Засідання Вченої ради

2010-12-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 30 грудня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2010 рік
  (доповідач: вчений секретар інституту, канд. фіз.-мат. наук В.М. Хряпа)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Електронний транспорт через поодинокі молекули"
  (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України Е.Г. Петров)
 3. Затвердження проміжного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Формування нелінійних структур і розповсюдження хвиль в запорошеній плазмі" (перший рік виконання проекту) за договором №1Р-2010 від 8 червня 2010 р. відповідно до конкурсу спільних наукових проектів НАН України – Російського фонду фундаментальних досліджень
  (доповідач: керівник теми - академік НАН України А.Г. Загородній)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання проекту ДФФД-РФФІ № Ф28.2/083 "Застосування методів теорії струн та теорії поля у вивченні нелінійних явищ в низьковимірних системах". Керівник теми: академік НАН України А.Г. Загородній
  (доповідач В.М. Шадура)
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка теоретичної моделі розрахунку тиску, при якому метан може знаходитись в інтеркаляційному стані у викопному вугіллі, і його кількості"
  (доповідач: керівник теми В.М. Хряпа)
 6. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка та впровадження в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України програмного забезпечення обліку, аналізу та контролю основних параметрів діяльності інституту" (доповідач: керівник теми В.М.Хряпа).
 7. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розвиток базового координаційного грід-центра національного рівня в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова" (Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки)
  (доповідач: керівник теми Г.М. Зінов'єв)
 8. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Обробка, збереження і аналіз експериментальних даних експерименту ALICE в ЦЕРНі на Tier-2-кластері в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України" (Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки)
  (доповідач: керівник теми Є.С. Мартинов)
 9. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Створення ресурсного центру обміну даними та підвищення пропускної здатності каналів з метою забезпечення вимог національної грід-інфраструктури" (Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки)
  (доповідач: керівник теми М.І. Глушко)
 10. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Створення та розвиток грід-віртуальної організації virgo_ua з космології та астрофізики" (Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки)
  (доповідач: керівник теми Ю.В. Штанов)
 11. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Вдосконалення і розвиток грід-кластеру в ІТФ ім. М.М. Боголюбова як елементу інформаційної підтримки досліджень з фізики високих енергій" (Програма інформатизації НАН України)
  (доповідач: керівник теми К.А. Бугаєв)
 12. Різне

Вчений секретар

2010-12-09
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 9 грудня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Дослідження структури і динаміки фізичного вакуума та частинкових і колективних збуджень в фізиці високих енергій, квантових макросистемах, космології і астрофізиці». Керівники теми: П.І. Фомін, В.П. Гусинін
  (доповідач В.П. Гусинін)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Керована динаміка збуджень в молекулярних та нано- системах зі складною геометричною структурою»
  (доповідач: керівник теми Ю.Б. Гайдідей)
 3. Про діяльність Науково-освітнього центру при Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
 4. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 5. Різне

Вчений секретар

2010-10-21
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 21 жовтня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про виконання 3 етапу НТР "Розробка та застосування методу квантового розділення змінних для обчислення параметру порядку в скінчених квантових спінових ланцюжках з інтегрованими граничними умовами" за договором № Ф28/446-2009 від 6 липня 2009 р. між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Науковий керівник НТР директор інституту, академік А.Г. Загородній
  (доповідач: с.н.с., канд. фіз.-мат. наук В.М. Шадура)
 2. Затвердження звіту про виконання 3 етапу НТР "Деформовані квантові осцилятори в системах квантових полів і частинок та в задачах лазерної фізики" за договором № Ф29/361-2009 між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. (Науковий керівник НТР завідувач відділу, доктор фіз.-мат. наук О.М.Гаврилик)
 3. Затвердження звіту про виконання 3 етапу НТР "Розробка статистичної моделі рівняння стану кварк-глюонної матерії, яке поширюється на область фазового переходу першого роду і критичну точку квантової хромодинаміки, для впровадження у гідродинамічну модель еволюції матерії у ядро-ядерних зіткненнях" за договором № Ф28/335-2009 від 15 травня 2009 р. між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. (Науковий керівник НТР пров. н.с., доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 4. Висунення проекту Я.О. Золотарюка "Динаміка нелінійних когерентних збуджень під впливом зовнішніх періодичних полів" на конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень України на здобуття гранту Президента України докторам наук
 5. Про підтримку робіт, висунутих на здобуття премій імені видатних вчених НАН України
 6. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених та висунення нових стипендіатів НАН України для молодих вчених
 7. Різне

Вчений секретар

2010-06-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 24 червня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Є.С. Крячком дисертації на тему: "Структурні і функціональні особливості взаємодії молекул в різних зарядових станах: метод функціоналу густини" на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 2. Підсумки проведення чергової атестації наукових працівників інституту
 3. Обрання почесних докторів інституту
 4. Різне

Вчений секретар

2010-04-07
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у середу 7 квітня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Електронні, магнітні та кінетичні властивості молекулярних наносистем та неорганічних нанокластерів"
  (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор Е.Г. Петров)
 2. Затвердження нової теми "Динаміка квантово-польових конденсатів в фізиці і астрофізиці високих енергій та квантовій космології"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор В.П. Гусинін)
 3. Затвердження нової теми "Ефективне керування динамікою нелінійних збуджень в макромолекулярних та магнітних нано-системах"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор Ю.Б. Гайдідей)
 4. Різне

Вчений секретар

2010-02-25
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 25 лютого 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про підтримку висунення циклу робіт "Мікроскопічні підходи у фізиці м'якої речовини: розвиток методів і їх застосування" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік Інститутом фізики конденсованих систем НАН України та про включення до авторського колективу члена-кореспондента НАН України Б.І. Лева
 2. Про підтримку циклу робіт "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних нано-матеріалах" висунуту на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України та про включення до авторського колективу старшого наукового співробітника Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України канд.фіз.-мат. наук С.Г. Шарапова
 3. Представлення М.З. Іорговим дисертації на тему: "Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика
 4. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених та НАН України для молодих вчених
 5. Різне

Вчений секретар

2010-01-14
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 14 січня 2010 року о 1200 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2009 рік
  (доповідач: вчений секретар інституту, канд. фіз.-мат. наук В.М. Хряпа)
 2. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 3. Затвердження звіту про виконання НДР "Вплив росту наночастинок на властивості високочастотного розряду. Етап 2: Пошук аномальних властивостей сили іонної тяги" за договором № 1-2009 від 2 квітня 2009 р. відповідно до конкурсу спільних наукових проектів НАН України – Російського фонду фундаментальних досліджень
  (доповідач: науковий керівник академік НАН України А.Г. Загородній)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання НДР "Кореляційна фемтоскопія надщільних об'єктів що утворюються у зіткненнях важких іонів" за договором № М/26-2008 від 27 березня 2008 р. між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 5. Затвердження звіту про виконання НДР (2 етап) "Властивості сильновзаємодіючої матерії і їх прояви у зіткненнях ядер при енергіях NICA і FAIR" за договором № Ф28/335-2009 від 15 травня 2009 р. між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 6. Затвердження звіту про виконання НДР (2 етап) "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" за договором № Ф33/461-2009 від 10 липня 2009 р. між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 7. Затвердження звіту про виконання НДР (2 етап) "Дослідження колективних ефектів у зіткненнях важких іонів" за договором № M/4-2009 від 12 лютого 2009 р. між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: науковий керівник НДР с.н.с., канд. фіз.-мат. наук С.В. Аккелін)
 8. Різне

Вчений секретар