Засідання Вченої ради

2005-10-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер, 27 жовтня 2005 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення кандитатів на здобуття Премії імені О.С. Давидова – за видатні наукові праці в галузі теоретичної і експериментальної фізики
 2. Звіт про виконання НДР Індійсько-Українського проекту "Темна матерія, темна енергія і їх зв'язок з фізикою раннього Всесвіту" (другий етап) за договором МОН № М/261-2004 від 4 жовтня 2004 року, науковий керівник роботи – старший науковий співробітник Ю.В. Штанов
 3. Різне

Вчений секретар

2005-06-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер, 23 червня 2005 року о 15:00 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Є.В. Шевченком дисертації на тему: "Кінетика неадіабатичних переходів у молекулярних системах з сильною релаксацією" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Затвердження нової теми "Дослідження структури і динаміки фізичного вакуума та частинкових і колективних збуджень в фізиці високих енергій, квантових макросистемах, космології і астрофізиці" у відділі астрофізики та елементарних частинок
  (доповідач: керівник теми чл.-кор. НАН України П.І. Фомін)
 3. Різне

Вчений секретар

2005-05-19
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 19 травня 2005 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Контрольована динаміка збуджень в молекулярних та нано-системах зі складною геометричною структурою" у відділі квантової електроніки
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор Ю.Б. Гайдідей)
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідного проекту комплексної програми фундаментальних досліджень "Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук О.К. Відибіда)
 3. Затвердження звітів стипендіатів Національної академії наук України для молодих вчених
 4. Різне

Вчений секретар

2005-03-29
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 29 березня 2005 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення циклу робіт "Ефекти спонтанного порушення симетрії і фазові переходи у фізиці елементарних частинок та фізиці конденсованого стану" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2005 рік
 2. Про діяльність Науково-навчального центру ІТФ НАН України
  (доповідач: канд.фіз.-мат. наук В.М. Шадура)
 3. Різне

Вчений секретар