Наукові заходи

2003-12-29
Звітна Наукова сесія
Звітна Наукова сесія
29-30 грудня 2003 року
м.Київ
 • М.І. Горенштейн
  Флуктуації та фазовий перехід деконфайнмента у ядро-ядерних зіткненнях
 • Б.Є. Гринюк, М.В. Кузьменко, І.В. Сименог
  Прецизійні дослідження спектру Єфімова і структурні функції системи трьох частинок
 • Є.С. Мартинов
  Інтегральні та локальні дисперсійні співвідношення для адронних амплітуд в аналізі експериментальних даних з розсіяння адронів і фотонів
 • В.С. Василевський
  Мікроскопічна трикластерна теорія резонансних станів в 4H, 4He и 4Li
 • В.О. Бабенко
  Опис розсіяння і зв'язаних станів в малонуклонних системах на основі баргманівського представлення S-матриці
 • Ю.Б. Гайдідей
  Нелінійні збудження в наноструктурах зі складною геометрією
 • Л.С. Брижик
  Давидівські солітони в двовимірних гратках
 • О.В. Бистренко
  Екранування заряджених макрочастинок у слабкоіонізованому газі: ефекти зарядки плазмовими струмами
 • О.С. Усенко
  Гідродинамічна взаємодія сферичних частинок у безмежній рідині
 • П.І. Голод
  Нелінійні Альфенівські хвилі та солітони в холодній плазмі
 • Л.Л. Єнковський
  Перерізи розсіяння нейтрино надвисоких енергій
 • М.З. Іоргов
  Хвильові функції ланцюжка Тоди з граничною взаємодією
 • Т.В. Скрипник
  Інтегровні векторні та матричні узагальнення іерархії рівнянь Ландау-Лівшиця та анізотропного кірального поля
 • Д.В. Анчишкiн
  Анiгiляцiйнi механiзми народження лептоних пар у ядро-ядерних зiткненнях при високих енергiях
 • В.М. Горкавенко
  Дробовий електричний заряд магнітного вихора при ненульовій температурі
 • В.А. Купрієвич
  Ефект Яна-Телера в іонах фулерену C60
 • С.П. Кручинін
  Двощілинна надпровідність дибораду магнію
 • Ю.А. Лашко
  Ядро 12Be як багатоканальна система кластерів: мікроскопічний підхід
 • М.С. Гончар, А.П. Махорт
  Вплив монополізму та оподаткування на економічну систему
2003-12-26
IІІ-ій меморіально-новорічний ДАВИДОВСЬКИЙ семінар
IІІ-ій меморіально-новорічний
ДАВИДОВСЬКИЙ семінар
з теоретичної фізики
26 грудня, 2003p.
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАНУ,кімн. 322
 • Г.Ф. Філіппов
  Дискретне представлення та неперервний спектр
 • Л.І. Малишева
  Чисельне моделювання інфрачервоних спектрів самоасембльованих моношарів етіленгліколю
 • А.І. Стешенко
  Нетрадиційна роль міжчастинкових сил в квантовій механіці
 • Т.А. Давидова (ІЯД)
  Двовімірні солітони та вихори огинаючих в нелінійних середовищах
 • О.О. Єремко
  Солітони модифікованого нелінійного рівняння Шредінгера
 • М.І. Григорчук
  Деякі особливості поглинання електромагнітного випромінювання малими металевими частинками
 • С.Н. Волков
  Конформаційний солітон в ДНК
 • Е.В. Горбар
  Нанотрубки в зовнішньому магнітному полі
2003-12-18
Наукові збори (доповідач: Я.О. Золотарюк)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
18 грудня, 2003p., четвер, 15.00, к. 322

Я.О. Золотарюк

Направлений транспорт як результат порушених симетрій

Одержано загальні умови направленого транспорту частинок в системах що знаходяться під дією змінних в часі сил з нульовим середнім. Механізм направленого транспорту базується на порушенні певних часових та просторових симтерій. Результати розширено на випадок нелінійних хвиль (солітонів) як в неперервних так і в дискретних середовищах.

2003-12-11
Наукові збори (доповідач: В.П. Гачок)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
11 грудня, 2003p., четвер, 15.00, к. 322

В.П. Гачок
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

СИНЕРГЕТИКА ЖИВИХ СИСТЕМ

Синергетика живих систем охоплює сучасний розвиток динамічних систем, далеких від рівноваги. Потоки енергії, інформації, трансформації речовин в активних середовищах, включаючи і біосередовище, утворюють динаміку стану системи, який набуває свого конструктивного опису в рівняннях Паулі потоків. Перехід до нелінійних потоків здійснюється завдяки граничним умовам для нескінченномірних систем. Три вимоги стискування фазового об'єму, збереження позитивності та існування перехідного комплексу ведуть до конструктивного методу вивчення детермінованого хаосу в динаміці і в регуляції надвисокої чутливості від зовнішніх параметрів. Останні знайшли широке застосування в моделях біології, біотехнології, імунології, економіки та газорозрядної плазми. З єдиної точки зору побудовано моделі біосенсорів з широким застосуванням.

2003-11-20
Наукові збори (доповідач: В.Г. Бар'яхтар)
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Наукові збори
відбудуться у четвер 20 листопада о 15.00 (к. 322)

Академік НАН України В.Г. Бар'яхтар
(Інститут магнетизму НАН України)

КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАЗУ СОЛІТОНІВ МАЛОЇ ГУСТИНИ

В доповіді буде викладено: загальні методи дослідження кінетичних явищ в твердому тілі на основі використання нелінійних збуджень - кінків та бризерів; метод побудови інтегралів зіткнень для таких збуджень. Спеціальна увага приділятиметься проблемі виробництва ентропії в газі солітонів малої густини.

Зміст доповіді:

1. Солітони в моделях нелінійного рівняння Шредингера і Синус Гордона.
2. Розсіяння солітонів один на одному.
3. Можливості процесів розсіяння.
4. Принцип динамічної рівноваги.
5. Інтеграли зіткнень для газу солітонів малої густини.
6. Кінетичні рівняння та виробництво ентропії.
7. Транспортні рівняння.
8. Кінетичні коефіцієнти.
9. Кінетичні властивості солітонів, що взаємодіють з дефектами.

2003-11-12
Наукові збори (доповідач: Е.В. Горбар)
Наукові збори
відбудуться у середу 12 листопада о 15.00 к. 322

Е.В. Горбар

Космологічна стала, ренормгрупа і ефективна гравітаційна дія

Отримані нещодавно астрономічні дані свідчать про ненульове значення космологічної сталої. З іншого боку, квантовопольові обчислення призводять до значення космологічної сталої, що на багато порядків величини перевищує спостережуване значення. Ренормгрупа є одним із ефективних методів обчислення ефективної дії в теорії квантованих полів. З точки зору космологічної сталої особливий інтерес має випадок масивних полів і відповідний ренормгруповий розрахунок в схемі перенормувань, що залежить від маси. В такій схемі проаналізовано випадки масивних скалярних, ферміонних та векторних полів, обраховано ефективну гравітаційну дію і отримано відповідні ренормгрупові бета-функції.

2003-10-31
Боголюбовські читання
Національна aкадемія наук України
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Боголюбовські читання
п'ятниця 31 жовтня 2003р.
 • Вручення дипломів Почесного доктора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  професору Роману Яцкову та професору Вальтеру Ґрайнеру
 • Р. Яцків, МІТ, Лабораторія ядерної фізики та Центр теоретичної фізики
  Фізичні процеси у просторах з некомутуючими координатами
 • В. Ґрайнер, Університет м. Франкфурт на Майні
  До розвитку періодичної системи: Надважкі елементи і кластери дивної матерії та антиматерії
 • В.М. Локтєв, ІТФ ім М. Боголюбова
  Флуктуації фази та властивості псевдощілини
 • Ю.О. Ситенко, ІТФ ім М. Боголюбова
  Дробові квантові числа у фізиці елементарних частинок та конденсованого стану речовини
2003-10-22
Наукові збори (доповідач: Jerzy Leszczynski)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
відбудуться у середу 22 жовтня об 15.00 к. 322
Jerzy Leszczynski
(Jackson State University, USA)

DNA Bases: Properties, Interactions and Stabilization

Fast development of hardware and constant improvements in computer coding make high-performance computational techniques a promising alternative to experimental studies. This is especially attractive when experimental data are not available and a theoretical approach could supply information of accuracy matching those of reliable experiments. DNA components certainly are among the most elaborated biomolecules, and details of their activity are far from being completely understood. Nonempirical ab initio techniques have been in the last few years successfully applied to reveal information concerning the structures and characteristics of DNA fragments. In particular ab initio methods predict the nonplanarity of amino groups in nucleic acid bases, the flexibility of the bases and their complexes, and origins of stabilization of the stacked pairs. This type of accurate calculations also provides reference data for verification and parametrization of empirical potentials. Recent predictions have brought details of the influence of polar solvents on the molecular structures and stabilities of isolated and hydrogen-bonded bases and also explain the role of metal cations in metal cation-assisted stabilization of triplexes of the DNA bases.

2003-06-23
Наукові збори (доповідач: І.І. Качурик)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
відбудуться в понеділок 23 червня о 15.00 к. 322


І.І. Качурик
(Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький)

Квантові та ортогональні симетрії в квантовій теорії
2003-04-25
Дискусійний клуб-лекторій
Дискусійний клуб-лекторій
"Проблеми, методологія та історія фізики"
(теоретична і математична фізика, біофізика, астрофізика)
Чергове засідання (за склянкою чаю)
відбудеться у п'ятницю 25 квітня 2003 р. в 15.00 (к. 322)


Ю.В. Штанов

Фізична Космологія: історія і проблеми
2003-04-23
Наукові збори (доповідач: М.О. Іванов)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
відбудуться в середу 23 квітня 2003 р. в 15.00 к. 322

М.О. Іванов
(Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України)

Принцип максимуму швидкості виробництва ентропії та процеси самоорганізації
2003-03-28
Дискусійний клуб-лекторій
Дискусійний клуб-лекторій
"Проблеми, методологія та історія фізики"
(теоретична і математична фізика, біофізика, астрофізика)
Чергове засідання (за склянкою чаю) відбудеться
28 березня 2003 року о 15-00 годині (кімн. 322)

 

Порядок денний:
1. Доповідь "Виникнення та розвиток молекулярної концепції гена" (д. ф.-м. наук С.Н. Волков).
2. Дискусія

2003-03-19
Наукові збори (доповідач: M. Деніс)
Наукові збори
відбудуться в середу 19 березня 2003 р. о 15.00 (к. 322)

Професор M. Деніс
(Університет Брістоля, Велика Британія)

Кореляції та екранування сингулярностей у випадкових гаусових полях
2003-02-28
Дискусійний клуб-лекторій
Дискусійний клуб-лекторій
"Проблеми, методологія і історія ФІЗИКИ"
(теоретична і математична фізика, біофізика, астрофізика)
Чергове засідання (за склянкою чаю)
відбудеться в п"ятницю 28 лютого 2003 р. об 15.00 (к. 322)

Порядок денний:
1. Доповідь "Розвиток фізики за 4 століття. Закон росту і перспективи" (член-кореспондент НАН України П.І. Фомін).
2. Дискусія.

 

2003-02-10
Семінар Проблеми фізики плазми і теоретичної ядерної фізики

Семінар
Проблеми фізики плазми і теоретичної ядерної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться 10 лютого 2003 р. в к.322

 

ПРОГРАМА

 • К.М. Степанов, В.С. Михайленко, Т. Шимі
  Анізотропний нагрів іонів у плазмі геліконних джерел
 • А.Г. Загородній, В.І. Засенко, Я. Вейланд
  Дифузія плазми в стохастичних полях
 • Ю.І. Чутов
  Запорошені приелектродні шари
 • П.М. Томчук
  Гарячі електрони в плазмі металевих кластерів
 • Н. Алексич
  Еволюція сингулярних гаусових пучків у нелінійних середовищах
 • К.П. Шамрай
  Електродинаміка геліконної плазми
 • Я.І. Колесниченко, В.В. Луценко, Ю.В. Яковенко, А. Веллер, А. Вернер, Ґ. Вобіґ
  Aльфвенівські нестійкості у стелараторній плазмі з енергійними іонами
 • В.Ф. Харченко
  Від прямих ядерних реакцій до процесів розсіяння в малонуклонних системах
 • О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський, І.В. Козловський
  До задачі трьох частинок з парною короткодійною взаємодією
 • М.В. Євланов, О.М. Соколов, В.К. Тартаковський
  Про розсіяння тритонів на протонах з перезарядкою
 • О.І. Герасимов, О.Г. Ситенко
  Пружне розсіяння заряджених частинок на складених потенціалах
2003-01-15
Наукові збори (доповідач: О.В. Савін)
Наукові збори
15 cічня 2003p.,середа, о 14.30, в к. 322

О.В. Савін
(Інститут хімічної фізики РАН,Москва)

Нелінійна динаміка лінійних полімерних макромолекул