Bogolyubov Institute for Theoretical Physics
of the National Academy of Sciences of Ukraine

Henri Rukhadze
(A Brief Biographical Sketch)

Анрі Амвросійович Рухадзе − російський фізик, доктор фізико-математичних наук, академік РАН.

Народився 09.07.1930 р. у с. Хидіставі (Грузія). Вчився в МДУ, закінчив МІФІ (1954 р.). Від 1954 року працює у ФІАН, а від 1988 року − в ІОФАН. Засновник теоретичного відділу ІОФАН і його завідувач (1988 - 1996 рр). Від 1965 року − професор кафедри фізичної електроніки МДУ.

А.А. Рухадзе − фахівець в області електродинаміки матеріальних середовищ, фізики плазми і плазмової електроніки. Вперше побудував повністю перенормовану теорію дейтрону. Від 1958 року основний напрям досліджень Анрі Рухадзе пов'язаний з розвитком електродинаміки середовищ з просторовою дисперсією та її додатками до фізики нерівноважної плазми і плазмоподібних середовищ.

А.А. Рухадзе спільно з В. П. Сіліним вперше сформулював загальні основи електродинаміки середовищ з просторовою дисперсією і розкрив природу магнітної проникності середовищ як прояв такої дисперсії та розвинув асимптотичну теорію коливань неоднорідних середовищ та сформулював "правила квантування" для визначення спектрів коливань і аналізу їх стійкості..
Зробив внесок до теорії коливань і стійкості нерівноважної і неоднорідної плазми.
Спільно з учнями розвинув не тільки теоретичні основи релятивістської плазмової СВЧ електроніки, але й реалізував унікальні плазмові генератори когерентного електромагнітного випромінювання.

Заклав основи нової області фізики газового розряду − фізики розряду у випромінюючій плазмі. Сформулював умови трансформації великої частки електричної енергії, що вкладається в газовий розряд, в оптичне випромінювання в широкій області спектру. На основі розвиненої теорії таких розрядів були створені ефективні газорозрядні джерела світла для енергетичного накачування могутніх газових лазерів.

Анрі Амвросійовича Рухадзе нагороджено Державною премією (1981 р., 1991 р.), премією ім. М.В. Ломоносова I ступеня МДУ (1980 р.). Він − Заслужений діяч науки Росії.

2009 року − Почесний доктор ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України.