Семінари

2009-12-24
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в четвер 24 грудня 2009 р. об 1100 в к. 221

prof. D.V. Khveshchenko
(Department of Physics and Astronomy, University of North Carolina, Chapel Hill, USA)

Disordered Dirac fermions
2009-12-24
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 24 грудня 2009 р. об 1130 в к. 322

В.Й. Грицай

Структурна нестійкість біохімічного процесу
2009-12-18
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в п'ятницяю 18 грудня 2009 р. о 1530 в к. 322

В.В. Обуховський
(Радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)

Нелінійна дифузія в рідинах
2009-12-14
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в понеділок 14 грудня 2009 р. об 1100 в к. 347

B.С. Василевський, Т.П. Коваленко

Резонансні стани в алгебраїчній моделі та методі комплексного масштабування. Потенціали Баргманна
2009-12-10
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 10 грудня 2009 р. об 1130 в к. 322

С.Б. Чернешук

Взаємодія колоїдних частинок в обмеженому рідкому кристалі
2009-12-10
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в четвер 10 грудня 2009р. о 1300 в к. 347

О. Гамаюн

Надкритична кулонівська домішка, екситонна нестабільність та генерація щілини в графені
2009-12-03
Семинар отдела астрофизики и элементарных частиц
Семинар отдела астрофизики и элементарных частиц
состоится в четверг 3 декабря 2009 р. в 1200 в к. 221

Максим Томченко

О природе электрического сигнала, наблюдавшегося в сверхтекучем He-4 в опытах со вторым звуком
2009-12-03
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 3 грудня 2009 р. об 1130 в к. 322

Б.І. Лев

Стаціонарні стани нерівноважних систем
2009-12-02
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 2 грудня 2009 р. о 1430 в к. 423

Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко

Формування суперобмінного струму через молекулу за присутності зовнішнього керуючого поля
2009-11-20
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у п'ятницю 20 листопада 2009 р. об 1100 в к. 322

Анатолій Загородній
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)

Узагальнене рівняння Фокера-Планка і вплив перехідних процесів на «дивну» (немарковську) дифузію
2009-11-20
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться в п'ятницю 20 листопада 2009 р. о 1400 в к. 322

Д.В. П'ятницький, І.В. Сименог

Асимптотика деяких структурних функцій тринуклонних ядер
2009-11-19
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 19 листопада 2009 р. об 1130 в к. 322

О.К. Відибіда, К.Г. Кравчук

Вихідний потік зв'язуючого нейрона з затриманим зворотним зв'язком

О.К. Відибіда

Перевірка процесу конденсації інформації в реверберуючій нейронній мережі
2009-10-29
Розширений семінар відділів синергетики
Розширений семінар відділів синергетики і астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в четвер 29 жовтня 2009 р. об 1130 в к. 322

К.С. Карплюк

До описання векторних бозонів
2009-10-28
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 28 жовтня 2009 р. о 1530 в к. 423

Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко

Регуляція тунелювання через молекулярний провід за допомогою електричного поля затвора
2009-10-23
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться в п'ятницю 23 жовтня 2009 р. об 1100 в к. 322

Б.Є. Гринюк, І.В. Сименог

Асимптотичні властивості структурних функцій ядер 6Li та 6He в рамках тричастинкової моделі
2009-10-22
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 22 жовтня 2009 р. об 1130 в к. 322

В.К. Усенко

Вплив шуму на квантову передачу ключа з неперервними змінними
2009-10-21
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 21 жовтня 2009 р. об 1100 в к. 423

О.Л. Капітанчук

Моделювання низькоенергетичного спектру поглинання ікосаедричного фулерену С60
2009-10-14
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 14 жовтня 2009 р. о 1430 в к. 420

С.Я. Горощенко

Деякі властивості низьковимірних електронних структур в кулонівських кластерних системах з аксіально симетричним електростатичним конфайнментом
2009-10-13
Спільний семінар відділів
Спільний семінар
відділів нелінійної фізики конденсованого стану, теорії та моделювання плазмових процесів та синергетики
відбудеться у вівторок 13 жовтня 2009 р. об 1100 в к. 322

В.І. Карась
(Харківський фізико-технічний інститут)

Кінетика процесів в електрон-фононній підсистемі кристалу, індукованих швидкими зарядженими частинками
2009-10-08
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 8 жовтня 2009 р. об 1130 в к. 322

К.В. Усенко
(Київський національний університет імені Тараса Шевченко)

Нерозділюваність станів спарених квантових каналів переносу інформації
2009-10-07
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться в середу 7 жовтня 2009р. об 1130 в к. 322

Л. Задорожня
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Електродинамічні прояви космічних струн
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2009-09-23
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу 23 вересня 2009 р. об 1430 в к. 423

В.І. Тесленко

Температуронезалежні процеси в біосистемах
2009-09-10
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 10 вересня 2009 р. об 1130 в к. 322

О.О. Станиславський
(Інститут фізики НАН України)

Субординація стохастичних процесів у фізиці і астрофізиці
(за матеріалами докторської дисертації)
2009-09-01
Семінар з фізики високих енергій
Семінар відділу фізики високих енергій
відбудеться у вівторок 1 вересня 2009 р. о 1400 в к. 221

В.П. Кончаковський

Флуктуації та кореляції в релятивістських ядро‐ядерних зіткненнях в статистичних та транспортних моделях
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2009-08-31
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
присвячений 70-річчю від дня народження
Б.В. Струмінського
відбудеться в понеділок 31 серпня 2009 р. в к. 221
  • Л.Л. Єнковський  Структура і взаємодія адронів і ядер при високих енергіях
  • Є.С. Мартинов    Багатопомеронні обміни у дифракційній дисоціації адронів
  • Ю.М. Синюков    Чи потрібна гіпотеза ранньої термалізації для опису ультрарелятивістських ядро-ядерних зіткнень?
  • М.І. Горенштейн Газ кварк-глюонних мішків
2009-08-28
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в п'ятницю 28 серпня 2009 р. о 1430 в к. 221

A. Buchel
(Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo, & Department of Applied Mathematics, University of Western Ontario, London, Canada)

Causality of golographic hydrodynamics
2009-07-20
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 20 липня 2009 р. об 1130 в к. 322

С.Г. Шарапов

Електрон-фононна взаємодія у графені
2009-07-16
Розширений семінар відділу синергетики
Розширений семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 16 липня 2009 р. об 1130 в к. 322

О. Кисельов
(Інститут фізики НАН України)

Дифузійні моделі фотоіндукованого впорядкування в барвниках
2009-07-09
Розширений семінар відділу синергетики
Розширений семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 9 липня 2009 р. об 1130 в к. 322

О. Кисельов
(Інститут фізики НАН України)

Дифузійні моделі фотоіндукованого впорядкування в барвниках
2009-07-07
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться у вівторок 7 липня 2009 р. о 1400 в к. 321

Дмитро Волін

Масова щілина в O(N) сігма-моделі
2009-06-26
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в п'ятницю 26 червня 2009р. об 1130 в к. 221

Е.В. Горбар

Динамічне порушення симетрії в зовнішніх полях в квантовій теорії поля і двовимірних конденсованих системах
(за матеріалами докторської дисертації)
2009-06-18
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться в четвер 18 червня 2009 р. о 1430 в к. 221

Д.В. Анчишкін

Обмежені в просторі та часі адронні системи при високих густинах енергії
(за матеріалами докторської дисертації)
Продовження
2009-06-17
Учбовий семінар семінар з фізики високих енергій
Учбовий семінар
з фізики високих енергій
відбудеться в середу 17 червня 2009 р. о 1500 в к. 221

М. Зелко, О. Капраш, Д. Лонтковський, І. Макаренко, А. Салій
(КДУ ім. Т.Г. Шевченка)

ФІЗИКА на HERA
2009-06-16
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у вівторок 16 червня 2009 р. о 1430 в к. 221

A. Kovner
(University of Connecticut)

Perturbative saturation: from dipoles to Pomeron loops
2009-06-11
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 11 червня 2009 р. об 1130 в к. 322

О. Кисельов
(Інститут фізики НАН України)

Дифузійні моделі фотоіндукованого впорядкування в барвниках
2009-06-04
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться в четвер 4 червня 2009 р. о 1430 в к. 221

Д.В. Анчишкін

Обмежені в просторі та часі адронні системи при високих густинах енергії
(за матеріалами докторської дисертації)
Продовження
2009-06-04
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 4 червня 2009 р. об 1130 в к. 322

О. Кисельов
(Інститут фізики НАН України)

Кінетика фотоіндукованого впорядкування в плівках барвника: моделі і механізми
2009-06-03
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 3 червня 2009 р. о 1500 в к. 221

В.М. Коломієць
(ІЯД НАНУ)

Рівняння стану та розвиток нестійкості в асиметричній ядерній речовині
2009-05-25
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану 
відбудеться в понеділок 25 травня 2009 р. об 1100 в к. 322

О.Б. Кашуба

Гігантська магнітна анізотропія індукована електричним полем у металевому феромагнетику
2009-05-21
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться в четвер 21 травня 2009 р. о 1500 в к. 221

Д.В. Анчишкін

Обмежені в просторі та часі адронні системи при високих густинах енергії
(за матеріалами докторської дисертації)
2009-05-20
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 20 травня 2009 р. о 1500 в к. 221

Ю.М. Синюков

Kinetics vs hydrodynamics: generalization of Landau/Cooper-Frye freeze-out
2009-05-15
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в п'ятницю 15 травня 2009р. об 1100 в к. 322

Ю. Безвершенко, П. Голод
(Національний університет Києво-Могилянська академія)

Динамічна стабілізація спінової системи змінними магнітними полями
2009-05-14
Семінар відділів синергетики і астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділів
синергетики і астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в четвер 14 травня 2009р. об 1100 в к. 322

Y.J. Dappe
(Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg)

Intermolecular interaction in DFT: Application to Carbon Nanotubes and Fullerenes
2009-05-07
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 7 травня 2009р. об 1130 в к. 322

М. Козачок
(Кафедра теоретичної фізики, Житомирський Державний Університет ім. І. Франка)

Дослідження механізмів, пов'язаних з високою селективністю газової суміші при високій температурі нанопористими мембранами на прикладі суміші вихлопних газів
2009-04-30
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 30 квітня 2009р. об 1130 в к. 322

К.В. Григоришин

Подавлення бозе-конденсату у системі взаємодіючих бозе-частинок
2009-04-09
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 9 квітня 2009р. об 1130 в к. 322

Н.О. Черкашина
(Кафедра теоретичної фізики Університету ім. Т.Г. Шевченко)

Переплутані стани когерентних пар електронів
(матеріали кандидатської дисертації)
2009-04-08
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 8 квітня 2009 р. об 1100 в к. 347
Г.Ф. Філіппов

Ядро нормування трикластерних систем в представленні гіпергармонік та базису SU(3)

2009-04-02
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 2 квітня 2009р. об 1130 в к. 322

Н.О. Черкашина
(Кафедра теоретичної фізики Університету ім. Т.Г. Шевченко)

Переплутані стани когерентних пар електронів
(Матеріали кандидатської дисертації)
2009-03-19
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 19 березня 2009р. об 1130 в к. 322

В.О. Узунова
(Інститут Фізики НАН України)

Концепція поверхневого пружного заряду в рідко-кристалічних колоїдах
(матеріали кандидатської дисертації)
2009-03-11
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 11 березня 2009 р. об 1100 в к. 347

В.С. Василевський

Неперервний спектр трикластерних систем.
Порівняння алгебраїчної моделі та методу комплексного масштабування
2009-03-05
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 5 березня 2009р. об 1130 в к. 322

В.М. Старков, А.О. Семенов, О.В. Гомонай

Чисельна компенсація втрат та шумів
2009-02-26
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 26 лютого 2009 р. об 1130 в к. 322

П.О. Бориско
(КНУ ім. Тараса Шевченко)

Математичні моделі скорочення гладенького м'язу
(Матеріали кандидатської дисертації)
2009-02-25
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 25 лютого 2009 р. о 1500 в к. 221

М.І. Горенштейн, О.М. Мороз

Флуктуації множинності в піон-файрбольному газі
2009-02-25
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 25 лютого 2009 р. об 1100 в к. 347

Г.Ф. Філіппов

Граничні умови для трикластерної хвильової функції неперервного спектра ядра 5H
2009-02-19
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в четвер, 19 лютого о 1500 в к. 221

В.К. Магас
(Університет Барселони)

Дво- та тринуклонні К-поглинання в ядрах: чи існують сильнозв'язані каонні стани в ядрах?
2009-02-18
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 18 лютого 2009 р. об 1100 в к. 347

Г.Ф. Філіппов

Асимптотика ядра потенціальної енергії
2009-02-05
Seminar of the Department of High Energy Densities
Seminar of the Department of High Energy Densities
will be held on coming Thursday, February 5-th, at 1430 in the room 221

E.N. Dubovik and V.M. Dubovik
(LTP JINR, Dubna)

From the "new" mechanics to the "old" one, quasitrajectory, and their intersection within quantum field theory

From a formal point of view the Schrëodinger equation as applied to study, for instance, the structure of the atom (coupled systems) is reduced to equations of the theory of elasticity of macroobjects: rods, plates, shells, etc. It is precisely this fact that explains universal possibilities to apply quantum equations (Schrëodinger, Pauli, Dirac) to a vast world of microobjects. However, the effciency of the new quantum mechanics can be understood only by analyzing thoroughly the old quantum mechanics developed by Bohr, Sommerfeld and Gryzinsky. It is shown that the above-mentioned authors use in their approaches (quasi)potentials of particle interaction within QED starting with the usual Coulomb potential, Breit potential and higher ones with the oldest relativistic corrections. So, in the spirit of old quantum mechanics we may use each of these potentials in order to deduce quasitrajectory equations of motions that restore peculiarities of the twoparticle dynamics at any small distances.

2009-01-28
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 28 січня 2009 р. об 1100 в к. 347

Г.Ф. Філіппов

Залежність потенціалу взаємодії між кластерами від осциляторної довжини в методі резонуючих груп
2009-01-21
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 21 січня 2009 р. о 1500 в к. 221

Ю.І. Ізотов
(ГАО НАН України)

Блакитні компактні карликові галактики:
локальні об'єкти для перевірки космологічних моделей та властивостей молодих галактик з червоним зміщенням
2009-01-21
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 21 січня 2009 р. об 1100 в к. 347

Г.Ф. Філіппов

Спінові змінні хвильової функції в просторі Фока-Баргмана для системи трьох нейтронів
2009-01-14
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 14 января В 1500 в к. 221

В.М. Пугач
(ИЯИ НАН Украины)

Ядерные эффекты в поперечных сечениях генерации чармония в рА столкновениях
2009-01-12
Семінар відділу квантової електроніки
Семінар відділу квантової електроніки
відбудеться в понеділок, 12 січня 2009 р. о 1430 в к. 322

М.М. Лазаренко
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет)

Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, що утворені довголанцюговими аліфатичними молекулами
(За матеріалами кандидатської дисертації)