Семінари

2006-11-29
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
середа, 29 листопада 2006 р. о 1500 в к. 421

М.І. Кислуха, Д.М. Тульчинська
(Чернігівський педагогічний університет)

Поверхневі стани електрона/дірки у тришарових структурах метал-діелектрик-напівпровідник
2006-11-24
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
24 листопада 2006 р. о 1000 в к. 420

П. Ханггі
(Аугсбургський університет, Німеччина)

Стохастичний резонанс
2006-11-20
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
20 листопада 2006 р. об 1100 в к. 322

О.В. Гомонай, I. Krug, F.U. Hillebrecht

Вплив сильної обмінної взаємодії між анти- та феромагнетиком на магнітну структуру антиферомагнетику на прикладі системи NiO/Fe3O4(110)

Тонкі плівки, що складаються із матеріалів з різними магнітними властивостями (наприклад, ізх феро- та антиферомагнетиків) використовуються в сучасних інформаційних технологіях для збільшення щільності запису інформації. Здатність таких систем утримувати чи змінювати магнітний стан суттєво залежить від механізму взаємодії на границі розділу анти/феромагнетик. В даній роботі механізм такої взаємодії досліджується на прикладі антиферомагнетика NiO, нанесеного на монокристал магнетиту. Показано, що сильна обмінна взаємодія між атомами Ni та Fe призводить до формування надтонкої доменної границі на інтерфейсі NiO/Fe3O4(110), а також повністю обумовлює доменну структуру NiO на поверхні Fe3O4.

2006-10-30
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
30 жовтня 2006 р. об 1100 в к. 322

В.С. Молодій
(Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України)

Коливні спектри ланцюжків з ізотопічними домішками
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2006-10-12
Семінар відділів
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
12 жовтня 2006 р. об 1100 в к. 322

Jean Guy Caputo
(Laboratoire de Mathematiques, INSA de Rouen, France)

Electromagnetically induced switching of ferroelectric thin films
2006-10-05
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
05 жовтня 2006 р. об 1100 в к. 322

Ірина Теренецька
(Інститут фізики НАН України)

Спектроскопія і лазерна фотохімія протовітаміну D
(За матеріалами докторської дисертації)
2006-10-04
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
у середу 4 жовтня 2006 р. об 1100 в к. 322

Т.В. Фітьо
(Львівський національний університет імені Івана Франка)


Нові точно та квазі-точно розв'язувані квантові системи
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2006-09-11
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
11 вересня 2006 року о 1200 в к. 322

А.І. Бугрій, В.М. Локтєв

До теорії Бозе-Ейнштейнівської конденсації квазічастинок
2006-09-06
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
середа, 6 вересня 2006 року о 1430 в к. 322

О.Л. Капітанчук

Квантово-хімічні розрахунки електронних характеристик молекул-похідних фулерену
2006-06-28
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 28 июня 2006 года в 1500 в к. 221

П.И. Фомин

Квантованные вихри и релятивистская струйная активность квазаров и радиогалактик
2006-06-14
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 14 червня 2006 року о 1500 в к. 221

В.В. Бєгун

Флуктуації в гадронному резонансному газі
2006-05-22
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 22 травня 2006 року об 1100 в к. 347

Prof. Dr. R. Hayn
(Marselia University)

Magnetic Coupling and Anisotropy of Co and Mn Impurities in ZnO
2006-05-15
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 15 травня 2006 року об 1100 в к. 421

Андрій Снарський (Університет "КПІ"), Максим Женировський

Про граничні значення добротності термоелектричних композитів
2006-05-11
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться 11 травня 2006 року об 1100 в к. 448

М.С. Гончар

Фазовий перехід порядок-безпорядок
2006-05-10
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу, 10 травня 2006 року об 1530 в к. 448

М.В. Хома
(Ужгород)

Асимптотична теорія процесів з перерозподілами частинок у повільних та іонмолекулярних зіткненнях
(матеріали кандидатської дисертації)
2006-04-12
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 12 квітня 2006 року об 1100 в к. 347

О.В. Нестеров

Дослідження основних характеристик ядер та ядерно-ядерної взаємодії в модифікованому наближенні Томаса-Фермі
(За матеріалами дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук)
2006-04-11
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у вівторок 11 квітня 2006 року об 1500 в к. 448

Тетяна Вікторівна Рябуха
(Інститут математики НАН України)

Нерівноважні кластерні розклади в теорії нескінченних динамічних систем
(За матеріалами дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук)
2006-03-16
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у четвер 16 березня 2006 року об 1100 в к. 322

С.В. Кохан
(Сумський державний університет)

Статистична теорія самоподібних систем з різним перемішуванням потоків у фазовому просторі
(За матеріалами дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук)
2006-03-15
Об'єднаний семінар
Об'єднаний семінар
відділу математичних методів в теоретичній фізиці,
відділу астрофізики і елементарних частинок,
відділу теорії ядерної фізики і квантової теорії поля
відбудеться 15 березня 2006 року о 1500 в к. 322

Володимир Олександрович Пелих
(Інститут прикладних проблем механіки і математики, Львів)

Обгрунтування, розвиток та застосування локально-коваріантних методів у загальній теорії відносності
(матеріали докторської дисертації)
2006-03-06
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 06 березня 2006 року об 1100 в к. 322

Віктор Тараненко
(Інститут фізики НАН України)

Просторова самоорганізація в нелінійних оптичних резонаторах: періодичні структури та солітони
2006-01-23
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 23 січня 2006 року об 1100 в к. 322

Роман Кузян
(Інститут матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України)

Квантовий магнетизм квазіодновимірних купратів
2006-01-17
Об'єднаний семiнар з математичної фiзики
Об'єднаний семiнар з математичної фiзики

Керiвники: чл.-кор. НАН України Д.Я. Петрина,
проф. Д. Бiлоколос, проф. В.I. Герасименко,
проф. М.С. Гончар, проф. А.У. Клiмик,
проф. А.Г. Нiкiтiн, проф. В.Г. Самойленко,
доктор фiз.-мат. наук В.I. Скрипник

Рівняння для кореляційних функцій з багаточастинковим потенціалом
(класична статистична механіка)


Доповiдач: доктор фіз.-мат. наук В.І. Скрипник
Семінар відбудеться в Iнститутi математики у вiвторок, 17 січня о 1200 в к. 208
Запрошуються всi бажаючi.

2006-01-16
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 16 січня 2006 року об 1100 в к. 322

Зіна Рожкова
(Інститут нейрофізіології НАН України)

Протонний ЯМР для вивчення стану головного мозку людини
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2006-01-12
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Четвер, 12 січня 2006 року об 1130 в к. 420

О.Л. Капітанчук

Електронні властивості рубрену під дією зовнішнього електричного поля