Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

СТАСЮК Ігор Васильович
(короткий біографічний нарис)

Народився 23.09.1938 р. у містечку Бережани Тернопільської обл. Доктор фізико-математичних наук (1985). Професор (1987). Член-кореспондент НАН України (1995).

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (1959). Навчався в аспірантурі університету (1959—1962), захистив кандидатську дисертацію «Метод вузлових елементарних збуджень в теорії неметалічних кристалів» (1963) і до 1978 р. був доцентом кафедри теорії твердого тіла та теоретичної фізики. У 1978—1983 рр. працював у Інституті прикладних проблем механіки і математики АН УРСР. У 1983—1990 рр. — старший науковий співробітник, завідувач відділу Львівського відділення статистичної фізики Інституту теоретичної фізики АН УРСР. У 1990—2006 рр. — заступник директора з наукової роботи, від 1986 р. і дотепер — завідувач відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем НАН України. У 1996—2010 рр. — професор кафедри теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Найвагоміші наукові результати пов'язані із статистичною теорією конденсованих систем і теорією твердого тіла. Розробив математичні методи, що базуються на формалізмі операторів Хаббарда, в теорії багаторівневих систем та систем фермі- і бозе-частинок із сильними короткосяжними кореляціями. Розробив мікроскопічні моделі сегнетоелектриків із складною структурою водневих зв'язків. Запропонував мікроскопічну теорію оптичних і деформаційних ефектів, породжених зовнішніми полями, в широкому класі діелектриків, сегнетоелектриків, ян-теллерівських кристалів. Розвинув теорія протонного та іонного переносу в квазіодновимірних системах з водневими зв'язками та в суперіонних кристалах та описав властивості інтеркальованих кристалів. Автор понад 600 наукових праць та трьох монографій. Підготував 20 кандидатів і 4 докторів фізико-математичних наук.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2009). Премія НАН України ім. О.С. Давидова (2013). Почесна грамота Верховної Ради України (2004). Відзнака НАН України «За наукові досягнення» (2008). Почесне звання «Відмінник освіти України» (1998). Дійсний член (1995) і член Президії НТШ. Віце-президент Українського фізичного товариства (2002—2013). Заступник головного редактора журналу «Condensed Matter Physics» (від 1993) та голови секції «Фізика сегнетоелектриків». Член редколегії низки міжнародних журналів.

Головні публікації:
  1. Дидух Л.Д., Прядко Л.Ф., Стасюк И.В. Корреляционные эффекты в узкозонных материалах. Львів: Вища школа, 1978, 120 с.
  2. Plakida N.M., Yushankhai V.Yu., Stasyuk I.V. On the role of kinematic and exchange interactions in superconducting electron pairing of electrons in the Hubbard model. Physica C, 160, 80—88 (1989).
  3. Pavlenko N.I., Stasyuk I.V. The effect of proton interactions on the conductivity behaviour in systems with superionic phases. J. Chem. Phys., 114, 4607—4617 (2001).
  4. Stasyuk I.V. Phase transitions in the pseudospin-electron model. In: Order, Disorder and Criticality (ed. Yu. Holovatch). V. 2. Singapore: World Scientific, 2007, p. 231—290.
  5. Стасюк І.В., Левицький Р.Р., Моїна А.П., Сливка О.Г., Величко О.В. Польові та деформаційні ефекти у складних сегнетоактивних сполуках. Ужгород: Ґражда, 2009, 392 с.