Почесні доктори

Володимир Кадишевський
(короткий біографічний нарис)

Академік РАН, професор Володимир Георгійович Кадишевський (народився 5 травня 1937 р.) - широко відомий фізик-теоретик в галузі фізики елементарних частинок та квантової теорії поля.

В. Г. Кадишевський Характерною рисою його як вченого є постійний інтерес до ключових проблем з фізики елементарних частинок. З іменем В. Г. Кадишевського пов`язано релятивістичне формулювання квантової теорії поля в квантованному просторі-часі, що задовольняє вимогам унітарності та узагальненій умові причинності. Його роботи в цій області отримали визнання та підтримку багатьох видатних вчених. В теорії внутрішньої симетрії В. Г. Кадишевським отримано ряд співвідношень для ефективних перерізів, мас та магнітних моментів гадронів, що знайшли експериментальне підтвердження. Ще до появи стандартної моделі електрослабких взаємодій ним було досліджено лептон-гадронні симетрії, притаманні слабким процесам.

В. Г. Кадишевський публікує цикл робіт, присвячений коваріантному гамільтоновому формулюванню квантової теорії поля. Ним було розроблено оригінальну діаграмну техніку, яка, на відміну від відомої фейнмановської техніки, оперує з амплітудами на масовій поверхні. Застосування цього апарату до задачі про взаємодію двох релятивістських частинок дозволило скоротити число змінних та встановити тривимірне інтегральне рівняння для релятивістської амплітуди розсіювання, відоме зараз в літературі як "рівняння Кадишевського"

В. Г. Кадишевський - професор фізичного факультету Московського держуніверситету (1970).

У 1987-1992 рр. був директором Лабораторії теоретичної фізики ОІЯД.
У 1992-2005 рр. очолював Об`єднаний інститут ядерних досліджень (м. Дубна, Росія).
З 1 січня 2006 р. є науковим керівником цього інституту.

У 2008 р. НАН України нагородила В. Г. Кадишевського "за видатні досягнення в галузі теорії елементарних частинок та квантової теорії поля" своєю найвищою відзнакою - Золотою медаллю ім. В. І. Вернадського.

2005 року він став Почесним доктором ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України.

24 вересня 2014 р. академік Володимир Георгійович Кадишевський пішов з життя.