Наукові заходи

2006-11-23
Наукові збори (доповідач: Peter HÄNGGI)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
23 листопада 2006 року, четвер, 1500 в к. 322

Prof. Dr. Peter HÄNGGI
(University of Augsburg, Germany)

THE RING OF BROWNIAN MOTION FOR COMPLEXITY: PAST, PRESENCE AND FUTURE

Noise is usually thought of as the enemy of order rather than of a constructive influence.For the phenomena of Stochastic Resonance [1] and Brownian motors [2], however, stochastic noise can play a beneficial role in enhancing detection and/or facilitating directed transmission of information in absence of biasing forces. Brownian motion assisted Stochastic Resonance finds useful applications in physical, technological, biological and biomedical contexts [1, 3]. The basic principles that underpin Stochastic Resonance are elucidated and novel applications for nonlinear classical and quantum systems will be addressed. The presence of non-equilibrium disturbances enables to rectify Brownian motion so that quantum and classical objects can be directed around on a priori designed routes in biological and physical systems (Brownian motors). In doing so, the energy from the haphazard motion of (classical and quantum) Brownian particles is extracted to perform useful work against an external load. This very concept together with first experimental realizations are discussed [2, 4, 5].
[1] L. Gammaitoni, P. Hänggi, P. Jung and F. Marchesoni, Stochastic Resonance, Rev. Mod.Phys. 70, 223 (1998).
[2] R. D. Astumian and P. Hänggi, Brownian motors, Physics Today 55 (11), 33 (2002).
[3] P. Hänggi, Stochastic Resonance in Physics and Biology, ChemPhysChem 3, 285 (2002).
[4] H. Linke, editor, Special Issue on Brownian Motors, Applied Physics A 75, No. 2 (2002).
[5] P. Hänggi, F. Marchesoni, F. Nori, Brownian motors, Ann. Physik (Berlin) 14, 51 (2005).

2006-05-11
Наукові збори (доповідач: Ю.М. Синюков)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
11 травня 2006 року, четвер, 1500 в к. 322

Ю.М. Синюков
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Інтерферометричний пошук нових станів матерії в релятивистських зіткненнях ядер

Розроблено метод інтерферометричного пошуку нових станів матерії в ультрарелятивістських ядро-ядерних зіткненнях. Він базується на аналізі величин, що приблизно зберігаються в процесі еволюції гадронної матерії та не залежать від деталей кінцевої стадії еволюції. Плато, знайдене у поводженні середньої фазової щільності від енергії зіткнень свідчить, ймовірно, про фазовий перехід деконфайнмента при малих енергіях SPS; насичення цієї величини при енергіях RHIC BNL вказує на наявність граничної температури Хагедорна для гадронної матерії. Знайдена поведінка ентропії/множинності піонів від енергії зіткнень може бути пояснена наявністю термодинамічної критичної кінцевої точки біля найвищої енергії SPS. На базі зробленого аналізу також дано розв'язок так званого «RHIC HBT парадоксу»: неочікуваної експериментальної поведінки інтерферометричних об'ємів з ростом енергії зіткнень.
Доклад грунтується на роботах
S.V. Akkelin, Yu.M. Sinyukov: Phys. Rev. C 70, 064901 (2004), Phys.Rev. C 73, 034908 (2006), Nucl. Phys. A (2006) – in press;
M.S. Borysova, Yu.M. Sinyukov, S.V. Akkelin, B. Erazmus, Iu.A. Karpenko: Phys.Rev. C 73, 024903 (2006);
N.S. Amelin, R. Lednicky, L. V. Malinina, T. A. Pocheptsov and Yu.M. Sinyukov: Phys.Rev. C 73, (2006) .

2006-04-13
Наукові збори (доповідач: В.Н. Антонов)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
13 квітня 2006 року, четвер, 1500 в к. 322

В.Н. Антонов
(Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України)

Електронна структура і рентгенівський циркулярний дихроїзм в твердих тілах
2006-04-11
Симпозіум ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ В БІОЛОГІЇ

Національна академія наук України
Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова
Київське відділення Українського біофізичного товариства

Симпозіум
ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ В БІОЛОГІЇ
11-12 квітня 2006
Київський будинок вчених


Відкриття Симпозіуму відбудеться о 10.30 11 квітня в Великому залі Київського будинку вчених (вул. Володимирська, 45а)

2006-03-30
Наукові збори (доповідач: Г.Г. Левченко)
Наукові збори
четвер 30 березня 2006 року о 1500 в ауд. 322
Г.Г. Левченко
(Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України)

Молекулярний магнетизм: особливості, стан, перспективи

Розглядається магнетизм молекулярних сполук. Досліджуються зміна спінового стану іонів перехідних металів в молекулярних сполуках, особливості магнітного впорядкування та магнетизм молекул з гігантським магнітним моментом. Обговорюються загальні проблеми та перспективи розвитку таких досліджень.

2006-03-06
Наукові збори (доповідач: Євген Сухоруков)
Наукові збори
понеділок 6 березня 2006 року о 1500 в ауд. 322

Євген Сухоруков
(Університет Женеви)

Статистика транспорту у сітках: великі флуктуації та нестабільності

Ми досліджуємо статистику флуктуацій в класичних стохастичних сітках вузлів, з'єднаних провідниками. Вузли мають узагальнені заряди, які можуть випадково переходити з одного вузла до іншого. Нашою метою є знаходження еволюції функції розподілу зарядів у таких сітках. Наш підхід до цієї задачі складається з наступних блоків:
(1) відомі функції розподілу для токів у провідниках між вузлами сітки,
(2) урахування фізичних в'язів, наприклад, законів збереження,
(3) урахування часового масштабу розділення між повільною динамікою зарядів у вузлах сітки та швидкими токовими флуктуаціями у провідниках, які з'єднують вузли. Ми інтегруємо швидкі токові флуктуації і виводимо представлення для еволюційного оператора повільних зарядів через стохастичний інтеграл по траєкторіях. Статистика флуктуацій заряду може бути знайдена за допомогою методу перевалу при обчисленні функціонального інтегралу.

[1] Fluctuation Statistics in Networks: a Stochastic Path Integral Approach, A.N. Jordan, E.V. Sukhorukov, S. Pilgram. J. Math. Phys. 45, 4386 (2004); cond-mat/0401650.
[2] Transport Statistics of Bistable Systems, A. N. Jordan, E. V. Sukhorukov. Phys. Rev. Lett. 93, 260604 (2004); cond-mat/0406261

2006-02-10
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться 10 лютого 2006 р. в к.322

 

ПРОГРАМА

 • І.В. Сименог
  Наближення слабкого зв'язку для двовимірних квантових систем
 • М.І. Горенштейн
  Критична лінія фазових переходів деконфайнмента
 • Д.В. Анчишкін, С.М. Єжов
  Ізотропізація і термалізація в зіткненнях релятивістських важких іонів
 • В.Ф. Харченко
  Електричні поляризованості тричастинкових ядер: теорія та експеримент
 • Е.Ф. Пашицький, Д.В. Анчишкін, В.М. Мальнєв, Р.О. Наришкін
  Нестаціонарні вихори в збудженій ядерній матерії та ядрах зірок
 • В.А. Бабенко, М.М. Петров
  Опис розсіяння та зв'язаних станів в системах з двох і трьох нуклонів на основі баргманівського представлення S-матриці
2006-01-24
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
присвячені 40-річчю Інституту теоретичної фізики
24 - 26 січня 2006 року
 • П.І. Фомін   
  Безмасові конфігурації в загальній теорії відносності та проблема розширення простору в квантовій космології
 • Е.Г. Петров   
  Кінетика формування електронного струму крізь поодинокі молекули
 • С.А. Москаленко, М.А. Ліберман, В.В. Ботан Є.В. Думанов, І.В. Подлєсний   
  Колективні елементарні збудження Бозе-Ейнштейнівського конденсату двовимірних магнітоекситонів
 • М.Ф. Шульга   
  Когерентні процеси при зіткненнях коротких банчів релятивістських частинок
 • В.П. Гачок   
  Сучасний розвиток ідей М.М. Боголюбова в нелінійних науках
 • Г.М. Зінов'єв   
  Уроки двадцятирічних пошуків кварк-глюонної плазми
 • Д.Я. Петрина   
  Спогади про спільну працю з М.М. Боголюбовим
 • А.Д. Суханов   
  Нове видання повного зібрання праць М.М. Боголюбова. Маловідомі рукописи
 • П.М. Томчук   
  Розмірні ефекти в малих металічних частинках
 • І.В. Сименог   
  Проблема існування тетранейтрону
 • М.П. Козловський   
  Вплив зовнішніх полів на особливості фазових переходів у тривимірних системах
 • І.В. Стасюк, О.Б. Гера   
  Перехід метал-діелектрик в асиметричній моделі Хабарда
 • Ю.Б. Гайдідей   
  Керовані нелінійні збудження в магнітних наноструктурах
 • М.В. Токарчук   
  Узагальнений опис кінетики та гідродинаміки системи взаємодіючих частинок
 • Ю.А. Лашко   
  Мікроскопічна модель реакцій 11Be(n,n2)10Be
 • А.У. Клімик   
  Спектри операторів координати та імпульсу для q-осцилятора при q > 1
 • М.С. Гончар   
  Інформаційна модель економіки
 • О.О. Єремко, Л.С. Брижик   
  Автолокалізовані електронні стани у вуглецевих нанотрубках
 • В.В. Ільїн   
  Багаторівневе сумування в методі Монте-Карло
 • В.І. Засенко, А.Г. Загородній, Я. Вейланд   
  Захоплення частинок при стохастичному прискоренні
 • А.І. Бугрій   
  Точний розв'язок для оператора спінового поля в моделі Ізінга для гратки скінченних розмірів
 • В.Є. Кузьмичов, В.В. Кузьмичов   
  Квантова космологія та принцип Маха