Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

ВАЛКУНАС Леонас
(короткий біографічний нарис)

Народився 16.01.1949 р. у Вільнюсі (Литва). Доктор фізико-математичних наук (1986). Професор (1993). Член Литовської академії наук (2001).

Навчався у Вільнюському університеті (1967–1972), Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (1969–1972) та в аспірантурі Вільнюського університету (1972-1976). Захистив дисертації на ступінь кандидата (1976) та доктора (1986) фізико-математичних наук. Від 1977 року працював у Вільнюському інституті фізики на посадах молодшого (до 1979), старшого (до 1988) та провідного наукового співробітника (до 2010), а також на посаді директора інституту (1992–2002) та завідувача відділу фізики молекулярних сполук (1992–2010). Після реорганізації Інституту фізики у Центр фізичних наук та технологій працював заступником директора (2010 – 2013), нині очолює відділ фізики молекулярних сполук центру. Одночасно працює у Вільнюському університеті: запрошений лектор (1988-1991), доцент (1991-1993), професор (від 1993), завідувач відділу теоретичної фізики фізичного факультету (від 2002). Був запрошеним професором і лектором у різноманітних наукових установах і центрах Великої Британії, Італії, Канади, Китаю, Нідерландів, Німеччини, Сінгапуру, США, Франції, Швеції, Японії та України.

Наукові дослідження стосуються переносу енергетичних збуджень та генерації заряду в природних і штучних молекулярних системах та напівпровідних матеріалах; теорії протонного та іонного переносу в протеїнах; спектроскопії молекулярних структур та біологічних макромолекул; невпорядкованих систем; теорії екситонів. До загальновизнаних результатів належить аналіз процесів збирання енергії світла у природних і штучних системах, а також ультрашвидких процесів, що відбуваються у вуглецевих нанотрубках та полімерах. Автор понад 300 наукових публікацій. 

Національна премія Литви (2002, 2017). Премія Адольфаса Юциса Литовської академії наук (2010). Віце-президент Литовського фізичного товариства. Запрошений редактор спеціальних випусків журналів J. Phys. Chem., Chem. Phys., Lith. J. Phys. Член редколегії Lith. J. Phys.

Головні публікації:
 1. van Amerongen H., Valkunas L., van Grondelle R. Photosynthetic Excitons. Singapore: World Scientific Co., 2000, 590 pp.
 2. Holt N., Zigmantas D., Valkunas L., Li X.-P., Niyogi K., Fleming G. R. Carotenoid cation formation and the regulation of photosynthetic light harvesting. Science 307, 433-436  (2005).
 3. Ma Y.-Z., Valkunas L., Dexheimer S. L., Bachilo S. M., Fleming G. R. Femtosecond spectroscopy of optical excitations in single-walled carbon nanotubes: evidence for exciton-exciton annihilation. Phys. Rev. Lett. 94, 157402 (2005).
 4. Barzda V., Gulbinas V., Kananavicius R., Cervinskas V., van Amerongen H., van Grondelle R., Valkunas L. Singlet-singlet annihilation kinetics in aggregates and trimers of LHCII. Biophys. J. 80, 2409-2421 (2001).
 5. Gulbinas V., Chachisvilis M., Valkunas L., Sundstrom V. Excited state dynamics of phthalocyanine films. J. Phys. Chem. 100, 2213-2219 (1996).
 6. Ma Y.-Z., Valkunas, L., Bachilo S. M., Fleming G. R. Exciton binding energy in semiconducting single-walled carbon nanotubes. J. Phys. Chem. B 109, 15671-15674 (2005).
 7. Trinkunas G., Connelly J.P., Muller M.G., Valkunas L. and Holzwarth, A.R. Model for the excitation dynamics in the light-harvesting complex II from higher plants. J. Phys. Chem. B 101, 7313-7320 (1997).
 8. Tamulaitis G., Gulbinas V., Kodis G., Dementjev A., Valkunas L., Motchalov I., Raaben H. Optical nonlinearities of glass doped with PbS nanocrystals. J. Appl. Phys., 88(1):178-182 (2000).
 9. Valkunas L., Ma Y.-Z., Fleming G. R. Exciton-exciton annihilation in single-walled carbon nanotubes. Phys. Rev. B. 73, 115432 (2006).
 10. Somsen O.J.G., van Mourik F., van Grondelle R., and Valkunas L. Energy migration and trapping in a spectrally and spatially inhomogeneous light-harvesting antenna. Biophys. J. 66, 1580-1596 (1994).
 11. Valkunas L., Trinkunas G., Liuolia V., and van Grondelle R. Nonlinear annihilation of excitations in photosynthetic systems. Biophys. J. 69(3), 1117-1129 (1995).