Почесні доктори

СВІДЗИНСЬКИЙ Анатолій Вадимович
(короткий біографічний нарис)

Народився 01.03.1929 р. в м. Могилів-Подільський на Вінниччині. Доктор фізико-математичних наук (1972). Професор (1977).

У 1952 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. 1956 року захищає кандидатську дисертацію “Метод функціонального інтеґрування в теорії функцій Ґріна” під керуванням М.М. Боголюбова, 1972 року ‒ докторську дисертацію “Струмові стани в просторово-неоднорідних надпровідних системах”. У 1956-1960 рр. працював у Харківському політехнічному інституті, в 1960-1975 рр. − Фізико-технічному інституті низьких температур АН УРСР. У 1975-1993 рр. – завідувач кафедри теоретичної фізики Сімферопольського університету. У 1993 – 1995 рр. – перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки (нині Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), від 1995 р. − завідувач кафедри теоретичної фізики та математичної фізики університету.

Наукова діяльність пов’язана з дослідженнями теоретичної фізики. Одержав точний розв’язок моделі Блоха−Нордсика і неаналітичну залежність цієї функції від константи зв’язку та з’ясував природу інфрачервоних розбіжностей у квантовій електродинаміці. Розв’язав кількома способами задачу про струмові стани в контакті надпровідник−нормальний метал−надпровідник. Побудував (з В. Галайком і В. Слюсаревим) теорію струмових станів у надпровідних контактах в області температур, близьких до критичної. Розробив теорію надпровідних контактів. Дослідив широке коло проблем, пов’язаних із атомною енергетикою, зокрема дав обґрунтовану оцінку апостеріорних ймовірностей різних типів аварійності. Автор близько 100 публікацій в галузі теоретичної фізики, 10 монографій та підручників, а також праць з теорії релігії, культурології, націології, філософських проблем природознавства та історії. Окрім того, написав низку сатиричних новел.

Заслужений діяч науки і техніки України (2010). Знак «Відмінник освіти України» (1998). Орден Архистратига Михаїла за заслуги перед Українською Помісною Православною Церквою (1999). Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом» (2004). Заступник голови фундації О. Ольжича. Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (від 1998). Головний редактор громадсько-політичного часопису «Розбудова держави» (2001−2005).
Помер 23 січня 2019 р. в м. Луцьк.

Головні публікації:

  1. Galayko V., Svidzinsky A., Slyusarev V. Concerning the theory of proximity effects in superconductors. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 56, 835-840 (1969); JETP 29, No 3, 454-456 (1969).
  2. Свидзинский А.В. Пространственно-неоднородные задачи теории сверхпроводимости. М. : Наука, 1982, 310 с.
  3. Свидзинский А.В. Лекції з термодинаміки.  Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 1999, 84 с.
  4. Свидзинский А.В., Вілігурський О.М. Лекції з фізики надпровідності. Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2003, 82 с.
  5. Свидзинский А.В. Вступ до спеціальної теорії відносності. Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007, 96 с.
  6. Свидзинский А.В. Математичні методи теоретичної фізики. У 2-х т. Вид. 4-е, доповн. і переробл. К. : Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова, 2009.
  7. Свидзинский А.В. Мікроскопічна теорія надпровідності. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011, 422 с.