Засідання Вченої ради

2007-12-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 27 грудня 2007 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення К.О. Бугаєвим дисертації на тему: "Рівняння стану та фазові переходи в скінчених системах з сильною взаємодією" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02-теоретична фізика
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Взаємодія плазми з випадковими полями"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, академік НАН України А.Г. Загородній)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження ефектів структурно-функціональної організації у водних та бімолекулярних ноносистемах"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук В.Я. Антонченко)
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Комп'ютерне моделювання електронної будови молекулярних ноноструктур"
  (доповідач: керівник теми канд. фіз.-мат. наук О.Л. Капітанчук)
 5. Затвердження звітів по темах Міністерства освіти та науки України і Державного фонду фундаментальних досліджень
 6. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи в рамках гранту Національної академії наук України "Дослідження флуктуацій кількості вторинних частинок у зіткненнях важких ядер при високих енергіях"
  (доповідач: керівник теми канд. фіз.-мат. наук В.В. Бєгун)
 7. Обрання за конкурсом головного наукового співробітника у відділ квантової електроніки
 8. Представлення cт. наук. спів. канд. фіз.-мат. наук М.З. Іоргова на звання "Старшого наукового співробітника"
 9. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 10. Різне

Вчений секретар

2007-11-08
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 8 листопада 2007 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Науково-інформаційне повідомлення "Гігантський магнітоопір – Нобелівська премія з фізики 2007 року"
  (доповідач: доктор фіз.-мат. наук О.В. Гомонай)
 2. Висунення кандидатів на посаду директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
 3. Висунення авторського колективу циклу робіт "Електронно-транспортні процеси в донорно-акцепторних комплексах та молекулярних проводах" на здобуття премії Національної академії наук України для молодих учених
 4. Обрання за конкурсом головного наукового співробітника у відділ синергетики
 5. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ квантової теорії молекул та кристалів
 6. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ синергетики
 7. Різне

Вчений секретар

2007-09-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 27 вересня 2007 року о 1600 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення О.О. Візнюком дисертації на тему: "Темна енергія та темна матерія в теорії гравітації на брані" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Висунення кандитатів на здобуття Премії імені О.С. Давидова – за видатні роботи в галузі теоретичної і біологічної фізики
 3. Затвердження звіту про виконання 1-го етапу проекту МОН України "Дифракційне народження векторних бозонів W/Z та бозона Хіггса на прискорювачі LHC"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук Л.Л. Єнковський)
 4. Затвердження звіту про виконання 1-го етапу проекту МОН України "Динаміка збудження багаторівневих резонансних середовищ надкороткими лазерними імпульсами: моделі квантових осиляторів і метод побудови точних розв'язків"
  (доповідач: доктор фіз.-мат. наук О.М. Гаврилик)
 5. Про зарахування до докторантури Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
 6. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 7. Різне

Вчений секретар

2007-07-10
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 10 липня 2007 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення П.І. Голодом дисертації на тему: "Метод орбіт в дослідженні інтегровних моделей теорії поля та фізики конденсованої матерії" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Затвердження теми дисертації ст. наук. спів. Т.В. Скрипника "Метод класичної r-матриці та нескінченно-вимірні алгебри Лі в теорії інтегровних класичних та квантових систем" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
 3. Висунення ст. наук. спів., доктора фіз.-мат. наук В.М. Єрмакова на звання професора
 4. Різне

Вчений секретар

2007-05-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 24 травня 2007 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Транспортні процеси та формування структур у плазмових системах"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, академік НАН України А.Г. Загородній)
 2. Затвердження нової теми "Ризики в економічній системі й моделі їхнього оцінювання"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук М.С. Гончар)
 3. Затвердження нової теми "Дослідження впливу низькомолекулярних компонент на структуру та функції водних, біомолекулярних та нанорозмірних систем"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук В.Я. Антонченко)
 4. Затвердження нової теми "Дослідження фазової структури сильно взаємодіючої матерії та динаміки взаємодії адронів та ядер при високих енергіях"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук Г.М. Зинов'єв)
 5. Затвердження нової теми "Формування структур в квантових та класичних рівноважних та нерівноважних системах взаємодіючих частинок"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук Б.І. Лев)
 6. Різне

Вчений секретар

2007-03-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 15 березня 2007 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Обрання за конкурсом завідувача відділом астрофізики і елементарних частинок
 2. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ прикладних проблем теоретичної фізики
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 4. Висунення кандидатів на стипендію Президента України для молодих вчених
 5. Різне

Вчений секретар

2007-02-25
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 25 січня 2007 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2006 рік
  (доповідач: вчений секретар інституту, канд. фіз.‑мат. наук В.М. Хряпа)
 2. Обрання за конкурсом завідувача відділом синергетики
 3. Різне

Вчений секретар

2007-02-22
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 22 лютого 2007 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення кандидатів на премію Президента України для молодих вчених
 2. Різне

Вчений секретар