Наукові заходи

2004-07-08
Наукові збори (доповідач: О.В. Гомонай)
Наукові збори
у четвер, 8 липня о 1500, к. 322

О.В. Гомонай
(НТУ України "КПІ", ІТФ НАН України)

Квантовий комп'ютер. Що це таке?
2004-07-01
Наукові збори (доповідач: О.В. Золотарюк)
Наукові збори
у четвер, 1 липня 1500, к. 322

О.В. Золотарюк

Про біомолекулярні мотори: F1-АТФаза

Молекулярними моторами називаються ферменти, які перетворюють хімічну енергію в направлений механічний рух. Прийнято вважати, що механізм їхнього функціонування оснований на ідеї випрямлення флюктуацій із нульовим середнім (ratchets). Механізм робочого ходу (power stokes) також присутній в деяких моторах. Буде розглянуто механізм роботи АТФ-синтази, що складається з двох ротаційних моторів F0 і F1. При цьому основну увагу буде зосереджено на моделюванні F1-мотора, який є найменшим мотором в природі.

2004-04-21
Наукові збори (доповідач: С.А. Дуплій)
Наукові збори
у середу, 21 квітня 1500, к. 322

С.А. Дуплій
(Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)

Нові абстрактні напрямки у розвитку суперсиметрії та квантових груп
 1. Вступ.
 2. Необерненість і супермноговиди.
  Супермноговиди та напівсупермноговиди. Регуляризація та напівкомутативні діаграми. Напівгомотопії.
 3. Необернені узагальнення суперконформних трансформацій.
  Типи редукцій у дотичному суперпросторі. Необернені аналоги суперконформних трансформацій. Нелінійні реалізації. Абстрактні властивості суперконформних напівгруп. Необернений аналог супердетермінанту.
 4. Супернапівгрупи операторів.
  Альтернативна редукція суперматриць. Однопараметричні суперматричні напівгрупи. Операторні напівсупергрупи.
 5. Регулярність у квантових групах.
  Регуляризація морфізмів, категорій, функторів та рівняння Янга-Бакстера. Регуляризація алгебр, коалгебр, модулів та комодулів. Напівстатистика та двічі регулярна К-матриця, перешкоджені регулярні біалгебри. Слабкі алгебри Хопфа. До квантових напівгруп. Теоретико-групові рішення квантового рівняння Янга-Бакстера та регулярна К-матриця.
 6. Тернарні алгебри Хопфа.
  Тернарні групи і теорема Поста. Бінарні зображення тернарних груп. Види тернарних антиподів. Тернарний аналог рівняння Янга-Бакстера.
 7. Кодеривації та квантове диференційне зчислення на фінітних квантових групах.
  Кодеривації та комодулі на фінітних групах. Коваріантні відображення та функціональні рівняння. Квантове кодиференційне зчислення.
 8. Перспективи.
2004-03-11
Наукові збори (доповідач: О.П. Кобушкін)
Наукові збори
у четвер, 11 березня 1500, к. 322

О.П. Кобушкін

Пентакварки: теорія та експеримент

Обговорюється історія відкриття нових баріонних систем, які не можуть складатися з трьох кварків (екзотичних баріонів). Дається критичний аналіз останніх експериментів по пошуку найпростіших екзотичних баріонів, що складаються з трьох кварків та одного антикварку. Обговорюються різні теоретичні моделі, кіральна солітонна модель, модель структурних кварків, КХД-правила сум, КХД розрахунки на гратці та ін., які запропоновані для опису властивостей цих об"єктів. Робляться передбаченя для нових пентакваркових станів та їх властивостей, спектру мас, ширин і каналів розпаду, та обговорюються можливі перспективи по їх вивченю на експерименті.

2004-02-19
Наукові збори (доповідач: W. Kummer)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
19 лютого,2004p., четвер, 11.00, к. 322

W. Kummer
(Institute for Theoretical Physics, Vienna University, Austria)

CLASSICAL and QUANTUM GRAVITY in 2 DIMENSIONS
2004-02-11
Семінар Проблеми фізики плазми і теоретичної ядерної фізики

Семінар
Проблеми фізики плазми і теоретичної ядерної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться 11-12 лютого 2004 р. в к.322

 

ПРОГРАМА

 • Ю.О. Ситенко
  45 років дифракційному методу Ситенка-Глаубера
 • К.О. Теренецький (Інститут ядерних досліджень, Київ)
  Електрична поляризація та розщеплення дейтронів при розсіянні в кулонівському полі
 • І.В. Сименог
  Релятивістична задачадвох нуклонів
 • І.О. Анісімов, О.І.Кельник, С.В. Сорока (Університетім. Т. Шевченка, Київ)
  Модифікація профілю концентрації плазми модульованим електронним пучком
 • В.Ф. Харченко
  Нуклон-нуклонна взаємодія та малонуклонні системи
 • Б.Є. Гринюк
  Ефект Єфімова і структурні функції системи трьох частинок
 • М.В. Євланов, О.М. Соколов, В.К. Тартаковський (Університет ім. Т. Шевченка, Київ)
  Перезарядні процеси із збудженням баріонних резонансів при зіткненні протонів високих енергій
 • Ю.М. Синюков
  Кореляційна фемтоскопія ядро-ядерних зіткнень: що народжується у "малих вибухах"?
 • В.П. Павленко (Упсальский університет, Швеція)
  Жолобкова турбулентність та явища самоорганізації
 • С.А. Тригер, А.Г. Загородній
  Броунів рух зернин та від'ємне тертя у запорошеній плазмі
 • Л.Л. Єнковський
  Дифракція в гадрон-гадронних та лептон-гадронних процесах при високих енергіях
 • В.М. Мальнєв, Є.В.Мартиш (Університет ім. Т. Шевченка, Київ)
  Дисперсія магнітної сприйнятливості у магнітоактивній запорошеній плазмі з феромагнітними зернинами
 • О.К. Черемних (Інститут космічних досліджень, Київ)
  Тепла плазма у внутрішній магнітосфері Землі та проблема космічної погоди
 • В.П. Макаров, А.А.Рухадзе (Інститут загальної фізики, Москва)
  Загальні властивості діелектричної та магнітної проникливостей матеріальних середовищ
2004-01-22
Наукові збори (доповідач: Е.А. Пашицький)
Наукові збори
22 січня, 2004p., четвер, 15.00, к. 322

Е.А. Пашицький
(Інститут фізики НАН України, м.Київ)

Роль багаточастинкових кореляцій у проблемі надплинності Бозе-рідини та у механізмі високотемпературної надпровідності

В рамках діаграмного теоретико-польового підходу за допомогою аналітичних та чисельних розрахунків розглядається вплив багато-частинкових кореляцій типу "ефектів локального поля" та "екранування" (перенормування) парної взаємодії на формування надплинного та надпровідного станів у нейтральних та заряджених Бозе- і Фермі-системах.