Засідання спеціалізованої вченої ради

2009-10-01
Засідання спецради -- захист докторської дисертаціії Золотарюк Ярослав Олександрович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 1 жовтня 2009 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист докторської дисертаціії
  Золотарюк Ярослав Олександрович
  "Направлений рух солітонів у низькорозмірних системах"

  Офіційні опоненти:
  член-кореспондент НАН України доктор фіз.-мат. наук, професор Іванов Борис Олексійович;
  член-кореспондент НАН України доктор фіз.-мат. наук, професор Лев Богдан Іванович;
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Браун Олег Михайлович 
 2. Попередній розгляд і прийняття дисертацій до захисту
Вчений секретар спецради