Семінари

2004-07-19
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 19 липня об 1100 в к. 322

Юлія Халак

Моделювання пари Na+Cl- у воді методом молекулярної динаміки
2004-07-12
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 12 липня об 1100 в к. 322

Олексій Колежук
(Інститут магнетизму НАН і МОН України)

Екзотичні фази в 1D магнетиках
2004-06-30
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у середу 30 червня об 1100 в к. 322

А.П. Пасічний

Електродезінтеграція ядер
2004-06-22
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у вівторок 22 червня о 1300 в ауд. 322

К.Ю. Рулік

Ефективні лагранжіани та симетрії в багатовимірних квантових системах у зовнішніх полях
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2004-06-16
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 16 червня о 1500 в ауд. 221

А.В. Назаренко

Надплинність в системі нейтронів з релятивістською взаємодією
2004-06-08
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у вівторок 8 червня о 1400 в ауд. 421

О.К. Відибіда

Селективність і чутливість бістабільної хімічної системи до зовнішніх впливів
2004-06-03
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у четвер 3 червня об 1100 в ауд. 221
В.А. Міранский
Сюрпризи непертурбативної динаміки σ-моделі при скінченних густинах
2004-05-20
Семінар з фізики високих енергій

Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у четвер 20 травня об 1100 в ауд. 221

В.М. Локтєв

Високотемпературна надпровідність як нове явище
2004-04-28
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 28 квітня в ауд. 221

А.Д. Суханов
(ОІЯД)

Узагальнені співвідношення невизначеності в квантовій механіці та в теорії броунівського руху

В.Н. Павлович (ІЯД НАНУ), В.Д. Русов (Одеський політехнічний інститут)

Ядерно-фізичні дослідження в Антарктиді
2004-04-21
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у середу 21 квітня об 1100

В.О. Бабенко, М.М. Петров

Опис розсіяння і зв'язаного стану в системах двох і трьох нуклонів на основі баргманівського представлення S-матриці
2004-03-25
Об'єднаний семінар
Об'єднаний семінар
відділів нелінійної фізики конденсованого стану і теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться в четвер 25 березня об 1100 в к. 322

О.В. Кукліна
(Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

Теорія фрагментації та універсальні асимптотики
2004-03-24
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 24 березня о 1500 в кім. 221

В.В. Бєгун

Статистичні флюктуації в А+А зіткненнях: канонічний чи великий канонічний ансамбль?
2004-03-18
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у четвер 18 березня об 1100 к. 322

М. Маломуж
(Одеський національний університет)

Лагранжева теорія теплових гідродинамічних флуктуацій та її застосування до проблем колективного переносу в рідинах та йонних розплавах
2004-03-18
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться у четвер 18 березня об 1100

В.С. Василевськй

Проблеми збіжності в алгебраічній версіі МРГ (Частина II: Нова схема регуляризаціі)
2004-03-10
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 10 березня о 1500 в ауд. 221

М.І. Горенштейн

Деконфайнмент в А+А зіткненнях. Теоретичні гіпотези та експериментальні перевірки (продовження)
2004-03-03
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 3 березня о 1500 в ауд. 221

М.І. Горенштейн

Деконфайнмент в А+А зіткненнях. Теоретичні гіпотези та експериментальні перевірки
2004-03-03
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в середу 3 березня 2004 р. об 11.00 (к. 322)

О. Атамась
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Дослідження впливу полярності та концентрації розчиненої у воді речовини та енергетичні і структурні характеристики розчину
2004-02-25
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в середу 25 лютого 2004 р. об 11.00 (к. 322)

Т.В. Локотош
(Одеський національний університет)

Метод незведених багаточастинкових кореляційних функцій та його застосування до систем з жорсткими правилами заборони
(матеріали докторської дисертації)
2004-02-18
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми відбудеться
в середу, 18 лютого 2004 р. об 11.00 (к. 322)

А.П. Фоміна

Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістських електронів в магнітному полі та його реалізація в астрофізичних умовах
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2004-01-28
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
середа, 28 січня 2004 р., поч. 14.30,  ауд. 421

В. Глушков
(ФТІ при ДДУ, м. Дніпропетровськ)

Нові аспекти в теорії та методах розрахунку багаточастинкових систем. застосування до електронної структури молекул
(за матеріалами докторської дисертації)
2004-01-19
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 19 січня, 2004p. об 15.00, к. 221

А.Ю. Ілларіонов
(Дубна, Pосія)

Поведінка партонних розподілів при малих х. Дослідження вищих твістів
2004-01-14
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 14 січня, 2004p. о 15.00, к. 221

Є.С. Мартинов

Жорсткий померон в м'яких даних

О.І. Лендєл
(Ужгород)

Обробка експериментальних даних: мінімізація, графіка
2004-01-05
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в понеділок 5 січня, 2004p. об 11.00, к. 322

О.І. Якименко

Нелінійні когерентні ефекти при розповсюдженні електромагнітних хвиль в магнітоактивній плазмі