Засідання Вченої ради

2004-06-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України відбудеться у четвер 24 червня 2004 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Я.Р. Зелінським дисертації на тему: "Дослідження електронного переносу крізь молекулярні ланцюжки при наявності сильної дисипації" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Представлення О.О. Лісовим дисертації на тему: "Кореляції у скінченних граткових спінових системах" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 3. Представлення К.Ю. Рулік дисертації на тему: "Ефективні лагранжіани та симетрії багатовимірних квантових систем у зовнішніх полях" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Моделювання процесів на фондовому ринку"
  (доповідач доктор фіз.-мат. наук М.С. Гончар)
 5. Висунення на звання "Старшого наукового співробітника" с.н.с. канд. фіз.-мат. наук Ю.В. Штанова
 6. Різне

Вчений секретар

2004-04-08
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України відбудеться у четвер 8 квітня 2004 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про наукову діяльність відділу астрофізики та елементарних частинок
  (доповідь завідувач відділу чл.-кор. НАН України П.І. Фоміна та індивідуальні доповіді наукових працівників відділу)
 2. Різне

   

Вчений секретар

2004-03-25
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України відбудеться у четвер 25 березня 2004 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про обрання почесних докторів Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
 2. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та Національної академії наук України
 3. Обрання стипендіатів Президента України та Національної академії наук України на новий термін
 4. Про наукову діяльність відділу прикладних проблем теоретичної фізики
  (доповідь завідувач відділу доктора фіз.-мат. наук І.В. Сименога та індивідуальні доповіді наукових працівників відділу)
 5. Різне

Вчений секретар

2004-03-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України відбудеться у четвер 4 березня 2004 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про підтримку робіт висунутих на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2004 рік та висунення кандидатів в авторські колективи
 2. Про наукову діяльність відділу структури атомних ядер
  (доповідь завідувача відділу доктора фіз.-мат. наук Г.Ф. Філіппова та індивідуальні доповіді наукових працівників відділу)
 3. Різне

Вчений секретар

2004-02-19
Засідання Вченої ради

Засідання Вченої ради Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 19 лютого 2004 року о 1400 в к. 322 Порядок денний

 1. Про наукову діяльність відділу Нелінійної фізики конденсованого стану
  (доповідь завідувача відділу академіка НАН України В.М. Локтєва та індивідуальні доповіді наукових працівників відділу)
 2. Різне

Вчений секретар

2004-02-05
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України відбудеться у четвер 5 лютого 2004 року о 1400 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про підтримку робіт висунутих на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2004 рік та висунення кандидатів в авторські колективи
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження фізичних механізмів функціонування природніх сенсорних систем з метою розробки принципів побудови високоефективних біосенсорів"
  (доповідач доктор фіз.-мат. наук О.К. Відибіда)
 3. Затвердження нової теми "Дослідження фізичних механізмів функціонування природніх сенсорних систем з метою розробки принципів побудови високоефективних біосенсорів. Продовження."
  (доповідач доктор фіз.-мат. наук О.К. Відибіда)
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розподіл і транспорт зарядів у наноструктурах"
  (доповідач доктор фіз.-мат. наук В.А. Купрієвич)
 5. Про наукову діяльність відділу Квантової теорії молекул та кристалів
  (доповідь завідувача відділу чл.-кор. НАН України Е.Г. Петрова та індивідуальні доповіді наукових працівників відділу)
 6. Різне

Вчений секретар