Doctors Philosophiae Honoris Causa

Albert Tavkhelidze
(A Brief Biographical Sketch)

Народився16.12.1930 р. в Тифлісі Грузинської РСР (нині Тбілісі, Грузія). Доктор фізико–математичних наук (1963). Професор (1965). Академік АН Грузії (1974). Академік РАН (1990). Помер 27.02.2010 р. в Москві.

1953 року закінчив фізичний факультет Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі (ТДУ). У 1956 р. під науковим керуванням академіка М.М. Боголюбова закінчив аспірантуру Математичного інституту ім. В.А. Стєклова АН СРСР і захистив кандидатську дисертацію. Від 1956 р. працював в ОІЯД (Дубна): науковий співробітник, завідувач відділу теорії елементарних частинок, заступник директора Лабораторії теоретичної фізики. Одночасно в 1965-1970 рр. ‒ завідувач сектору теоретичної фізики ІФВЕ (Протвино), 1967-1971 рр. ‒ завідувач відділу теорії елементарних частинок ІТФ АН УРСР (нині ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України). Один із засновників і перший директор ІЯД РАН (1970–1986) і до 2010 р. ‒ завідувач відділу теоретичної фізики ІЯД РАН. У 1971-2005 рр. ‒ завідувач відділу теоретичної фізики Тбіліського математичного інституту ім. А. Размадзе. У 1977–1994 рр. – науковий керівник Інституту фізики високих енергій ТДУ, 1994–2005 рр. – директор цього інституту. У 1986–2005 рр. – Президент Академії наук Грузії. У 1995-2005 рр. очолював Раду інформатизації АН Грузії і вищої освіти Грузії.

Наукові діяльність стосувалася квантової теорії поля і теорії елементарних частинок До кола наукових інтересів належать: дисперсійні співвідношення і наближені рівняння в квантовій теорії поля; маси ферміонів і явище спонтанного порушення симетрії; квантове число «колір» і кольорові кварки; релятивістська модель адронів як зв’язаних станів кольорових кварків; модель квазивільних кварків і масштабні закони при високих енергіях; правила рахування кварків; масштабно-інваріантні асимптотики в локальній квантовій теорії поля; незбереження ферміонного і баріонного чисел в калібровочних теоріях і структура основного стану. Одержав (з В. Матвєєвим і Р. Мурадяном) формули підрахунку кварків, і як наслідок у 1987 р. до Державного реєстру відкриттів СРСР було занесено «Правило кваркового рахування Матвєєва-Мурадяна-Тавхелідзе». Вперше одержав (з А.О. Логуновим) дисперсійні співвідношення для амплітуд фотонародження пі-мезонів на нуклонах. Запропонував (з А.О. Логуновим) тривимірне формулювання квантової теорії поля і одержав релятивістські квазипотенціальні рівняння, відомі як рівняння Логунова-Тавхелідзе. Висунув гіпотезу (разом з М.М. Боголюбовим і Б.В. Струмінським) про наявність в кварків квантового числа, що одержало пізніше назву «колір» (1965). Автор понад 200 наукових публікацій.

Ленінська премія (1988). Державна премія СРСР (1973). Державна премія РФ (1998). Премія Уряду РФ (2001). Премія НАН України ім. М.М. Боголюбова (1996). Золота Медаль МААН (1998). Премія ім. М.М. Боголюбова ОІЯД (2002). Пам’ятний знак Папи Іоанна Павла ІІ (2000). Кавалер трьох орденів СРСР. Член іноземних академій. Віце-президент МААН (1995-2005). Керівник групи Пагвоського руху вчених в Грузії (1991-2005). Директор Грузинського відділення Всесвітньої федерації науковців. Почесний громадянин Тбілісі, Телаві, Багдаді (Грузія) і Троїцька (Московська обл.). Депутат Верховної Ради Грузинської РСР (1987–1990). Народний депутат СРСР (1989–1991).

Головні публікації:

  1. Logunov A., Tavkhelidze A. ЖЭТФ, 32, 1393; JETP, 5, 1134 (1957).
  2. Arbuzov B., Faustov R., Tavkhelidze A. On the fermion mass in the 5-invariant model of the quantum field theory. Docl. Akad. Nauk. SSSR, 139, 345–347 (1961); Sov. Phys. Dokl., 6, 598–600 (1962).
  3. Logunov A., Tavkhelidze A. Quasi-Optical approach in quantum field theory. Nuovo Cim., 29, 380-399 (1963).
  4. Bogolubov N., Struminsky B., Tavkhelidze A. On composite models in the theory of elementary particles. JINR Preprint D-1968 (1965).
  5. Bogolubov N., Tavkhelidze A., Vladimirov V. On automodel asymptotics in quantum field theory, I. Theor.Mat.Phys., 12, 3-17 (1972); On automodel asymptotics in quantum field theory, II, Theor.Mat.Phys., 12, 305-329 (1972).
  6. Matveev V., Muradian R., Tavkhelidze A. Lett. al Nuovo Cim., 7, 719-723 (1973).
  7. Matveev V., Muradian R., Tavkhelidze A. Method of quark counting for inclusive processes. ., 40 329-339 (1979).
  8. Matveev V., Shaposhnikov M., Tavkhelidze A. Symmetry properties and dynamics of the gauge theories with scalar fields. Theor. Mat. Phys., 59, 323-344 (1984).