Всі події

2004-07-19
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 19 липня об 1100 в к. 322

Юлія Халак

Моделювання пари Na+Cl- у воді методом молекулярної динаміки
2004-07-12
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 12 липня об 1100 в к. 322

Олексій Колежук
(Інститут магнетизму НАН і МОН України)

Екзотичні фази в 1D магнетиках
2004-07-08
Наукові збори (доповідач: О.В. Гомонай)
Наукові збори
у четвер, 8 липня о 1500, к. 322

О.В. Гомонай
(НТУ України "КПІ", ІТФ НАН України)

Квантовий комп'ютер. Що це таке?
2004-07-01
Наукові збори (доповідач: О.В. Золотарюк)
Наукові збори
у четвер, 1 липня 1500, к. 322

О.В. Золотарюк

Про біомолекулярні мотори: F1-АТФаза

Молекулярними моторами називаються ферменти, які перетворюють хімічну енергію в направлений механічний рух. Прийнято вважати, що механізм їхнього функціонування оснований на ідеї випрямлення флюктуацій із нульовим середнім (ratchets). Механізм робочого ходу (power stokes) також присутній в деяких моторах. Буде розглянуто механізм роботи АТФ-синтази, що складається з двох ротаційних моторів F0 і F1. При цьому основну увагу буде зосереджено на моделюванні F1-мотора, який є найменшим мотором в природі.

2004-06-30
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у середу 30 червня об 1100 в к. 322

А.П. Пасічний

Електродезінтеграція ядер
2004-06-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України відбудеться у четвер 24 червня 2004 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Я.Р. Зелінським дисертації на тему: "Дослідження електронного переносу крізь молекулярні ланцюжки при наявності сильної дисипації" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 2. Представлення О.О. Лісовим дисертації на тему: "Кореляції у скінченних граткових спінових системах" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 3. Представлення К.Ю. Рулік дисертації на тему: "Ефективні лагранжіани та симетрії багатовимірних квантових систем у зовнішніх полях" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальнастю 01.04.02 – теоретична фізика
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Моделювання процесів на фондовому ринку"
  (доповідач доктор фіз.-мат. наук М.С. Гончар)
 5. Висунення на звання "Старшого наукового співробітника" с.н.с. канд. фіз.-мат. наук Ю.В. Штанова
 6. Різне

Вчений секретар

2004-06-22
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у вівторок 22 червня о 1300 в ауд. 322

К.Ю. Рулік

Ефективні лагранжіани та симетрії в багатовимірних квантових системах у зовнішніх полях
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2004-06-16
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 16 червня о 1500 в ауд. 221

А.В. Назаренко

Надплинність в системі нейтронів з релятивістською взаємодією
2004-06-08
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у вівторок 8 червня о 1400 в ауд. 421

О.К. Відибіда

Селективність і чутливість бістабільної хімічної системи до зовнішніх впливів
2004-06-03
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у четвер 3 червня об 1100 в ауд. 221
В.А. Міранский
Сюрпризи непертурбативної динаміки σ-моделі при скінченних густинах
2004-05-20
Семінар з фізики високих енергій

Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у четвер 20 травня об 1100 в ауд. 221

В.М. Локтєв

Високотемпературна надпровідність як нове явище
2004-04-28
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 28 квітня в ауд. 221

А.Д. Суханов
(ОІЯД)

Узагальнені співвідношення невизначеності в квантовій механіці та в теорії броунівського руху

В.Н. Павлович (ІЯД НАНУ), В.Д. Русов (Одеський політехнічний інститут)

Ядерно-фізичні дослідження в Антарктиді
2004-04-21
Наукові збори (доповідач: С.А. Дуплій)
Наукові збори
у середу, 21 квітня 1500, к. 322

С.А. Дуплій
(Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна)

Нові абстрактні напрямки у розвитку суперсиметрії та квантових груп
 1. Вступ.
 2. Необерненість і супермноговиди.
  Супермноговиди та напівсупермноговиди. Регуляризація та напівкомутативні діаграми. Напівгомотопії.
 3. Необернені узагальнення суперконформних трансформацій.
  Типи редукцій у дотичному суперпросторі. Необернені аналоги суперконформних трансформацій. Нелінійні реалізації. Абстрактні властивості суперконформних напівгруп. Необернений аналог супердетермінанту.
 4. Супернапівгрупи операторів.
  Альтернативна редукція суперматриць. Однопараметричні суперматричні напівгрупи. Операторні напівсупергрупи.
 5. Регулярність у квантових групах.
  Регуляризація морфізмів, категорій, функторів та рівняння Янга-Бакстера. Регуляризація алгебр, коалгебр, модулів та комодулів. Напівстатистика та двічі регулярна К-матриця, перешкоджені регулярні біалгебри. Слабкі алгебри Хопфа. До квантових напівгруп. Теоретико-групові рішення квантового рівняння Янга-Бакстера та регулярна К-матриця.
 6. Тернарні алгебри Хопфа.
  Тернарні групи і теорема Поста. Бінарні зображення тернарних груп. Види тернарних антиподів. Тернарний аналог рівняння Янга-Бакстера.
 7. Кодеривації та квантове диференційне зчислення на фінітних квантових групах.
  Кодеривації та комодулі на фінітних групах. Коваріантні відображення та функціональні рівняння. Квантове кодиференційне зчислення.
 8. Перспективи.
2004-04-21
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у середу 21 квітня об 1100

В.О. Бабенко, М.М. Петров

Опис розсіяння і зв'язаного стану в системах двох і трьох нуклонів на основі баргманівського представлення S-матриці
2004-04-08
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України відбудеться у четвер 8 квітня 2004 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про наукову діяльність відділу астрофізики та елементарних частинок
  (доповідь завідувач відділу чл.-кор. НАН України П.І. Фоміна та індивідуальні доповіді наукових працівників відділу)
 2. Різне

   

Вчений секретар

2004-03-25
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України відбудеться у четвер 25 березня 2004 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про обрання почесних докторів Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
 2. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та Національної академії наук України
 3. Обрання стипендіатів Президента України та Національної академії наук України на новий термін
 4. Про наукову діяльність відділу прикладних проблем теоретичної фізики
  (доповідь завідувач відділу доктора фіз.-мат. наук І.В. Сименога та індивідуальні доповіді наукових працівників відділу)
 5. Різне

Вчений секретар

2004-03-25
Об'єднаний семінар
Об'єднаний семінар
відділів нелінійної фізики конденсованого стану і теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться в четвер 25 березня об 1100 в к. 322

О.В. Кукліна
(Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

Теорія фрагментації та універсальні асимптотики
2004-03-24
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 24 березня о 1500 в кім. 221

В.В. Бєгун

Статистичні флюктуації в А+А зіткненнях: канонічний чи великий канонічний ансамбль?
2004-03-18
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у четвер 18 березня об 1100 к. 322

М. Маломуж
(Одеський національний університет)

Лагранжева теорія теплових гідродинамічних флуктуацій та її застосування до проблем колективного переносу в рідинах та йонних розплавах
2004-03-18
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться у четвер 18 березня об 1100

В.С. Василевськй

Проблеми збіжності в алгебраічній версіі МРГ (Частина II: Нова схема регуляризаціі)
2004-03-11
Наукові збори (доповідач: О.П. Кобушкін)
Наукові збори
у четвер, 11 березня 1500, к. 322

О.П. Кобушкін

Пентакварки: теорія та експеримент

Обговорюється історія відкриття нових баріонних систем, які не можуть складатися з трьох кварків (екзотичних баріонів). Дається критичний аналіз останніх експериментів по пошуку найпростіших екзотичних баріонів, що складаються з трьох кварків та одного антикварку. Обговорюються різні теоретичні моделі, кіральна солітонна модель, модель структурних кварків, КХД-правила сум, КХД розрахунки на гратці та ін., які запропоновані для опису властивостей цих об"єктів. Робляться передбаченя для нових пентакваркових станів та їх властивостей, спектру мас, ширин і каналів розпаду, та обговорюються можливі перспективи по їх вивченю на експерименті.

2004-03-10
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 10 березня о 1500 в ауд. 221

М.І. Горенштейн

Деконфайнмент в А+А зіткненнях. Теоретичні гіпотези та експериментальні перевірки (продовження)
2004-03-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України відбудеться у четвер 4 березня 2004 року о 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про підтримку робіт висунутих на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2004 рік та висунення кандидатів в авторські колективи
 2. Про наукову діяльність відділу структури атомних ядер
  (доповідь завідувача відділу доктора фіз.-мат. наук Г.Ф. Філіппова та індивідуальні доповіді наукових працівників відділу)
 3. Різне

Вчений секретар

2004-03-03
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу, 3 березня о 1500 в ауд. 221

М.І. Горенштейн

Деконфайнмент в А+А зіткненнях. Теоретичні гіпотези та експериментальні перевірки
2004-03-03
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в середу 3 березня 2004 р. об 11.00 (к. 322)

О. Атамась
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Дослідження впливу полярності та концентрації розчиненої у воді речовини та енергетичні і структурні характеристики розчину
2004-02-25
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в середу 25 лютого 2004 р. об 11.00 (к. 322)

Т.В. Локотош
(Одеський національний університет)

Метод незведених багаточастинкових кореляційних функцій та його застосування до систем з жорсткими правилами заборони
(матеріали докторської дисертації)
2004-02-19
Засідання Вченої ради

Засідання Вченої ради Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 19 лютого 2004 року о 1400 в к. 322 Порядок денний

 1. Про наукову діяльність відділу Нелінійної фізики конденсованого стану
  (доповідь завідувача відділу академіка НАН України В.М. Локтєва та індивідуальні доповіді наукових працівників відділу)
 2. Різне

Вчений секретар

2004-02-19
Наукові збори (доповідач: W. Kummer)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
19 лютого,2004p., четвер, 11.00, к. 322

W. Kummer
(Institute for Theoretical Physics, Vienna University, Austria)

CLASSICAL and QUANTUM GRAVITY in 2 DIMENSIONS
2004-02-18
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми відбудеться
в середу, 18 лютого 2004 р. об 11.00 (к. 322)

А.П. Фоміна

Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістських електронів в магнітному полі та його реалізація в астрофізичних умовах
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2004-02-11
Семінар Проблеми фізики плазми і теоретичної ядерної фізики

Семінар
Проблеми фізики плазми і теоретичної ядерної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться 11-12 лютого 2004 р. в к.322

 

ПРОГРАМА

 • Ю.О. Ситенко
  45 років дифракційному методу Ситенка-Глаубера
 • К.О. Теренецький (Інститут ядерних досліджень, Київ)
  Електрична поляризація та розщеплення дейтронів при розсіянні в кулонівському полі
 • І.В. Сименог
  Релятивістична задачадвох нуклонів
 • І.О. Анісімов, О.І.Кельник, С.В. Сорока (Університетім. Т. Шевченка, Київ)
  Модифікація профілю концентрації плазми модульованим електронним пучком
 • В.Ф. Харченко
  Нуклон-нуклонна взаємодія та малонуклонні системи
 • Б.Є. Гринюк
  Ефект Єфімова і структурні функції системи трьох частинок
 • М.В. Євланов, О.М. Соколов, В.К. Тартаковський (Університет ім. Т. Шевченка, Київ)
  Перезарядні процеси із збудженням баріонних резонансів при зіткненні протонів високих енергій
 • Ю.М. Синюков
  Кореляційна фемтоскопія ядро-ядерних зіткнень: що народжується у "малих вибухах"?
 • В.П. Павленко (Упсальский університет, Швеція)
  Жолобкова турбулентність та явища самоорганізації
 • С.А. Тригер, А.Г. Загородній
  Броунів рух зернин та від'ємне тертя у запорошеній плазмі
 • Л.Л. Єнковський
  Дифракція в гадрон-гадронних та лептон-гадронних процесах при високих енергіях
 • В.М. Мальнєв, Є.В.Мартиш (Університет ім. Т. Шевченка, Київ)
  Дисперсія магнітної сприйнятливості у магнітоактивній запорошеній плазмі з феромагнітними зернинами
 • О.К. Черемних (Інститут космічних досліджень, Київ)
  Тепла плазма у внутрішній магнітосфері Землі та проблема космічної погоди
 • В.П. Макаров, А.А.Рухадзе (Інститут загальної фізики, Москва)
  Загальні властивості діелектричної та магнітної проникливостей матеріальних середовищ
2004-02-05
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України відбудеться у четвер 5 лютого 2004 року о 1400 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про підтримку робіт висунутих на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2004 рік та висунення кандидатів в авторські колективи
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження фізичних механізмів функціонування природніх сенсорних систем з метою розробки принципів побудови високоефективних біосенсорів"
  (доповідач доктор фіз.-мат. наук О.К. Відибіда)
 3. Затвердження нової теми "Дослідження фізичних механізмів функціонування природніх сенсорних систем з метою розробки принципів побудови високоефективних біосенсорів. Продовження."
  (доповідач доктор фіз.-мат. наук О.К. Відибіда)
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розподіл і транспорт зарядів у наноструктурах"
  (доповідач доктор фіз.-мат. наук В.А. Купрієвич)
 5. Про наукову діяльність відділу Квантової теорії молекул та кристалів
  (доповідь завідувача відділу чл.-кор. НАН України Е.Г. Петрова та індивідуальні доповіді наукових працівників відділу)
 6. Різне

Вчений секретар

2004-01-28
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
середа, 28 січня 2004 р., поч. 14.30,  ауд. 421

В. Глушков
(ФТІ при ДДУ, м. Дніпропетровськ)

Нові аспекти в теорії та методах розрахунку багаточастинкових систем. застосування до електронної структури молекул
(за матеріалами докторської дисертації)
2004-01-27
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

27 січня о 1500 в конференцзалі відбудуться

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Порядок денний: Доповідь директора інституту: підсумки роботи за минулий рік та перспективи поточного року.

 Присутність всіх працівників обов'язкова

Дирекція

2004-01-22
Наукові збори (доповідач: Е.А. Пашицький)
Наукові збори
22 січня, 2004p., четвер, 15.00, к. 322

Е.А. Пашицький
(Інститут фізики НАН України, м.Київ)

Роль багаточастинкових кореляцій у проблемі надплинності Бозе-рідини та у механізмі високотемпературної надпровідності

В рамках діаграмного теоретико-польового підходу за допомогою аналітичних та чисельних розрахунків розглядається вплив багато-частинкових кореляцій типу "ефектів локального поля" та "екранування" (перенормування) парної взаємодії на формування надплинного та надпровідного станів у нейтральних та заряджених Бозе- і Фермі-системах.

2004-01-19
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 19 січня, 2004p. об 15.00, к. 221

А.Ю. Ілларіонов
(Дубна, Pосія)

Поведінка партонних розподілів при малих х. Дослідження вищих твістів
2004-01-14
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 14 січня, 2004p. о 15.00, к. 221

Є.С. Мартинов

Жорсткий померон в м'яких даних

О.І. Лендєл
(Ужгород)

Обробка експериментальних даних: мінімізація, графіка
2004-01-05
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в понеділок 5 січня, 2004p. об 11.00, к. 322

О.І. Якименко

Нелінійні когерентні ефекти при розповсюдженні електромагнітних хвиль в магнітоактивній плазмі