Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

СВІДЗИНСЬКИЙ Анатолій Вадимович
(короткий біографічний нарис)

Народився 01.03.1929 р. в м. Могилів-Подільський на Вінниччині. Доктор фізико-математичних наук (1972). Професор (1977).

У 1952 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. 1956 року захищає кандидатську дисертацію “Метод функціонального інтеґрування в теорії функцій Ґріна” під керуванням М.М. Боголюбова, 1972 року ‒ докторську дисертацію “Струмові стани в просторово-неоднорідних надпровідних системах”. У 1956-1960 рр. працював у Харківському політехнічному інституті, в 1960-1975 рр. − Фізико-технічному інституті низьких температур АН УРСР. У 1975-1993 рр. – завідувач кафедри теоретичної фізики Сімферопольського університету. У 1993 – 1995 рр. – перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки (нині Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), від 1995 р. − завідувач кафедри теоретичної фізики та математичної фізики університету.

Наукова діяльність пов'язана з дослідженнями теоретичної фізики. Одержав точний розв'язок моделі Блоха−Нордсика і неаналітичну залежність цієї функції від константи зв'язку та з'ясував природу інфрачервоних розбіжностей у квантовій електродинаміці. Розв'язав кількома способами задачу про струмові стани в контакті надпровідник−нормальний метал−надпровідник. Побудував (з В. Галайком і В. Слюсаревим) теорію струмових станів у надпровідних контактах в області температур, близьких до критичної. Розробив теорію надпровідних контактів. Дослідив широке коло проблем, пов'язаних із атомною енергетикою, зокрема дав обґрунтовану оцінку апостеріорних ймовірностей різних типів аварійності. Автор близько 100 публікацій в галузі теоретичної фізики, 10 монографій та підручників, а також праць з теорії релігії, культурології, націології, філософських проблем природознавства та історії. Окрім того, написав низку сатиричних новел.

 • Заслужений діяч науки і техніки України (2010).
 • Знак «Відмінник освіти України» (1998).
 • Орден Архистратига Михаїла за заслуги перед Українською Помісною Православною Церквою (1999).
 • Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом» (2004).
 • Заступник голови фундації О. Ольжича.
 • Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (від 1998).
 • Головний редактор громадсько-політичного часопису «Розбудова держави» (2001−2005).

Помер 23 січня 2019 р. в м. Луцьк.

Головні публікації:
 1. Galayko V., Svidzinsky A., Slyusarev V. Concerning the theory of proximity effects in superconductors. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 56, 835-840 (1969); JETP 29, No 3, 454-456 (1969).
 2. Свидзинский А.В. Пространственно-неоднородные задачи теории сверхпроводимости. М. : Наука, 1982, 310 с.
 3. Свидзинский А.В. Лекції з термодинаміки.  Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 1999, 84 с.
 4. Свидзинский А.В., Вілігурський О.М. Лекції з фізики надпровідності. Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2003, 82 с.
 5. Свидзинский А.В. Вступ до спеціальної теорії відносності. Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007, 96 с.
 6. Свидзинский А.В. Математичні методи теоретичної фізики. У 2-х т. Вид. 4-е, доповн. і переробл. К. : Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова, 2009.
 7. Свидзинский А.В. Мікроскопічна теорія надпровідності. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011, 422 с.