Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

ПАСТУР Леонід Андрійович
(короткий біографічний нарис)

Народився 21.08.1937 р. в с. Удич Джулинського р-ну (нині – Теплицький р-н) Вінницької обл. Доктор фізико-математичних наук (1975). Професор (1989). Академік НАН України (1990).

Закінчив інженерно-фізичний факультет Харківського політехнічного інституту (1961). Відтоді працює у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України в Харкові, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника (1961) до заступника директора і керівника Математичного відділення інституту (1987-1997). Одночасно працював завідувачем відділу статистичних методів в математичній фізиці (1985-1997). Впродовж 2003-2017 рр. був завідувачем відділу теоретичної фізики, від 2017 р. – головний науковий співробітник відділу теоретичної фізики. На посаді професора викладав у Харківському державному університеті (1978-1994) і Паризькому університеті (1995-2004).

Наукові інтереси охоплюють широке коло питань сучасної математики, математичної фізики і теоретичної фізики, зокрема спектральні властивості випадкових операторів і випадкових матриць великого порядку та теоретична фізика невпорядкованих систем. Один із засновників спектральної теорії випадкових і майже періодичних операторів — розділу математики і математичної фізики, що інтенсивно розвивається в усьому світі і знаходить широке застосування в численних дослідженнях у нашій країні так за кордоном. В теорії випадкових матриць відкрив (з В. Марченком) закон Марченка-Пастура, відомий ще як розподіл Марченка-Пастура. Пізніше розробив загальний підхід у вивченні випадкових матриць з незалежними елементами в глобальному режимі. Вперше (разом із М. Щербиною) встановив універсальність локального режиму інваріантних матричних ансамблів. В спектральній теорії операторів ввів клас метрично транзитивних операторів і встановив кілька фундаментальних властивостей цього класу. Вперше математично довів (спільно з І. Ґольдшейдом і С. Молчановим) Андерсонівську локалізацію для одновимірних операторів Шредінґера з випадковими потенціалами.

Автор понад 200 наукових публікацій та 4 монографій. Співпрацює з молодими науковцями у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна і у вищих навчальних закладах Німеччини, Франції, Великої Британії, Японії та інших країн.

Державна премія України в області науки і техніки (1985). Премії НАН України імені М.М. Боголюбова (2002) та імені М.В. Остроградського (2009). Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2017). Голова Фонду фундаментальних досліджень України (1994-1996). Член американського математичного товариства, європейського математичного товариства та харківського математичного товариства. Член Виконавчого комітету та міжнародної асоціації математичної фізики (1997-2003). Головний редактор «Журналу математичної фізики, аналізу, геометрії». Член редакційних колегій «Українського математичного журналу», наукового часопису «Физика низких температур», національних та міжнародних комітетів і комісій.

Головні публікації:
  1. Marčenko, V.A.; Pastur, L.A. Distribution of eigenvalues in certain sets of random matrices. Mat. Sb. (N.S.). 72 (114), 507–536 (1967).
  2. Pastur L.A. Spectra of random selfadjoint operators. Uspehi Mat. Nauk. 28 (1(169)), 3–64 (1973).
  3. Golʹdšeĭd I.Ya., Molčanov S.A., Pastur L.A.The random Schrödinger operator has a pure point spectrum. Funkcional. Anal. i Priložen., 11, 1-10 (1977).
  4. Pastur L.A. Spectral properties of disordered systems in the one-body approximation. Comm. Math. Phys. 75 (2), 179–196 (1980).
  5. И. М., Гредескул С. А., Пастур Л. А. Введение в теорию неупорядоченных систем. М. : Наука, 1982. 360 с.
  6. Pastur L., Figotin A. Spectra of Random and Almost Periodic Operators. Springer, 1992, 595 p.
  7. Pastur L., Shcherbina M. Absence of self-averaging of the order parameter in the Sherrington-Kirkpatrick model. J.Statist.Phys.,62 (1), 1--19 (1991).
  8. Pastur L., Shcherbina M. Universality of the local eigenvalue statistics for a class of unitary invariant random matrix ensembles. J. Statist. Phys. 86 (1–2), 109–147(1997).
  9. Pastur L., Shcherbina M. Eigenvalue Distribution of Large Random Matrices. American Mathematical Society, 2011, 632p.