Наукові заходи

2007-12-27
VII меморіальнi ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
VII меморіальнi
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики та біофізики,
присвячені 95-річчю з дня народження О.С. ДАВИДОВА
відбудуться в четвер 27 грудня 2007р. в кімн. 322
 • М.І. Горенштейн
  Статистичні ансамблі
 • О.В. Гомонай, В.М. Локтєв
  Керування станом антиферомагнітного металу за допомогою спін-поляризованого струму
 • Е.В. Горбар, В.П. Гусинін
  Генерація щілини для діраківських ферміонів на площині Лобачевського в зовнішньoму магнітному полі
 • Л.С. Брижик, О.О. Єремко
  Явище речету в молекулярних ланцюжках з електрон-фононною взаємодією
 • В.М. Єрмаков
  Резонансно-тунельний механізм впливу електромагнітного поля на живі біологічні об'єкти
 • С.Н. Волков
  Механізми механічного плавлення подвійної спіралі ДНК
 • Д.В. Анчишкін
  Двочастинкова інтерферометрія: опис за допомогою струмів чи хвильової функції?
 • М.В. Кравчук
  80 років дискусії Бора з Ейнштейном з квантової механіки: Хто правий?
2007-12-25
Конференція молодих науковців

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

Конференція молодих науковців
ІТФ ім. М. М. Боголюбова
25 -26 грудня 2007 року

25 грудня, ауд. 321, 11.00 –16.00


1100-1125

Дмитро Якубовський (м.н.с., відділ АЕЧ, ІТФ НАНУ)
  "Кипіння ядерної рідини в вибухах наднових з колапсом ядра"

1125-1150

Олег Мороз (інженер, відділ ФВГЕ, ІТФ НАНУ)
  "В`язкість в адрон-резонансному газі"

1150-1215

Ігор Тележинський (інженер, Астрономічна обсерваторія, КНУ)
  "Теплові та нетеплові електрони на фронті ударної хвилі у залишку Наднової SN1006"

1215-1240

Володимир Кончаковський (аспірант, відділ ФВГЕ, ІТФ НАНУ)
  "Вивчення динаміки ядро-ядерних зіткнень за допомогою флуктуацій"

1240-1305

Дмитро Карпенко (пров. інженер, відділ ФВГЕ, ІТФ НАНУ)
  "Методика оцінки завантаженості грід-інфраструктури НАН України"
1305-1400 Перерва

1400-1425  

Володимир Савченко (аспірант, відділ АЕЧ, ІТФ НАНУ)
  "Обмеження на властивості темної матерії, що розпадається, зі спостережень XMM-Newton".

1425-1450

Дмитро Карпенко (пров. інженер, відділ ФВГЕ, ІТФ НАНУ)
  "Методика оцінки завантаженості грід-інфраструктури НАН України"

1450-1515

Артур Слободенюк (5 курс, КНУ)
  "SU(3) монополь в теорії Янга-Міллса"

1415-1540

Андрій Козак (аспірант, , відділ ММТФ, ІТФ НАНУ )
  "Дослідження інтегровності моделі нормальних матриць"

26 грудня, ауд. 321, 11.30 –16.00


1130-1155  

Анна Королюк (5 курс, КНУ)
  "Ефективна теорія крайових збуджень холлівської каплі для деяких хвильових функцій"

1155-1220

Іван Левківський ( аспірант, КНУ)
  "Аномальний збій фази в квантовому інтерферометрі Маха-Цендера"

1220-1245

Євген Супруненко (аспірант відділу НФКС, ІТФ НАНУ)
  "Вплив взаємодії других сусідів в кристалічній решітці графену: модифікація енергетичного спектру і поправки до осциляцій намагніченості"

1245-1310

Надія Власій (інженер відділу АЕЧ, ІТФ НАНУ)
  "Ефект Ааронова-Бома та топологічні дефекти у графені".
1310-1400 Перерва

1400-1425  

Людмила Терент'єва (аспірант відділу ММ, ІТФ НАНУ)
  "Оцінювання ризиків дефолту"

1425-1450

Поліна Канєвська (інженер відділу квантової електроніки, ІТФ НАНУ)
  "Механізм згинання поліморфної макромолекули"

1450-1515

Сергій Перепелиця (інженер відділу квантової електроніки, ІТФ НАНУ)
  "Динамічна іонна гратка в ДНК"

1515-1540

Володимир Воронов (5 курс, КНУ)
  "Стійкість порушення нерівності Белла заплутаним станом в системах з шумами".
2007-12-04
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
4-5 грудня 2007p.
 • Вручення дипломів почесних докторів Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  професорам П.Л. Хрістіансену і А.В. Свідзинському
 • П.Л. Хрістіансен
  Квантовомеханічне і релятивістичне розсіяння короткосяжними потенціалами
 • А.В. Свідзинський
  Ідеї М.М. Боголюбова як основа теорії просторово-неоднорідних надпровідників
 • А.У. Клімик
  Симетричні та антисиметричні експоненціальні і тригонометричні функції багатьох змінних та відповідні перетворення Фур`є
 • І.В. Сименог
  Умови стабільності квантових систем частинок
 • К.В. Григоришин, Б.І. Лев
  Статистичне описання самогравітуючих систем
 • В.Й. Грицай, В.П. Гачок
  Самоорганізація та непрогнозованість структур в біохімічному процесі
 • Л.С.Брижик, О.О. Єремко
  Автолокалізовані стани електронів в нанотрубках
 • О.Б. Кашуба
  Нестійкість прецесії намагніченості феромагнітних наночастинок
 • Ю.В. Штанов
  Темна матерія як прояв гравітації у просторі з додатковим виміром
 • В.С. Василевський
  Мікроскопічна теорія кластерної поляризації та властивості неперервного спектру ядра 7Ве
 • В.І. Засенко, А.Г. Загородній, Я. Вейланд
  Дифузія в полі дрейфових хвиль: поздовжні нелінійності
 • В.Ф. Харченко, А.В. Харченко
  Електрична поляризація найлегшого гіперядра
 • В.М. Шадура
  Матричні елементи для ізінгівського квантового ланцюжка
 • К.О. Бугаєв
  Точнорозв`язувана модель трикритичної точки КХД-матерії
 • М.Ю. Женіровський, А.А. Снарський
  Двопорогова перколяція в макроскопічно неупорядкованих неоднорідних середовищах
 • Л.І. Малишева
  Ефекти міжмолекулярної взаємодії в самоорганізованих молекулярних моношарах: моделювання з перших принципів
 • В.В. Бєгун
  Флуктуаційні сигнали Бозе-Ейнштейнівської конденсації
 • Ю.А. Лашко
  Закономірності розпаду ядра 5H в рамках мікроскопічної трикластерної моделі
 • Д.В. П'ятницький
  Структурні особливості малонуклонних систем
 • А.П. Махорт
  Мінімізація негативних монопольних впливів на економічну систему
 • М.В. Коваль , Ю.А. Черній, Е.Г. Петров
  Режими вмикання/вимикання тунельного та стрибкового мікрострумів в окремих наномолекулах
 • Д.Л. Борисюк
  Пружне електрон-протонне розсіяння та двохфотонний обмін
2007-10-31
Наукові збори (доповідач: О.К. Відибіда)
Наукові збори
середа 31 жовтня 2007 року о 1500 в ауд. 322

О.К. Відибіда

Питання фізики нейронних систем

Тези:

 1. Різні моделі нейрона.
 2. Модель Ходжкіна-Хакслі з стимулами, наближеними до природніх.
 3. Концепція/модель зв'язуючого нейрона.
 4. Зв'язуючий нейрон, стимульований пуассонівським потоком: вихідна інтенсивнність і розподіл вихідних міжімпульсних інтервалів.
2007-06-27
Наукові збори (доповідачі: Roman Jackiw, А.Д. Суханов)
Наукові збори
середа 27 червня 2007 року об 1100 в ауд. 322
 1. Prof. Roman Jackiw
  (Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology)
  FRACTIONAL CHARGE IN GRAPHENE

  We show that fractionally charged topological excitations exist on graphene-like structures, where quasiparticles are described by two flavors of Dirac fermions. A chiral gauge theory of the fermion fractionalization in graphene is constructed. The chiral gauge fields provide dynamics for the vortices and also couple to the fermions.

 2. Проф. А.Д. Суханов
  (Российский университет дружбы народов, МГУ им. М.В. Ломоносова)
 КВАНТОТЕРМОДИНАМИКА КАК ОБОЩЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ
2007-05-16
Фестиваль науки
Фестиваль науки
16-19 травня 2007 року
http://www.festival.nas.gov.ua
2007-05-16
Наукові збори (доповідач: Олександр Белавін)
Наукові збори
середа 16 травня 2007 року о 1400 в ауд. 322


Олександр Белавін
(Інститут теоретичної фізики ім. Л.Д.Ландау, Чорноголовка, Росія)

Двовимірні конформні теорії поля: сучасний стан та перспективи

Огляд сучасного стану в двовимірних конформних теоріях поля та проблем, які ще залишаються нерозв'язаними.

2007-02-12
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений 80-річчю з дня народження
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

12-13 лютого 2007p, аудиторія 322

 

ПРОГРАМА

 • В.Г. Бар’яхтар (Інститут магнетизму НАН України)
  Спектри спінових хвиль в магнетиках з виродженим основним станом
 • Д.К. Каллебаут (Університет м. Антверпен)
  Вибухові явища спричинені нелінійною комбінацією хвиль
 • Ю.О. Ситенко (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Квантові властивості монополя Дірака
 • В.П. Гусинін (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Діраківські квазічастинки у графені
 • М.Ф. Шульга (Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера ННЦ "ХФТІ" НАН України)
  Ейкональне наближення в теорії розсіяння
 • П.М. Томчук (Інститут фізики НАН України)
  Оптичні властивості металевих нанокластерів
 • І.В. Сименог (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Стабільність кулонових систем трьох частинок
 • В.Г. Литовченко (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)
  Зв'язок електронних властивостей атомів з параметрами напівпровідникових кристалів
 • А.Г. Загородній (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Ефективні потенціали взаємодії макрочастинок у плазмі за присутності джерел іонізації
 • Е.Г. Петров (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Фізичні принципи перенесення електрона через молекулу
 • І.М. Мриглод (Інститут фізики конденсованих систем НАН України)
  Колективні збудження у рідинах та стеклах
 • А.В. Шебеко (ННЦ "ХФТІ" НАН України)
  Нові застосування забутих ідей в теорії ядра
 • Г.Ф. Філіппов (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Про співіснування різних кластерних конфігурацій в легких ядрах з надлишком нейтронів
 • В.В. Скалозуб (Дніпропетровський національний університет)
  Спонтанна генерація хромомагнітного поля у КХД при високій температурі
 • О.М. Гаврилик (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Про q-осцилятор із "випадковим" виродженням рівнів енергії і його застосування
 • М.В. Токарчук (Інститут фізики конденсованих систем НАН України)
  Узгоджений опис кінетики і гідродинаміки пилової плазми
 • О.Й. Соколовський, А.А. Ступка (Дніпропетровський національний університет)
  Кореляції електромагнітного поля та звукові хвилі у плазмі
 • В.М. Мальнєв, Є.В. Мартиш, В.О. Паньків (Київський національний університет ім. Тараса Шевченко)
  Поширення низькочастотних електромагнітних хвиль у плазмі з магнітними гранулами
 • В.К. Тартаковський (Київський національний університет ім. Тараса Шевченко)
  Про вплив властивостей ядер, що стикаються, на процеси зриву та дифракційне розщеплення
 • Д.К. Каллебаут (Університет м. Антверпен)
  Модифікація принципу невизначеності
 • П.І. Голод (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Топологічні збудження в пласких магнетиках