Всі події

2003-12-29
Звітна Наукова сесія
Звітна Наукова сесія
29-30 грудня 2003 року
м.Київ
 • М.І. Горенштейн
  Флуктуації та фазовий перехід деконфайнмента у ядро-ядерних зіткненнях
 • Б.Є. Гринюк, М.В. Кузьменко, І.В. Сименог
  Прецизійні дослідження спектру Єфімова і структурні функції системи трьох частинок
 • Є.С. Мартинов
  Інтегральні та локальні дисперсійні співвідношення для адронних амплітуд в аналізі експериментальних даних з розсіяння адронів і фотонів
 • В.С. Василевський
  Мікроскопічна трикластерна теорія резонансних станів в 4H, 4He и 4Li
 • В.О. Бабенко
  Опис розсіяння і зв'язаних станів в малонуклонних системах на основі баргманівського представлення S-матриці
 • Ю.Б. Гайдідей
  Нелінійні збудження в наноструктурах зі складною геометрією
 • Л.С. Брижик
  Давидівські солітони в двовимірних гратках
 • О.В. Бистренко
  Екранування заряджених макрочастинок у слабкоіонізованому газі: ефекти зарядки плазмовими струмами
 • О.С. Усенко
  Гідродинамічна взаємодія сферичних частинок у безмежній рідині
 • П.І. Голод
  Нелінійні Альфенівські хвилі та солітони в холодній плазмі
 • Л.Л. Єнковський
  Перерізи розсіяння нейтрино надвисоких енергій
 • М.З. Іоргов
  Хвильові функції ланцюжка Тоди з граничною взаємодією
 • Т.В. Скрипник
  Інтегровні векторні та матричні узагальнення іерархії рівнянь Ландау-Лівшиця та анізотропного кірального поля
 • Д.В. Анчишкiн
  Анiгiляцiйнi механiзми народження лептоних пар у ядро-ядерних зiткненнях при високих енергiях
 • В.М. Горкавенко
  Дробовий електричний заряд магнітного вихора при ненульовій температурі
 • В.А. Купрієвич
  Ефект Яна-Телера в іонах фулерену C60
 • С.П. Кручинін
  Двощілинна надпровідність дибораду магнію
 • Ю.А. Лашко
  Ядро 12Be як багатоканальна система кластерів: мікроскопічний підхід
 • М.С. Гончар, А.П. Махорт
  Вплив монополізму та оподаткування на економічну систему
2003-12-26
IІІ-ій меморіально-новорічний ДАВИДОВСЬКИЙ семінар
IІІ-ій меморіально-новорічний
ДАВИДОВСЬКИЙ семінар
з теоретичної фізики
26 грудня, 2003p.
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАНУ,кімн. 322
 • Г.Ф. Філіппов
  Дискретне представлення та неперервний спектр
 • Л.І. Малишева
  Чисельне моделювання інфрачервоних спектрів самоасембльованих моношарів етіленгліколю
 • А.І. Стешенко
  Нетрадиційна роль міжчастинкових сил в квантовій механіці
 • Т.А. Давидова (ІЯД)
  Двовімірні солітони та вихори огинаючих в нелінійних середовищах
 • О.О. Єремко
  Солітони модифікованого нелінійного рівняння Шредінгера
 • М.І. Григорчук
  Деякі особливості поглинання електромагнітного випромінювання малими металевими частинками
 • С.Н. Волков
  Конформаційний солітон в ДНК
 • Е.В. Горбар
  Нанотрубки в зовнішньому магнітному полі
2003-12-26
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в п'ятницю 26 грудня, 2003p. о 15.00, к. 421

М.М. Худинцев
(Одеський екологічний університет, кафедра загальної і теоретичної фізики)

Розв'язувані моделі розсіяння частинок на багатоцентрових потенціалах
(по матеріалах кандидатської дисертації)
2003-12-26
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться в п'ятницю 26 грудня, 2003p. о 15.00, к. 221

К.Ю. Рулік

Побудова космологічних розв'язків в теорії гравітації за допомогою розмірностної оксидації
2003-12-24
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 24 грудня, 2003p. о 15.00, к. 221

Л.Л. Єнковський

Вирахування перерізів розсіяння космічних нейтрино

В.К. Магас

Дуальна амплітуда з мандельстамівською аналітичністю поза масової поверхні
2003-12-19
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю 19 грудня, 2003p. об 11.00, к. 322
Б.М. Маркович
(Національний університет "Львівська політехніка")
Термодинамічні та структурні характеристики неоднорідного електронного газу
(матеріали кандидатської дисертації)

В.І. Маренков
(Одеський національний університет ім. Мєчнікова)

Статистичне моделювання електрофізичних властивостей запорошеної плазми
2003-12-18
Наукові збори (доповідач: Я.О. Золотарюк)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
18 грудня, 2003p., четвер, 15.00, к. 322

Я.О. Золотарюк

Направлений транспорт як результат порушених симетрій

Одержано загальні умови направленого транспорту частинок в системах що знаходяться під дією змінних в часі сил з нульовим середнім. Механізм направленого транспорту базується на порушенні певних часових та просторових симтерій. Результати розширено на випадок нелінійних хвиль (солітонів) як в неперервних так і в дискретних середовищах.

2003-12-11
Наукові збори (доповідач: В.П. Гачок)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
11 грудня, 2003p., четвер, 15.00, к. 322

В.П. Гачок
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

СИНЕРГЕТИКА ЖИВИХ СИСТЕМ

Синергетика живих систем охоплює сучасний розвиток динамічних систем, далеких від рівноваги. Потоки енергії, інформації, трансформації речовин в активних середовищах, включаючи і біосередовище, утворюють динаміку стану системи, який набуває свого конструктивного опису в рівняннях Паулі потоків. Перехід до нелінійних потоків здійснюється завдяки граничним умовам для нескінченномірних систем. Три вимоги стискування фазового об'єму, збереження позитивності та існування перехідного комплексу ведуть до конструктивного методу вивчення детермінованого хаосу в динаміці і в регуляції надвисокої чутливості від зовнішніх параметрів. Останні знайшли широке застосування в моделях біології, біотехнології, імунології, економіки та газорозрядної плазми. З єдиної точки зору побудовано моделі біосенсорів з широким застосуванням.

2003-12-10
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 10 грудня 15.00 (к. 448)

М.З. Іоргов

Квантова модель Тоди та представлення алгебри gl(n)
2003-12-03
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться у середу 3 грудня 14.30 (к. 421)

Е.Г. Петров, В.І. Тесленко, Я.Р. Зелінський

Залежність термічно-активованого пружногоі непружного тунельних струмів через молекулярний провід від його довжини

С.Я. Горощенко

Кореляційні ефекти в квазіодновимірних кластерних системах із декількох електронів з параболічним конфайнментом
2003-11-26
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у середу 26 листопада о 11.00 (к. 322)

В.І. Засенко

Стохастичне прискорення частинок у випадковому полі ленгмюрівських хвиль
2003-11-26
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 26 листопада о 14.00 (к. 448)

П.І. Голод

Нелінійні альфвенівські хвилі та солітони у холодній плазмі
2003-11-20
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у четвер 20 листопада о 11.00 (к. 448)

М.С. Гончар

Умовно незалежні випадкові поля та опис економіки за умов невизначеності. Частина 2.
2003-11-20
Наукові збори (доповідач: В.Г. Бар'яхтар)
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Наукові збори
відбудуться у четвер 20 листопада о 15.00 (к. 322)

Академік НАН України В.Г. Бар'яхтар
(Інститут магнетизму НАН України)

КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАЗУ СОЛІТОНІВ МАЛОЇ ГУСТИНИ

В доповіді буде викладено: загальні методи дослідження кінетичних явищ в твердому тілі на основі використання нелінійних збуджень - кінків та бризерів; метод побудови інтегралів зіткнень для таких збуджень. Спеціальна увага приділятиметься проблемі виробництва ентропії в газі солітонів малої густини.

Зміст доповіді:

1. Солітони в моделях нелінійного рівняння Шредингера і Синус Гордона.
2. Розсіяння солітонів один на одному.
3. Можливості процесів розсіяння.
4. Принцип динамічної рівноваги.
5. Інтеграли зіткнень для газу солітонів малої густини.
6. Кінетичні рівняння та виробництво ентропії.
7. Транспортні рівняння.
8. Кінетичні коефіцієнти.
9. Кінетичні властивості солітонів, що взаємодіють з дефектами.

2003-11-13
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у четвер 13 листопада о 11.00 (к. 448)

М.С. Гончар

Умовно незалежні випадкові поля та опис економіки за умов невизначеності
2003-11-12
Семінар у відділі математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар у відділі математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 12 листопада о 12.00 (к. 448)

  А.В. Назаренко

Надплинність в системі нейтронів з прямою релятивістською взаємодією
2003-11-12
Наукові збори (доповідач: Е.В. Горбар)
Наукові збори
відбудуться у середу 12 листопада о 15.00 к. 322

Е.В. Горбар

Космологічна стала, ренормгрупа і ефективна гравітаційна дія

Отримані нещодавно астрономічні дані свідчать про ненульове значення космологічної сталої. З іншого боку, квантовопольові обчислення призводять до значення космологічної сталої, що на багато порядків величини перевищує спостережуване значення. Ренормгрупа є одним із ефективних методів обчислення ефективної дії в теорії квантованих полів. З точки зору космологічної сталої особливий інтерес має випадок масивних полів і відповідний ренормгруповий розрахунок в схемі перенормувань, що залежить від маси. В такій схемі проаналізовано випадки масивних скалярних, ферміонних та векторних полів, обраховано ефективну гравітаційну дію і отримано відповідні ренормгрупові бета-функції.

2003-10-31
Боголюбовські читання
Національна aкадемія наук України
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Боголюбовські читання
п'ятниця 31 жовтня 2003р.
 • Вручення дипломів Почесного доктора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  професору Роману Яцкову та професору Вальтеру Ґрайнеру
 • Р. Яцків, МІТ, Лабораторія ядерної фізики та Центр теоретичної фізики
  Фізичні процеси у просторах з некомутуючими координатами
 • В. Ґрайнер, Університет м. Франкфурт на Майні
  До розвитку періодичної системи: Надважкі елементи і кластери дивної матерії та антиматерії
 • В.М. Локтєв, ІТФ ім М. Боголюбова
  Флуктуації фази та властивості псевдощілини
 • Ю.О. Ситенко, ІТФ ім М. Боголюбова
  Дробові квантові числа у фізиці елементарних частинок та конденсованого стану речовини
2003-10-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться в четвер 23 жовтня об 14.00 (к. 322)

Порядок денний:

 1. Про план роботи Вченої ради
 2. Висунення робіт на здобуття премії імені видатних вчених НАН України
 3. Різне

Вчений секретар

2003-10-22
Наукові збори (доповідач: Jerzy Leszczynski)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
відбудуться у середу 22 жовтня об 15.00 к. 322
Jerzy Leszczynski
(Jackson State University, USA)

DNA Bases: Properties, Interactions and Stabilization

Fast development of hardware and constant improvements in computer coding make high-performance computational techniques a promising alternative to experimental studies. This is especially attractive when experimental data are not available and a theoretical approach could supply information of accuracy matching those of reliable experiments. DNA components certainly are among the most elaborated biomolecules, and details of their activity are far from being completely understood. Nonempirical ab initio techniques have been in the last few years successfully applied to reveal information concerning the structures and characteristics of DNA fragments. In particular ab initio methods predict the nonplanarity of amino groups in nucleic acid bases, the flexibility of the bases and their complexes, and origins of stabilization of the stacked pairs. This type of accurate calculations also provides reference data for verification and parametrization of empirical potentials. Recent predictions have brought details of the influence of polar solvents on the molecular structures and stabilities of isolated and hydrogen-bonded bases and also explain the role of metal cations in metal cation-assisted stabilization of triplexes of the DNA bases.

2003-10-17
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю 17 жовтня об 11.00 (к. 322)

О.Н. Кришталь
(ГАО НАН України, м.Київ)

Нестійкість плазмових хвиль в атмосфері Сонця
2003-10-03
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю 3 жовтня 2003 р. об 11.00 (к. 322)

Д.Л. Греков
(Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

Особливості розподілу електромагнітних полів в неоднорідній плазмі та їхнє використання для нагрівання і діагностики плазми та вилучення домішок
(матеріали докторської дисертації)
2003-09-19
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю 19 вересня 2003 р. об 11.00 (к. 322)

В.М. Патрюк
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Дослідження впливу ефектів перенесення на властивості електричної дуги
(матеріали кандидатської дисертації)

V.V. Ilyin
(The Weizmann Institute of Science, Israel)

Multilevel Methods in Statistical Physics of Fluids
2003-09-05
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю 5 вересня 2003 р. об 11.00 (к. 322)

Г.С. Драган
(Одеський національний університет ім. І. Мєчнікова)

Міжфазні термодинамічні взаємодії в плазмі продуктів згорання
2003-08-13
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 13 серпня об 11.30 (к. 322)

А. Кусенко
(UCLA)

Швидкості пульсарів, темна матерія та осциляції нейтрино
2003-08-11
Семінар вiддiлу квантової теорiї молекул i кристалiв
Семінар вiддiлу квантової теорiї молекул i кристалiв
відбудеться у понеділок 11 серпня об 14.30 (к. 421)

О.Л. Капітанчук

Симетрійні аспекти квантовомеханічних розрахунків багатоелектронних станів фулеренів С60 та фулеридів A3С60
(матеріали кандидатської дисертації)
2003-07-16
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 16 липня об 11.30 (к. 322)

М. Кончатний
(Харківський фізико-технічний інститут)

Радіаційні поправки в процесах взаємодії електронів та адронів з урахуванням їх поляризації
(матеріали кандидатської дисертації)
2003-07-12
Семінар вiддiлу квантової теорiї молекул i кристалiв
Семінар вiддiлу квантової теорiї молекул i кристалiв
відбудеться у суботу 12 липня об 10.30 (к. 421)

Prof. A.Kulak (IGIC, Minsk, Belarus)

Investigation of MDMO-PPV/polyoksymethalate interaction

A. Verbitsky (IP NASU, Kiev)

Photovoltaic properties of V2O5 xerogel layers and heterostructures based on these layers

Ya. Vertsimakha (IP NASU, Kiev)

Peculiarities of photovaltaic effects in composites of V2O5 with polymethine dyes

Prof. D. Meissner (Austria)

Organic solar sells

Prof. R. Hiegen (Germany)

Characterization of organic compounds by STM and SEM
2003-07-09
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 9 липня об 11.30 (к. 322)

Д.В. Анчишкин, В.В. Бегун

Одно- та двочастинні спектри, інтерферометрія в модельній задачі
2003-07-03
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у четвер 3 липня об 11.00 (к. 322)

В.І. Демчик
(Дніпропетровський національний університет)

Електрослабкий фазовий перехід в магнітних полях
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2003-06-23
Наукові збори (доповідач: І.І. Качурик)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
відбудуться в понеділок 23 червня о 15.00 к. 322


І.І. Качурик
(Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький)

Квантові та ортогональні симетрії в квантовій теорії
2003-05-21
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 21 травня о 11.30 (к. 322)

О. Утюж
(Варшавський Університет)

Оцінка непружності в рамках теорії інформації
2003-05-19
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться в понедiлок 19 травня о 15.00 (к. 321)

К.Ю. Рулiк

Аксіальна аномалія: непертурбативний підхід
2003-05-16
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п"ятницю 16 травня о 15.00 (к. 322)

А.В. Харченко

Формування тонких плівок і наноструктурних утворень в реактивній пиловій плазмі
2003-05-15
Об'єднаний семінар
Об'єднаний семінар
відділу теорії ядра та квантової теорії поля і відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в четвер 15 травня о 15.00 (к. 322)

А.А. Ровенчак
(Львівський національний університет імені Івана Франка)

Самоузгоджений розрахунок міжатомних потенціалів та термодинамічних функцій гелію-4 в надплинній і нормальній фазах
(матеріали кандидатської дисертації)
2003-04-25
Об'єднаний семінар
Об'єднаний семінар
відділу математичних методів у теоретичній фізиці і відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у п'ятницю 25 квітня 2003 р. об 11.30 (к. 322)

Ю.М. Малюта
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Триангулярні категорії та бранні світи
2003-04-25
Дискусійний клуб-лекторій
Дискусійний клуб-лекторій
"Проблеми, методологія та історія фізики"
(теоретична і математична фізика, біофізика, астрофізика)
Чергове засідання (за склянкою чаю)
відбудеться у п'ятницю 25 квітня 2003 р. в 15.00 (к. 322)


Ю.В. Штанов

Фізична Космологія: історія і проблеми
2003-04-23
Наукові збори (доповідач: М.О. Іванов)
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Наукові збори
відбудуться в середу 23 квітня 2003 р. в 15.00 к. 322

М.О. Іванов
(Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України)

Принцип максимуму швидкості виробництва ентропії та процеси самоорганізації
2003-04-22
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться у вівторок 22 квітня 2003 р. в 15.00 (к. 322)

Ю.О. Ситенко, В.М. Горкавенко

Електричний заряд магнітного вихора при ненульовій температурі
2003-04-18
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п"ятницю 18 квітня 2003 р. в 11.00 (к. 322)

В.Я. Черняк
(Київський державний університет імені Тараса Шевченка, Радіофізичний факультет)

Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах
2003-04-17
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться в четвер 17 квітня 2003 р. в 11.00 (к. 448)

Максим Дудка
(ІФКС НАНУ)

Критична поведінка магнетиків з випадковою анізотропією
2003-04-16
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 16 квітня 2003 р. в 11.30 (к. 322)

Pietro Fre
(Torino University, Italy)

Current issues and aspects of M-theory
2003-04-09
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 9 квітня 2003 р. в 11.30 (к. 322)

А.І. Бугрій

Матричний елемент польового оператора в 2D моделі Ізінга. Точний результат
(продовження)
2003-04-07
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 7 квітня 2003 р. в 11.00 (к. 322)

Г.Ф. Філіппов

Асимптотична границя квантової статистики для бозе і фермі систем
2003-04-02
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 2 квітня 2003 р. в 11.30 (к. 322)

А.І. Бугрій

Матричний елемент польового оператора в 2D моделі Ізінга. Точний результат
2003-03-28
Дискусійний клуб-лекторій
Дискусійний клуб-лекторій
"Проблеми, методологія та історія фізики"
(теоретична і математична фізика, біофізика, астрофізика)
Чергове засідання (за склянкою чаю) відбудеться
28 березня 2003 року о 15-00 годині (кімн. 322)

 

Порядок денний:
1. Доповідь "Виникнення та розвиток молекулярної концепції гена" (д. ф.-м. наук С.Н. Волков).
2. Дискусія

2003-03-26
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 26 березня 2003 р. в 11.30 (к. 322)

Л.Л. Єнковський

Дуальні властивості структурної функції нуклона
2003-03-19
Наукові збори (доповідач: M. Деніс)
Наукові збори
відбудуться в середу 19 березня 2003 р. о 15.00 (к. 322)

Професор M. Деніс
(Університет Брістоля, Велика Британія)

Кореляції та екранування сингулярностей у випадкових гаусових полях
2003-03-12
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 12 березня 2003 р. об 11.30 (к. 322)

Ю.Г. Здесенко
(Ін-т ядерних досліджень НАН України)

Подвійний бета-розпад та властивості нейтрино
2003-03-05
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 5 березня 2003 р. об 11.30 (к. 322)

Ю.М. Синюков

Просторово-часова динаміка релятивістських ядерних зіткнень
2003-02-28
Дискусійний клуб-лекторій
Дискусійний клуб-лекторій
"Проблеми, методологія і історія ФІЗИКИ"
(теоретична і математична фізика, біофізика, астрофізика)
Чергове засідання (за склянкою чаю)
відбудеться в п"ятницю 28 лютого 2003 р. об 15.00 (к. 322)

Порядок денний:
1. Доповідь "Розвиток фізики за 4 століття. Закон росту і перспективи" (член-кореспондент НАН України П.І. Фомін).
2. Дискусія.

 

2003-02-28
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п'ятницю 28 лютого 2003 р. об 11.00 (к. 322)

В.В. Огнівенко
(Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут)

Розсіювання електромагнітних полів потоками релятивістських електронів
(матеріали докторської дисертації)
2003-02-26
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 26 лютого 2003 р. об 11.30 (к. 322)

Ю.М. Синюков

Просторово-часова динаміка релятивістських ядерних зіткнень
2. Квантово-статистичні эфекти в неоднорідних системах, що розширюються
2003-02-21
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п"ятницю 21 лютого 2003 р. об 11.00 (к. 322)

В.О. Гірка
(Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

Теорія поверхневих хвиль в магнітоактивних плазмових структурах
(матеріали докторської дисертації)
2003-02-19
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду 19 февраля в 11.30 в ауд. 322

Ю.М. Синюков

Пространственно-временная динамика релятивистских столкновений ядер
1. Интерферометрический метод анализа
2003-02-19
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу, 19 лютого об 14.30 (к. 448)

Т.В. Скрипник

Деформації алгебр петель та інтегровні моделі в 1+1 вимірних теоріях поля
(продовження)
2003-02-12
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится в среду 12 февраля 2003 г. в 11.30 (к. 322)

Д.В. Анчишкін, В. Руусканен, В.М. Хряпа

Випромінювання дилептонів з фаєрболу скінченного розміру
2003-02-12
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 12 лютого об 14.20 (к. 448)

А. Назаренко
(Львів)

Редукція ступенів вільності у релятивістській гамільтоновій динаміці
(кандидатська дисертація)
2003-02-10
Семінар Проблеми фізики плазми і теоретичної ядерної фізики

Семінар
Проблеми фізики плазми і теоретичної ядерної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться 10 лютого 2003 р. в к.322

 

ПРОГРАМА

 • К.М. Степанов, В.С. Михайленко, Т. Шимі
  Анізотропний нагрів іонів у плазмі геліконних джерел
 • А.Г. Загородній, В.І. Засенко, Я. Вейланд
  Дифузія плазми в стохастичних полях
 • Ю.І. Чутов
  Запорошені приелектродні шари
 • П.М. Томчук
  Гарячі електрони в плазмі металевих кластерів
 • Н. Алексич
  Еволюція сингулярних гаусових пучків у нелінійних середовищах
 • К.П. Шамрай
  Електродинаміка геліконної плазми
 • Я.І. Колесниченко, В.В. Луценко, Ю.В. Яковенко, А. Веллер, А. Вернер, Ґ. Вобіґ
  Aльфвенівські нестійкості у стелараторній плазмі з енергійними іонами
 • В.Ф. Харченко
  Від прямих ядерних реакцій до процесів розсіяння в малонуклонних системах
 • О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський, І.В. Козловський
  До задачі трьох частинок з парною короткодійною взаємодією
 • М.В. Євланов, О.М. Соколов, В.К. Тартаковський
  Про розсіяння тритонів на протонах з перезарядкою
 • О.І. Герасимов, О.Г. Ситенко
  Пружне розсіяння заряджених частинок на складених потенціалах
2003-01-31
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п"ятницю 31 січня 2003 р. 11:00 (к. 322)

В. Скрипник
(Інститут математики НАН України)

Статистична броунівська динаміка і термодинаміка квантових систем
2003-01-27
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 27 січня 2003 р. 11:00 (к. 322)

І.О. Ястремський
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Солітони в 2D магнетиках і нелінійні коливання в малих магнітних частинках
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2003-01-22
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 22 січня 2003 р. 11:00 (к. 448)

М. Іоргов, А. Клімик

Гармоніки на квантовому евклідовому просторі
2003-01-22
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 22 січня 2003 р. 11:30 (к. 322)

М. Горенштейн

Спектри частинок по поперечних імпульсах та адронізація кварк-глюонної плазми в ядро-ядерних зіткненнях
2003-01-20
Семінар віддлу НФКС
Семінар віддлу НФКС
відбудеться в понеділок 20 січня 2003 р. 11:00 (к. 322)

О.О. Понєжа

Нелінійний тунельний транспорт електронів в двохбар'єрних системах
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2003-01-17
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться в п"ятницю 17 січня 2003 р. 11:00 (к. 322)

О. Бистренко

Структура сильнозв'язаної однокомпонентної плазми в умовах одновимірного конфайнменту. Дослідження Монте Карло
2003-01-15
Наукові збори (доповідач: О.В. Савін)
Наукові збори
15 cічня 2003p.,середа, о 14.30, в к. 322

О.В. Савін
(Інститут хімічної фізики РАН,Москва)

Нелінійна динаміка лінійних полімерних макромолекул
2003-01-15
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 15 січня 2003 р. 11:00 (к. 322)

О. Кобушкін

Модель топологічного солітона. Електродинамічна границя
2003-01-13
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
понеділок 13 січня 2003 р. о 14:15 в ауд. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про діяльність інституту в 2002 р.
 2. Підведення підсумків наукової сесії інституту
 3. Різне

Вчений секретар

2003-01-13
Загальні збори
Загальні збори
працівників Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
понеділок 13 січня 2003 р. о 14:30 в конференцзалі


Порядок денний

1. Про діяльність ІТФ НАН України в 2002 р.

 

Дирекція