Наукові заходи

2011-12-26
XI меморіальнi ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
XI меморіальнi
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики та біофізики
відбудуться в понеділок 26 грудня 2011р. в к.322

ПРОГРАМА

11.00    Відкриття
11.10    М.В. Стріха(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)
Графен на сегнето-електричній підкладці: фізичні властивості та застосування
12.10    Г.Ф. Філіппов
Фазові портрети частинки в полі потенціалу Гауса
12.40    О.В. Гомонай, В.М. Локтєв
Симетрія та макроскопічна динаміка антиферомагнетиків під дією спін-поляризованого струму

2011-12-21
Конференція молодих вчених
Конференція молодих вчених
Сучасні проблеми теоретичної фізики
відбудеться 21-23 грудня 2011 р.

Сайт конференції: http://confyoung.bitp.kiev.ua/

2011-12-20
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 20 грудня 2011 р. о 1600

В. І. Герасименко
(Інститут математики НАН України)

Теорія кінетичних рівнянь: історія, сучасний стан та перспективи
2011-12-20
Наукові збори присвячені 90-річчю з дня народження академіка О.С. Парасюка
Наукові збори
присвячені 90-річчю з дня народження академіка О.С. Парасюка
відбудуться у вівторок 20 грудня 2011 р. об 1100 в к. 322

Програма

 1. Вступне слово.
  А.Г. Загородній академік НАН України, професор
 2. Життя і наукова творчість академіка О.С. Парасюка.
  І.М. Бурбан с.н.с.
 3. Спогади про Остапа Степановича.
  виступи учасників зборів і гостей
2011-12-02
Наукові збори (доповідач: І.Р. Юхновський)
Наукові збори
відбудуться у п'ятницю 2 грудня 2011 р. об 1100 в к. 322

І.Р. Юхновський
(Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів)

Критична точка рідина – газ і події нижче Tc

Подано опис поведінки простої системи взаємодіючих частинок у критичній точці (Tc, ηc) і для областей нижче критичної точки. Розрахунок ведеться з перших начал. Вираз для великої статистичної суми приводиться до функціональних інтегралів, заданих на множині колективних змінних. Виділяється ізінгоподібна форма.
Розраховується рівняння стану. Показано, що у фазовому переході першого роду газ-рідина система під час кипіння здійснює "перескок" з "крайнього" високоймовірного газового стану у "крайній" високоймовірний рідкий стан, виділяючи чи вбираючи, відповідно, скриту теплоту переходу. Показана наявність вузьких областей фазового переходу другого роду, що обрамляють область фазового переходу першого роду.

2011-11-01
Наукові збори присвячені пам'ятІ академіка А.Н. Тавхелідзе
Наукові збори
присвячені пам'ятІ академіка  А.Н. Тавхелідзе
відбудуться у вівторок 1 листопада 2011 р. об 1100 в к. 322

Програма

 1. Життя і творчість академіка А.Н. Тавхелідзе.
  Г.М. Зінов'єв
  доктор фіз.-мат. наук, професор
 2. Роль академіка А.Н. Тавхелідзе у створення Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України.
  В.П. Шелест
  член-кореспондент НАН України, професор
 3. Спогади про Альберта Нікіфоровича.
 4. Протони та ядра з кварків.
  О.П. Кобушкін
  доктор фіз.-мат. наук, професор
2011-10-20
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
відбудуться у четвер 20 жовтня 2011 р. об 1100 в к. 322

І.В. Стасюк
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів

Ефекти короткосяжних взаємодій і фазові переходи у сильно скорельованих фермі- та бозе-системах

Доповідь присвячена деяким новим аспектам теорії квантових ґраткових систем фермі- та бозе-частинок у застосуванні до опису фізичних явищ у таких об'єктах, як сполуки з перехідними і рідкісноземельними елементами, іонні (суперіонні) та протонні провідники, частинки адсорбовані на поверхні кристалу, оптичні ґратки з бозе- та фермі-атомами. В основу покладено підходи, що ґрунтуються на моделях типу моделі Хаббарда та її узагальнень, та на формалізмі Х-операторів (операторів Хаббарда) і техніці функцій Гріна.
Обговорюється роль короткосяжних взаємодій між електронами (чи іонами або атомами) у формуванні особливостей енергетичного спектру та виникненні нестійкостей, що призводять до перебудови основного стану та фазових переходів. Розглядаються, зокрема, переходи метал-діелектрик у електронній s-d(f) підсистемі, а також зарядові впорядкування і фазові розшарування при наявності у ґратці локально-ангармонічних елементів структури або ж у зв'язку із зміною валентності. Звертається увага на проблеми, пов'язані з описом на основі згаданих моделей: а) переходів до суперіонних фаз; б) явища квантової делокалізації адсорбованих іонів; в) бозе- конденсації атомів у оптичних ґратках.

 A.A. Varlamov
Institute of Superconductivity and Innovative Materials
Italian National Research Council
SPIN—CNR

The Century of Superconductivity: Achievements and Delusions

The historical and epistemological analysis of the phenomenon of superconductivity, one of the most brilliant discoveries of XXs century in Physics, is presented in the lecture. Starting from the historical prerequisites of this discovery the author discusses the difficulties in its studies, related to the necessity of recognition of the quantum and collective nature of this phenomenon, which delayed its microscopic understanding for long 46 years. Considerable part of the talk is devoted to the events of the last 25 years, pasted since the discovery of high temperature superconductors (HTS). This breakthrough seemed to conclude the 75 years long quest for superconductors with high critical parameters. Nevertheless, the enormous experimental progress in discoveries of new HTS materials, the accumulation of the extensive information concerning their nontrivial physical properties, still has not been supported by the development of the unique reliable theory of this phenomenon. The second part of the lecture the author will devote to his own contribution to the theory of fluctuations in superconductors, explaining at the qualitative level the essence of this phenomenon and its practical application of the "Fluctuoscopy of superconductors".

2011-10-18
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 18 жовтня 2011 р. о 1600

Д.А. Якубовський
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Темна матерія
Сучасний стан та перспективи досліджень
2011-10-05
NorduGrid Technical Workshop
NorduGrid Technical Workshop

5-7 жовтня 2011 p. в ІТФ буде проведено NorduGrid Technical Workshop. В ньому беруть участь керівники і учасники колаборації NorduGrid з різних країн. Будуть обговорюватися проблеми, що стосуються технічного забезпечення, функціонування і безпеки інфраструктури колаборації NorduGrid, middleware ARC та інші питання. Більш детально з тематикою засідань NorduGrid Technical Workshop можна ознайомитися на сайті
http://indico.hep.lu.se//conferenceTimeTable.py?confId=1118

2011-10-03
Робоча нарада "Український Національний Грід - 2011".
Робоча нарада "Український Національний Грід - 2011"

Координаційний комітет Державної цільової науково-технічної програми "Впрoвадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки" і Базовий Координаційний Центр УНГ проводять 3-4 жовтня 2011 року щорічну робочу нараду "Український Національний Грід - 2011". Нарада відбудеться в конференц-залі Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Орієнтовну програму наради буде розміщено на веб-сайті Програми (http://grid.nas.gov.ua/ ) найближчим часом.

2011-06-22
Наукові збори (доповідач: Р.Ф. Поліщук)
Наукові збори
відбудуться у середу 22 червня 2011 р. о 1030 в к. 322

Р.Ф. Поліщук
(Астрокосмічний центр Фізичного інституту ім. П.Н.Лебедєва РАН )

Чорні діри в теорії Ейнштейна-Картана
2011-06-21
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 21 червня 2011 р. о 1600

В.І. Герасименко
(Інститут математики НАН України)

Сучасні математичні проблеми теорії квантових еволюційних рівнянь
2011-06-07
Міжнародна конференція Астрофізика частинок, гравітація і космологія
Міжнародна конференція
Астрофізика частинок, гравітація і космологія
Astroparticle Physics, Gravitation and Cosmology


проходитиме з 7 по 10 червня 2011 р. об 1100 в конференц-залі ІТФ
2011-06-01
Наукові збори (доповідач: О.Э. Райчев)
Наукові збори
відбудуться у середу 1 червня 2011 р. об 1100 в к. 322

О.Э. Райчев
(ИФП НАН Украины, отдел теоретической физики)

От квантового эффекта Холла к топологическим диэлектрикам
(обзор)

Топологические диэлектрики являются одной из "горячих точек" физики твердого тела приблизительно с 2005 г., хотя само понятие топологического упорядочения, позволяющее выделить эти диэлектрики в новый класс материалов, возникло уже в 1982 г. при развитии физики целочисленного квантового эффекта Холла. На границе топологического диэлектрика с вакуумом или с обычным диэлектриком всегда существуют проводящие краевые состояния, свойства которых тесно связаны с топологическим инвариантом - числом, характеризующим топологическое упорядочение. Важным шагом в классификации состояний материи по топологическим инвариантам и в описании фазовых переходов между такими состояниями является модель Холдейна (1988). Режим квантового эффекта Холла имеет место при нарушении симметрии по отношению к обращению времени и описывается числом Черна - топологическим инвариантом, принадлежащим к множеству целых чисел. Топологически различные состояния возможны и в случае сохранения этой симметрии, но при этом вводится новый топологический инвариант, который принимает два значения: 0 для обычного (тривиального) диэлектрика или 1 для топологического диэлектрика. Нетривиальное состояние возникает, когда спин-орбитальное взаимодействие приводит к инверсии (изменению порядка следования) энергетических зон в кристалле. Для двумерных систем состояние топологического диэлектрика было убедительно продемонстрировано в экспериментах группы Моленкампа на квантовых ямах HgTe (2007). Такое состояние принципиально возможно и в графене, как показано теоретически Кейном и Меле (2005). Особую группу веществ образуют трехмерные топологические диэлектрики, на поверхности которых существует двумерный газ дираковских фермионов. Состояние топологического диэлектрика для сплава BiSb было обнаружено в 2008 г., с тех пор экспериментальные исследования ведутся очень интенсивно и открыто еще несколько подобных материалов.

2011-05-17
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 17 травня 2011 р. о 1600

О.М. Шарковський
(Інститут математики НАН України)

Ідеальна і комп'ютерна турбулентність, химери та обчислювальний тунельний ефект
2011-05-17
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2011

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2011

http://bitp.kiev.ua, тел.: 521-34-95
http://www.festival.nas.gov.ua

17 травня
Київський Будинок вчених НАН України
вул. Володимирська, 45-а (біля станції метро "Золоті ворота")
10.00 Київське відділення Українського біофізичного товариства
Нарада-Семінар "Комп'ютерний експеримент та актуальні задачі фізики ДНК"
16.00 Київський міський семінар "Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
О.М. Шарковський, академік НАН України
"Ідеальна і комп'ютерна турбулентність, химери та обчислювальний тунельний ефект"
19 травня
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
вул. Метрологічна 14-б (кінцева зупинка автобусу №548), к. 322
13.00 Екскурсія по Інституту та парку "Феофанія"
14.30 Урочисте відкриття засідання
А.Г. Загородній, директор ІТФ ім. М.М. Боголюбова, академік НАН України
14.40 Б.І. Лев, д. ф.-м. н., член-кор. НАН України
"Теорія рідкокристалічних колоїдів"
15.30 ПЕРЕРВА
15.40 М.І. Горенштейн, д. ф.-м. н.
"Кварк-глюонна плазма: вчора, сьогодні та завтра"
16.40 С.Г. Шарапов, д. ф.-м. н.
"Графен - "гра" у двох вимiрах"
20 травня
Київський Будинок вчених НАН України
вул. Володимирська, 45-а (біля станції метро "Золоті ворота")
15.00 Ю.О. Карпенко, к. ф.-м. н.
"Фізика на Великому адронному колайдері"
15.30 С.М. Перепелиця, к. ф.-м. н.
"Сучасні проблеми фізики ДНК"
16.00 В.П. Кравчук, к. ф.-м. н.
"Перемикання магнітних вихорів"
21 травня
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
вул. Метрологічна 14-б (кінцева зупинка автобусу №548), к. 322
11.00 Школа-Семінар
"Наномагнетизм: фізичні принципи та перспективи для технічних застосувань"
2011-03-22
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 22 березня 2011 р. о 1600

Л.С. Брижик
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України )

Динаміка Давидовських солітонів в електромагнітному полі та їх власне випромінювання
2011-03-15
Наукові збори (доповідач: В. Усенко)
Наукові збори
відбудуться у вівторок 15 березня 2011 р. об 1100 в к. 322

В. Усенко
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Шум та інформація в квантово-оптичних системах

Розвиток експериментальної техніки в останні роки, зокрема, успіхи квантової оптики, призвели до виявлення нових властивостей інформації за умови її кодування параметрами квантових станів. При цьому, шум, що невідворотно присутній в результатах вимірювання стану квантової системи, може бути як джерелом інформації, так і знищувати її. В доповіді буде розглянуто деякі задачі квантової теорії інформації, що ілюструють позитивну та негативну роль шуму, показано методи врахування та компенсації впливу шуму в квантовій криптографії, яка є одним з основних застосувань квантової теорії інформації.

2011-02-15
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 15 лютого 2011 р. о 1600

М.І. Портенко
(Інститут математики НАН України)

Дифузія в середовищах з напівпрозорими мембранами
2011-02-10
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудуться в четвер 10 лютого 2011р. в к.322

 

 

ПРОГРАМА

10.00В.Ф. Харченко
Т-матричний підхід до визначення електричних мультипольних поляризовностей малочастинкових ядерних систем
10.25Л.М. Лисецький (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України)
Дисперсії вуглецевих нанотрубок в рідких кристалах: нові виклики для молекулярної теорії анізотропної м'якої речовини
10.50С.Н. Волков
Мікромеханіка подвійної спіралі ДНК
11.45М.І. Горенштейн
Сильно інтенсивні фізичні величини
12.10О.М. Гаврилик
Квазібозони – як композити двох ферміонів, і деформовані осцилятори
12.35В.О. Бабенко, М.М. Петров
Аналіз сучасних експериментальних даних із розсіяння нейтронів протонами при низьких енергіях та параметри розкладу ефективного радіуса
2011-01-19
Наукові збори (доповідач: Е.А. Пашицький)
Наукові збори
відбудуться в середу 19 січня 2011 р. об 1100 в к. 322

Член-кореспондент НАН України Е.А. Пашицький
(Інститут фізики НАН України)

Динаміка атмосферних вихорів