Засідання Вченої ради

2011-12-29
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 29 грудня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2011 рік
  (доповідач: вчений секретар інституту, канд. фіз.-мат. наук С.М. Перепелиця)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Нелінійні механізми передачі енергії, заряду та інформації в наноструктурах та біомолекулах"
  (доповідач: керівник теми академік НАН України В.М. Локтєв)
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Методи теорії симетрій та проблеми нелінійної динаміки в сучасній теорії поля та теорії елементарних частинок"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат.наук О.М. Гаврилик)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Структурні особливості малонуклонних і мультикластерних ядерних систем та біляпорогові явища"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат.наук І.В. Сименог)
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Мікроскопічна теорія структури зв'язаних станів та резонансів ядерних систем"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат.наук Г.Ф. Філіппов)
 6. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розвиток непертурбативних методів дослідження квантових систем з сильною взаємодією"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат.наук Ю.О. Ситенко)
 7. Затвердження звіту про виконання НДР (заключний) "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" за договором № Ф33/305-2011 від 27 липня 2011 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
  (доповідач: науковий керівник НДР доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 8. Затвердження звіту про виконання у 2011 р. науково-технічного проекту "Космологічні і астрофізичні тести фундаментальної фізики" за Цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України "Астрофізичні і космологічні проблеми прихованої маси і темної енергії Всесвіту («Космомікрофізика-2»)"
  (доповідач: керівник теми к.ф.-м.н. Ю.В. Штанов)
 9. Затвердження звіту про виконання у 2011 р. науково-технічного проекту "Розвиток грід-віртуальної організації virgo_ua з космології та астрофізики" за Державною цільовою науково-технічною програмою впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки (доповідач: керівник теми к.ф.-м.н. Ю.В.Штанов).
 10. Затвердження звіту про виконання у 2011 р. науково-технічного проекту "Обробка, збереження і аналіз експериментальних даних експерименту ALICE в ЦЕРНі на Tier-2-кластері в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України – етап 2." (Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки.)
  (доповідач: керівник проекту Є.С. Мартинов)
 11. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Підтримка роботи базового координаційного грід-центра національного рівня в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова" за договором № 1-Г 2011 від 7 квітня 2011 р.
  (доповідач: керівник проекту к.т.н. С.Я. Свістунов)
 12. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Створення ресурсного центру обміну даними та підвищення пропускної здатності каналів з метою забезпечення вимог національної грід-інфраструктури" за договором № 2Г-2011 від 7 квітня 2011 р.
  (доповідач: керівник проекту к.ф.-м.н. М.І. Глушко)
 13. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження димерів метану у фулеренах, що моделюють вугілля" за договором № М-4-172-2011
  (доповідач: керівник теми канд. фіз.-мат.наук В.М. Хряпа)
 14. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: канд. фіз.-мат. наук В.Є. Кузьмичов)
 15. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 16. Різне

Вчений секретар

2011-12-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 15 грудня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення С.М. Волошиним дисертації на тему: "Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних теорій на гратці" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Фундаментальні властивості фізичних систем в екстремальних умовах"
  (доповідач: керівник теми академік НАН України А.Г.Загородній)
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Моделювання нелінійної динаміки синергетичних систем"
  (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України Б.І. Лев)
 4. Затвердження звіту про виконання у 2011 р. науково-технічного проекту "Модернізація грід-кластера «AliEn-cluster» Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України" за Програмою інформатизації НАН України
  (доповідач: керівник теми Є.С. Мартинов)
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка та впровадження в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України програмного забезпечення обліку, аналізу та контролю основних параметрів діяльності інституту"
  (доповідач: керівник теми С.М. Перепелиця)
 6. Затвердження проміжного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Конформаційні коливання Z-ДНК з різними протиіонами в низькочастотному спектрі комбінаційного розсіяння світла"
  (доповідач: керівник теми С.М. Перепелиця)
 7. Затвердження проміжного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження властивостей фізики частинок за рамками стандартної моделі за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень"
  (доповідач: керівник теми Д.А. Якубовський)
 8. Затвердження заключного звіту про виконання НДР по проекту ДФФД-РФФД № Ф40.2/108 "Застосування методів теорії струн та теорії поля у вивченні нелінійних явищ в низьковимірних системах". Керівник теми: акад. НАН України А.Г.Загородній
  (доповідач: к.ф.-м. н. В.М. Шадура)
 9. Затвердження звіту (I етап) про виконання спільного українсько-корейського проекту "Електронні кореляції в наноструктурах" по проекту M-431-2011 ДАПНІІУ
  (доповідач: науковий керівник д.фіз.-мат. наук Кручинін С.П.)
 10. Затвердження заключного звіту про виконання НДР по гранту Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень "Динаміка нелінійних когерентних збуджень під впливом зовнішніх періодичних полів" Ф35/544-2011
  (доповідач: науковий керівник д. ф.-м.н. Я.О. Золотарюк)
 11. Затвердження заключного звіту про виконання НДР по проекту ДФФД № Ф32/183-2011 "Ефекти пам'яті при мікроскопічному описі кінетичних рівнянь"
  (доповідач: науковий керівник теми к.ф.-м. н. В.О. Штик)
 12. Різне

Вчений секретар

2011-10-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 27 жовтня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення О.В. Гамаюном дисертації на тему: "Генерація щілини та електрон-електронна взаємодія в графені" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Представлення А.О. Слободенюком дисертації на тему: "Графен та нерелятивіський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 3. Представлення А.П. Ребеш дисертації на тему: "Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 4. Обрання за конкурсом завідувача лабораторії з астрофізики і космології у відділі астрофізики та елементарних частинок
 5. Обрання за конкурсом завідувача лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем у відділі нелінійної фізики конденсованого стану
 6. Різне

Вчений секретар

2011-09-29
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 29 вересня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення проекту "Електронні кореляції та генерація щілини в графені у зовнішньому магнітному полі" на конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень України на здобуття щорічного гранту Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень. Наукові керівники: С.Г. Шарапов та Е.В. Горбар
  (доповідач: д.ф.-м. н. С.Г. Шарапов)
 2. Затвердження звіту про виконання НДР (1 етап) проекту "Ефекти пам'яті при мікроскопічному описі кінетичних рівнянь" за договором № Ф 32 / 183 - 2011 від 15 липня 2011 р. ДФФД
  (доповідач: науковий керівник проекту к.ф.-м. н. В.О. Штик)
 3. Затвердження звіту про виконання НДР (1 етап) "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" за договором № Ф33 / 305 - 2011 від 27 липня 2011 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
  (доповідач: науковий керівник НДР доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 4. Затвердження звіту про виконання НДР (1 етап) по проекту ДФФД-РФФД № Ф40.2 / 108 "Застосування методів теорії струн та теорії поля у вивченні нелінійних явищ в низьковимірних системах"
  (доповідач: к.ф.-м. н. В.М. Шадура)
 5. Розгляд кандидатури провідного наукового співробітника відділу математичних методів в теоретичній фізиці д.ф.-м.н. Іоргова М.З. для рекомендації на звання старшого наукового співробітника
 6. Про рекомендацію до проекту НАН України Українська наукова книга англійською мовою монографії B. Novosyadlyj, V. Pelykh, Yu. Shtanov, O. Zhuk "Dark energy: Observational Evidence and Theoretical Models"
  (доповідач: к.ф.-м.н. Ю.В. Штанов)
 7. Різне

Вчений секретар

2011-07-14
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 14 липня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження теми кандидатської дисертації молодшому науковому співробітнику на громадських засадах відділу астрофізики та елементарних частинок П.К. П'ятковському
  (доповідач: завідувач відділу, доктор фіз.-мат. наук В.П. Гусинін)
 2. Затвердження звітів стипендіатів НАН України для молодих вчених
 3. Про підключення відділів Інституту до загальної бази даних в рамках програми інформатизації
  (доповідач: С.М. Перепелиця)
 4. Про створення переліку задач для школярів, які проводять наукові дослідження в Малій академії наук України
  (доповідач: С.М. Перепелиця)
 5. Різне

Вчений секретар

2011-05-26
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 26 травня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження запиту на відкриття наукової роботи «Мікроскопічні та феноменологічні моделі фундаментальних фізичних процесів у мікро- та макросвіті» в рамках цільової програми наукових досліджень Відділення фізики і астрономії НАН України на 2012-2016 рр.
  (доповідач: керівник теми академік НАН України, професор, доктор фіз.-мат. наук А.Г. Загородній)
 2. Розгляд кандидатури наукового співробітника відділу синергетики к.ф.-м.н. Усенка В.К. на посаду старшого наукового співробітника
 3. Розгляд кандидатури старшого наукового співробітника відділу математичного моделювання к.ф.-м.н. Махорта А.П. для рекомендації на звання старшого наукового співробітника
 4. Різне

Вчений секретар

2011-04-26
Засідання Вченої ради


Оголошення

Засідання Вченої ради Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 26 квітня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Транспортні властивості наноструктур та можливості керування ними за допомогою зовнішніх полів" (доповідач: керівник теми академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук В.М.Локтєв).
 2. Затвердження нової теми "Закономірності, властиві неперервному спектру легких атомних ядер, які проявляються в процесі їх зіткнень та розпаду" (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор Г.Ф.Філіппов).
 3. Затвердження нової теми "Багаточастинкові структурні властивості ядерних та кулонівських систем у мікроскопічних підходах" (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор І.В.Сименог).
 4. Затвердження нової теми "Квантово-польові, осциляторні та інтегровні системи, їх властивості і застосування" (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук О.М.Гаврилик).
 5. Затвердження нової теми "Розвиток та застосування методів квантової теорії поля у фізиці атомного ядра, елементарних частинок і конденсованого стану речовини" (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук Ю.О.Ситенко).
 6. Висунення проектів на конкурс для молодих вчених НАН України.
  "Конформаційні коливання Z-ДНК з різними протиіонами в низькочастотному спектрі комбінаційного розсіяння світла" (доповідач: керівник проекту кандидат фіз.-мат. наук С.М.Перепелиця)
  "Дослідження властивостей частинок за рамками Стандартної моделі за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень" (доповідач: керівник проекту кандидат фіз.-мат. наук Д.А.Якубовський).
 7. Про використання ліцензійного програмного забезпечення.
 8. Про створення лабораторії у складі відділу астрофізики та елементарних частинок (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук Ю.В.Штанов).
 9. Про створення лабораторії у складі відділу нелінійної фізики конденсованого стану (доповідач: доктор фіз.-мат. наук С.Г.Шарапов).
 10. Обрання почесних докторів інституту.
 11. Різне
Вчений секретар
2011-02-03
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 3 лютого 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження тематичного плану інституту на 2011 рік і перспективного тематичного плану на 2011-2013 роки
 2. Про підтримку висунення циклу робіт "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України та про включення до авторського колективу старшого наукового співробітника Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України канд.фіз.-мат. наук С.Г.Шарапова
 3. Затвердження заключного звіту про виконання НДР "Властивості сильновзаємодіючої матерії і їх прояви у зіткненнях ядер при енергіях NICA і FAIR" за договором № Ф28/335-2009 від 15 травня 2009 р.
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання НДР "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" за договором № Ф33/461-2009 від 10 липня 2009 р.
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 5. Затвердження звіту про виконання НДР (І етап) "Дослідження просторово-часових фемтоскопічних масштабів процесів ультрарелятивістських зіткнень ядер на прискорювачах SPS, RHIC та LHC" за договором № Ф06-2010 від 04 червня 2010 р. в рамках наукового проекту „Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" програми „Європейських наукових об'єднань (GDRE)"
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 6. Затвердження заключного звіту про виконання НДР "Дослідження колективних ефектів у зіткненнях важких іонів" за договором № M/4-2009 від 12 лютого 2009 р.
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 7. Про присудження премій інституту для молодих вчених
 8. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 9. Про зміну наукового керівника аспіранта другого року навчання О.І. Іваницького
 10. Різне

Вчений секретар