Почесні доктори

Юрій Ізюмов
(короткий біографічний нарис)

Юрій Олександрович ІзюмовЮрій Олександрович Ізюмов - російський фізик-теоретик, чл.-кор. РАН (1991). Народився 20 травня 1933 р. у м. Свердловську. Закінчив Уральський державний університет. З 1959 року працював в Інституті фізики металів (ІФМ) УрРО РАН, зав. Відділом математичної і теоретичної фізики. З 1977 року - професор Уральського університету.

Перші роботи присвячені розвитку теорії розсіяння повільних нейтронів у магнітовпорядкованих кристалах. Зробив внесок у розвиток магнітної нейтронографії. Ю. О. Ізюмов розвинув теорію розсіяння поляризованих нейтронів на складних магнітних структурах, упровадив теорію симетрії (апарат теорії представлено просторових груп) в магнітну нейтронографію, отримав точне рішення задачі про дифракцію нейтронів на солітонних гратах. Ім написано цикл робіт по теорії фазових переходів в магнітовпорядкованих кристалах. Ю. О. Ізюмов висунув ідею обмінних мультіплетів та розвинув її стосовно фазових переходів в магнетіках.

У 60-х роках Ю. О. Ізюмов побудував вичерпну теорію магнітовпорядкованних кристалів з домішками, передбачив квазілокальне полягання у магнонному спектрі кристала із слабо зв'язаною домішкою. Дав точне рішення задачі про два домішкові атоми з антиферомагнітним зв'язком, що поміщені у феромагнітну матрицю, що дозволило зрозуміти аномальні фізичні властивості сплавів із змішаними обмінними взаємодіями. Розвинув математичний апарат в теорії магнітних систем: в кінці 60-х років розробив зручний варіант діаграмної техніки для спінових операторів, а пізніше і для операторів, що використовуються для опису сильно корельованих електронних систем (так званих Х-операторів).

Запропонував метод похідного функціонала для спінових і сильно корельованих систем, що дозволяє отримати рівняння руху для температурних функцій Гріна у варіаційних похідних по флуктуїрующих полях. В рамках цього підходу О. Ю. Ізюмовим сформульовано Узагальнене наближення хаотичних фаз, що дозволило вперше вирішити задачу про флуктуації подовжніх компонент спіну в ізотропному феромагнетику, побудувати магнітну фазову діаграму для сильно корельованих моделей металу і показати можливість утворення надпровідного стану з високими температурами переходу. Проблема співіснування надпровідності і феромагнетизму була проаналізована у деталях в широко відомій у нас і на Заході монографії С. В. Вонсовського, Ю. О. Ізюмова та Е. З. Курмаєва "Надпровідність перехідних металів, їх сплавів та з'єднань" (1977). Останніми роками, спільно з казанськими колегами, всесторонньо розробив теорію F/S-систем, складених з шарів феромагнетика і надпровідника.

Державна премія СРСР (1986) за роботи із створення нових методів дослідження твердого тіла за допомогою нейтронних пучків на стаціонарних атомних реакторах.

20 липня 2010 р. академік Юрій Олександрович Ізюмов пішов з життя.