Семінари

2003-12-26
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в п'ятницю 26 грудня, 2003p. о 15.00, к. 421

М.М. Худинцев
(Одеський екологічний університет, кафедра загальної і теоретичної фізики)

Розв'язувані моделі розсіяння частинок на багатоцентрових потенціалах
(по матеріалах кандидатської дисертації)
2003-12-26
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться в п'ятницю 26 грудня, 2003p. о 15.00, к. 221

К.Ю. Рулік

Побудова космологічних розв'язків в теорії гравітації за допомогою розмірностної оксидації
2003-12-24
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 24 грудня, 2003p. о 15.00, к. 221

Л.Л. Єнковський

Вирахування перерізів розсіяння космічних нейтрино

В.К. Магас

Дуальна амплітуда з мандельстамівською аналітичністю поза масової поверхні
2003-12-19
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю 19 грудня, 2003p. об 11.00, к. 322
Б.М. Маркович
(Національний університет "Львівська політехніка")
Термодинамічні та структурні характеристики неоднорідного електронного газу
(матеріали кандидатської дисертації)

В.І. Маренков
(Одеський національний університет ім. Мєчнікова)

Статистичне моделювання електрофізичних властивостей запорошеної плазми
2003-12-10
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 10 грудня 15.00 (к. 448)

М.З. Іоргов

Квантова модель Тоди та представлення алгебри gl(n)
2003-12-03
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться у середу 3 грудня 14.30 (к. 421)

Е.Г. Петров, В.І. Тесленко, Я.Р. Зелінський

Залежність термічно-активованого пружногоі непружного тунельних струмів через молекулярний провід від його довжини

С.Я. Горощенко

Кореляційні ефекти в квазіодновимірних кластерних системах із декількох електронів з параболічним конфайнментом
2003-11-26
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у середу 26 листопада о 11.00 (к. 322)

В.І. Засенко

Стохастичне прискорення частинок у випадковому полі ленгмюрівських хвиль
2003-11-26
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 26 листопада о 14.00 (к. 448)

П.І. Голод

Нелінійні альфвенівські хвилі та солітони у холодній плазмі
2003-11-20
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у четвер 20 листопада о 11.00 (к. 448)

М.С. Гончар

Умовно незалежні випадкові поля та опис економіки за умов невизначеності. Частина 2.
2003-11-13
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у четвер 13 листопада о 11.00 (к. 448)

М.С. Гончар

Умовно незалежні випадкові поля та опис економіки за умов невизначеності
2003-11-12
Семінар у відділі математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар у відділі математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 12 листопада о 12.00 (к. 448)

  А.В. Назаренко

Надплинність в системі нейтронів з прямою релятивістською взаємодією
2003-10-17
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю 17 жовтня об 11.00 (к. 322)

О.Н. Кришталь
(ГАО НАН України, м.Київ)

Нестійкість плазмових хвиль в атмосфері Сонця
2003-10-03
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю 3 жовтня 2003 р. об 11.00 (к. 322)

Д.Л. Греков
(Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

Особливості розподілу електромагнітних полів в неоднорідній плазмі та їхнє використання для нагрівання і діагностики плазми та вилучення домішок
(матеріали докторської дисертації)
2003-09-19
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю 19 вересня 2003 р. об 11.00 (к. 322)

В.М. Патрюк
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Дослідження впливу ефектів перенесення на властивості електричної дуги
(матеріали кандидатської дисертації)

V.V. Ilyin
(The Weizmann Institute of Science, Israel)

Multilevel Methods in Statistical Physics of Fluids
2003-09-05
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю 5 вересня 2003 р. об 11.00 (к. 322)

Г.С. Драган
(Одеський національний університет ім. І. Мєчнікова)

Міжфазні термодинамічні взаємодії в плазмі продуктів згорання
2003-08-13
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 13 серпня об 11.30 (к. 322)

А. Кусенко
(UCLA)

Швидкості пульсарів, темна матерія та осциляції нейтрино
2003-08-11
Семінар вiддiлу квантової теорiї молекул i кристалiв
Семінар вiддiлу квантової теорiї молекул i кристалiв
відбудеться у понеділок 11 серпня об 14.30 (к. 421)

О.Л. Капітанчук

Симетрійні аспекти квантовомеханічних розрахунків багатоелектронних станів фулеренів С60 та фулеридів A3С60
(матеріали кандидатської дисертації)
2003-07-16
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 16 липня об 11.30 (к. 322)

М. Кончатний
(Харківський фізико-технічний інститут)

Радіаційні поправки в процесах взаємодії електронів та адронів з урахуванням їх поляризації
(матеріали кандидатської дисертації)
2003-07-12
Семінар вiддiлу квантової теорiї молекул i кристалiв
Семінар вiддiлу квантової теорiї молекул i кристалiв
відбудеться у суботу 12 липня об 10.30 (к. 421)

Prof. A.Kulak (IGIC, Minsk, Belarus)

Investigation of MDMO-PPV/polyoksymethalate interaction

A. Verbitsky (IP NASU, Kiev)

Photovoltaic properties of V2O5 xerogel layers and heterostructures based on these layers

Ya. Vertsimakha (IP NASU, Kiev)

Peculiarities of photovaltaic effects in composites of V2O5 with polymethine dyes

Prof. D. Meissner (Austria)

Organic solar sells

Prof. R. Hiegen (Germany)

Characterization of organic compounds by STM and SEM
2003-07-09
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 9 липня об 11.30 (к. 322)

Д.В. Анчишкин, В.В. Бегун

Одно- та двочастинні спектри, інтерферометрія в модельній задачі
2003-07-03
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у четвер 3 липня об 11.00 (к. 322)

В.І. Демчик
(Дніпропетровський національний університет)

Електрослабкий фазовий перехід в магнітних полях
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2003-05-21
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 21 травня о 11.30 (к. 322)

О. Утюж
(Варшавський Університет)

Оцінка непружності в рамках теорії інформації
2003-05-19
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться в понедiлок 19 травня о 15.00 (к. 321)

К.Ю. Рулiк

Аксіальна аномалія: непертурбативний підхід
2003-05-16
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п"ятницю 16 травня о 15.00 (к. 322)

А.В. Харченко

Формування тонких плівок і наноструктурних утворень в реактивній пиловій плазмі
2003-05-15
Об'єднаний семінар
Об'єднаний семінар
відділу теорії ядра та квантової теорії поля і відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в четвер 15 травня о 15.00 (к. 322)

А.А. Ровенчак
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

Самоузгоджений розрахунок міжатомних потенціалів та термодинамічних функцій гелію-4 в надплинній і нормальній фазах
(матеріали кандидатської дисертації)
2003-04-25
Об'єднаний семінар
Об'єднаний семінар
відділу математичних методів у теоретичній фізиці і відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у п'ятницю 25 квітня 2003 р. об 11.30 (к. 322)

Ю.М. Малюта
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Триангулярні категорії та бранні світи
2003-04-22
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у вівторок 22 квітня 2003 р. в 15.00 (к. 322)

Ю.О. Ситенко, В.М. Горкавенко

Електричний заряд магнітного вихора при ненульовій температурі
2003-04-18
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п"ятницю 18 квітня 2003 р. в 11.00 (к. 322)

В.Я. Черняк
(Київський державний університет імені Тараса Шевченка, Радіофізичний факультет)

Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах
2003-04-17
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться в четвер 17 квітня 2003 р. в 11.00 (к. 448)

Максим Дудка
(ІФКС НАНУ)

Критична поведінка магнетиків з випадковою анізотропією
2003-04-16
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 16 квітня 2003 р. в 11.30 (к. 322)

Pietro Fre
(Torino University, Italy)

Current issues and aspects of M-theory
2003-04-09
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 9 квітня 2003 р. в 11.30 (к. 322)

А.І. Бугрій

Матричний елемент польового оператора в 2D моделі Ізінга. Точний результат
(продовження)
2003-04-07
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 7 квітня 2003 р. в 11.00 (к. 322)

Г.Ф. Філіппов

Асимптотична границя квантової статистики для бозе і фермі систем
2003-04-02
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 2 квітня 2003 р. в 11.30 (к. 322)

А.І. Бугрій

Матричний елемент польового оператора в 2D моделі Ізінга. Точний результат
2003-03-26
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 26 березня 2003 р. в 11.30 (к. 322)

Л.Л. Єнковський

Дуальні властивості структурної функції нуклона
2003-03-12
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 12 березня 2003 р. об 11.30 (к. 322)

Ю.Г. Здесенко
(Ін-т ядерних досліджень НАН України)

Подвійний бета-розпад та властивості нейтрино
2003-03-05
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 5 березня 2003 р. об 11.30 (к. 322)

Ю.М. Синюков

Просторово-часова динаміка релятивістських ядерних зіткнень
2003-02-28
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю 28 лютого 2003 р. об 11.00 (к. 322)

В.В. Огнівенко
(Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут)

Розсіювання електромагнітних полів потоками релятивістських електронів
(матеріали докторської дисертації)
2003-02-26
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 26 лютого 2003 р. об 11.30 (к. 322)

Ю.М. Синюков

Просторово-часова динаміка релятивістських ядерних зіткнень
2. Квантово-статистичні эфекти в неоднорідних системах, що розширюються
2003-02-21
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п"ятницю 21 лютого 2003 р. об 11.00 (к. 322)

В.О. Гірка
(Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

Теорія поверхневих хвиль в магнітоактивних плазмових структурах
(матеріали докторської дисертації)
2003-02-19
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду 19 февраля в 11.30 в ауд. 322

Ю.М. Синюков

Пространственно-временная динамика релятивистских столкновений ядер
1. Интерферометрический метод анализа
2003-02-19
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу, 19 лютого об 14.30 (к. 448)

Т.В. Скрипник

Деформації алгебр петель та інтегровні моделі в 1+1 вимірних теоріях поля
(продовження)
2003-02-12
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду 12 февраля 2003 г. в 11.30 (к. 322)

Д.В. Анчишкін, В. Руусканен, В.М. Хряпа

Випромінювання дилептонів з фаєрболу скінченного розміру
2003-02-12
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 12 лютого об 14.20 (к. 448)

А. Назаренко
(Львів)

Редукція ступенів вільності у релятивістській гамільтоновій динаміці
(кандидатська дисертація)
2003-01-31
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п"ятницю 31 січня 2003 р. 11:00 (к. 322)

В. Скрипник
(Інститут математики НАН України)

Статистична броунівська динаміка і термодинаміка квантових систем
2003-01-27
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 27 січня 2003 р. 11:00 (к. 322)

І.О. Ястремський
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Солітони в 2D магнетиках і нелінійні коливання в малих магнітних частинках
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2003-01-22
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 22 січня 2003 р. 11:00 (к. 448)

М. Іоргов, А. Клімик

Гармоніки на квантовому евклідовому просторі
2003-01-22
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 22 січня 2003 р. 11:30 (к. 322)

М. Горенштейн

Спектри частинок по поперечних імпульсах та адронізація кварк-глюонної плазми в ядро-ядерних зіткненнях
2003-01-20
Семінар віддлу НФКС
Семінар віддлу НФКС
відбудеться в понеділок 20 січня 2003 р. 11:00 (к. 322)

О.О. Понєжа

Нелінійний тунельний транспорт електронів в двохбар'єрних системах
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2003-01-17
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п"ятницю 17 січня 2003 р. 11:00 (к. 322)

О. Бистренко

Структура сильнозв'язаної однокомпонентної плазми в умовах одновимірного конфайнменту. Дослідження Монте Карло
2003-01-15
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 15 січня 2003 р. 11:00 (к. 322)

О. Кобушкін

Модель топологічного солітона. Електродинамічна границя