Семінари

2011-12-26
Семінар з астрофізики та космології
Семінар з астрофізики та космології
відбудеться в понеділок, 26 грудня 2011 р. о 1530 в к. 347

Артем Івашко
(Інститут теоретичної фізики імені Лоренца, Лейден, Голандія)

Стерильні нейтрино на прискорювачах та у ранньому Всесвіті

Останні результати експериментів ATLAS та CMS LHC свідчать про наявність бозону Хіггса з масою поблизу 125 ГеВ. Якщо таке відкриття буде підтверджено в подальшому, то це означатиме, що Стандартна модель фізики частинок є самоузгодженою теорією аж до планківських енергій. Але, тим не менш, ця модель не є повною, адже існують спостережувані явища, які не можуть бути описані в рамках цієї моделі. Найближчим майбутнім фізики частинок стануть спроби експериментально зрозуміти природу баріогенезиса, темної матерії та мас нейтрино, а також, можливо, темної енергії (якщо її рівняння стану відрізняється від космологічної сталої) та інфляції (зкорельованості початкових умов в ранньому Всесвіті на великих масштабах). Єдиним на сьогодні способом одночасного пояснення цих явищ (з можливістю прямої експериментальної перевірки) у рамках самоузгодженого розширення Стандартної моделі є введення трьох стерильних нейтрино з масами в кеВ-ГеВ діапазоні. Я опишу експерименти (минулі, теперішні та майбутні), які дозволяють шукати стерильні нейтрино на прискорювачах; як вони проявляють себе у ранньому Всесвіті, а також про результати нашого дослідження, які дозволяють скорегувати напрям подальших пошуків стерильних нейтрино, наприклад у експерименті NA62.

2011-12-19
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 19 грудня 2011 р. о 1030 в к. 322

Б.О. Данильченко
(Інститут фізики НАНУ)

Електронний транспорт у вуглецевих нанотрубках
2011-12-08
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 8 грудня 2011 р. об 1130 в к. 322

М.І. Горенштейн

Деконфайнмент кварків та глюонів в ядро-ядерних зіткненнях: нові дані RHIC та LHC
2011-12-07
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 7 грудня 2011 р. о 1500 в к. 448

А.В. Назаренко

До вільної геометродинаміки двопараметричної ріманової поверхні роду два
2011-12-01
Совместный семинар отделов синергетики и нелинейной физики конденсированого состояния
Совместный семинар
отделов  синергетики и нелинейной физики конденсированого состояния
состоится в четверг 1 декабря 2011 г. в 1100 в к. 322

А.К. Сарычев
(Институт прикладной и теоретической электродинамики РАН)

Метаматериалы, физические свойства и применение
2011-11-30
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 30 листопада 2011 р. о 1500 в к. 448

В.І. Кучерявий

Самоузгоджена ренормалізація: симетрії, тотожності Уорда та квантові аномалії для двовершинної спінорної петлі
2011-11-30
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 30 листопада 2011 р. об 1130 в к. 423

Є.В. Шевченко, Е.Г. Петров

Молекулярний тріод у нерезонансному режимі
2011-11-24
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 24 листопада 2011 р. об 1130 в к. 322

О.С. Тарнавський
(Кафедра теоретичної фізики КНУ ім. Т. Шевченка)

Теорія орієнтаційної нестійкості рідких кристалів в електричному полі та в обмежених світлових пучках
(продовження)
2011-11-23
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 23 листопада 2011 р. о 1430 в к. 221

Л.Л. Єнковський

Уроки перших вимірів пружного та повного перерізів розсіяння протонів на LHC
2011-11-23
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудетьсся в середу 23 листопада 2011 р. об 1130 в к. 322

Е.Г. Петров

Редукція квантових кінетичних рівнянь
2011-11-23
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 23 листопада 2011 р. о 1430 в к. 423

В.І. Тесленко, О.Л. Капітанчук

Кооперативність перехідних процесів у незворотних кінетичних моделях
2011-11-17
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 17 листопада 2011 р. об 1130 в к. 322

О.С. Тарнавський
(Кафедра теоретичної фізики КНУ ім. Т. Шевченка)

Теорія орієнтаційної нестійкості рідких кристалів в електричному полі та в обмежених світлових пучках
2011-11-16
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 16 листопада 2011 р. об 1100 в к. 322

С.Я. Горощенко

Закон дисперсії для поперечних коливань зарядів у двовимірних зігзаг-структурах.
Оцінки квантових кінетичних ефектів в рівноважних станах класичних електронних 1D та 2D зігзаг-структур
2011-11-14
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 14 листопада 2011 р. о 1030 в к. 322

Т.Л. Ліннік
(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)

Ефективний гамільтоніан деформованого графену: симетрійний аналіз
2011-11-09
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 9 листопада 2011 р. о 1500 в к. 448

М. Іоргов, П. Гавриленко,О. Лісовий

Формфактори твістованих полів в теорії Дірака на гратці
2011-11-09
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 9 листопада 2011 р. об 1100 в к. 423

О.Л. Капітанчук

Конформаційне фото-перемикання нових молекул-похідних діарілітенів:
структурні особливості та електронні властивості
2011-11-03
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 3 листопада 2011 р. об 1130 в к. 322

С.Б. Чернишук

Теорія пружної взаємодії в колоїдних системах в обмеженому рідкому кристалі
в присутності електричного або магнітного поля
2011-11-02
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 2 листопада 2011 р. об 1100 в к. 423

Є.В. Шевченко, Е.Г. Петров

Вплив поля затворного електрода на механізми переносу електронів через лінійну молекулу
2011-10-17
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 17 жовтня 2011 р. о 1000 в к. 322

І.В. Зозуленко
(Університет Лінчопінга, Швеція)

Взаємодіючі електрони в графенових нанострічках у сильному магнітному полі
2011-10-13
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 13 жовтня 2011 р. об 1130 в к. 322

К.В. Григоришин, Б.І. Лев

Мікроскопічна теорія фазових переходів та нелокальні поправки для вільної енергії надпровідника
(продовження)
2011-10-10
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 10 жовтня 2011 р. об 1100 в к. 322

А.О. Слободенюк

Графен та нерелятивіський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-10-05
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу 5 жовтня 2011 р. об 1100 в к. 322

Ю.О. Ширма
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Ізотопічні ефекти в пружному і непружному розсіянні ядер 12,13,14С + 16,18О
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-10-04
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у вівторок 4 жовтня 2011 р. об 1100 в к. 221

Г.А. Козлов
(ОІЯД, Дубна)

Ділатон і Хіггс. Феноменологія та теорія
2011-10-03
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 3 жовтня 2011 р. об 1100 в к. 322

П.М. Романець
(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ)

Деякі питання, що стосуються кінетичних властивостей нерівноважних носіїв у графені з власною провідністю
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-09-29
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 29 вересня 2011 р. о 1400 в к. 322

К.В. Григоришин, Б.І. Лев

Мікроскопічна теорія фазових переходів та нелокальні поправки для вільної енергії надпровідника
2011-09-27
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться у вівторок 27 вересня 2011 р. о 1400 в к. 322

Дмитро Волін
(Pennsylvania State University, ІТФ НАНУ)

Останні досягнення у розв'язку спектральної задачі AdS/CFT

N=4 суперсиметрична теорія Янга-Мілса у т’Хофтівській планарній границі є чи не єдиною калібрувальною теорією в чотирьох вимірах в якій можливо точно знайти вирази для багатьох кореляторів при довільному значенні константи зв'язку. Ця теорія має конформну симетрію і однією з головних задач в її дослідженні є вивчення аномальних розмірностей локальних операторів (в масивних теоріях найближчим аналогом аномальних розмірностей є маси частинок). Протягом останніх 10 років проблема знаходження аномальних розмірностей (спектральна проблема) активно досліджувалася за допомогою методів квантових інтегровних систем та AdS/CFT відповідності. В доповіді будуть розглянуті основні етапи цього періоду дослідження та останні досягнення, що впритул наближають нас до повного розв'язку спектральної проблеми.

2011-09-22
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 22 вересня 2011 р. об 1130 в к. 322

В.К. Усенко

Позитивна роль шуму в захищеній квантовій комунікації
2011-09-22
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у четвер, 22 вересня 2011 р. о 1530 в к. 322

А.П. Ребеш

Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-09-15
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в четвер 15 вересня 2011 р. об 1100 в к. 221

О.В. Гамаюн

Генерація щілини та електрон-електронна взаємодія в графені
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-09-05
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у понеділок, 5 вересня 2011 р. о 1400 в к. 448

Ю.А. Міщенко , О.М. Гаврилик

Заплутування в композитних бозонах та деформовані осцилятори
2011-09-02
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться у п'ятницю 2 вересня 2011 р. о 1430 в к. 322

Володимир Рубцов
(Університет м. Анжер, Франція)

Рівняння Пенлеве ІІ : некомутативність та квантування
2011-07-15
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у п'ятницю, 15 липня 2011 р. о 1430 в к. 448

Тарас Скрипник

Інтегровні модифікації моделей Діке та Джейнса-Каммінгса, димери Бозе-Хаббарда і класичні -матриці
2011-07-13
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 13 липня 2011 р. об 1100 в к. 221

D. Anchishkin

The Space-Time Structure of the Hadronic System Created in Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions
2011-06-17
Семінар з фізики високих енергій (силами студентів КДУ)
Семінар з фізики високих енергій
(силами студентів КДУ)
відбудеться у п'ятницю 17 червня 2011 р. о 1430 в к. 221
  1. Олександр Зенаєв "Повні та диференційні перерізи народження D+/D- мезонів на колайдері HERA"
  2. Назар Бартосик "Дослідження фотонів в кореляції з адронним струменем від b-кварка в експерименті D0 на колайдері Tevatron"
  3. Андрій Салій "Diferrential cross sections of D* in photoproduction"
  4. Максим Золко "Вимірювання поперечних перерізів дифракційного народження Ф(1020)-мезонів у реакції глибоконепружного розсіяння "
  5. Денис Лонтковський, Інна Макаренко "Inclusive jet production"
  6. Євген Король, Аня Долінська "Charm fragmentation fractions in PHP"
  7. Лена Кононенко "Дослідження ексклюзивного виходів Ф-мезонів в глибоконепружних зіткненнях на детекторі ZEUS"
  8. Олена Карачебан"Ексклюзивні виходи Psi(2S) мезонів"
  9. Назар Стефанюк "Дослідження J/Psi мезонів в дифракційних процесах на електрон-протоному колайдері HERA"
  10. Андрій Барабаш "Події з двома і більше адронними струменями у глибоко-непружніх розсіяннях"
2011-06-16
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в четвер 16 червня 2011 р. об 1130 в к. 221

П.К. П'ятковський
(КНУ і ун-т Західного Онтаріо, Лондон, Канада)

Динаміка квазічастинкових збуджень в графені
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-06-09
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 9 червня 2011 р. об 1130 в к. 322
А.В. Клещонок
(фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка)

Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками
(за матеріалами кандидатської дисертації)


2011-05-30
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 30 травня 2011 р. об 1100 в к. 222

А.О. Слободенюк

Густина станів двовимірних електронних систем в постійному магнітному і Аарон-Бомівському полях
2011-05-27
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться у п'ятницю 27 травня 2011 р. о 1400 в к. 347

B.С. Василевський

Мікроскопічна трикластерна модель ядра 12С
2011-04-07
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у четвер 07 квітня 2011 р. об 1100 в к. 322

В.В. Луценко
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Колективні явища в плазмі з енергійними іонами в токамаках та стелараторах
2011-04-05
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у вівторок 5 квітня 2011 р. о 1500 в к. 332

А. Ребеш, О. Гаврилик

Нестандартні деформації моделі Бозе-газу та віріальні розклади
2011-03-24
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 24 березня 2011 р. о 1400 в к. 322

В.О. Вахненко
(Інститут геофізики НАН України)

Застосування методу оберненої задачі розсіювання до рівняння Вахненка-Паркеса для опису взаємодії солітона з періодичною хвилею
(продовження)
2011-03-17
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться у четвер 17 березня 2011 р. об 1100 в к. 322

Dr. Konstantin Zloshchastiev
(Department of Physics, University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa)

BEC structure of physical vacuum: Mass generation and relativity as emergent phenomena

The physical vacuum is viewed as a kind of the background Bose-Einstein condensate (BEC). While being intrinsically non-relativistic, such vacuum allows the small fluctuations obeying the Lorentz symmetry and giving rise to the space-time with non-vanishing Riemann curvature – via the BEC/gravity correspondence. The related issues, such as the induced scalar-tensor gravity, Mach's principle and cosmology, are discussed. It will be demonstrated that the logarithmic nonlinearity can cause also the spontaneous symmetry breaking and mass generation phenomena, the latter being in agreement with the Mach's principle. For estimate the values of the generated masses of the otherwise massless particles such as the photon, we propose few simple models which take into account small vacuum fluctuations. It turns out that the photon's mass can be naturally expressed in terms of the elementary electrical charge and extensive length parameter of the nonlinearity.

2011-03-17
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у четвер 17 березня 2011 р. о 1400 в к. 221

Yann Mambrini
(Université Paris-Sud, Orsay, France)

Phenomenological aspects of Dark Matter and extra U(1)

We will review in this seminar the different issues concerning the observation of Dark Matter, reviewing the recent data from the latest direct and indirect detection experiments and their interpretation in terms of DM. We also present the most favored candidates (neutralino, gravitino, fermion from hidden sector) and explore their phenomenological characteristics and the chances to detect them in the near future.

2011-03-16
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться у середу 16 березня 2011 р. об 1100 в к. 322

Dr. Konstantin Zloshchastiev
(Department of Physics, University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa)

Quantum Bose liquids with logarithmic nonlinearity: Self-sustainability and emergence of spatial extent

The Gross-Pitaevskii (GP) approximation is a long-wavelength theory widely used to describe the dilute Bose condensates (BEC). However, in many physical situations it is unlikely valid hence one might need models which would account for long-range correlations and multi-body interactions. One particular model we study is based on the logarithmic wave equation which was proposed earlier on quantum-informational grounds. We show that BEC described by such equation has a number of drastic differences as compared to the GP one. First, it possesses the self-sustainability property: while the free GP condensate tends to spill all over the available volume the logarithmic one tends to form a Gaussian-type droplet. The quasi-particle modes of the logarithmic BEC are shown to acquire a finite size despite the bare particles are assumed point-like, i.e., spatial extent emerges here as a result of quantum many-body correlations. Finally, we study the elementary excitations and demonstrate that depending on the topological structure of the momentum space their dispersion relations can be of the massive and massless relativistic, tachyonic and quaternionic type.

2011-03-14
Об'єднаний семінар відділу астрофізики і елементарних частинок і відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Об'єднаний семінар
відділу астрофізики і елементарних частинок і відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 14 березня 2011 р. об 1100 в к. 322

Е.А. Пашицький
(Інститут фізики НАН України)

Ефекти екранування і спектр плазмонів в графені
2011-03-02
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 2 березня 2011 р. о 1430 в к. 423

В.І. Тесленко, Д.Ю. Яценко

Кінетика теплового збудження молекулиу конденсованому середовищі
2011-02-15
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у вівторок 15 лютого 2011 р. об 1515 в к. 332

Ю.В. Безвершенко, П.І. Голод

Резонанс в динаміці спіна під дією кноїдального магнітного поля
2011-02-15
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 21 лютого 2011 р. об 1100 в к. 322

А.А. Варламов
(Інститут надпровідності та інноваційних матеріалів, Рім, Італія)

Новий підхід до опису ефекту Нернста
2011-02-09
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в середу 9 лютого 2011 р. об 1130 в к. 221

С.Л. Парновський
(Астрономічна обсерваторія КНУ)

Темна матерія і темна енергія
2011-02-09
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу 9 лютого 2011 р. об 1100 в к. 322

О.О. Ячмєньов
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

4Не + Т взаємодія та збуджені стани ядер 4,6Не та 6Li
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-02-07
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 7 лютого 2011 р. об 1100 в к. 322

А. Швайка
(ІФКС, Львів)

Ефекти багаточастинкового відгуку у сильно корельованих електронних системах
(за матеріалами докторської дисертації)
2011-02-07
Семінар відділу квантової електроніки
Семінар відділу квантової електроніки
відбудеться у понеділок 7 лютого 2011 р. о 1400 в к. 322

О.О. Приходько

Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах

В роботі проведено теоретичне дослідження властивостей та динаміки двовимірних локалізованих структур в рамках декількох моделей, аналіз яких базується на формалізмі нелінійного рівняння Шредінгера. Для нелокальної моделі з регулярним ядром у вигляді гаусоїди досліджено загальні властивості та стійкість однозарядних та багатозарядних вихорів, необертальних солітонів з вузлами а також мультисолітонних розв'язків типу диполя. В моделі з тепловою нелокальною нелінійністю проаналізовано розв'язки типу мультисолітонів. Показано, що диполі є стійкими в певному діапазоні значень сталої поширення. Більш складні мультисолітони, такі як триполі та є нестійкими в даній моделі, хоча біло знайдено умови, за яких час їх життя може бути значним, достатнім для експериментального спостереження. Також досліджено динаміку мультисолітонів з ненульовим кутовим моментом. Такі структури виявляються стійкими в сильно нелокальному режимі. Для моделі з тепловою не лінійністю також показано можливість існування векторних мультизарядних вихорів, що є, по суті, єдиним способом отримання стійких вихорів вищих порядків в таких середовищах. В роботі також досліджено поширення двовимірних солітон-солітонних пар в двокомпонентних середовищах з притягувальною взаємодією всередині компонент та відштовхувальною взаємодією між компонентами. Такі структури не є стійкими, але в роботі визначено умови, які дозволяють їх квазістійке поширення на значні відстані.

2011-02-03
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 3 лютого 2011 р. об 1130 в к. 322

В.О. Вахненко
(Інститут геофізики НАН України)

Застосування методу оберненої задачі розсіювання до рівняння Вахненка-Паркеса для опису взаємодії солітона з періодичною хвилею
(продовження)
2011-01-27
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 27 січня 2011 р. об 1130 в к. 322

В.О. Вахненко
(Інститут геофізики НАН України)

Застосування методу оберненої задачі розсіювання до рівняння Вахненка-Паркеса для опису взаємодії солітона з періодичною хвилею
2011-01-26
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу 26 січня 2011 р. об 1100 в к. 347

B.С. Василевський

Збіжність розв'язків рівняння Шредингера в осциляторному базисі
2011-01-24
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться  24 січня 2011 р. об 1100 в к. 322

О.Б. Кашуба

Сприйнятливість двовимірної квантової моделі Ізінга у поперечному магнітному полі
2011-01-21
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 21 січня 2011 р. об 1100 в к. 322

О.О. Худенко
(ІЯД НАНУ)

Альфа-захват та дослідження деформаційних і спінових ефектів при альфа-розпаді
(за матеріалами кандидатської дисертації)