Всі події

2002-12-26
Звітна Наукова сесія
Звітна Наукова сесія
26-27 грудня 2002 року
м.Київ
 • В.А. Купрієвич
  Розподіл зарядів, інжектованих електричним полем, у кристалі фулерену C60
 • С.Н. Волков
  Двокомпонентна модель структурних перетворень макромолекул ДНК
 • О.В. Золотарюк
  Ротаційний рух в АТР синтазі
 • О.В. Бистренко
  Фазова діаграма сильнозв'язаної однокомпонентної плазми в квазідвовимірній геометрії. Дослідження Монте Карло
 • О.К. Відибіда
  Як покращити селективність хемосенсора за допомогою шуму адсорбції-десорбції
 • О.О. Вахненко
  Багатокомпонентні солітони на драбинчастих ґратках
 • С.О. Семеняка
  Дослідження стійкості систем гідродинамічного типу методом нелінійних перетворень М.М. Боголюбова
 • В.П. Гусинін
  Колективні збудження в надпровідній фазі щільної кваркової матерії
 • М.М. Петров
  Деякі питання теорії взаємодії в системах двох і трьох нуклонів
 • Ю.В. Штанов
  Теорія поля в розгалужених просторах
 • С.В. Аккелін
  Гідрокінетичний підхід до проблеми формування спектрів гадронів в ультрарелятивістських ядро-ядерних зіткненнях
 • М.С. Гончар, А.С. Жохін, А.П. Махорт
  Теорія економічних трансформацій
 • П.І. Голод
  Краєві та об'ємні збудження електронної рідини в дробовому ефекті Хола
 • В.І. Кучерявий
  Симетрії та квантові аномалії теорій поля в самоузгодженій ренормалізації
2002-12-04
Семінар вiддiлу квантової теорiї молекул i кристалiв
Семінар вiддiлу квантової теорiї молекул i кристалiв
середа, 4 грудня 2002 р., поч. 14.30, ауд. 421

Е.Г. Петров, Я.Р. Зелінський

Струм крізь короткий молекулярний провід
2002-11-27
Семінар вiддiлу квантової теорiї молекул i кристалiв
Семінар вiддiлу квантової теорiї молекул i кристалiв
середа, 27 листопада 2002 р., поч. 14.30, ауд. 421

В.А. Купрієвич, О.Л. Капітанчук, О.В. Шрамко

Розподіл зарядів в кристалі C60 , допованому електричним полем
2002-11-21
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
четвер, 21 листопада, 15-00, ауд. 322

Порядок денний:

 1. Висунення кандидата на посаду директора інституту
 2. Затвердження положення про звання "Почесний доктор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної Академії наук України"
 3. Різне

Вчений секретар

2002-11-13
Наукові збори (доповідач: М.С. Соскін)
Наукові збори
середа, 13 листопада, 15-00, ауд. 322

чл.-кор. НАН України М.С. Соскін
(Інститут фізики НАН України)

Сингулярна оптика - новий розділ оптики XXI століття
2002-11-06
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
середа, 6 листопада, 15-00, ауд. 322

Prof. P. Fre
(Torino University)

Introduction to Supersymmetry: Part I
2002-11-06
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
середа, 6 листопада, 11-00, ауд. 322

О.М. Шеховцова
(Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна)

Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2002-11-02
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
субота, 2 листопада, 12-00, ауд. 322

Prof. P. Fre
(INFN, Torino)

Duality transformations, special Kahler geometry and Calabi-Yau moduli spaces
2002-10-30
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться 30 жовтня 2002 р. 14:30 (к.421)

Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко, В.І. Тесленко

Дистанційні залежності донорно-акцепторного переносу електрона по молекулярному містку
2002-10-23
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться 23 жовтня 2002 р. 15:00 (к.322)

Prof. P. Fre
(Torino University)

BPS p-branes and duality transformations
2002-10-23
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться 23 жовтня 2002 р. 11:00 (к. 322)

М.О. Вакуленко

Низькочастотні довгохвильові флуктуації в складній плазмі та аномальна дифузія
2002-10-23
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться 23 жовтня 2002 р. 11:30 (к. 421)

С.Я. Горощенко

Одновимірні електронні кластери з параболічним конфайнментом.
Спектри та просторова структура у випадках контактної та кулонівської взаїмодії
2002-10-16
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Середа 16 жовтня 2002 р., 11 год. 30 хв., к. 421

В.А. Купрієвич, О.Л. Капітанчук

Статичний ефект Яна-Телера з урахуванням електронного відштовхування в аніонах фулерену С60
2002-10-10
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 10 жовтня 2002 р. о 15:00 в ауд. 322

Порядок денний:

 1. Представлення О.А. Борисенком дисертації "Непертурбативна динаміка калібрувальних полів на гратці" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика
 2. Затвердження звітів про проведення міжнародних конференцій за участю ІТФ НАНУ
  (доп. д.ф.-м.н. Л.Л.Єнковський)
 3. Представлення старшого наукового співробітника відділу обчислювальних методів теоретичної фізики С.П. Кручиніна до вченого звання "старший науковий співробітник"
 4. Обрання по конкурсу на посаду наукового співробітника у відділ математичних методів у теоретичній фізиці
 5. Різне

Вчений секретар

2002-10-10
Засідання спецради -- попередній розгляд та прийняття дисертацій до захисту

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ НАН України
відбудеться 10 жовтня 2002 р. о 16:00 в ауд. 322

Порядок денний:

 1. Попередній розгляд та прийняття дисертацій до захисту.
 2. Різне.

Вчений секретар спецради

2002-10-03
Наукові збори (доповідач: О.А. Борсенко)
Наукові збори
3 жовтня 2002 р., четвер, о 15:00, к.322

О.А. Борсенко

НЕПЕРТУРБАТИВНІ ЕФЕКТИ В НЕАБЕЛЕВИХ КАЛІБРУВАЛЬНИХ ТА СПІНОВИХ МОДЕЛЯХ