Наукові заходи

2009-12-28
IX меморіальнi ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
IX меморіальнi
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики та біофізики
відбудуться в понеділок 28 грудня 2009р. в к.322

ПРОГРАМА

 • О.В.Гомонай, Е.Г. Корнієнко, В.М. Локтєв
  Інтерпретація незвичайної поведінки намагніченості слабкого феромагнетика Sr2Cu3O4Cl2
 • В.М. Єрмаков
  Нелінійне резонансне тунелювання в респіраторній функції живих об'єктів. Теорія та експеримент
 • Д. Якубовський, О. Боярський, О. Ручайський
  Новий аргумент на користь існування темної матерії
 • О. Відибіда
  Дослідження конденсації інформації в простій нейронній мережі
 • Д. Анчишкін
  Просторово-часова картина релятивістських ядро-ядерних зіткнень на основі мікроскопічної транспортної моделі
2009-12-24
Конференція молодих вчених
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
Сучасні проблеми теоретичної фізики
24-26 грудня 2009 р.
Київ, ІТФ ім. M.M. Боголюбова, к. 322.

http://confyoung.bitp.kiev.ua/

2009-12-15
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 15 грудня 2009р. о 1600

А.Г. Нікітін
(Інститут математики НАН України)

НОВІ ІНТЕГРОВНІ МОДЕЛІ ДІРАКОВСЬКИХ ФЕРМІОНІВ
2009-10-08
Нарада "Український академічний грід - 09"

8-9 жовтня 2009 року Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, як базова установа, відповідальна за розвиток грід-інфраструктури в НАН України, проводить робочу нараду "Український академічний грід - 09".

Нараду присвячено обговоренню стану та перспектив розвитку грід-технологій в Національній академії наук України, а також питанням створення національної грід-інфраструктури України.
Спеціальну увагу буде приділено інформації про Державну цільову науково-технічну програму впровадження і застосування грід-технологій на 2009 – 2013 роки.
У вільній дискусії на засіданнях другого дня будуть обговорені організаційні і технічні проблеми поточного функціонування Українського академічного гріду, а також шляхи їх вирішення, плани реалізації завдань Державної програми.

2009-09-24
Наукові збори (доповідач: Д.В. Анчишкiн)
Наукові збори
четвер 24 вересня 2009 p. об 1100 в ауд. 322

Д.В. Анчишкiн

Обмеженi в просторi та часi адроннi системи при високих густинах енергiї

Розглядаються системи сильно взаємодіючих частинок, які виникають при зіткненні релятивістських важких ядер. Вивчається вплив скінченного часу життя та обмеженості у просторі таких систем на фізичні величини, які вимірюються експериментально: спектри лептонних пар та двочастинкові спектри. Особлива увага приділяється взаємодії у кінцевому стані, яка є суттєвою для частинок випромінених з малих просторово-часових об'ємів. Запропоновано специфічний кінетичний підхід до розгляду процесу термалізації у таких системах.

2009-09-15
Київська боголюбівська конференція
КИЇВСЬКА БОГОЛЮБІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
Сучасні проблеми теоретичної і математичної фізики
15-18 вересня 2009р., Київ, Україна

http://bitp.kiev.ua/bogolyubov2009/

2009-09-03
Наукові збори (Обговорення циклу наукових праць)
Наукові збори
четвер 3 вересня 2009 p. об 1100 в ауд. 322

Обговорення циклу наукових праць

Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до обудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок

на здобуття Державної премії України 2009 року в галузі науки та техніки

Автори: Волков Д.В., Акулов В.П., Бандос І.А., Гершун В.Д., Желтухін О.О., Нурмагамбетов О.Ю., Пашнев А.І., Сорока В.О., Сорокін Д.П., Ткач В.І.

2009-07-02
Наукові збори (доповідач: Е.В. Горбар)
Наукові збори
четвер 2 липня 2009 p. об 1100 в ауд. 322

Е.В. Горбар

Динамічне порушення симетрії в квантовопольових моделях в зовнішних полях

Доповідь, що робиться за матеріалами докторської дисертації, присвячена дослідженню динамічного порушення симетрії в квантовій теорії поля і фізиці конденсованого стану. У доповіді планується висвітлити окремі теоретичні результати, які увійшли до дисертаційної роботи. Зокрема, будуть детально описані динамічне порушення симетрії в постійних електричних і магнітних полях, вплив від`ємної кривизни простору на динамічне порушення симетрії, квантовий ефект Хола в сильних магнітних полях в графені, а також глюонна фаза КХД при великій густині матерії.

2009-06-25
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

четвер, 25 червня 2009р. о 1600

Д.В. Ширков
(ОІЯД, Дубна)

Боголюбову - 100
Грани Личности и Творчества

План лекции
Фазовые переходы и нарушение симметрии
Сверхтекучесть (СТ) 1937 - 1946
Ранние впечатления 1948 - 1953
Книга и ренормгруппа 1953 - 1957
Теория сверхпроводимости (СП) 1950 - 1957
Сверхпроводимость-сверхтекучесть куперовских пар 1957 - 1958
Нарушение симметрии в СТ и СП - КТП 1960
Природа нарушенной симметрии
Боголюбов и Ландау
Боголюбов и Лаврентьев
Стиль творчества
Учитель

2009-06-11
Наукові збори (доповідач: С.Г. Шарапов)
Наукові збори
четвер 11 червня 2009 p. об 1100 в ауд. 322

С.Г. Шарапов
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Електроннi властивостi систем з діракiвським енергетичним спектром: графен та високотемпературнi надпровiдники

Доповідь, що робиться за матеріалами докторської дисертації, присвячена деяким властивостям двовимірних систем, до яких у повній мірі можна віднести високотемпературні надпровідники та ненадпровідний графен. Від решти подібних систем вони відрізняються тим, що відповідні низько-енергетичні електронні збудження мають лінійний закон дисперсії та можуть описуватися за допомогою квантової електродинаміки у просторі 2+1-розмірності. У доповіді планується висвітлити окремі теоретичні результати, які увійшли до дисертаційної роботи. Зокрема, будуть детально описані осциляції Шубнікова-де Гааза, сигнал Нернста поблизу діраківської точки, універсальна оптична провідність та квантовий ефект Холла, які вже знайшли експериментальне підтвердження.

2009-05-27
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа, 27 травня 2009р. о 1600

В.І. Засенко
(Інститут теоретичної фізики НАН України)

Дифузія частинок в зовнішньому полі випадкових хвиль
2009-05-15
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
День відкритих дверей
в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
почнеться
в п'ятницю 15 травня 2008 р. о 1500 в к. 322

Будуть прочитані лекції:

Ю.В. Штанов "Таємниці темної енергії і темної матерії"
С.М. Перепелиця "Сучасні проблеми фізики ДНК"
Д.А. Якубовський "Сучасна астрофізика та космологія"

2009-04-22
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа, 22 квітня 2009р. о 1600

В. Енольський

Від кривих Ландау до кривих теорії неабелевих монополів
2009-03-25
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа, 25 березня 2009р. о 1600

О.Л. Ребенко
(Інститут математики НАН України)

Теорія матриці розсіяння в аксіоматичному підході М.М. Боголюбова
2009-02-25
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа, 25 лютого 2009р. о 1600

М.Л. Горбачук
(Інститут математики НАН України)

Розвиток М.М. Боголюбовим та М.М. Криловим варіаційних методів в теорії наближень
2009-02-13
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться 13 лютого 2009 р. в к.322

 

ПРОГРАМА

10.00І.В. Сименог
Узагальнені комутаційні співвідношення для квантових систем частинок
10.25В.Ф. Харченко, А.В. Харченко
Електрична поляризація тригадронних зв'язаних систем
10.50М.М. Петров, В.О. Бабенко
Визначення низькоенергетичних характеристик np-системи iз сучасних експериментальних даних
11.30М.З. Іоргов
Матричні елементи спінових операторів в моделі квантового XY-ланцюжка
11.55В.М. Лашкін, Ю.А. Залізняк, О.І. Якименко
Вплив зональних течій на нестійкі дрейфові моди в турбулентності плазми з градієнтом електронної температури
12.20Е.В. Горбар
Динаміка генерації щілини в графені
2009-01-28
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а

середа, 28 січня 2009р. о 1600

Ю. Головач
Інститут фізики конденсованих систем, Львів

Закони скейлінґу у фізиці складних полімерів