнень на Великому Адронному Колайдері в гібридній гідро-кінетичній моделі"
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Ю.О. Карпенко)
 6. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Механізм кулонового вибуху комплексів метану в порах вугілля фулеренового типу"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Є.С. Крячко)
 7. Затвердження звіту про виконання другого етапу спільного українсько-корейського проекту "Електронні кореляції в наноструктурах" № M/376 (Держінформнауки)
  (доповідач: керівник проекту доктор фізико-математичних наук С.П. Кручинін)
 8. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" за договором № Ф33/42-2012 від 06 червня 2012 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.М. Синюков)
 9. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями (гідрокінетичний опис)" за договорами № Ф06-2010 від 04 червня 2010 р., № Ф8-2011 від 19 квітня 2011 р., № Ф3-2012 від 09 квітня 2012 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Національною академією наук України
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.М. Синюков)
 10. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Обробка, збереження і аналіз експериментальних даних експерименту ALICE в ЦЕРНі на Tier-2-кластері в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України – етап 3", виконаного в рамках Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
  (доповідач: науковий керівник проекту доктор фізико-математичних наук Є.С. Мартинов)
 11. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Підтримка роботи базового координаційного грід-центра національного рівня в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова (2 етап)", виконаного в рамках Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
  (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-технічних наук С.Я. Свістунов)
 12. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Створення ресурсного центру обміну даними та підвищення пропускної здатності каналів з метою забезпечення вимог національної грід–інфраструктури (2 етап)" № 2Г-2012, виконаного в рамках Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
  (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-математичних наук М.І. Глушко)
 13. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Побудова системи гарантованого електропостачання ресурсного центру обміну даними в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України" № ІНФ-1-2012, виконаного в рамках Програми інформатизації НАН України на 2012 рік
  (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-математичних наук М.І. Глушко)
 14. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: доктор фізико-математичних наук В.Є. Кузьмичов)
 15. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 16. Різне

Вчений секретар

2012-12-13
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 13 грудня 2012 року об 1130 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Формування структур в квантових та класичних рівноважних та нерівноважних (відкритих) системах взаємодіючих частинок"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук член-кореспондент НАН України Б.І. Лев)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження впливу низькомолекулярних компонент на структуру та функції водних, біомолекулярних та нанорозмірних систем"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Л.М. Христофоров)
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Ризики в економічних системах і моделі їхнього оцінювання"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук М.С. Гончар)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка та впровадження в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України програмного забезпечення обліку, аналізу та контролю основних параметрів діяльності інституту"
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук С.М. Перепелиця)
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Динаміка протиіонів в іон-гідратній оболонці ДНК"
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук С.М. Перепелиця)
 6. Затвердження звіту про виконання у 2012 р. науково-технічного проекту "Космологічні і астрофізичні тести фундаментальної фізики" за Цільовою комплексною програмою НАН України з наукових космічних досліджень
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.В. Штанов)
 7. Затвердження звіту про виконання у 2012 р. науково-технічного проекту "Темна матерія, темна енергія і модифікована гравітація" за українсько-індійською угодою (Держінформнауки) про спільні науково-технічні проекти (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.В.Штанов).
 8. Затвердження звіту про виконання у 2012 р. науково-технічного проекту "Розвиток грід-віртуальної організації virgo_ua з космології та астрофізики" за Державною цільовою науково-технічною програмою впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.В.Штанов).
 9. Затвердження заключного звіту про виконання у 2012 р. науково-технічного проекту "Електронні кореляції та генерація щілини в графені у зовнішньому магнітному полі" за грантом Президента України для молодих докторів наук
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук С.Г. Шарапов)
 10. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених "Дослідження властивостей частинок темної матерії за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень". Науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Д.А.Якубовський
  (доповідач: співвиконавець роботи м.н.с. Д.І. Малишев)
 11. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Застосування методів теорії струн та теорії поля у вивченні нелінійних явищ в низьковимірних системах". Науковий керівник теми академік НАН України А.Г.Загородній
  (доповідач: кандидат фізико-математичних наук В.М. Шадура)
 12. Різне.

Вчений секретар

2012-10-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 30 жовтня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Ю.В. Безвершенко дисертації на тему: "Інтегровна динаміка спінових та квантово-оптичних систем" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Представлення О.І. Іваницьким дисертації на тему: "Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з (три)критичною точкою" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 3. Висунення кандидатур на посаду директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
 4. Різне

Вчений секретар

2012-09-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 27 вересня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2012 рік
 2. Про співробітництво Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України з академічними установами та університетами, які входять до Регіональної мережі з теоретичної та математичної фізики Південно-Східної Європи (SEENET-MTP)
 3. Затвердження звіту про виконання НДР „Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями", 1 етап. Договір № Ф33/42-2012 від 06 червня 2012 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
  (доповідач: науковий керівник НДР доктор фізико-математичних наук Ю.М. Синюков)
 4. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 5. Різне

Вчений секретар

2012-06-21
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 21 червня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Д.В. П'ятницьким дисертації на тему: "Структурні особливості малонуклонних ядер у варіаційних розрахунках з високою точністю" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Представлення П.К. П'ятковським дисертації на тему: "Динамiка квазiчастинкових збуджень у графенi" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 3. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділі фізики високих густин енергії
 4. Різне

Вчений секретар

2012-04-26
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 26 квітня 2012 року о 1030 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Дослідження електронних властивостей гетеронаносистем"
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, с.н.с. В.Я. Антонченко)
 2. Затвердження нової теми "Побудова теорії неарбітражної динаміки в економічних системах"
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор М.С. Гончар)
 3. Затвердження нової теми "Дослідження сильновзаємодіючої матерії та динаміки адронів в релятивістських зіткненнях адронів та ядер"
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов'єв)
 4. Затвердження нової теми "Самоорганізація та нерівноважні процеси в фізичних, біологічних та інформаційних системах"
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Б.І. Лев)
 5. Висунення на конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень України наукового проекту на здобуття гранту Президента України докторам наук (відповідно до Указу Президента України «Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень» від 17 червня 2009 р., № 446/2009)
 6. Розгляд кандидатури в.о. провідного наукового співробітника відділу обчислювальних методів теоретичної фізики доктора фізико-математичних наук Є.С. Крячка на посаду провідного наукового співробітника
 7. Різне

Вчений секретар

2012-03-22
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 22 березня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про висунення Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України циклу робіт "Фундаментальні властивостi матерiї з високими густинами енергії в ультрарелятивiстських ядерних зiткненнях та у ранньому Всесвiтi" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік (авторський колектив: А.І. Бугрій, М.І. Горенштейн, Н.Г. Гусева, Ю.І. Ізотов, Ю.М. Синюков, В.В. Скалозуб, Ю.В. Штанов)
 2. Різне

Вчений секретар

2012-03-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 15 березня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Ю.В. Штановим дисертації на тему: "Модель світу на брані та еволюція Всесвіту" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Про підтримку висунення Інститутом магнетизму НАН України і МОН України циклу робіт "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік та про включення до авторського колективу доктора фіз.-мат. наук Л.С. Брижик, доктора фіз.-мат. наук О.В. Золотарюка, доктора фіз.-мат. наук Я.О. Золотарюка
 3. Про підтримку кандидатів на вакансії член-кореспондентів та дійсних членів Національної академії наук України
 4. Обговорення пропозицій щодо внесення змін до порядку захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата фізико-математичних наук і доктора фізико-математичних наук
 5. Різне

Вчений секретар

2012-03-01
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 1 березня 2012 року о 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про підтримку висунення циклу робіт "Фундаментальні властивостi матерiї з високими густинами енергії в ультрарелятивiстських ядерних зiткненнях та у ранньому Всесвiтi" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік та про включення до авторського колективу к.ф.-м.н. А.І. Бугрія, д.ф.м.н. М.І. Горенштейна, д.ф.м.н. Ю.М. Синюкова, к.ф.-м.н. Ю.В. Штанова
 2. Про підтримку висунення Інститутом фізики конденсованих систем НАН України циклу робіт "Теорія м'якої речовини: розвиток методів і їх застосування" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік та про включення до авторського колективу член-кореспондента НАН України, професора Б.І. Лева
 3. Про висунення молодих науковців на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (номінація "За наукові досягнення")
 4. Різне

Вчений секретар

2012-02-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 23 лютого 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України на 2012 рік
 2. Про підтримку висунення циклу робіт "Фізика систем з екстремально високими густинами енергії у Всесвіті та в лабораторії" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік та про включення до авторського колективу к.ф.-м.н. А. І. Бугрія, д.ф.м.н. М.І. Горенштейна, д.ф.м.н. Ю. М. Синюкова, к.ф.-м.н. Ю. В. Штанова
 3. Висунення кандидатур на присудження премій для молодих вчених
 4. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 5. Різне

Вчений секретар

2012-01-26
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 26 січня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про фінансовий стан та режим роботи інституту в I кварталі 2012 р
 2. Висунення кандидатів в дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН України
 3. Затвердження звіту про виконання НДР за темою „Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" відповідно до програми „Спільних європейських наукових об'єднань", 2 етап: „Розробка гідрокінетичної моделі для опису зіткнень важких іонів при енергіях прискорювачів RHIC та LHC" за договором № Ф8-2011 від 19 квітня 2011 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Національною академією наук України
  (доповідач: науковий керівник НДР доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 4. Про прикріплення здобувачем наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика до ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України К.Г. Кравчук
 5. Про присудження премій інституту для молодих вчених
 6. Різне

Вчений секретар