Bogolyubov Institute for Theoretical Physics
of the National Academy of Sciences of Ukraine

Vitaly Shelest
(A Brief Biographical Sketch)

Народився 15.10.1940 р. у Харкові. Доктор фізико–математичних наук (1968). Професор. Член-кореспондент НАН України (1969).

Закінчив з відзнакою Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1962) і вступив до аспірантури Інституту фізики НАН України. Від 1963 р. продовжив навчання в аспірантурі Лабораторії теоретичної фізики ОІЯД (Дубна). Захистив кандидатську дисертацію «Деякі питання теорії розсіяння в задачі трьох тіл» (1965).  Від 1966 р. працював Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на посаді заступника директора з наукових питань; Від 1974 працює в Москві: Математичному інституті АН СРСР (1974-1976), заступник директора Всеросійського НДІ фізико-технічних радіовимірювань (1976-1982), науково-дослідницькому центрі з вивчення властивостей поверхонь і вакууму (від 1982).

Наукові дослідження стосуються ядерної фізики, статистичної фізики, квантової метрології. Один з авторів фундаментальних досліджень і розробок у галузі фізики елементарних частинок. Виконав цикл праць, пов'язаних із квантово-механічною і теоретико-польовою задачею трьох тіл (1964-1965), що дало змогу прояснити одне з основних питань теорії елементарних частинок ‒ питання про аналітичну структуру багаточастинкових парціальних амплітуд розсіювання елементарних частинок. Разом з колегами ввів рівняння, що описують сильновзаємодійні елементарні частинки на основі уявлень про кварки, і запропонував релятивістську інваріантну кваркову модель сильновзаємодійних елементарних частинок, відому зараз як модель ефективних кварків. Досліджував зв'язки між різними структурними моделями, між структурними моделями і моделями взаємодії гадронів, зокрема партонними моделями.

Головні публікації:
  1. Шелест В.П., Зиновьев Г.М., Миранский В.А. Модели сильновзаимодействующих элементарных частиц. М.: Атомиздат. Т. 1. Структурные модели и динамика адронных взаимодействий, 1975, 232 с.; Т. 2. Дуальные модели, 1976, 248 с.
  2. Зиновьев Г.М., Петров В.К., Петров К.В., Шелест В.П. Конечнотемпературная глюодинамика с пробными зарядами в различных представлениях. ТМФ, 152:3, 466–475 (2007).
  3. Shelest V.P., Snigirev A.M.,Zinovjev G.M. Gazing into the multiparton distribution equations in QCD. Phys. Lett. B 113: 4, 325-328 (1982).
  4. Gorenshtein M.I., Zinov'ev G.M., Petrov V.K., Shelest V.P. Exactly solvable model of a phase transition between hadronic and quark-gluon matter. Theor. Math. Phys. 52: 3, 843–854 (1982).
  5. Shelest V.A., Shelest V.P., Struminsky B.V., Zinovjev G.M. Dual resonance model and statistical bootstrap. Phys. Lett. B 43: 1, 73-75 (1973).
  6. Шелест В.П. О возможности учета трехчастичных сил в релятивистской задаче рассеяния трех тел. Докл. АН СССР, 167:4, 799–802 (1966).
  7. Shelest V.P., Stoyanov D. Scattering matrix elements in the relativistic three body problem. >Phys. Lett. 13, 3253-3255 (1964).