Засідання Вченої ради

2006-11-09
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 9 листопада 2006 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Фундаментальні властивості фізичних систем в екстримальних умовах" цільової програми ВФА НАН України
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Кооперативні нелінійні збудження в низьковимірних молекулярних системах" цільової програми ВФА НАН України
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, академік НАН України В.М. Локтєв)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Закономірності епітаксії та самоорганізації органічних молекул і властивості нанокомпозитних систем типу мател-органічна речовина, діелектрик-органічна речовина" цільової програми ВФА НАН України
  (доповідач: керівник теми член-кор. НАН України Е.Г. Петров)
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Синергетика надчутливих ситем"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор В.П. Гачок)
 5. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Симетрії, інтегровні системи, класичні і квантові поля"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук О.М. Гаврилик)
 6. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка та застосування квантовопольових і симетрійних методів у фізиці мікросвіту, квантовій космології і астрофізиці" цільової програми ВФА НАН України
  (доповідачі: керівники теми член-кор. НАН України П.І. Фомін та доктор фіз.-мат. наук О.М. Гаврилик)
 7. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Багатоканальні стани неперервного спектру легких ядер"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор Г.Ф. Філіппов)
 8. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Прецизійні дослідження малонуклонних і мультикластерних систем"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор І.В. Сименог)
 9. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Мікроскопічна теорія легких атомних ядер та ядерних реакцій за їх участю" цільової програми ВФА НАН України
  (доповідачі: керівники теми доктор фіз.-мат. наук, професор Г.Ф. Філіппов та доктор фіз.-мат. наук, професор І.В. Сименог)
 10. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розвиток теоретикопольових методів у фізиці атомного ядра та елементарних частинок"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук Ю.О. Ситенко)
 11. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ квантової теорії молекул та кристалів
 12. Різне

Вчений секретар

2006-10-05
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 5 жовтня 2006 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення В.В.  Бєгуном дисертації на тему: "Точні закони збереження у релятивістському адронному газі" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Затвердження звіту про виконання науково-технічної роботи за договором МОН України № М/261-2004 від 4 жовтня 2004 року "Темна енергія, темна матерія та їх зв'язок з фізикою раннього Всесвіту"
  (доповідач: ст.н.с. Ю.В. Штанов)
 3. Обрання за конкурсом завідувача лабораторії ГРІД-обчислень у фізиці відділу фізики високих густин енергії
 4. Різне

Вчений секретар

2006-06-01
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 1 червня 2006 року о 1500 в к. 421

Порядок денний:

 1. Представлення С.Ф. Мінгалєєвим дисертації на тему: "Ефекти нелокальності в нелінійній динаміці суперграток та нано-структур зі складною геометрією" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Наукова доповідь п.н.с. док. фіз.-мат. наук Є.С. Мартинова "Е-фізика і грід-комп'ютинг"
 3. Затвердження нової теми "Нелінійні механізми передачі енергіії, заряду та інформації в наноструктурах та біомолекулах"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор В.М. Локтєв)
 4. Затвердження нової теми "Методи теорії симетрій та проблеми нелінійної динаміки в сучасній теорії поля та теорії елементарних частинок"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор А.У. Клімик)
 5. Затвердження нової теми "Мікроскопічна теорія структури зв'язаних станів та резонансів ядерних систем"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор Г.Ф. Філіппов)
 6. Затвердження нової теми "Структурні особливості малонуклонних і мультикластерних ядерних систем та біляпорогові явища"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор І.В. Сименог)
 7. Затвердження нової теми "Моделювання нелінійної динаміки синергетичних систем"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор В.П. Гачок)
 8. Затвердження нової теми "Розвиток непертурбативних методів дослідження квантових систем з сильною взаємодією"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, ст.н.с. Ю.О. Ситенко)
 9. Затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук докторанта Я.О. Золотарюка
 10. Затвердження до друку монографії С.С. Москалюка "Від груп Келі-Клейна до категорій"
 11. Різне

Вчений секретар

2006-03-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 30 березня 2006 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення авторського колективу циклу робіт "Ефекти спонтанного порушення симетрії і фазові переходи у фізиці елементарних частинок та фізиці конденсованого стану речовини" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2006 рік
 2. Про підтримку кандидатів в дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 4. Різне

Вчений секретар

2006-02-28
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 28 лютого 2006 року о 1415 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення кандидатів в члени-кореспонденти Національної академії наук України
 2. Висунення робіт на Державну премію України в галузі науки і техніки за 2006 рік
 3. Різне

Вчений секретар

2006-02-16
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 16 лютого 2006 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення кандидатів в академіки Національної академії наук України
 2. Висунення кандидатів в члени-кореспонденти Національної академії наук України
 3. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника О.В. Нестерова
 4. Обрання п.н.с. док. фіз.-мат. наук В.С. Василевського на звання "Старшого наукового співробітника"
 5. Обрання с.н.с. канд. фіз.-мат. наук О.В. Нестерова на звання "Старшого наукового співробітника"
 6. Різне

Вчений секретар

2006-01-12
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер, 12 січня 2006 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення М.Д.Томченком дисертації на тему: "Хвильові функції основного та збудженого станів Не-II та динаміка квантових вихорів в системах з конденсатами" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження мікрострумів у молекулярних проводах"
  (доповідач: чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук Е.Г. Петров)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Фундаментальні взаємодії і непертурбативна динаміка кварків і лептонів та кооперативні процеси в макрофізичних і астрофізичних системах"
  (доповідач: чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук П.І. Фомін)
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Нелінійні процеси в молекулярних та нано-структурах зі складною геометрією"
  (доповідач: доктор фіз.-мат. наук Ю.Б. Гайдідей)
 5. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2005 рік
  (доповідач: вчений секретар інституту, канд. фіз.-мат. наук В.М. Хряпа)
 6. Обрання п.н.с. док. фіз.-мат. наук В.І. Тесленка на звання "Старшого наукового співробітника"
 7. Різне

Вчений секретар