Засідання спеціалізованої вченої ради

2010-12-28
Засідання спецради -- Переатестація

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України відбудеться
відбудеться 28 грудня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Переатестація

  Карпенко Юрій Олександрович
  "Розвиток гідродинамічного та гідрокінетичного підходів для ультра-релятивістських ядро-ядерних зіткнень"

  Наукові керівники:
  доктор фіз.-мат. наук Синюков Юрій Михайлович,
  (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
  професор Клаус Вернер,
  (Університет м. Нант (Франція), Лабораторія субатомної фізики та супутніх технологій (SUBATECH) )

  Комісія спец. ради:
  доктор фіз.-мат. наук, професор Зінов'єв Генадій Михайлович,
  (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
  доктор фіз.-мат. наук, професор Вільчинський Станіслав Йосипович,
  (КНУ ім. Т. Г. Шевченка, фізичний факультет)
  доктор фіз.-мат. наук, професор Гусинін Валерій Павлович,
  (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
 2. Попередній розгляд та прийняття дисертацій до захисту
 3. Різне
Вчений секретар спецради
2010-09-30
Засідання спецради -- захист докторської дисертації Анчишкін Дмитро Владленович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 30 вересня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист докторської дисертації
  Анчишкін Дмитро Владленович
   
  "Квантові флуктуації та кореляції в обмежених адронних системах"

  Офіційні опоненти:
   
  доктор фіз.-мат. наук, академік НАН України, професор
  Шульга Микола Федорович
  Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера Національного наукового центру
  "Харківський фізико-технічний інститут", м. Харків, директор 

  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Скалозуб Володимир Васильович
  Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ,
  заідувач кафедри квантової макрофізики 

  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Сименог Іван Васильович
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  завідувач відділу прикладних проблем теоретичної фізики 
 2. Попередній розгляд і прийняття дисертацій до захисту
Вчений секретар спецради