Засідання Вченої ради

2008-12-25
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 25 грудня 2008 року о 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про підтримку кандидатів в академіки і чл.-кореспонденти НАН України
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи в рамках гранту Національної академії наук України "Дослідження флуктуацій кількості вторинних частинок у зіткненнях важких ядер при високих енергіях"
  (доповідач: керівник теми канд. фіз.-мат. наук В.В. Бєгун)
 3. Різне

Вчений секретар

2008-12-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер, 4 грудня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Усенком К.В. дисертації на тему: "Спарені квантові канали переносу інформації" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика.
 2. Затвердження заключного звіту НДР "Підготовка і видання спеціального додаткового випуску з нагоди 90-річчя НАН України «Українського фізичного журналу»" по проекту МОН України за договором № Ф23/482-2008 від 4 серпня 2008 року
  (доповідач: науковий керівник проекту академік НАН України А.Г. Загородній)
 3. Затвердження заключного звіту НДР "Нелінійні процеси і фазові переходи в квантово-польових системах, твердому тілі та плазмі. Нелінійна фізика мікро- та макросвіту" по проекту МОН України за договором № Ф16/458-2008 від 31 липня 2008 року
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України П.І. Фомін)
 4. Затвердження заключного звіту НДР "Дифракційне народження векторних бозонів W/Z та бозона Хіггса на прискорювачі LHC" по проекту МОН України за договором № Ф14/263-2007 від 15 червня 2008 року
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фіз.-мат. наук Л.Л. Єнковський)
 5. Затвердження звіту про виконання 1 та 2 етапів НДР "Властивості кварк-глюонної матерії при високих густинах енергії" по проекту МОН України за договором № Ф25/239-2008/486-08(1) від 2 червня 2008 року
  (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук С.В. Аккелін)
 6. Затвердження звіту про виконання 2 етапу НДР "Кореляційна фемтоскопія надщільних об'єктів, що утворюються у зіткненнях важких іонів" по проекту МОН України за договором № М/26-2008 від 27 березня 2008 року
  (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук С.В. Аккелін)
 7. Рекомендації до складу дирекції
 8. Обрання за конкурсом старшого наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії
 9. Затвердження премій за результатами Боголюбовських читань присвячених 90-річчю Національної академії наук України (24 25 листопада 2008 р.)
 10. Різне

Вчений секретар

2008-10-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 30 жовтня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Я.О. Золотарюком дисертації на тему: "Випрямлення руху частинок і солітонів та утворення нелінійних локалізованих мод в низькорoзмірних системах" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 2. Затвердження звіту про виконання 1-го етапу проекту МОН України "Нелінійні процеси і фазові переходи у квантово-польових системах, твердому тілі та плазмі. Нелінійна фізика мікро- та макросвіту"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз. мат. наук, чл.-кор. НАН України П.І. Фомін)
 3. Затвердження звіту про виконання 2-го етапу НДР "Розвиток грід-інфраструктури і відповідного інструментарію для проведення спільних досліджень між ОІЯД і Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України" по проекту МОН України за договором № М/22-2008 від 26 березня 2008 року
  (доповідач: керівник теми доктор фіз. мат. наук Г.М. Зінов'єв)
 4. Висунення кандидатів в академіки та члени-кореспонденти НАН України
 5. Різне

Вчений секретар

2008-10-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 23 жовтня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення В.І. Засенком дисертації на тему: "Нелінійні взаємодії та стохастична динаміка частинок в нерівноважній плазмі" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 2. Висунення роботи Ю.В. Штанова "Астрофізичні аспекти інфляційної та багатовимірної космології" на здобуття Премії ім. Є.П. Федорова НАН України
 3. Представлення А.В. Назаренком доповіді "Сильно-взаємодіюча матерія у викривленому просторі–часі" для виступу на засіданні Президії НАН України
 4. Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ прикладних проблем теоретичної фізики
 5. Обрання за конкурсом старшого наукового співробітника у відділ нелінійної фізики конденсованого стану
 6. Про керівництво аспірантами відділу математичних методів в теоретичній фізиці
 7. Затвердження теми дисертації канд. фіз.-мат. наук,  наук. спів. С.Г. Шарапова на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
 8. Різне

Вчений секретар

2008-09-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 4 вересня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Громадське обговорення циклу наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок" (автори: Волков Д.В. та інші), висунутого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
 2. Затвердження звітів про виконання проектів МОН України
 3. Різне

Вчений секретар

2008-07-08
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 8 липня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про виконання 3-го етапу проекту МОН України "Дифракційне народження векторних бозонів W/Z та бозона Хіггса на прискорювачі LHC"
  (доповідач: канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. спів. В.О. Бабенко)
 2. Затвердження теми дисертації канд. фіз.-мат. наук В.І. Засенка на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
 3. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії
 4. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ астрофізики і елементарних частинок
 5. Різне

Вчений секретар

2008-05-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 15 травня 2008 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Обрання за конкурсом головного наукового співробітника у відділ нелінійної фізики конденсованого стану
 2. Різне

Вчений секретар

2008-03-20
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 20 березня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Л.І. Малишевою дисертації на тему: "Спектральні та транспортні властивості низько-вимірних молекулярних систем" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика
 2. Висунення авторського колективу циклу робіт "Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2008 рік
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 4. Затвердження до друку книги Б.І. Лева "Статистична фізика модельних систем із взаємодією"
 5. Різне

Вчений секретар

2008-02-14
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 14 лютого 2008 року о 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення К.В. Григоришиним дисертації на тему: "Кластероутворення у самогравітуючих системах" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Математична теорія оцінювання ризиків і фінансових інструментів захисту від ризиків"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор М.С. Гончар)
 3. Різне

Вчений секретар

2008-01-10
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 10 січня 2008 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Д.Л. Борисюком дисертації на тему: "Ефекти двохфотонного обміну у електрон-нуклонному пружному розсіянні" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02-теоретична фізика
 2. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2007 рік
  (доповідач: вчений секретар інституту, канд. фіз.-мат. наук В.М. Хряпа)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження сильновзаємодіючої матерії у зіткненнях частинок та ядер при високих енергіях"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор Г.М. Зінов'єв)
 4. Затвердження заключного звіту по першому етапу науково-дослідної роботи в рамках наукового проекту "Фізика формування мікрострумів у нанорозмірних молекулярних системах із насиченими та ненасиченими міжатомними зв'язками" програми "Наноструктурні системи, нанома-теріали, нанотехнології"
  (доповідач: керівник теми член-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор Е.Г. Петров)
 5. Різне

Вчений секретар