Наукові заходи

2010-12-22
Конференція молодих вчених
Конференція молодих вчених
Сучасні проблеми теоретичної фізики
відбудеться 22-24 грудня 2010 р. в к. 322

Сайт конференції: http://confyoung.bitp.kiev.ua/

2010-12-21
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 21 грудня 2010р. о 1600

В.Г. Самойленко
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза
2010-12-13
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
присвячені 45-річчю Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
13-15 грудня 2010р.

Програма program-bg10.pdf    (updated 10/12/2010)

2010-11-16
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 16 листопада 2010р. о 1600

С.Г. Шарапов
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Графен – "гра" в КЕД у двох вимірах
2010-11-01
Український Національний Грід – 2010
Український Національний Грід – 2010

Координаційний комітет Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009 – 2013 роки проводить 1 – 2 листопада 2010 року робочу нараду «Український Національний Грід – 2010».

Засідання робочої наради відбудуться в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.

Початок реєстрації о 9.00, початок засіданнь о 9.30.

Програма робочої наради

2010-10-27
Наукові збори (доповідач: Є.С. Крячко)
Наукові збори
середа 27 жовтня 2010 p. об 1100 в ауд. 322

Є.С. Крячко

Деякі особливості багатоелектронного енергетичного функціоналу густини

Нобелівську премію з хімії 1998 року було присуджено В.Кону та Дж.Поплу за "розробку обчислювальних методів квантової хімії". По суті – за теорію функціоналу густини (ТФГ, Density Functional Theory – DFT), підґрунтям якої стала теорема Хохенберга – Кона та метод самоузгодженого поля Кона – Шема. Ідея ТФГ – представити повну енергію багатоелектронної системи як фунціонал її електронної густини ρ(r) – виходить до теорії Томаса – Фермі, робіт фізиків Вайцзеккера, Гомбаша, Теллера, Швінгера, Марча, Кіржниця та багатьох, багатьох інших.
Успіх ТФГ в теорії багатоелектронних систем ґрунтується перш за все на "редукуванні" багаточастинкової проблеми до одночастинкової з ітеративним розв'язком відповідних диференційних рівнянь для одночастинкових хвильових функцій (молекулярних орбіталей), що забезпечує ефективний і практично застосовний обчислювальний підхід.
Теорема Хохенберга – Кона встановлює взаємно-однозначну відповідність між хвильовою функцією системи та її одноелектронною густиною для основного стану. Нами запропоновано підхід, що ґрунтується на концепції локально-масштабного перетворення, яке узагальнює теорему Хохенберга – Кона і дозволяє відтворити таку відповідність на всьому просторі багатоелектронних пробних хвильових функцій. Цей підхід охоплює не тільки ТФГ для основного стану, але й збуджені стани, спінову поляризацію, неадіабатичність, тощо. Даний підхід також дозволяє запропонувати оригінальну інтерпретацію методу самоузгодженого поля Кона – Шема.

2010-10-18
4-ий Міжнародний Симпозіум

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України 

4-ий Міжнародний Симпозіум «Фізика високих енергій, космологія і гравітація», присвячений 100-річчю від
дня народження видатного фізика-теоретика і математика Олексія Зінов'євича Петрова (1910-1972)
18 - 23 жовтня 2010р., конференційний зал, відкриття о 1400  
В рамках симпозіуму також пройдуть колоквіуми, присвячені: Геннадію Івановичу Кузнєцову (1940-1990) , 
Юрію Федоровичу Смірнову (1935-2008) та австрійським фізикам-теоретикам
В. Кумеру (Wolfgang KUMMER) (1935-2007) і Ю. Весу (Julius WESS) (1934-2006).

Програма симпозіуму розміщена на сайті: http://quark.itp.tuwien.ac.at/~diefaust/Conference/index.html  

2010-06-22
Наукові збори (доповідач: П.І. Фомін)
Наукові збори
вівторок 22 червня 2010 p. об 1100, конференційний зал інституту

П.І. Фомін
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Каузальна квантово-хвильова механіка: потенціал і динамічне рівняння редукції хвильового пакету
2010-06-15
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 15 червня 2010р. о 1600

Є.С. Мартинов
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Дисперсійні співвідношення у фізиці високих енергій.
Від доповіді М.М. Боголюбова в Сіетлі (1956) до Великого адронного колайдера.
2010-05-26
Наукові збори (доповідач: John R. Klauder)
Наукові збори
середа 26 травня 2010 p. о 1200 в ауд. 322

Prof. John R. Klauder
(Department of Physics and Department of Mathematics, University of Florida, USA)

Nonrenormalizable scalar quantum field theories, e.g., φ4n, in spacetime dimension n≥5, do not have satisfactory solutions. Perturbatively, there are an infinite number of distinct counter terms required, while nonperturbatively these models have been shown to become free theories. Even the strictly renormalizable model φ44 seems to become free as well when egarded nonperturbatively. Clearly, new ideas seem to be required!
Guided by soluble nonrenormalizable models – the so-called ultralocal models – a novel counter term is suggested that leads to a term-by-term, divergence-free perturbative formulation of covariant nonrenormalizable models. Extension of these principles to the strictly renormalizable model φ44 also seems possible. Testing of these ideas by suitable Monte Carlo calculations is currently under way.

2010-05-19
Наукові збори (доповідач: Віктор Львов)
Наукові збори
середа 19 травня 2010 p. о 1400 в ауд. 322

Віктор Львов
(Науковий Інститут Вайцмана, Ізраїль)

Квантова і класична турбулентність в надплинних рідинах
2010-05-18
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2010

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2010

Запрошуємо всіх на популярні лекції!

18 травня
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
вул. Метрологічна 14-б (кінцева зупинка автобусу №548)
к. 322
13.00Екскурсія по Інституту та парку "Феофанія"
14.30Урочисте відкриття засідання
А.Г. Загородній, директор ІТФ ім. М.М. Боголюбова, академік НАН України
14.40Ю.Б. Гайдідей, завідувач відділу, д. ф.-м. н., проф.
"Колективна динаміка тварин та проблема дорожніх пробок"
15.20В.І. Засенко, заступник директора, к. ф.-м. н.
"Фізика плазми. Історія і перспективи"
16.00ПЕРЕРВА
16.20Ю.В. Штанов, старший н.с., к. ф.-м. н.
"Реліктове випромінювання – історія та сучасність"
17.00С.Я. Свістунов, старший н.с., к. ф.-м. н.
"Національний академічний ГРІД – сучасний стан та перспективи"
19 травня
Київський Будинок вчених НАН України
вул. Володимирська, 45-а (біля станції метро "Золоті ворота")
біла вітальня
14.30С.М. Перепелиця, к. ф.-м. н.
"Сучасні проблеми фізики ДНК"
15.00Д.А. Якубовський, к. ф.-м. н.
"Таємниці темної матерії"
15.30А.О. Слободенюк, аспірант
"Фізика наноматеріалів: вчора, сьогодні та завтра"
http://www.festival.nas.gov.ua
тел.: 521-34-95
2010-05-18
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 18 травня 2010р. о 1600

М.В. Працьовитий
(НПУ ім. М.П. Драгоманова)

Дослідження математичних об'єктів зі складною локальною будовою засобами фрактальної геометрії і фрактального аналізу
2010-04-20
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 20 квітня 2010р. о 1600

О.О. Вахненко
(Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України)

Система нелінійних рівнянь Шрьодінгера на драбинчастій ґратці інтегровна методом оберненої задачі розсіювання

O.O. Vakhnenko
(Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Ukraine)

Inverse scattering transform for the nonlinear Schroedinger system on a zigzag-runged ladder lattice

A detailed description of four-component nonlinear Schroedinger system on zigzag-runged ladder lattice is given. In order to support the equivalence between the two pairs of field amplitudes we introduce the two sets of auxiliary linear problems allowing to develop the inverse scattering technique in the most adequate symmetrical form. The two complementary sets of discrete Marchenko equations are derived and their multisoliton solutions for the true reflectionless field amplitudes are found. The dispersion relations for the diagonal elements of reduced monodromy matrices are obtained. We explicitly present the simplest realization of soliton dynamics corresponding to the time-independent intersite coupling parameters and zero Peierls phases and show that the two-site structure of the lattice unit cell is strictly manifested as the two splitted branches of soliton excitations. In general case of time-dependent intersite coupling parameters and nonzero Peierls phases the theory is capable to model the dynamics of parametrically driven nonlinear ladder systems subjected to external magnetic field.

2010-03-25
Наукові збори (доповідач: С.М. Соскін)
Наукові збори
четвер 25 березня 2010 p. о 1400 в ауд. 322

С.М. Соскін
(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)

Нуль-дисперсійні явища в коливальних системах
(за матеріалами докторської дисертації)

Одновимірий осцилятор, чия залежність частоти коливань ω від енергії E має екстремум, тобто точку Ee з нульовою «дисперсією» частоти, одержав назву нуль-дисперсійного осцилятора. Під дією нестаціонарного збурення енергія осцилятора змінюється, однак при рухові в області енергій, близьких до Ee, змінювання енергії майже не впливає на коливання фази. Перехід від руху з відповідно довгою кореляцією фази до руху з відповідно короткою кореляцією фази призводить до характерних явищ, які відсутні за умов збурення гармонічного або звичайного нелінійного осцилятора. Залежно від того чи в збуренні є шум, чи його немає, ці явища відносять до флуктуаційних або динамічних (зокрема, до хаосу). Саме дисертантом на початку 90-х років їх було ідентифіковано як єдиний клас.

2010-03-17
Наукова сесія
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Наукова сесія
середа, 17 березня 2010 p., кім. 322, головує А.Г. Загородній
10.00 - 10.10ВІДКРИТТЯ
10.10 - 10.35Є.С. Мартинов Множинне народження адронів в зіткненнях протонів високих енергій
10.35 - 11.00В.О. Бабенко, М.М. Петров Про деякі кореляційні співвідношення між фізичними характеристиками дейтрона
11.00 - 11.25О.В. Бистренко, Т.О. Бистренко Самоорганізація дисипативних та когерентних вихрових структур в замагніченій нерівноважній двовимірній плазмі. Моделювання Ланжевенівською динамікою
11.25 - 11.40ПЕРЕРВА
11.40 - 12.05В.В. Кузьмичов Всесвіт: Квантові ефекти на субпланківських масштабах
12.05 - 12.30Д.А. Якубовський Універсальність стовпчикової густини темної матерії та наслідки для моделей темної матерії та модифікованої гравітації
12.30 - 12.55М.З. Іоргов Матричні елементи спінового оператора в квантовому ланцюжку Поттса
12.55 - 14.00ПЕРЕРВА
середа, 17 березня 2010 p., кім. 322, головує В.Я. Антонченко
14.00 - 14.25С.Н. Волков Механізми аномальної деформації макромолекули ДНК
14.25 - 14.50Л.М. Христофоров Деякі особливості структурної релаксації білків
14.50 - 15.05ПЕРЕРВА
15.05 - 15.30Е.С. Крячко Про некласичні водневі зв'язки
15.30 - 15.55О.К. Відибіда, К.Г. Кравчук Вихідний потік зв'язуючого нейрона з затриманим зворотнім зв'язком не є марківським
четвер, 18 березня 2010 p., кім. 322, головує Б.І. Лев
10.00 - 10.25А.І.Бугрій, В.М.Локтєв Особливості Бозе-Ейнштейнівської конденсації квазічастинок
10.25 - 10.50O.В. Гомонай, E. Корнієнко Koнкуренція фeро- та антиферо-магнітних доменів в мультифероїках
10.50 - 11.15П.І. Голод, Ю.М. Бернацька Впорядковані стани і великомасштабні топологічні збудження у плоских магнетиках з біквадратною взаємодією сусідніх спінів
11.15 - 11.30ПЕРЕРВА
11.30 - 11.55Т.В. Скрипник Інтегровні узагальнення моделі БКШ-Річардсона та класичні r-матриці
11.55 - 12.20О.Л. Капітанчук Конформаційні та електронні властивості нових наноструктур на основі антрацену
12.20 - 12.45В.П. Кравчук Генерація та динаміка вихор-антивихрових пар в магнітних наноточках
12.45 - 14.00ПЕРЕРВА
четвер, 18 березня 2010 p., кім. 322, головує В.І. Засенко
14.00 - 14.25О.В. Золотарюк Резонансне тунелювання через точкові потенціали
14.25 - 14.50С.Б. Чернишук, Б.І. Лев Деформаційна колоїдна взаємодія в рідкому кристалі
14.50 - 15.00ПЕРЕРВА
15.00- 15.25О.А. Могилевський Рівняння кварк-глюонної плазми у моделі квазічастинок: непертурбативні ефекти
15.25 - 15.50А.П. Махорт Про наявність невикористаного капіталу в економічній системі та оптимальний стан рівноваги
2010-03-16
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 16 березня 2010р. о 1600

М.З. Іоргов
(Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України)

Нові результати в моделі Ізінга
2010-02-25
Наукові збори (доповідач: О.О. Кришталь)
Наукові збори
четвер 25 лютого 2010 p. о 1400 в ауд. 322

О.О. Кришталь
(Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України)

Первинні механізми болю

Почуття болю відоме кожному. З точки зору фізіології біль – це емоція, яка формується у вищих відділах мозку і повідомляє про можливу шкоду для організму. Проте, після виконання сигнальної функції ця емоція стає шкідливою. Одна з можливостей вирішення проблеми болю – вплинути на первинні механізми, які відповідають за її появу. В доповіді буде розглянуто природа первинних рецепторів болю, розташованих у мембрані сенсорних нейронів.

2010-02-16
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 16 лютого 2010р. о 1600

А.Г. Загородній
(Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України)

Часово-нелокальне рівняння Фоккера-Планка і Об'єднаний опис перехідних та дифузійних процесів
2010-02-11
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудуться в четвер 11 лютого 2010р. в к.322

 

 

ПРОГРАМА

10.00І.В. Сименог
Асимптотики хвильових функцій зв'язаних станів в імпульсному представленні
10.25Ю.О. Ситенко
Теорія розсіяння в конічному просторі і ще один парадокс квантової механіки
10.50Б.І. Гнатик (АО КНУ)
Прискорення космічних променів: космічні ПеВатрони, ЕеВатрони та ЗеВатрони
11.15О. Бистренко, Т. Бистренко
Самоорганізація вихрових структур в замагніченій нерівноважній двовимірній плазмі. Моделювання молекулярною динамікою
12.10Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко
Тунельний молекулярний транзистор
12.35В.І. Засенко, А.Г. Загородній, Я. Вейланд
Діелектрична проникність плазми в полі випадкових хвиль помірної інтенсивності
13.00В.В. Кузьмичов, В.Є. Кузьмичов
До проблеми виникнення матерії-енергії у нашому Всесвіті
14.00В.В. Бегун, М.І. Горенштейн, О.А. Могилевський
Рівняння стану глюонної плазми
14.25В.М. Горкавенко (КНУ), Ю.О. Ситенко, О.Б. Степанов (КНУ)
Поляризація вакууму непроникливим магнітним вихором скінченної товщини
14.50А.В. Назаренко
Предтермальна стадія ядро-ядерних зіткнень
2010-01-19
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 19 січня 2010р. о 1600

Б.І. Лев
(Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України)

Рівняння Фоккера-Планка і стаціонарні стани в нерівноважних системах