Семінари

2010-12-27
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в понеділок 27 грудня 2010 р. об 1100 в к. 322

В.В. Черепанов
(Інститут фізики НАН України)

Дослідження надтонких органічних плівок методами зондової мікроскопії
(за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
2010-12-24
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться у п'ятницю 24 грудня 2010 р. о 1230 в к. 221

Олег Лісовий
(Університет м.Тур, Франція)

Форм-фактори в моделі Ізінга та еліптичні детермінанти
2010-12-06
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 6 грудня 2010 р. об 1100 в к. 322

М.Ю. Ковалевський
(МНЦ «ХФТІ», Харків)

SU(3) симетрія і нелінійна макроскопічна динаміка магнетиків зі спином s=1
2010-12-06
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у понеділок 6 грудня 2010 р. о 1500 в к. 221

О.Б. Заславський
(Харківський національний університет)

Чорні діри в рівновазі з речовиною
2010-12-03
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 3 грудня 2010 р. об 1100 в к. 322

Д.В. П'ятницький

Структурні особливості малонуклонних ядер і варіаційні розрахунки з високою точністю
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2010-11-26
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 26 листопада 2010 р. об 1100 в к. 322

Б.Є. Гринюк, І.В. Сименог

Особливості структури кластерних ядер 10Be та 10C
2010-11-24
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 24 листопада 2010 р. о 1400 в к. 322

С.Я. Горощенко

Про лінійне упорядкування електронних структур у квазіодновимірних кластерних та протяжних системах
2010-11-18
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 18 листопада 2010 р. о 1300 в к. 322

А.О. Снарський, І.В. Безсуднов

Модель клітинних автоматів з бонусом. Новий підхід до парадоксу Фермі
2010-11-17
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 17 листопада 2010 р. об 1100 в к. 322

Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко

Формування комбінованого суперобмінного та стрибкового струму через молекулярний провід за присутності електричного поля затвора
2010-11-11
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 11 листопада 2010 р. об 1130 в к. 322

О.К. Відибіда, К.Г. Кравчук

Вихідний потік зв'язуючого нейрону з гальмівним затриманим зворотнім зв'язком
2010-11-10
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 10 листопада 2010 р. об 1100 в к. 423

О.Л. Капітанчук

Концентрація інжектованих зарядів у двовимірних шарах органічної активної основи польового транзистора
2010-11-05
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 5 листопада 2010 р. об 1100 в к. 322

В.В. Михнюк

Умови стабільності двовимірних квантових систем трьох заряджених частинок
2010-11-03
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в середу 3 листопада 2010 р. о 1500 в к. 221

О.Б. Заславський
(Харківський національний університет)

Прискорення частинок чорними дiрами
2010-11-03
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 3 листопада 2010 р. о 1430 в к. 423

Е.Г. Петров, В.І. Тесленко

Кінетика квазі-ізоенергетичних перехідних процесів у біологічних макромолекулах
2010-10-12
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у вівторок 12 жовтня 2010 р. о 1530 в к. 448

С. Кутній

Неоднорідні вакуумні стани в моделі Намбу - Йона-Лазініо
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2010-10-11
Семінар відділу квантової електроніки
Семінар відділу квантової електроніки
відбудеться в понеділок 11 жовтня 2010 р. об 1100 в к. 322

О.О. Вахненко

Теорія лінійних та нелінійних хвиль в низьковимірних структурах зі складною геометрією.
Частина 1: Інтегровна нелінійна модель на пласкій фермоподібній ґратці.

(за матеріалами докторської дисертації)
2010-10-07
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 7 жовтня 2010 р. о 1500 в к. 322

В. Усенко

Роль некласичності в захищеній квантовій комунікації з неперервними змінними
(продовження)
2010-10-04
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 4 жовтня 2010 р. об 1100 в к. 322

О.О. Приходько
(КНУ ім. Т.Шевченка)

Двовимірні когерентні структури у нелінійних середовищах
2010-09-29
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 29 вересня 2010 р. о 1500 в к. 448

А. Козак

Класична і квантова інтегровність в N=4 cуперсиметричній теорії Янга-Мілса та дуальній до неї струні в просторі AdS5 x S5
2010-09-23
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 23 вересня 2010 р. об 1130 в к. 322

В. Усенко

Роль некласичності в захищеній квантовій комунікації з неперервними змінними
2010-09-22
Семінар відділів квантової електроніки та квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділів квантової електроніки та квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 22 вересня 2010 р. о 1430 в к. 322
  1. С.Н. Волков "Конформаційна механіка ДНК"
  2. С.М. Перепелиця, С.Н. Волков "Низькочастотні спектри комбінаційного розсіяння ДНК з протиіонами"
2010-09-22
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 22 вересня 2010 р. о 1500 в к. 448

О.М. Гаврилик, Ю. Міщенко

Квазібозони і q-ферміони
2010-09-07
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у вівторок 7 вересня 2010 р. об 1100 в к. 448

М.С. Гончар

Теорема про капіталізацію банків
2010-07-14
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 14 липня 2010 р. о 1500 в к. 221

М.І. Горенштейн

Струмені в Au+Au зіткненнях при енергіях RHIC
2010-06-30
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 30 червня 2010 р. о 1000 в к. 221

Олександр В'язло, Ольга Гогота, Олег Купраш
(КНУ імені Тараса Шевченка)

Дифракційна дисоціація на малі маси М_х на LHC
2010-06-24
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у четвер 24 червня 2010 р. о 1200 в к. 322

А.О. Слободенюк

Густина станів двовимірних електронних систем в потенціалі Ааронова-Бома
2010-06-16
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в середу 16 червня 2010 р. о 1200 в к. 221

Ю.В. Штанов
(Інститут теоретичної фізики)

Проблеми квантової механіки та теорія хвилі-пілоту
2010-06-15
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у вівторок 15 червня 2010 р. об 1100 в к. 448

В.Д. Кошманенко
(Інститут математики)

Математичні умови успішного кредиту
2010-06-14
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у понеділок 14 червня 2010 р. о 1200 в к. 221

V.A. Miransky
(Department of Applied Mathematics, University of Western Ontario, London, Canada )

Dynamics behind the quark mass hierarchy and electroweak symmetry breaking

A new class of models describing the quark mass hierarchy is discussed. In this class, the dynamics primarily responsible for electroweak symmetry breaking (EWSB) leads to the mass spectrum of quarks with no (or weak) isospin violation. Moreover, the values of these masses are of the order of the observed masses of the down-type quarks. Then, strong (although subcritical) horizontal diagonal interactions for the t quark plus horizontal flavor-changing neutral interactions between different families lead to a realistic quark mass spectrum. In this scenario, composite Higgs bosons occur. Their properties are described in detail in a model with the dynamical EWSB providing by the fourth family fermions.

2010-06-14
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 14 червня 2010 р. об 1100 в к. 420

І.В. Безсуднов

До теорії 1/f шуму у випадково неоднорідних середовищах
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2010-06-09
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться в середу 9 червня 2010 р. о 1230 в к. 322

А.А. Белавин
(Институт теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН)

Двумерная гравитация в трех лицах:
матричные модели, топологическая гравитация и лиувиллевская гравитация
2010-06-08
Семінар відділу обчислювальних методів теоретичної фізики
Семінар відділу обчислювальних методів теоретичної фізики
відбудеться у вівторок 8 червня 2010 р. о 1200 в к. 3220

Євгеній Сергійович Крячко

Дослідження структурних і функціональних особливостей взаємодії молекул в різних зарядових станах методом функціоналу густини
(за матеріалами дисертації)
2010-06-03
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 3 червня 2010 р. об 1100 в к. 221

С.В. Машкевич

Ефект Ааронова-Бома з двома магнітними потоками
2010-06-02
Семінар з питань фізики високих енергій
Семінар з питань фізики високих енергій
відбудеться в середу 2 червня 2010 р. о 1500 в к. 221

Олег Купраш
(КДУ ім. Тараса Шевченка)

Одинарна та подвійна дифракційна дисоціація на CDF (Tevatron)

Денис Лонткiвський, Інна Макаренко
(КДУ ім. Тараса Шевченка)

Відбірка даних для аналізу дифракційних подій типу gap-X-gap в експериментах CDF (Tevatron)
2010-05-27
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у четвер 27 травня 2010 р. о 1400 в к. 322

Karl Svozil
(Vienna University of Technology)

Index of Refraction in Exotic Vacua
2010-05-25
Об'єднаний семінар відділів астрофізики та елементарних частинок та сінергетики
Об'єднаний семінар
відділів астрофізики та елементарних частинок та сінергетики
відбудеться у вівторок 25 травня 2010 р. о 1400 в к. 322

Prof. Michael Weyraukh
(PTB Institute, Braunschweig, Germany)

Persistent currents in a one-dimensional ring with a single impurity studied using the functional renormalization group
2010-05-17
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в понеділок 17 травня 2010 р. о 1430 в к. 221

В.А. Кушнір

Континуальна границя SU(2) моделі на дуальній гратці і двовимірна O(3) модель з тета-членом
2010-04-28
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 28 квітня 2010 р. о 1500 в к. 448

Ю.М. Беспалов

Модельні категорії. Природні факторизації
(Продовження 4)
2010-04-26
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в понеділок 26 квітня 2010 р. о 1200 в к. 221

Prof. G. Semenoff
the University of British Columbia, Vancouver (Canada)

Fractionally charged solitons in Hall states of Graphene
2010-04-22
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 22 квітня 2010 р. об 1130 в к. 322

К. Григоришин

Самоузгоджена мікроскопічна модель енергетичного спектру надплинного 4Не з ермітовою формою гамільтоніана Боголюбова-Зубарєва
2010-04-14
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 14 квітня 2010 р. о 1500 в к. 448

О. Гаврилик, І. Качурик, Ю. Міщенко

Квазібозони і деформовані осцилятори
2010-04-08
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 8 квітня 2010 р. об 1130 в к. 322

В. Скрипник
(Інститут математики НАН України)

Термодинамічна границя і далекий порядок в рівноважних та стохастичних системах
2010-04-07
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 7 квітня 2010 р. о 1500 в к. 448

К.К. Товстюк
(Львівська політехніка)

Формалізм подвійних перестановок для опису багаточастинкових взаємодій
2010-03-29
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 31 березня 2010 р. о 1500 в к. 448

Ю.М. Беспалов

Модельні категорії. Природні факторизації
(Продовження 3)
2010-03-26
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у п'ятницю 26 березня 2010 р. об 1100 в к. 322

І. Семенов
(Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона)

Чисельний розв'язок кінетичного рівняння BGK стосовно задач газо- і плазмодинаміки
2010-03-26
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться у п'ятницю 26 березня 2010 р. об 1100 в к. 347

B.С. Василевський

Структура ядра 6Не та ефекти кластерної поляризації
Чотирикластерна модель ядра 6Не. Ефекти кластерної поляризації
2010-03-26
Семінар відділу обчислювальних методів теоретичної фізики
Семінар відділу обчислювальних методів теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 26 березня 2010 р. о 1400 в к. 322

С.П. Кручинін

Орієнтаційні фазові переходи в системі магнітних точок в надпровідниках Лондоновського типу
2010-03-26
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 1 квітня 2010 р. об 1130 в к. 322

С. Лук'янець
(Інститут фізики НАН України)

Багатокомпонентний решітчастий газ.
Ефекти захоплення і абсолютна від'ємна рухомість у випадково-неоднорідних середовищах
2010-03-25
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 25 березня 2010 р. об 1130 в к. 322

А.Г. Сотніков
(Харківський фізико-технічний інститут)

Теорія сповільнення електромагнітних хвиль слабкої інтенсивності в бозе-конденсаті газу атомів лужних металів
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2010-03-15
Семінар відділів квантової електроніки та нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділів  квантової електроніки та нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 15-го березня 2010 р. об 1100 в к. 322

В.М. Харкянен, С.О. Есилевський, Н.М. Березецька

Теорія однорядної багаточастинкової дифузії у вузьких порах та наближення суперіона
2010-03-12
Семінар відділу обчислювальних методів теоретичної фізики
Семінар відділу обчислювальних методів теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 12 березня 2010 р. о 1200 в к. 322

Е.С. Крячко

Про некласичні водневі зв'язки
2010-03-10
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 10 березня 2010 р. о 1500 в к. 448

Ю.М. Беспалов

Модельні категорії. Природні факторизації
(Продовження 2)
2010-03-05
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 5 березня 2010 р. о 1100 в к. 420

В. О. Романишин
(Інститут ядерних досліджень НАНУ)

Ядерні процеси при взаємодії ядер 7Li+10Be
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2010-03-04
Семинар памяти академика А.Н. Тавхелидзе
Семинар
памяти академика А.Н. Тавхелидзе
состоится в четверг, 4 марта 2010 г. в 1200 в к. 221
2010-03-04
Семінар відділу квантової електроніки
Семінар відділу квантової електроніки ІТФ
Київське відділення УБФТ
Засідання відбудеться у четвер 4 березня 2010 р. о 1400 в к. 322

Valery Andrushchenko
(Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences, Prague, 16610, Czech Republic)

Theoretical simulations of nucleic acid vibrational spectra

Vibrational spectroscopy is a valuable tool in investigation of the structure and conformational changes of nucleic acids. However, due to complexity of the nucleic acid vibrational spectra, their clear interpretation can be a difficult task. Development of computer technologies and quantum chemistry tools allows to simplify this task by computing vibrational spectra of large molecules. Such computations allow to assign most of the spectral features to vibrations of nucleic acid functional groups, but also provide details on the origin of the fine spectral changes and molecular energetics of the various conformers.

2010-03-03
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 3 березня 2010 р. о 1500 в к. 448

Ю.М. Беспалов

Модельні категорії. Природні факторизації
(Продовження)
2010-03-02
Учебный Семинар отдела физики высоких плотностей энергии
Учебный Семинар
отдела физики высоких плотностей энергии
Института теоретической физики НАНУ

Семинар (продолжение) на тему:

Введение в КХД на решетке
В.К. Петров
Состоится вo вторник, 2 марта 2010 г. в 1430 в к. 322

Основные вопросы:
Петли Полякова. Дискретные калибровочные поля

2010-02-24
Учебный Семинар отдела физики высоких плотностей энергии
Учебный Семинар
отдела физики высоких плотностей энергии
Института теоретической физики НАНУ

Семинар (продолжение) на тему:

Введение в КХД на решетке
В.К. Петров
Состоится в среду, 24 февраля 2010 г. в 1430 в к. 221

Основные вопросы:
Приближение сильной связи. Гамильтонов предел. Фермионы на решетке.

2010-02-24
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 24 лютого 2010 р. о 1500 в к. 448

Ю.М. Беспалов

Модельні категорії. Природні факторизації
2010-02-17
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться у середу 17 лютого 2010 р. о 1030 в к. 322

Г.П. Куртєва
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

β-розпад і структура непарних ядер
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2010-02-17
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 17 лютого 2010 р. о 1500 в к. 448

М.З. Іоргов

Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями
(за матеріалами докторської дисертації. Продовження ІІІ)
2010-02-16
Учебный Семинар отдела физики высоких плотностей энергии
Учебный Семинар
отдела физики высоких плотностей энергии
Института теоретической физики НАНУ

Группа, изучающая уравнение состояния сильновзаимодействующей материи
(Г.М. Зиновьев, В.К. Петров, О.А. Борисенко и К.А. Бугаев),
организует учебный Семинар

Семинар на тему:

Введение в КХД на решетке
В.К. Петров
Состоится во вторник, 16 февраля 2010 г. в 1400 в к. 221
2010-02-10
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 10 лютого 2010 р. о 1430 в к. 448

М.З. Іоргов

Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями
(за матеріалами докторської дисертації. Продовження ІІ)
2010-02-09
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у вівторок 9 лютого 2010 р. об  1100 в к. 322

О.К. Відибіда,К.Г. Кравчук

Немарковість потоку вихідних міжспайкових інтервалів зв'язуючого нейрону із затриманим зворотнім зв'язком
2010-02-08
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в понеділок 8 лютого 2010 р. о 1400 в к. 322

П.І. Голод

Метод орбіт в теорії інтегрованих рівнянь солітонного типу
(за матеріалами докторської дисертації)
2010-02-03
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 3 лютого 2010 р. о 1430 в к. 448

М.З. Іоргов

Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями
(за матеріалами докторської дисертації. Продовження)
2010-02-03
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу 3 лютого 2010 р. об 1100 в к. 347

Г.Ф. Філіппов

Асимптотичні розв'язки трикластерних задач неперервного спектру у дискретному представленні
2010-01-28
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 28 січня 2010 р. об 1130 в к.322

В.В. Бегун, М.І. Горенштейн, О.А. Могілевський

Рівняння стану кварк глюонної плазми
2010-01-27
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 27 січня 2010 р. о 1430 в к. 448

М.З. Іоргов

Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями
(за матеріалами докторської дисертації)
2010-01-27
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу 27 січня 2010 р. об  1100 в к. 347

B.С. Василевський, Т.П. Коваленко

Резонансні стани в алгебраїчній моделі та методі комплексного масштабування. Потенціали Баргманна
(продовження)
2010-01-21
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 21 січня 2010 р. об 1130 в к. 322

В.Й. Грицай

Структурна нестійкість біохімічного процесу
2010-01-20
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 20 січня 2010 р. о 1500 в к. 448

І.М. Бурбан

Узагальнені деформовані осцилятори в рамках об'єднаної (q;α,β,γ;ν) – деформації