Наукові заходи

2005-12-26
V меморіальнi ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
V меморіальнi
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики та біофізики
відбудуться 26 грудня 2005 року в к. 322
 • А.С. Жохін, М.П. Черняк
  Застосування обчислень показників Ляпунова для дослідження хаотичних станів в моделі імунного відгуку
 • О.В. Гомонай, В.М. Локтєв
  "Енергія роздеформування" та ефекти форми в антиферромагнітних кристалах
 • Г.Ф. Філіппов
  Унарна та бінарна функція розподілу для ідеального квантового газу
 • Ю.Е. Натанзон, Л.С. Брижик, О.О. Єремко
  Динаміка Давидовського солітона під впливом сталого електричного поля
 • В.М. Єрмаков
  Q-цикл Мітчелла - центральна ланка сприйняття електромагнітного опромінення наднизької інтенсивності живими організмами
 • Л.С. Брижик
  Давидовські солітони та ендогенні електромагнітні поля і біофотони
2005-12-19
Міні-конференція "ІТФ у XXI столітті"
Міні-конференція "ІТФ у XXI столітті"
понеділок 19 грудня 2005 року об 1100 в ауд. 322
 • М.І. Горенштейн
  Кварк-глюонна плазма в ядро-ядерних зіткненнях
 • Ю.В. Штанов
  Космологічні моделі з додатковими вимірами
 • І.В. Сименог
  Проблема мультинейтронів
 • Г.Ф. Філіппов
  Проблема зіткнень легких ядер
 • С.Н. Волков
  Конформаційні механізми функціонування ДНК
 • В.П. Гусинін
  Особливості квантового ефекту Хола у графені
 • М.С. Гончар
  Інформаційна модель економіки
 • О.В. Бистренко
  Структура сильнозв'язаної однокомпонентної плазми в умовах квазідвовимірного конфайнменту
 • С.Ф. Мінгалєєв
  Фотонні кристали
 • О.В.Золотарюк
  Дискретні щілинні дихуни
2005-12-15
Наукові збори (доповідач: Богдан Лев)
Наукові збори
четвер 15 грудня 2005 року о 1500 в ауд. 322

Богдан Лев
(Інститут фізики НАН України)

Фізика квантової інформації

Зроблено спробу подати концепцію інформації в контексті фізичної теорії. Розглянуто класичну та квантову теорію інформації. Представлено дослідження фундаментальних квантових властивостей та їх використання в квантовій криптографії.

2005-11-17
Наукові збори (доповідач: О.І. Олємской)
Наукові збори
четвер 17 листопада 2005 року о 1500 в ауд. 322

О.І. Олємской
(Сумський державний університет)

Ефективна температура самоподібних часових рядів

Самоподібний часовий ряд описується моделлю ідеального газу, що приводить до визначення температури, ентропії, об'єму, тиску, внутрішньої і вільної енергій. Самопобідність виражається у тому, що всі термодинамічні величини визначаються характерною комбінацією числа частинок і параметра неадитивності, котра задається фрактальною вимірністю ряду. Поведінка кластеризованого часового ряду визначається поправками до наближення ідеального газу, обумовленими дією зовнішнього поля і міжчастинковою взаємодією. Температурні залежності теплоємності і сприйнятливості показують, що поведінка часового ряду є передбачуваною, якщо крок зміни часу не перевищує максимального значення, а масштаб стохастичної змінної не менший за мінімальний. Статистична картина поведінки часового ряду визначається ефективною температурою, яка залежить експоненціально від фрактальної вимірності і степеневим чином – від максимального розкиду стохастичної змінної. Чисельне дослідження часового ряду підтверджує закон рівнорозподілу, згідно якого ефективна температура дорівнює середній енергії, що приходиться на ступінь вільності.

2005-06-16
Наукові збори (доповідач: Д.Я. Петрина)
Наукові збори
четвер 16 червня 2005 року о 1500 в ауд. 322

Д.Я. Петрина

Стохастична динаміка як границя гамільтонової динаміки та рівняння Больцмана

Гамільтонова динаміка пружних куль вироджується в певну стохастичну динаміку точкових часток, коли діаметр куль прямує до нуля. Ця стохастична динаміка відповідає рівнянню та ієрархії Больцмана таким самим чином як гамільтонова динаміка відповідає ієрархії ББГКІ. Постульовані раніше стохастичні динаміки Леонтовича та Каца виводяться з одержаної стохастичної динаміки.
В основі рівняння Больцмана є стохастична, а не гамільтонова динаміка, тому немає протиріччя, пов'язаного із незворотністю.

2005-06-01
Наукові збори (доповідач: Mark I. Stockman)
Наукові збори
середа 1 червня 2005 року о 1500 в к. 322

Mark I. Stockman
(Department of Physics and Astronomy, Georgia State University, Atlanta, Georgia 30303, USA)

Coherent, Nonlinear, and Active Nanoplasmonics

We discuss the dramatic development in the theory of nanoplasmonic systems that have taken place recently. The basis of the nanoplasmonic phenomena are eigenmodes – surface plasmons, that have nontrivial localization-delocalization properties on the nanoscale. They are singular on the nanoscale, which causes the depolarization of the second harmonic generation on nanosystems. One of the most important theoretical predictions has been the possibility to coherently control the distribution of the local optical field energy at the nanoscale. We have also predicted the possibility to adiabatically concentrate optical energy on the nanoscale. Principally different development has been a step toward quantum or active nanoplasmonics by the introduction of Surface Plasmon Amplification by Stimulated Emission of Radiation.