Почесні доктори

Олександр Бакай
(короткий біографічний нарис)

Олександр Степанович БакайОлександр Степанович Бакай — доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАН України.

Народився 16 вересня 1938 р. в Харкові. У 1955 р. закінчив Петрівсько-Роменську середню школу (зараз це Гадяцький район на Полтавщині). Вищу освіту одержав в Харківському державному університеті, закінчив фізико-математичний факультет за спеціальністю "фізик" (1961 р.). У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію "Вплив періодичних та випадкових збурень на нелінійні системи", а у 1972 р. – докторську дисертацію "Питання теорії нелінійних коливань та їхнє застосування у фізиці".

Від 1961 р. працює в Харківському фізико-технічному інституті: був молодшим науковим співробітником (від 1961 р.), науковим співробітником (від 1963 р.) старшим науковим співробітником (від 1969 р.), начальником лабораторії (від 1976 р.) завідувачем теоретичного відділу (від 1981 р.). Протягом 1977-1999 років − професор ХДУ, професор Білгородського педагогічного університету (1994-1998 рр.). Наукові напрями: теоретична і математична фізика.

Розвинув теорію нелінійних багатохвильових явищ в суцільних середовищах − плазмі, іоносферній плазмі, твердому тілі; побудував теорію помірної турбулентності в плазмі; сформулював полікластерну модель аморфних твердих тіл та дослідив фізичні властивості полікластерів; встановив зв'язок адіабатичних інваріантів та інваріантів Пуанкаре-Картана, довів, що ентропія стохастичної динамічної системи є адіабатичним інваріантом; побудував теорію гетерофазних станів та вторинних фаз, побудував теорію фазових перетворень з урахуванням множинності ближнього упорядкування, вивчив природу великомасштабних кореляцій та ультраповільних мод в склоутворюючих рідинах; побудував структурно-фазові діаграми бінарних сплавів, що перебувають в умовах реакторного опромінювання; керує програмами розробки і тестування в експериментах з імітаційним опроміненням матеріалів для реакторів 4-го покоління.

Олександр Степанович Бакай — дійсний член Наукового товариства ім. Тараса Шевченка (2007 р.), дійсний член Національної академії наук України (2009 р.), Соросівський професор (1996 р.), Лауреат стипендії ім. К. Д. Синельникова (2003 р.), член секції Комітету з Державних премій України, член спеціалізованих та проблемних рад, член редколегій багатьох наукових журналів.

Роботи О. Бакая з теорії полікластерних аморфних тіл відзначені Державною премією України (1992 р.). ), а роботи з ядерної енергетики − премією ім. О.І. Лейпунського НАН України (2008 р.)

Його нагороджено медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970 р.), " За трудовую доблесть" (1981 р.), "Ветеран труда" (1987 р.). Має Подяку КМ України (2003 р.), Відзнаку НАН України "За наукові досягнення" ("2008 р.).

Серед учнів − 13 кандидатів і 5 докторів наук. Має у своєму доробку близько 300 наукових публікацій та 5 монографій.

  1. Бакай А.С., Степановский Ю.П. Адиабатические инварианты. .К.: Наукова думка , 1981
  2. Бакай А.С., Поликластерные аморфные тела. .М., Энергоатомиздат, 192 с., (1987)
  3. Bakai A.S., Yu.S. Sigov .The Multifaceted Turbulence, Journ. of Fluid Mech. Research, 22, 7-74, (1995)
  4. Bakai A.S. and Fischer E.W., On the nature of long-range correlations of density fluctuations in glass-forming liquids, J. Chem. Phys., 120, 5235-5252 (2004)
  5. Bakai A.S., Combined effect of molten fluoride salt and irradiation on Ni-based alloys, In : Materials Issues for Generation IV Systems: Status, Open Questions and Challenges, Eds. V. Ghetta, D. Gorse, D. Maziere, V. Pontikis, Springer (2008) pp. 537-559
  6. Бакай А.С., Роль гетерофазных флуктуаций в фазовых превращениях, В сб. Проблемы. современной физики, стр. 30-60, Харьков, ННЦ ХФТИ, 2008

2010 року він став Почесним доктором ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України.