Семінари

2005-12-28
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в середу, 28 грудня об 1100 в к. 322

М.Д.Томченко

Дослідження мікроструктури гелію -II методом колективних змінних
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2005-12-28
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 28 грудня о 1500 в к. 221

Ю.А. Карпенко

Нові аналітичні розв'язки рівнянь релятивістської гідродинаміки
2005-12-21
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу, 21 грудня о 1200 в к. 421

Е.Г. Петров, В.І. Тесленко

Кінетичні рівняння для опису трансмісії електронів крізь молекулу
2005-12-20
Об'єднаний семiнар з математичної фiзики
Об'єднаний семiнарз математичної фiзики

Керiвники: чл.-кор. НАН України Д.Я. Петрина,
проф. Д. Бiлоколос, проф. В.I. Герасименко,
проф. М.С. Гончар, проф. А.У. Клiмик,
проф. А.Г. Нiкiтiн, проф. В.Г. Самойленко,
доктор фiз.-мат. наук В.I. Скрипник

Курс лекцiй на тему
"Спектри та стани гамiльтонiана теорii надпровiдностi"
Третiй семiнар на тему
"Термодинамiчна еквiвалентнiсть гамiльтонiана БКШ та апроксимуючого гамiльтонiана Боголюбова"
(продовження)

Доповiдач: чл.-кор. НАН України Д.Я. Петрина
(Iнститут математики)

Семінар відбудеться в Iнститутi математики у вiвторок, 20 грудня о 1200 в к. 208
Запрошуються всi бажаючi.

2005-12-14
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в середу, 14 грудня об 1100 в к. 421

Я.Р. Зелінський, Е.Г. Петров

Ректифікаційні властивості молекулярного проводу, обумовлені його термінальними групами
2005-12-14
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 14 грудня о 1500 в к. 221

М.І. Горенштейн

Прозорість, перемішування та відбиття початкових потоків в А+А зіткненнях
2005-12-13
Об'єднаний семiнар з математичної фiзики
Об'єднаний семiнар з математичної фiзики

Керiвники: чл.-кор. НАН України Д.Я. Петрина,
проф. ..Д. Бiлоколос, проф. В.I. Герасименко,
проф. М.С. Гончар, проф. А.У. Клiмик,
проф. А.Г. Нiкiтiн, проф. В.Г. Самойленко,
доктор фiз.-мат. наук В.I. Скрипник

Курс лекцiй на тему
"Спектри та стани гамiльтонiана теорii надпровiдностi"
Третiй семiнар на тему
"Термодинамiчна еквiвалентнiсть гамiльтонiана БКШ та апроксимуючого гамiльтонiана Боголюбова"
(виклад буде зрозумiлий навiть для пешоходiв)

Доповiдач: чл.-кор. НАН України Д.Я. Петрина
(Iнститут математики)

Семінар відбудеться в Iнститутi математики у вiвторок, 13 грудня о 1200 в к. 208
Запрошуються всi бажаючi.

2005-12-07
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 7 декабря в 1100 в к. 221

В.П. Кончаковский

Флуктуации числа частиц в А+А соударениях из микроскопических транспортных моделей

М.И. Горенштейн

Прозрачность, перемешиваемость и отражение начальных потоков в А+А соудурениях
2005-12-07
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
середа, 7 грудня о 14 30 в к. 420

В.А. Купрієвич

Розподіл інжектованих зарядів у двошаровій активній основі польового транзистора
2005-11-29
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
Вівторок, 29.11.2005, 14 година 448к.

А.П. Махорт

Мінімізація неґативних впливів монополістів на функціонування економічних систем
2005-11-25
Семинар по физике высоких энергий
К 40-летию образования ИТФ
Семинар по физике высоких энергий
состоится в пятницу, 25 ноября в 1100 в к. 221

П.Н. Боголюбов

40 лет цвета
Некоторые элементы истории
2005-11-11
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у п'ятницю , 11 листопада об 1100 в к. 322

В.І. Вишняков
(Одеський національний університет ім. І.І. Мєчнікова)

Розподіли носіїв заряду в термічний плазмі
2005-11-10
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться в четвер, 10 листопада об 1100 в к. 322

Д.Л. Борисюк, О.П. Кобушкін

Одночастинкові спінові асиметрії у пружньому електрон-нуклонному розсіянні
2005-10-31
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 31 жовтня об 1100 в к. 322

В.К. Усенко
(ІФ НАН України)

Застосування двомодових когерентно- корельованих променів в квантовій криптографії
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2005-10-26
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу, 26 жовтня об 1100 в к. 347

B.С.Василевський, О.В.Нестеров

Мікроскопічна трикластерна модель ядра 5H
2005-10-24
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 24 жовтня об 1100 в к. 322

Prof. H.-J. Jodl
(Kaiserslautern University, Germany)

Spectroscopic studies of mixed cryocrystals N2-O2 and N2-CO
2005-10-24
Семінар відділу високих густин енергії
Семінар відділу високих густин енергії
відбудеться у понеділок, 24 жовтня о 1230 в к. 322

B. Alles
(INFN Pisa, Italy)

The debate about the critical point in 2D asymptotically free theories
2005-10-21
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю, 21 жовтня 2005 року об 1100 в к. 322

С.С. Москалюк

Поляризаційні ефекти космічного фонового випромінювання в анізотропних космологічних моделях типу Біянки І
2005-10-10
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 10 жовтня об 1100 в к. 322

Володимир Куліш

Оптичні властивості малих металевих оболонок різної форми
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2005-10-10
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 10 жовтня о 1200 в к. 322

Олена Денисова
(Cумський держ. університет МОН України)

Квазірівноважні та транспортні властивості збуджених одновимірних систем
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2005-10-05
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться 5 жовтня об 1100 в к. 347

B.С. Василевський, Т.П. Коваленко

Дослідження резонансів ядра 7Ве та реакції 6Li(p,3He)4He в рамках мікроскопічної моделі з урахуванням кластерної поляризації
2005-09-28
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 28 сентября в 1130 в к. 221

О.А. Могилевский

Уравнение состояния кварк-глюонной плазмы и КХД-термодинамика на решетке
2005-09-26
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
відбудеться 26 вересня об 1100 в к. 322

Володимир Куліш

Оптичні властивості малих металевих оболонок різної форми
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2005-09-21
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 21 сентября в 1500 в к. 221

G.G. Barnaföldi
(KFKI, Budapest)

Cronin effect in heavy-ion collisions

Gy. Wolf
(KFKI, Budapest)

Vector mesons in dense matter
2005-09-21
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у середу, 21 вересня об 1100 в к. 322

В.М. Ткачук
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)

Суперсиметрія та точно розв'язувані задачі у квантовій механіці
(за матеріалами докторської дисертації)
2005-09-19
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
відбудеться у понедiлок, 19 вересня об 1100 в к. 322

Олександр Усенко

Гідродинамічна взаємодія сферичних частинок у безмежній рідині
2005-09-14
Об'єднаний семінар
Об'єднаний семінар
відділів теорії та моделювання плазмових процесів та обчислювальних методів теоретичної фізики
відбудеться у середу, 14 вересня об 1100 в к. 322

Т. Брик
(Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів)

Мікроскопічна теорія кінетичних колективних збуджень та їх проявів у динаміці простих та бінарних рідин
(за матеріалами докторської дисертації)
2005-09-13
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у вівторок, 13 вересня о 1400 в к. 448

М.С. Гончар

Ефективне функціонування економічних систем
2005-09-09
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу, 9 листопада об 1100 в к. 347

В.М. Романов

Вивчення станів неперервного спектру чотиричастинкових ядер
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2005-09-08
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в четверг, 8 сентября в 1100 в к. 221

M. Gaździcki
(Frankfurt/Kielce)

Past and future of heavy ion physics at the CERN SPS

F. Becattini
(Firenze)

The statistical hadronization model
2005-08-31
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 31 августа в 1130 в к. 221

М.И. Горенштейн

Флуктуации числа частиц в релятивистских Бозе и Ферми системах
2005-07-29
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в пятницу, 29 июля в 1500 в к. 221

László P. CSERNAI
(Bergen Univ. & KFKI, Budapest)

Relativistic hydrodynamics and freeze-out for heavy-ion reactions

Csaba ANDERLIK
(Bergen University)

Grid computing - introduction and applications
2005-07-13
Семинар по физике высоких энергий
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 13 липня 2005 року о 1500 в к. 221

А.І. Бугрій

Ревізія статистичної моделі Фермі множинного народження адронів
2005-06-22
Семинар по физике высоких энергий
К 40-летию образования ИТФ
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду, 22 июня 15.00 в ауд. 221

А.Д. Суханов

Н.Н. Боголюбов и его школа в Киеве, Москве и Дубне
2005-06-17
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю, 17 червня 2005 року об 1100 в к. 322

О.П. Фесенюк
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Алфвенівські власні коливання та континуум магніто-гідродинамічних хвиль у стелараторах
(За матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук)
2005-06-15
Семінар з фізики високих енергій
До 40-річчя заснування ІТФ
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 15 червня 2005 р. в к. 221

В.Н. Болотов
(Об'єднаний Ін-т ядерних досліджень РАН, Москва)

Зарядово-обмінні бінарні реакції та траєкторії Редже

Д.Л. Борисюк, А.П. Кобушкін
(ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Спінова асиметрія пружного ер-розсіяння при резонансних енергіях
2005-06-08
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 8 червня 2005 року о 1500 в к. 221

М.И. Горенштейн

Критическая линия фазовых переходов деконфайнмента
2005-06-01
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 1 червня 2005 року о 1400 в к. 221

О. Кокоуліна
(ОІЯД, Дубна)

Модель глюонної домінантності (МГД) та процеси множинного народження
2005-05-27
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у п'ятницю, 27 травня 2005 року об 1100 в к. 322

Олена Михайлівна Коптєва
(Дніпропетровський національний університет)

Космологічні та астрофізичні моделі з урахуванням космологічної сталої
(матеріали кандидатської дисертації)
2005-05-25
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 25 травня 2005 року о 1500 в к. 221

В. Воронюк
(ОІЯД, Дубна)

Описання квантової системи з нетривіальним класичним розв'язком
2005-04-20
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться 20 квітня 2005 року об 1100 в к. 421

Є.В. Шевченко

Кінетика неадіабатичних переходів у молекулярних системах з сильною релаксацією
(матеріали кандидатської дисертації)
2005-04-18
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
перенесено на 18 квітня 2005 року об 1100 в к. 322

Геннадій Філіппов

N-частинкові кореляції у фазовому просторі як результат квантової статистики ідеального Фермі- і Бозе-газу
2005-04-13
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться 13 квітня 2005 року об 1100 в к. 322

В.О. Бабенко, М.М. Петров

Визначення низькоенергетичних параметрiв np-системи iз сучасних експериментальних даних фазового аналiзу
2005-04-07
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 7 квітня 2005 року об 1100 в к. 322

О.Ю. Корчин
(м. Харків)

Теоретичний опис електромагнітних процесів на вільних та зв'язаних нуклонах у коваріантних підходах
(за матеріалами докторської дисертації)
2005-04-06
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 6 квітня 2005 року о 1500 в к. 221

Л.Л. Єнковський

Перші роки
(до 40-річчя заснування ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України)
2005-04-04
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 4 квітня 2005 року об 1100 в к. 322

Тарас Мисакович
(Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів)

Фазові переходи та комбінаційне розсіяння в сильнокорельованих локально-ангармонічних системах
(За матеріалами кандидатської дисертації)
2005-03-23
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 23 березня 2005 року о 1500 в ауд. 221

Л.Л. Єнковський

Глибоко-віртульне комптонівське розсіяння та узагальнені партонні розподіли